Odinstalace systému Office 2003, Office 2007 nebo Office 2010 v případě, že jej nelze odinstalovat pomocí ovládacího panelu

Úvod

Tento článek popisuje postup odinstalace systému Microsoft Office 2003, 2007 nebo 2010 pomocí snadné opravy, pokud ho nelze odinstalovat pomocí ovládacího paneluPřidat nebo odebrat programy nebo Programy a funkce.

Pokyny týkající se odinstalace systému Microsoft Office 2003, 2007 nebo 2010 naleznete v části Odinstalace pomocí snadné opravy.

Chcete-li zjistit podmínky, za nichž nelze provést odinstalaci pomocí ovládacího panelu Přidat nebo odebrat programy nebo Programy a funkce, nebo chcete-li se znovu pokusit odinstalovat systém Office pomocí ovládacího panelu, naleznete potřebné informace v následujících oddílech.

Další informace

Odinstalace sady Office pomocí snadného řešení

Poznámka: Snadné opravy neodeberou programy systému Office, které byly nainstalovány samostatně (nezávisle na systému Office). Pokud jsou například v počítači nainstalované aplikace Microsoft Office Professional 2007 a Microsoft Office Visio 2007, tato oprava odebere z počítače pouze aplikaci Microsoft Office Professional 2007. Aplikace Visio 2007 nebude odebrána. Pokud chcete použít některou z oprav popsaných dále, je třeba restartovat počítač. 

Office 2010

Pokud chcete automaticky odinstalovat systém Microsoft Office 2010, klikněte na tlačítko Stáhnout. V dialogovém okně Stažení souboru klikněte na položku Spustit nebo Otevřít a postupujte podle kroků v průvodci.
  • Tento průvodce může být dostupný jenom v angličtině. Tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.
  • Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete opravu uložit na jednotku USB Flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.
Windows 8


Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 nebo Windows Server 2003

Office 2007

Pokud chcete automaticky odinstalovat systém Microsoft Office 2007, klikněte na tlačítkoStáhnout. V dialogovém okně Stažení souboru klikněte na položku Spustit nebo Otevřít a postupujte podle kroků v průvodci.
  • Tento průvodce může být dostupný jenom v angličtině. Tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.
  • Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete opravu uložit na jednotku USB Flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.
Windows 8

Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 nebo Windows Server 2003

Office 2003

Pokud chcete automaticky odinstalovat systém Microsoft Office 2003, klikněte na tlačítkoStáhnout. V dialogovém okně Stažení souboru klikněte na položku Spustit nebo Otevřít a postupujte podle kroků v průvodci.
  • Tento průvodce může být dostupný jenom v angličtině. Tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.
  • Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete opravu uložit na jednotku USB Flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.

Windows 8


Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 nebo Windows Server 2003

Podmínky, za nichž nelze odinstalovat systém Office pomocí ovládacího panelu

Možná nebudete moci odinstalovat systém Microsoft Office 2003, 2007 nebo 2010, který máte nainstalovaný v počítači, pomocí funkce Přidat nebo odebrat programy nebo Programy a funkce v okně Ovládací panely, pokud bude splněna některá z následujících podmínek:
  • Proces instalace nebyl dokončen a pokusili jste se nainstalovat nový program. Program je tedy nainstalován pouze částečně. Pokusíte se nainstalovat program znovu, ale neúspěšně.
  • Dříve nainstalovaný program nelze odebrat, protože byly poškozeny instalační soubory.
  • Při předchozím pokusu o instalaci systému Office 2010 došlo k potížím.

Video: Postup při ručním odebrání systému Microsoft Office
Odinstalace systému Office pomocí ovládacího panelu

Vlastnosti

ID článku: 971179 - Poslední kontrola: 31. 12. 2015 - Revize: 1

Váš názor