Skrytí sloupců v adresáři v aplikaci Outlook

Platí pro: Outlook 2019Outlook 2016Outlook 2013

Pomocí klíče registru ABHiddenColumns můžete skrýt jeden nebo více sloupců adresáře v aplikaci Microsoft Outlook. To lze provést přidáním klíče registru ABHiddenColumns a následným nastavením příslušné hodnoty.

 1. Vyberte možnost Starta pak klepněte na příkaz Spustit.
 2. V dialogovém okně otevřít zadejte příkaz regedita pak klepněte na tlačítko OK.
 3. V Editoru registruvyhledejte následující podklíč registru a vyberte jej: Pro aplikace Outlook 2019 a Outlook 2016:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Preferences
  Pro aplikaci Outlook 2013:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\15.0\Outlook\Preferences
  Pro aplikaci Outlook 2010:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Preferences
 4. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Novýa pak vyberte možnost binární hodnota.
 5. Zadejte ABHiddenColumnsa stiskněte klávesu ENTER.
 6. V pravém podokně klepněte pravým tlačítkem myši na položku ABHiddenColumnsa pak vyberte příkaz změnit.
 7. Do pole Údaj hodnoty zadejte hodnotu podle pravidel a pokynů v následující části (hodnoty ABHiddenColumns) a pak klepněte na tlačítko OK.
 8. Ukončete Editor registru.

Hodnoty ABHiddenColumns

Chcete-li skrýt jeden nebo více sloupců, vyberte jednu nebo více hodnot z následující tabulky a pak Zkombinujte tyto hodnoty s následujícím číslem:

0# 00 00 00

Chcete-li například skrýt sloupce telefon, umístěnía alias , použijte pro klíč registru ABHiddenColumns následující hodnotu:

03 00 00 00 1f 00 08 3a 1f 00 19 3a 1f 00 00 3a

Poznámky:

 • Zástupný symbol čísla (#) je celé číslo mezi 1 a 6, které se rovná počtu sloupců, které chcete skrýt.
 • Sloupec s názvem v adresáři nelze skrýt.
Sloupec Hodnota ABHiddenColumns
Název 1f 00 17 3a
Telefon do zaměstnání 1f 00 08 3a
Umístění 1f 00 19 3a
Elektronická adresa 1f 00 FE 39
Společnost 1f 00 16 3a
Alias 1f 00 00 3a
Oddělení 1f 00 18 3a

Více informací


Klíč registru ABHiddenColumns umožňuje skrýt tyto sloupce pouze v adresáři . Po skrytí těchto sloupců v adresáři jsoutyto sloupce stále k dispozici v dialogovém okně vlastnosti . Dialogové okno vlastnosti se zobrazí po poklepání na položku uživatele v adresáři.Chcete-li skrýt tyto sloupce v dialogovém okně vlastnosti , upravte šablonu podrobností ve Správci systému Exchange. Další informace o šabloně podrobností naleznete v tématu jak přidat, upravit, změnit a vrátit do šablony adresy a podrobnosti.

V následující tabulce jsou uvedena některá zvláštní mapování polí mezi adresářem a dialogovým oknem vlastnosti , ve kterém se názvy polí liší.

Adresáře Vlastnosti
Telefon do zaměstnání Telefon
Umístění Office

Hodnoty ABHiddenColumns pro sloupce, které lze skrýt, jsou určeny pomocí hodnoty ID vlastnosti a hodnoty datového typu pro následující vlastnosti.

Vlastnosti ID vlastnosti a datový typ
Název 2,1115 PidTagTitle Kanonický název: PidTagTitle ID vlastnosti: 0x3A17 Typ dat: PtypString, 0x001F
Telefon do zaměstnání 2,672 Pidtagpodnikatele Esstelephonenumber Kanonický název: Pidtagpodnikatele Esstelephonenumber ID vlastnosti: 0x3A08 Typ dat: PtypString, 0x001F
Umístění 2,874 PidTagOfficeLocation Kanonický název: PidTagOfficeLocation ID vlastnosti: 0x3A19 Typ dat: PtypString, 0x001F
Elektronická adresa 2,934 PidTagPrimarySmtpAddress Kanonický název: PidTagPrimarySmtpAddress ID vlastnosti: 0x39FE Typ dat: PtypString, 0x001F
Společnost 2,689 PidTagCompanyName Kanonický název: PidTagCompanyName ID vlastnosti: 0x3A16 Typ dat: PtypString, 0x001F
Alias 2,570 PidTagAccount Kanonický název: PidTagAccount ID vlastnosti: 0x3A00 Typ dat: PtypString, 0x001F
Oddělení 2,663 PidTagDepartmentName Kanonický název: PidTagDepartmentName ID vlastnosti: 0x3A18 Typ dat: PtypString, 0x001F
Tyto vlastnosti jsou popsány v dokumentu "[MS-OXPROPS]: seznam hlavních vlastností protokolů Exchange Server", který je k dispozici ke stažení na webu služby Stažení softwaru:Download Stáhnout balíček [MS-OXPROPS]Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila nejaktuálnější antivirový software, který byl k dispozici v den, kdy byl soubor zaúčtován. Soubor je uložen na serverech s rozšířeným zabezpečením, které zabraňují neoprávněným změnám souboru.
Další informace o stahování souborů podpory společnosti Microsoft naleznete v tématu Jak získat podpůrné soubory společnosti Microsoft ze služeb online.