O obnovení certifikátu serveru, který je vytvořen v Internetová informační služba 7.0 je neplatný

Příznaky

Při pokusu o obnovení certifikátu serveru v Internetová informační služba 7.0, žádost o certifikát je vytvořen podle očekávání a odeslání žádosti o certifikát poskytovatele. Však poskytovatele certifikátu informuje, že požadavek obnovení certifikátu je neplatný.

Jak potíže obejít

Chcete-li tento problém vyřešit, odešlete žádost o nový certifikát serveru. Chcete-li to provést, postupujte takto:
  1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na položku Nástroje pro správua potom klepněte na tlačítko Správce Internetová informační služba (IIS).
  2. Ve Správci služby IIS vyberte název serveru.
  3. V podokně funkce poklepejte na položku Certifikáty serveru ve skupinovém rámečku zabezpečení.
  4. V podokně Akce klepněte na tlačítko Vytvořit žádost o certifikát. Spustí se Průvodce podáním žádosti o certifikát.
  5. V podokně vlastnosti rozlišující název zadejte informace o webu a potom klepněte na tlačítko Další.

    Poznámka: Do pole běžný název musí odpovídat plně kvalifikovaný název domény serveru.
  6. V podokně Vlastnosti zprostředkovatele kryptografických služeb poskytují informace poskytovatel metadat kryptografických bit délku a klepněte na tlačítko Další.
  7. V podokně název souboru zadejte název souboru žádosti o certifikát a potom klepněte na tlačítko Dokončit.
  8. Odešlete soubor, který jste uložili v kroku 7 na poskytovatele certifikátu.
Vlastnosti

ID článku: 971832 - Poslední kontrola: 13. 1. 2017 - Revize: 2

Váš názor