Informační zpravodaj zabezpečení společnosti Microsoft: Chyba zabezpečení rozhraní Microsoft DirectShow by mohla umožnit vzdálené spuštění kódu

Úvod

Společnost Microsoft vydala k tomto problému informační zpravodaj zabezpečení pro odborníky z oblasti IT. Tento informační zpravodaj obsahuje dodatečné informace týkající se zabezpečení. Chcete-li zobrazit celý obsah zpravodaje, navštivte následující web společnosti Microsoft:

Chcete-li, abychom problém popsaný v tomto zpravodaji zabezpečení vyřešili za vás, přejděte k části Automatická oprava. Chcete-li tyto potíže vyřešit sami, přejděte k části Manuální oprava.

Automatická oprava

Chcete-li použít řešení, které v počítači se systémem Windows 2000, Windows XP nebo Windows Server 2003 automaticky deaktivuje analýzu formátu QuickTime, klikněte na odkaz Opravit tyto potíže v části Aktivace řešení. Chcete-li toto řešení zrušit, klikněte na odkaz Opravit tyto potíže v části Deaktivace řešení. V obou případech klikněte na příkaz Spustit v dialogovém okně Stažení souboru a postupujte podle kroků v průvodci opravou.


Aktivace řešeníDeaktivace řešení


Poznámka: Je možné, že tento průvodce bude k dispozici pouze v angličtině, tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.

Poznámka: Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete opravu uložit na jednotku USB flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.

Poté přejděte k části Byly potíže vyřešeny?.

Manuální oprava

Chcete-li implementovat řešení, při kterém zakážete analýzu formátu QuickTime sami, použijte jednu z následujících metod:


Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zálohujte. Potom můžete v případě problému registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohování, úpravy a obnovení registru v systémech Windows XP a Windows Server 2003

Pomocí interaktivní metody

 1. V nabídce Start klikněte na příkaz Spustit, do pole Otevřít zadejte regedit a klikněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte následující podklíče registru a klikněte na ně:

  • Pro 32bitové systémy Windows:

   HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{D51BD5A0-7548-11CF-A520-0080C77EF58A}
  • Pro 64bitové systémy Windows:

   HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{D51BD5A0-7548-11CF-A520-0080C77EF58A}
   HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{D51BD5A0-7548-11CF-A520-0080C77EF58A}
 3. V nabídce Soubor klikněte na příkaz Exportovat.
 4. Do dialogového okna Exportovat soubor registru zadejte Quicktime_Parser_Backup.reg a klikněte na příkaz Uložit.


  Poznámka: Ve výchozím nastavení bude vytvořena záložní kopie tohoto klíče registru ve složce Dokumenty.
 5. Stisknutím klávesy DELETE na klávesnici odstraňte klíč registru. Po zobrazení výzvy k odstranění klíče registru v dialogovém okně Potvrdit odstranění klíče klikněte na tlačítko Ano.
 6. Ukončete program Editor registru.

Pomocí skriptu spravovaného nasazení

 1. Vytvořte záložní kopii klíčů registru pomocí skriptu spravovaného nasazení, který obsahuje následující text:

  • Pro 32bitové systémy Windows:

   Regedit.exe /e Quicktime_Decoder_Backup.reg
   HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{D51BD5A0-7548-11CF-A520-0080C77EF58A}
  • Pro 64bitové systémy Windows:

   Regedit.exe /e Quicktime_Decoder_Backup.reg
   HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{D51BD5A0-7548-11CF-A520-0080C77EF58A}
   HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{D51BD5A0-7548-11CF-A520-0080C77EF58A}
 2. Zkopírujte následující text do textového souboru a potom soubor uložte s příponou REG. Například uložte soubor jako Disable_Quicktime_Parser.reg:

  • Pro 32bitové systémy Windows:

   Windows Registry Editor Version 5.00
   [-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{D51BD5A0-7548-11CF-A520-0080C77EF58A}]
  • Pro 64bitové systémy Windows:

   Windows Registry Editor Version 5.00
   [-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{D51BD5A0-7548-11CF-A520-0080C77EF58A}]
   [-HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{D51BD5A0-7548-11CF-A520-0080C77EF58A}]
 3. V cílovém počítači zadejte za účelem spuštění skriptu registru následující příkaz na příkazovém řádku se zvýšenými oprávněními:

  Regedit.exe /s Disable_Quicktime_Parser.reg

Výsledek řešení

Bude zakázáno přehrávání obsahu ve formátu QuickTime.

Zrušení řešení

Zrušení interaktivní metody
 1. V nabídce Start klikněte na příkaz Spustit, do pole Otevřít zadejte regedit a klikněte na tlačítko OK.
 2. V nabídce Soubor klikněte na příkaz Importovat.
 3. Do dialogového okna Importovat soubor registru zadejte Quicktime_Parser_Backup.reg a klikněte na příkaz Otevřít.
 4. Ukončete program Editor registru a restartujte počítač.
Zrušení skriptu spravovaného nasazení
V cílovém počítači zadejte za účelem obnovení původního stavu následující příkaz na příkazovém řádku se zvýšenými oprávněními:

Regedit.exe /s Quicktime_Parser_Backup.reg

Byly potíže vyřešeny?

Zkontrolujte, zda byl vytvořen nebo změněn klíč registru. Pokud byl klíč registru vytvořen nebo změněn, v tomto článku již pro vás nejsou žádné potřebné informace. Pokud klíč registru nebyl vytvořen nebo změněn, můžete kontaktovat podporu.
Vlastnosti

ID článku: 971778 - Poslední kontrola: 11. 8. 2009 - Revize: 1

Váš názor