Popis funkcí a data vypršení platnosti systémů Windows 7 Beta a Windows 7 Release Candidate (RC)

ÚVOD

Tento článek popisuje funkce a data vypršení platnosti systémů Windows 7 Beta a Windows 7 Release Candidate (RC).

Důležité: Uživatelům, kteří používají libovolnou z těchto zkušebních verzí systému Windows 7, důrazně doporučujeme migrovat počítač na jinou pozdější verzi systému Windows 7, finální verzi systému Windows 7 nebo jiný operační systém dříve, než vyprší uvedené datum platnosti.

Další informace

Windows 7 Beta

Vypršení platnosti systému Windows 7 Beta

Platnost systému Windows 7 Beta vyprší dne 1. srpna 2009.Chcete-li počítač používat i nadále, měli byste se před vypršením platnosti dne 1. srpna 2009 připravit na instalaci novější zkušební verze systému Windows 7, instalaci prodejní verze systému Windows 7 nebo vytvoření zálohy dat a přeinstalaci dřívější verze systému Windows. Ze systému Windows 7 Beta nebude možné upgradovat na novější zkušební verzi systému Windows 7 nebo prodejní verzi systému Windows 7. Budete však moci vytvořit zálohu svých dat nebo je přenést do dalšího nebo předchozího operačního systému.

Funkce vypršení platnosti systému Windows 7 Beta

Dnem 17. června 2009 je zahájen proces oznamování vypršení platnosti:
 • Uživatelům systému Windows 7 Beta se jednou denně na hlavním panelu zobrazí oznámení o vypršení platnosti.

 • Uživatelům systému Windows 7 Beta se nejprve každé čtyři hodiny a pak každou hodinu zobrazí průvodce oznámením.
Dnem 1. července 2009 je zahájena další fáze vypršení platnosti systému Windows 7 Beta:
 • I nadále se zobrazují oznámení na hlavním panelu.
 • Počítače se systémem Windows 7 Beta jsou každé dvě hodiny restartovány.
Ke dni 1. srpna 2009 platnost systému Windows 7 Beta vyprší:
 • Po spuštění systému Windows se zobrazí černá plocha.

 • Uživatelům systému Windows 7 Beta se v průběhu přihlášení a potom každou hodinu zobrazí dialogové okno Windows Activation Expired (Platnost aktivace systému Windows vypršela).

 • Počítače se systémem Windows 7 Beta jsou každé dvě hodiny restartovány.

Windows 7 RC

Vypršení platnosti systému Windows 7 RC

Platnost systému Windows 7 RC vyprší dne 1. června 2010.Chcete-li počítač používat i nadále, měli byste se před vypršením platnosti dne 1. června 2010 připravit na instalaci prodejní verze systému Windows 7 nebo dřívější verze systému Windows. Ze systému Windows 7 RC nebude možné upgradovat na prodejní verzi systému Windows 7. Budete však moci vytvořit zálohu svých dat nebo je přenést do dalšího nebo předchozího operačního systému.

Funkce vypršení platnosti systému Windows 7 RC

Dnem 15. února 2010 bude zahájen proces oznamování vypršení platnosti:
 • Uživatelům systému Windows 7 RC se jednou denně na hlavním panelu zobrazí oznámení o vypršení platnosti.

 • Uživatelům systému Windows 7 RC se nejprve každé čtyři hodiny a pak každou hodinu zobrazí průvodce oznámením.
Dnem 1. března 2010 je zahájena další fáze vypršení platnosti systému Windows 7 RC:
 • I nadále se zobrazují oznámení na hlavním panelu.
 • Počítače se systémem Windows 7 RC jsou každé dvě hodiny restartovány.
Ke dni 1. června 2010 platnost systému Windows 7 RC vyprší:
 • Po spuštění systému Windows se zobrazí černá plocha.

 • Uživatelům systému Windows 7 RC se zobrazí obrazovka Windows Activation (Aktivace systému Windows). V tomto okně bude uvedena zpráva, že použitá verze systému Windows není pravá.

 • Počítače se systémem Windows 7 RC jsou každé dvě hodiny restartovány.

DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ

Další informace o odinstalaci systému Windows 7 a návratu k původnímu operačnímu systému nebo jiné verzi systému Windows 7 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

971762 Odinstalace systému Windows 7
Další informace o systému Windows 7 naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Vlastnosti

ID článku: 971767 - Poslední kontrola: 25. 1. 2010 - Revize: 1

Váš názor