Oprava: Proces Explorer.exe přestane reagovat (zablokuje se) při použití Průzkumníka Windows, který je hostitelem rozšíření prostředí, která byla vytvořena pomocí knihovny MFC

Příznaky

Máte rozšíření prostředí Průzkumníka Windows, vytvořené pomocí knihovny Microsoft Foundation Class (MFC). Rozšíření prostředí je umístěn v programu Průzkumník Windows. Proces Explorer.exe přestane reagovat (zablokuje se) při otevření programu Průzkumník Windows.

Příčina

K tomuto problému dochází z důvodu vadu kódu v knihovně MFC.

Řešení

Aktualizace zabezpečení řeší tento problém. Chcete-li stáhnout aktualizaci, navštivte na následujícím webu společnosti Microsoft:


Další informace o této aktualizaci naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Poznámka: Pokud nastanou další problémy nebo bude nutné další řešení potíží, bude možná třeba vytvořit další samostatný požadavek na služby. Běžná cena za technickou podporu se vztahuje k dodatečným otázkám podpory a k problémům, které se netýkají této konkrétní opravy hotfix. Úplný seznam telefonních čísel služeb zákazníkům společnosti Microsoft a podpoře nebo vytvořit zvláštní požadavek na službu naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:


Další informace

Tento problém existuje v modulů knihovny MFC, jejichž verze jsou v rozsahu mezi 9.0.30304.0 a 9.0.30729.176.
  • MFC90.dll
  • MFC90u.dll
  • MFC90d.dll
  • MFC90ud.dll
Vlastnosti

ID článku: 972685 - Poslední kontrola: 13. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor