Vlastní nastavení výchozího místního profilu uživatele při přípravě bitové kopie systému Windows

ÚVOD

Tento článek popisuje vlastní nastavení výchozího místního profilu uživatele při vytváření bitové kopie v počítači, v němž je spuštěn jeden z následujících operačních systémů:
 • Windows Vista
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2

Po nasazení bitové kopie je nastavení výchozího místního profilu uživatele použito pro všechny nové uživatele, kteří se přihlásí k tomuto počítači.

Chcete-li přizpůsobit výchozí síťový profil uživatele nebo povinný profil uživatele, musíte nejprve přizpůsobit výchozí profil uživatele. Výchozí profil uživatele pak lze zkopírovat do příslušné sdílené složky a nastavit jej jako výchozí nebo povinný profil uživatele.

Je-li výchozí profil uživatele přizpůsoben způsobem popsaným v tomto článku, představuje rekonstrukci zdrojového profilu ve formátu, který je vhodný pro využití více uživateli. Toto je jediná podporovaná metoda vlastního nastavení výchozího profilu uživatele pro operační systém Windows. Pokusíte-li se použít k vlastnímu nastavení výchozího profilu uživatele jiné metody, může se stát, že do nového výchozího profilu uživatele budou zahrnuty nadbytečné informace. Tyto nadbytečné informace mohou vést k závažným potížím se stabilitou operačního systému a jednotlivých aplikací.

Poznámka: Informace v tomto článku nahrazují všechny dříve vydané postupy pro vlastní nastavení výchozího místního profilu uživatele při přípravě bitové kopie.

Vlastní nastavení výchozího profilu uživatele v systému Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 a Windows Server 2008 R2

Jedinou podporovanou metodou vlastního nastavení výchozího profilu uživatele je použití parametru Microsoft-Windows-Shell-Setup\CopyProfile v souboru odpovědí Unattend.xml. Soubor odpovědí Unattend.xml je předán Nástroji pro přípravu systému (Sysprep.exe).

Krok 1: Konfigurace výchozího profilu uživatele

 1. Přihlaste se k systému Windows pomocí předdefinovaného místního účtu správce.
  Poznámka: U tohoto procesu nelze použít účet domény.
 2. Otevřete ovládací panel Uživatelské účty a odeberte všechny přidané uživatelské účty s výjimkou uživatelského účtu na úrovni správce, který jste použili při přihlášení k systému Windows.
 3. Nakonfigurujte nastavení, které chcete zkopírovat do výchozího profilu uživatele. To zahrnuje nastavení plochy, oblíbených položek a možností nabídky Start.
  Poznámka: Vlastní nastavení nabídky Start a hlavního panelu je v systému Windows 7 omezeno. Další informace naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft: http://blogs.technet.com/askcore/archive/2010/03/16/how-to-customize-the-windows-7-start-menu-and-taskbar-using-unattend-xml.aspx
Krok 2: Vytvoření souboru Unattend.xml obsahujícího parametr CopyProfile

Vytvořte soubor Unattend.xml obsahující parametr CopyProfile (Microsoft-Windows-Shell-Setup\CopyProfile). Při použití tohoto parametru CopyProfile je nastavení uživatele, který je právě přihlášen, zkopírováno do výchozího profilu uživatele. Tento parametr musí být v samostatném kroku nastaven na hodnotu true.
Správce bitových kopií systému Windows (Windows SIM) vytváří a spravuje soubory odpovědí bezobslužné instalace systému Windows Setup v grafickém uživatelském rozhraní (GUI).

Soubory odpovědí jsou soubory XML, které jsou instalačním programem systému Windows používány ke konfiguraci a vlastnímu nastavení výchozí instalace systému Windows.

K vytvoření souboru Unattend.xml použijte nástroj Správce bitových kopií systému Windows. Nástroj Správce bitových kopií systému Windows je součástí sady Windows AIK (Windows Automated Installation Kit). Sadu AIK pro váš operační systém získáte na jednom z následujících webů:
Další informace o sadě Windows AIK naleznete v tématu Sada Windows AIK (Windows Automated Installation Kit) (en-US). Pokyny pro vytvoření souboru odpovědí naleznete v nápovědě, která je dodávána se sadou Windows AIK. Další informace o vytvoření souboru odpovědí naleznete v tématu Práce se soubory odpovědí ve Správci bitových kopií systému Windows.
Krok 3: Vlastní nastavení výchozího profilu uživatele v souboru Unattend.xml

 1. Otevřete příkazový řádek se zvýšenými oprávněními. Klikněte na tlačítko Start, do vyhledávacího pole zadejte příkaz cmd, klikněte pravým tlačítkem myši na položku cmd v seznamu Programy a pak klikněte na příkaz Spustit jako správce.
  Jestliže se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo potvrďte akci.
 2. Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz a poté stiskněte klávesu ENTER:
  %systemroot%\system32\sysprep\sysprep.exe /oobe /shutdown /generalize /unattend:c:\answerfile\unattend.xml
  Poznámka: Soubor Sysprep.exe je umístěn v adresáři %systemdrive%\Windows\System32\sysprep.
 3. Chcete-li potvrdit úspěšné dokončení zpracování příkazu CopyProfile, otevřete následující soubor: %systemroot%\panther\unattendgc\setupact.log
 4. Vyhledejte řádky podobné následujícím (v části specialize):
  [shell unattend] CopyProfileDirectory from c:\Users\Administrator succeeded.
  [shell unattend] CopyProfile succeeded.

  Všimněte si, že tento řádek potvrzuje, zda byl příkaz CopyProfile úspěšně zpracován a který profil uživatele byl zkopírován do výchozího profilu uživatele.
 5. Vytvořte bitovou kopii.
 6. Proveďte nasazení této bitové kopie.
Další informace týkající se použití nástroje Sysprep k zachycení a nasazení bitové kopie naleznete v tématu Technická referenční příručka k nástroji Sysprep.
Poznámky:
 • Je třeba použít přepínač /generalize s parametrem sysprep.exe, aby bylo možné použít parametr CopyProfile. Parametr /unattend slouží jako odkaz na požadovaný soubor Unattend.xml. V tomto příkladě je soubor Unattend.xml umístěn v adresáři c:\answerfile.
 • Provedete-li čistou instalaci systému Windows nebo spustíte-li nástroj Sysprep, je předdefinovaný profil účtu správce odstraněn. Nastavení CopyProfile je zpracováno před odstraněním předdefinovaného účtu správce. Proto se veškeré případné vlastní nastavení, které provedete, projeví v novém profilu uživatelského účtu. To platí i pro nastavení předdefinovaného profilu účtu správce.
 • Je-li k dispozici více profilů uživatele, nástroj Sysprep systému Windows může pro zkopírování do výchozího profilu uživatele zvolit neočekávaný profil. Další informace naleznete v článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base 2101557: Veškeré vlastní nastavení výchozího profilu uživatele je ztraceno
 • Některá vlastní nastavení nejsou do nových profilů rozšířena. Některá nastavení jsou resetována procesem přihlášení nového uživatele. Ke konfiguraci tohoto nastavení použijte skripty nebo nastavení zásad skupiny.Co je třeba zvážit před použitím automatizovaných systémů pro vytvoření a nasazení bitové kopie

 • Použijete-li nástroje, jako je sada Microsoft Deployment Toolkit nebo nástroj System Center Configuration Manager, nastavení CopyProfile není při spuštění příkazu Sysprep požadováno. Tyto nástroje obvykle nahradí nebo změní soubor Unattend.xml poté, co je bitová kopie nasazena na disk, ale předtím, než dojde k prvnímu spuštění operačního systému po spuštění příkazu Sysprep. Proto soubor Unattend.xml použitý v procesu nasazení nástroje Microsoft Deployment Toolkit nebo System Center Configuration Manager musí obsahovat nastavení CopyProfile.
 • Pokud v průběhu procesu vytváření bitové kopie nastavíte při spuštění instalačního programu z instalačních médií systému Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 nebo Windows Server 2008 R2 parametr CopyProfile na hodnotu true, nastavení profilu správce může být neúmyslně zkopírováno do výchozího profilu uživatele. Nastavení profilu správce je na instalačním médiu obvykle k dispozici v souboru Install.wim.

Vytvoření výchozího síťového profilu uživatele na základě výchozího profilu uživatele v systému Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 a Windows Server 2008 R2

Chcete-li vytvořit síťový výchozí profil uživatele na základě výchozího profilu uživatele, postupujte takto:
 1. Přihlaste se k počítači, který obsahuje vlastní výchozí profile uživatele, a to pomocí účtu s pověřením správce.
 2. Pomocí příkazu Spustit se připojte ke sdílené složce NETLOGON řadiče domény. Může být použita například cesta podobná následující:
  \\<název_serveru>\NETLOGON
  .
 3. Ve sdílené složce NETLOGON vytvořte novou složku a pojmenujte ji Default User.v2.
 4. Klikněte na tlačítko Start, klikněte pravým tlačítkem myši na položku Počítač, klikněte na příkaz Vlastnosti a pak klikněte na možnost Upřesnit nastavení systému.
 5. Ve skupinovém rámečku Profily uživatelů klikněte na tlačítko Nastavení. V dialogovém okně Profily uživatelů se zobrazí seznam profilů, které jsou v počítači uloženy.
 6. Vyberte položku Výchozí profil a pak klikněte na tlačítko Kopírovat.
 7. Do textového pole Zkopírovat profil do zadejte síťovou cestu ke složce výchozího profilu uživatele systému Windows, kterou jste vytvořili v kroku 3. Můžete například zadat následující cestu:
  \\<název_serveru>\NETLOGON\Default User.v2
 8. Ve skupinovém rámečku Povoleno používat uživatelem klikněte na tlačítko Změnit, zadejte text Everyone a potom klikněte na tlačítko OK.
 9. Kliknutím na tlačítko OK zahájíte kopírování profilu.
 10. Po dokončení procesu kopírování se odhlaste od počítače.

Vytvoření povinného profilu uživatele na základě výchozího profilu uživatele v systému Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 a Windows Server 2008 R2

Místní výchozí profil uživatele lze nakonfigurovat tak, aby se stal povinným profilem. Díky tomu můžete mít jeden centrální profil, který je používán všemi uživateli. Postup je následující – je třeba připravit umístění povinného profilu, zkopírovat místní výchozí profil uživatele do umístění povinného profilu a pak nakonfigurovat umístění profilu pro jednotlivé uživatele tak, aby odkazovalo na povinný profil.


Krok 1: Příprava umístění povinného profilu

 1. Na centrálním souborovém serveru vytvořte novou složku nebo použijte stávající složku, kterou používáte pro cestovní profily uživatelů. Můžete například použít název složky Profiles:
  \Profiles
 2. Pokud vytváříte novou složku, nastavte její sdílení pomocí názvu, který je pro vaši organizaci vhodný.
  Poznámka: Oprávnění pro přístup ke sdíleným položkám pro sdílené složky, které obsahují cestovní profily uživatelů, musí umožňovat oprávnění Úplné řízení pro skupinu Authenticated Users. Oprávnění pro přístup ke sdíleným položkám pro složky, které jsou vyhrazeny pro ukládání povinných profilů, musí umožňovat oprávnění Čtení pro skupinu Authenticated Users a oprávnění Úplné řízení pro skupinu Administrators.
 3. V složce, kterou jste určili nebo vytvořili v kroku 1a, vytvořte novou složku. Je-li povinný profil uživatele určen pro specifického uživatele, měl by název této složky začínat přihlašovacím jménem odpovídajícího uživatelského účtu. Je-li povinný profil uživatele určen pro více uživatelů, pojmenujte jej odpovídajícím způsobem. Příklad: Následující doména obsahuje povinný profil a název složky začíná slovem „mandatory“:
  \Profiles\mandatory
 4. Název složky dokončete přidáním přípony .v2. V příkladu použitém v kroku 1c je použita složka s názvem „mandatory“. Proto finální název následující složky pro tohoto uživatele je „mandatory.v2“:
  \Profiles\mandatory.v2
Krok 2: Zkopírování výchozího profilu uživatele do umístění povinného profilu

 1. Přihlaste se k počítači, který obsahuje vlastní místní výchozí profile uživatele, pomocí účtu s pověřeními správce.
 2. Klikněte na tlačítko Start, klikněte pravým tlačítkem myši na položku Počítač, klikněte na příkaz Vlastnosti a pak klikněte na možnost Upřesnit nastavení systému.
 3. Ve skupinovém rámečku Profily uživatelů klikněte na tlačítko Nastavení. V dialogovém okně Profily uživatelů se zobrazí seznam profilů, které jsou v počítači uloženy.
 4. Vyberte položku Výchozí profil a pak klikněte na tlačítko Kopírovat.
 5. Do textového pole Zkopírovat profil do zadejte síťovou cestu ke složce výchozího uživatele systému Windows, kterou jste vytvořili v kroku 1: Příprava umístění povinného profilu. Můžete například zadat následující cestu:
  \\<název_serveru>\Profiles\mandatory.v2
 6. Ve skupinovém rámečku Povoleno používat uživatelem klikněte na tlačítko Změnit, zadejte text Everyone a potom klikněte na tlačítko OK.
 7. Kliknutím na tlačítko OK zahájíte kopírování profilu.
 8. Po dokončení procesu kopírování se odhlaste od počítače.
 9. Na centrálním souborovém serveru vyhledejte složku, kterou jste vytvořili v kroku 1: Příprava umístění povinného profilu.
 10. Klikněte na položku Uspořádat a pak klikněte na příkaz Možnosti složky.
 11. Klikněte na kartu Zobrazení, zaškrtněte políčko Zobrazovat skryté soubory a složky, zrušte zaškrtnutí políčka Skrýt příponu souborů známých typů, zrušte zaškrtnutí políčka Skrýt chráněné soubory operačního systému, kliknutím na tlačítko Ano skryjte varování a pak kliknutím na tlačítko OK potvrďte provedené změny a zavřete toto dialogové okno.
 12. Vyhledejte soubor NTUSER.DAT, klikněte na něj pravým tlačítkem myši, klikněte na příkaz Přejmenovat, změňte název tohoto souboru na NTUSER.MAN a pak stiskněte klávesu ENTER.
Poznámka: Dříve bylo možné kopírovat profily pomocí položky ovládacího panelu Systém. Tato možnost kopírování do výchozího profilu je nyní zablokována, protože by mohla přidat data, která způsobí, že profil nebude možné použít.

Krok 3: Příprava účtu uživatele

 1. Jako správce domény spusťte v počítači se systémem Windows Server 2008 R2 nebo Windows Server 2008 konzolu pro správu Uživatelé a počítače služby Active Directory.
 2. Pravým tlačítkem myši klikněte na účet uživatele, pro nějž chcete použít povinný profil uživatele, a pak klikněte na příkaz Vlastnosti.
 3. Klikněte na kartu Profil a do textového pole pro síťovou cestu zadejte síťovou cestu, kterou jste vytvořili v kroku 1: Příprava umístění povinného profilu. Nepoužívejte však příponu .v2. V uvedeném příkladu by byla použita následující cesta:
  \\<název_serveru>\Profiles\mandatory
  .
 4. Klikněte na tlačítko OK a pak ukončete konzolu pro správu Uživatelé a počítače služby Active Directory.
Tento uživatel bude nyní používat vlastní povinný profil uživatele.

STÁLE POTŘEBUJETE POMOC?

Pokud tento článek neposkytl odpovědi na vaše dotazy, odešlete kliknutím na toto tlačítko svůj dotaz ostatním členům komunity na webu Microsoft Community:

Další zdroje informací

Máte-li potíže s přihlášením k profilu uživatele, zobrazte kliknutím na následující odkazy příslušný článek na webu společnosti Microsoft:
Oprava poškozeného profilu uživatele
Vytvoření uživatelského účtu

Další informace o krocích pro vlastní nastavení výchozího místního profilu uživatele při přípravě bitové kopie pro systém Windows XP nebo Windows Server 2003 naleznete v článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base 959753: Vlastní nastavení výchozího místního profilu uživatele při přípravě bitové kopie systému Windows XP nebo Windows Server 2003


Vlastnosti

ID článku: 973289 - Poslední kontrola: 3. 10. 2013 - Revize: 1

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows HPC Server 2008 R2, Windows Web Server 2008 R2, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Ultimate, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard

Váš názor