MS09-055: Kumulativní aktualizace zabezpečení dezaktivačních bitů ActiveX

ÚVOD

Společnost Microsoft vydala bulletin zabezpečení MS09-055. Chcete-li zobrazit celý bulletin zabezpečení, navštivte jeden z následujících webů společnosti Microsoft:

Jak získat pomoc a podporu pro tuto aktualizaci zabezpečení


Pomoc s instalací aktualizací:
Podpora služby Microsoft Update

Řešení zabezpečení pro odborníky v oblasti IT:
TechNet Security Troubleshooting a podpory

Chránit počítač se systémem Windows před viry a malwarem:
Centrum zabezpečení a antivirové řešení

Místní podpora pro vaši zemi:
Mezinárodní podpora

Další informace

Stáhnout balíčky aktualizace zabezpečení

Následující soubory jsou k dispozici pro stažení z webu Microsoft Download Center:

Aktualizace pro dezaktivační bity ovládacích prvků ActiveX pro systém Windows 7

V systému Windows 7 pro 32bitové verze

Download Stáhněte balíček Windows6.1-KB973525-x86.msu

V systému Windows 7 pro 64bitové verze

Download Stáhněte balíček Windows6.1-KB973525-x64.msu

Pro systém Windows 7 IDX pro 32bitové verze

Download Stáhněte balíček Windows6.1-KB973525-v5-x86-IDX.msu

Pro systém Windows 7 IDX pro 64bitové verze

Download Stáhněte balíček Windows6.1-KB973525-v5-x64-IDX.msu

Aktualizace pro dezaktivační bity ovládacích prvků ActiveX pro systém Windows 7 Release Candidate

Pro systém Windows 7 Release Candidate pro 32bitové verze

Download Stáhněte balíček Windows6.1-KB973525-x86-RC.msu

Pro systém Windows 7 Release Candidate pro 64bitové verze

Download Stáhněte balíček Windows6.1-KB973525-x64-RC.msu

Aktualizace pro dezaktivační bity ovládacích prvků ActiveX pro systém Windows Server 2008 R2

Windows Server 2008 R2 pro systémy s procesorem Itanium

Download Stáhněte balíček Windows6.1-KB973525-ia64.msu.

Windows Server 2008 R2 IDX pro systémy s procesorem Itanium

Download Stáhněte balíček Windows6.1-KB973525-v5-ia64-IDX.msu

Vydání systému Windows Server 2008 R2 x64

Download Stáhněte balíček Windows6.1-KB973525-x64.msu

Windows Server 2008 R2 IDX x64 Edition

Download Stáhněte balíček Windows6.1-KB973525-v5-x64-IDX.msu

Aktualizace pro dezaktivační bity ovládacích prvků ActiveX pro systém Windows Server 2008 R2 Release Candidate

Pro systém Windows 2008 R2 Release Candidate pro systémy s procesorem Itanium

Download Stáhněte balíček Windows6.1-KB973525-ia64-RC.msu

Windows Server 2008 R2 Release Candidate x64 Edition

Download Stáhněte balíček Windows6.1-KB973525-x64-RC.msu

Aktualizace pro dezaktivační bity ovládacích prvků ActiveX pro systém Windows Vista

Pro systém Windows Vista, 32bitové verze

Download Stáhněte balíček Windows6.0-KB973525-x86.msu

Pro systém Windows Vista, 64bitové verze

Download Stáhněte balíček Windows6.0-KB973525-x64.msu

Aktualizace pro dezaktivační bity ovládacích prvků ActiveX pro systém Windows Server 2008

Pro systém Windows Server 2008 pro 32bitové verze

Download Stáhněte balíček Windows6.0-KB973525-x86.msu

Pro systém Windows Server 2008 pro 64bitové verze

Download Stáhněte balíček Windows6.0-KB973525-x64.msu

Pro systém Windows Server 2008 pro systémy s procesorem Itanium

Download Stáhněte balíček Windows6.0-KB973525-ia64.msu.

Aktualizace pro dezaktivační bity ovládacích prvků ActiveX pro systém Windows Server 2003

Pro systém Windows Server 2003 Service Pack 2

Download Stáhněte balíček WindowsServer2003-KB973525-x86-ENU.exe.

Windows Server 2003 Service Pack 2, verze x64

Download Stáhněte balíček WindowsServer2003.WindowsXP-KB973525-x64-ENU.exe.

Pro systém Windows Server 2003 s aktualizací SP2 pro systémy s procesorem Itanium

Download Stáhněte balíček WindowsServer2003-KB973525-ia64-ENU.exe.

Aktualizace pro dezaktivační bity ovládacích prvků ActiveX pro systém Windows XP

Pro systém Windows XP Service Pack 2 a Service Pack 3

Download Stáhněte balíček WindowsXP-KB973525-x86-ENU.exe.

Pro systém Windows XP Professional a Windows XP Professional Service Pack 2, verze x64

Download Stáhněte balíček WindowsServer2003.WindowsXP-KB973525-x64-ENU.exe.

Aktualizace pro dezaktivační bity ovládacích prvků ActiveX pro systém Windows 2000 SP4

Pro aplikaci Internet Explorer 5.01 SP4 v systému Windows 2000 Service Pack 4

Download Stáhněte balíček Windows2000-KB973525-x86-ENU.EXE.

Datum vydání: 13. října 2009

Pro více informací o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, klepněte na následující číslo článku v databázi Microsoft Knowledge Base:
119591 jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Microsoft zkontroloval tento soubor na přítomnost virů. Společnost Microsoft použila aktuální antivirový software, který byl k dispozici k datu, kdy byl soubor vydán. Soubor je uložen na zabezpečených serverech, které pomáhají zabránit neoprávněným změnám v souboru.

Instalace aktualizace zabezpečení

Systém Windows 2000 (všechny verze)

Referenční tabulky
Následující tabulka obsahuje informace o aktualizaci zabezpečení pro tento software. Další informace naleznete v části "Informace o instalaci".
Zahrnutí v budoucích aktualizacích service PackAktualizace odstraňující tento problém může být součástí do budoucí kumulativní aktualizace
Nasazení
Instalace bez nutnosti zásahu uživateleSystému Windows 2000 Service Pack 4:
Windows2000-KB973525-x86-ENU/quiet
Instalace bez restartováníSystému Windows 2000 Service Pack 4:
Windows2000-KB973525-x86-ENU/norestart
Soubor protokolu aktualizaceSystému Windows 2000 Service Pack 4:
KB973525.log
Další informaceNaleznete v části "Zjištění a nasazení nástroje a pokyny".
Požadavek na restartování
Je požadováno restartování?V některých případech tato aktualizace nevyžaduje restartování počítače. Pokud je to požadováno, obdržíte zprávu s výzvou k restartování.
Technologie HotPatchingNení k dispozici
Informace o odinstalaciSystému Windows 2000 Service Pack 4:
Pomocí položky Přidat nebo odebrat programy v okně Ovládací panely nebo nástroj Spuninst.exe umístěný ve složce %Windir%\$NTUninstallKB973525$\Spuninst použít.
Ověření v podklíči registruSystému Windows 2000 Service Pack 4:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows 2000\SP5\KB973525\Filelist

Informace o nasazení

Instalace aktualizace
Pro další informace o terminologii používané v aktualizacích softwaru, klepněte na následující číslo článku k zobrazení článku v databázi Microsoft Knowledge Base:
824684 Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft
Tato aktualizace zabezpečení podporuje následující instalační přepínače.
Podporované instalační přepínače aktualizace zabezpečení
PřepínačPopis
/helpZobrazí možnosti příkazového řádku
Režimy instalace
/passiveRežim bezobslužné instalace. Je vyžadován zásah uživatele, ale zobrazuje stav instalace. Pokud je na konci instalace třeba restartovat počítač, dialogové okno je zobrazeno pomocí upozorněním. Upozornění, že počítač bude restartován za 30 sekund.
/quietPoužije tichý režim. Je to totéž jako bezobslužný režim, ale jsou zobrazeny žádné stavu ani chybové zprávy.
Možnosti restartování
/norestartNerestartuje počítač po dokončení instalace
/forcerestartRestartuje počítač po instalaci a vynutí ukončení při vypnutí počítače ostatních aplikací. Při ukončení aplikací nejsou uloženy otevřené soubory.
/warnrestart[:x]Zobrazí dialogové okno pro uživatele s upozorněním, že počítač bude restartován po uplynutí x sekund. (Výchozí nastavení je 30 sekund). Určeno pro použití s přepínačem/quiet nebo the/pasivní.
/promptrestartZobrazí dialogové okno, které vyzve místního uživatele, aby bylo možné restartovat počítač
Zvláštní možnosti
/overwriteoemPřepíše soubory OEM bez výzvy k potvrzení
/nobackupNezálohuje soubory, které jsou nutné pro odinstalaci
/forceappscloseVynutí jiných ukončení programů při vypnutí počítače
/log:pathUmožňuje přesměrování souborů protokolu instalace.
/extract[:path]Extrahuje soubory ale instalační program není spuštěn.
/ERPovolí rozšířené hlášení chyb
/verbosePovolí podrobné protokolování. Během instalace vytvoří soubor protokolu % Windir%\CabBuild.log. Tento protokol poskytuje podrobný kopírovaných souborů. Pomocí tohoto přepínače mohou pomaleji instalace.
Poznámka: Více přepínačů v jednom příkazu. Z důvodu zpětné kompatibility podporuje aktualizace zabezpečení také instalační přepínače, které používá starší verze instalačního programu.
Další informace o podporovaných instalačních přepínačích získáte klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
262841 Přepínače příkazového řádku pro balíčky aktualizací softwaru systému Windows
Odebrání aktualizace
Tato aktualizace zabezpečení podporuje následující instalační přepínače.
Podporované přepínače Spuninst.exe
PřepínačPopis
/helpZobrazí možnosti příkazového řádku
Režimy instalace
/passiveRežim bezobslužné instalace. Je vyžadován zásah uživatele, ale zobrazuje stav instalace. Pokud je na konci instalace třeba restartovat počítač, dialogové okno je zobrazeno pomocí upozorněním. Upozornění, že počítač bude restartován za 30 sekund.
/quietPoužije tichý režim. Je to totéž jako bezobslužný režim, ale jsou zobrazeny žádné stavu ani chybové zprávy.
Možnosti restartování
/norestartNerestartuje počítač po dokončení instalace
/forcerestartRestartuje počítač po instalaci a vynutí ukončení při vypnutí počítače ostatních aplikací. Při ukončení aplikací nejsou uloženy otevřené soubory.
/warnrestart[:x]Zobrazí dialogové okno pro uživatele s upozorněním, že počítač bude restartován po uplynutí x sekund. (Výchozí nastavení je 30 sekund). Určen pro použití s přepínačem/quiet přepínač nebo/passive přepnout.
/promptrestartZobrazí dialogové okno, které vyzve místního uživatele, aby bylo možné restartovat počítač
Zvláštní možnosti
/forceappscloseVynutí jiných ukončení programů při vypnutí počítače
/log:pathUmožňuje přesměrování souborů protokolu instalace.
Ověření, zda byla aktualizace
 • Nástroj Microsoft Baseline Security Analyzer

  Chcete-li ověřit, že byla použita aktualizace zabezpečení do ohroženého systému, je možné použít nástroj Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA). Další informace v části "Zjištění a nasazení nástroje a pokyny".
 • Ověření v podklíči registru

  Je také možné ověřit soubory nainstalované touto aktualizací zabezpečení pomocí kontroly podklíčů registru uvedených v referenční tabulce v této části. Tyto podklíče registru nemusí obsahovat úplný seznam souborů, které jsou nainstalovány. Tyto podklíče registru nemusí být vytvořen správně, pokud správce nebo výrobce OEM integruje nebo vloží aktualizaci zabezpečení do zdrojových instalačních souborů systému Windows.

Systém Windows XP (všechny verze)

Referenční tabulky

Následující tabulka obsahuje informace o aktualizaci zabezpečení pro tento software. Další informace naleznete v části "Informace o instalaci".
Zahrnutí v budoucích aktualizacích service PackAktualizace odstraňující tento problém bude zahrnuta budoucí aktualizace service Pack nebo kumulativní aktualizace
Nasazení
Instalace bez nutnosti zásahu uživateleSystém Windows XP Service Pack 2 a Windows XP Service Pack 3:
Windowsxp-KB973525-x86-enu/quiet
Windows XP Professional a Windows XP Professional Service Pack 2, verze x64:
WindowsServer2003.WindowsXP-KB973525-x64-enu/quiet
Instalace bez restartováníSystém Windows XP Service Pack 2 a Windows XP Service Pack 3:
Windowsxp-KB973525-x86-enu/norestart
Windows XP Professional a Windows XP Professional Service Pack 2, verze x64:
WindowsServer2003.WindowsXP-KB973525-x64-enu/norestart
Soubor protokolu aktualizaceVšechny podporované verze systémů Windows XP a Windows XP Professional:
KB973525.log
Další informaceNaleznete v části "Zjištění a nasazení nástroje a pokyny"
Požadavek na restartování
Je požadováno restartování?V některých případech tato aktualizace nevyžaduje restartování počítače. Pokud je to požadováno, obdržíte zprávu s výzvou k restartování.
Technologie HotPatchingNení k dispozici
Informace o odinstalaciVšechny podporované verze systémů Windows XP a Windows XP Professional:
Pomocí položky Přidat nebo odebrat programy v okně Ovládací panely nebo nástroj Spuninst.exe umístěný ve složce %Windir%\$NTUninstallKB973525$\Spuninst použít.
Ověření v podklíči registruSystém Windows XP Service Pack 2 a Windows XP Service Pack 3:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP4\KB973525\Filelist
Windows XP Professional a Windows XP Professional Service Pack 2, verze x64:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP 2003\SP3\KB973525\Filelist verze
Poznámka: Aktualizace zabezpečení pro podporované verze systému Windows XP Professional x64 Edition je stejná jako aktualizace zabezpečení pro podporované verze systému Windows Server 2003 x64 Edition.

Informace o nasazení

Instalace aktualizace
Pro další informace o terminologii používané v aktualizacích softwaru, klepněte na následující číslo článku k zobrazení článku v databázi Microsoft Knowledge Base:
824684 Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft
Tato aktualizace zabezpečení podporuje následující instalační přepínače.
PřepínačPopis
/helpZobrazí možnosti příkazového řádku
Režimy instalace
/passiveRežim bezobslužné instalace. Je vyžadován zásah uživatele, ale zobrazuje stav instalace. Pokud je na konci instalace třeba restartovat počítač, dialogové okno je zobrazeno pomocí upozorněním. Upozornění, že počítač bude restartován za 30 sekund.
/quietPoužije tichý režim. Je to totéž jako bezobslužný režim, ale jsou zobrazeny žádné stavu ani chybové zprávy.
Možnosti restartování
/norestartNerestartuje počítač po dokončení instalace
/forcerestartRestartuje počítač po instalaci a vynutí ukončení při vypnutí počítače ostatních aplikací. Při ukončení aplikací nejsou uloženy otevřené soubory.
/warnrestart[:x]Zobrazí dialogové okno pro uživatele s upozorněním, že počítač bude restartován po uplynutí x sekund. (Výchozí nastavení je 30 sekund). Určen pro použití s přepínačem/quiet přepínač nebo/passive přepnout.
/promptrestartZobrazí dialogové okno, které vyzve místního uživatele, aby bylo možné restartovat počítač
Zvláštní možnosti
/overwriteoemPřepíše soubory OEM bez výzvy k potvrzení
/nobackupNezálohuje soubory, které jsou nutné pro odinstalaci
/forceappscloseVynutí jiných ukončení programů při vypnutí počítače
/log:pathUmožňuje přesměrování souborů protokolu instalace.
/integrate:pathIntegruje aktualizaci do zdrojových souborů systému Windows. Tyto soubory jsou umístěny pomocí cesty, která je dána přepínačem.
/extract[:path]Extrahuje soubory ale instalační program není spuštěn.
/ERPovolí rozšířené hlášení chyb
/verbosePovolí podrobné protokolování. Během instalace vytvoří soubor protokolu % Windir%\CabBuild.log. Tento protokol poskytuje podrobný kopírovaných souborů. Pomocí tohoto přepínače mohou pomaleji instalace.
Poznámka: Více přepínačů v jednom příkazu. Z důvodu zpětné kompatibility podporuje aktualizace zabezpečení také mnoho instalačních přepínačů, které používá starší verze instalačního programu.
Další informace o podporovaných instalačních přepínačích získáte klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
262841 Přepínače příkazového řádku pro balíčky aktualizací softwaru systému Windows
Odebrání aktualizace
Tato aktualizace zabezpečení podporuje následující instalační přepínače.
PřepínačPopis
/helpZobrazí možnosti příkazového řádku
Režimy instalace
/passiveRežim bezobslužné instalace. Je vyžadován zásah uživatele, ale zobrazuje stav instalace. Pokud je na konci instalace třeba restartovat počítač, dialogové okno je zobrazeno pomocí upozorněním. Upozornění, že počítač bude restartován za 30 sekund.
/quietPoužije tichý režim. Je to totéž jako bezobslužný režim, ale jsou zobrazeny žádné stavu ani chybové zprávy.
Možnosti restartování
/norestartNerestartuje počítač po dokončení instalace
/forcerestartRestartuje počítač po instalaci a vynutí ukončení při vypnutí počítače ostatních aplikací. Při ukončení aplikací nejsou uloženy otevřené soubory.
/warnrestart[:x]Zobrazí dialogové okno pro uživatele s upozorněním, že počítač bude restartován po uplynutí x sekund. (Výchozí nastavení je 30 sekund). Určen pro použití s přepínačem/quiet přepínač nebo/passive přepnout.
/promptrestartZobrazí dialogové okno, které vyzve místního uživatele, aby bylo možné restartovat počítač
Zvláštní možnosti
/forceappscloseVynutí jiných ukončení programů při vypnutí počítače
/log:pathUmožňuje přesměrování souborů protokolu instalace.
Ověření, zda byla aktualizace
 • Nástroj Microsoft Baseline Security Analyzer

  Chcete-li ověřit, že byla použita aktualizace zabezpečení do ohroženého systému, je možné použít nástroj Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA). Další informace v části "Zjištění a nasazení nástroje a pokyny".
 • Ověření v podklíči registru

  Je také možné ověřit soubory nainstalované touto aktualizací zabezpečení pomocí kontroly podklíčů registru uvedených v referenční tabulce v této části. Tyto podklíče registru nemusí obsahovat úplný seznam nainstalovaných souborů. Tyto podklíče registru nemusí být vytvořen správně, pokud správce nebo výrobce OEM integruje nebo vloží aktualizaci zabezpečení do zdrojových instalačních souborů systému Windows.

Windows Server 2003 (všechny verze)

Referenční tabulky

Následující tabulka obsahuje informace o aktualizaci zabezpečení pro tento software. Další informace naleznete v části "Informace o instalaci".
Zahrnutí v budoucích aktualizacích service PackAktualizace odstraňující tento problém bude zahrnuta budoucí aktualizace service Pack nebo kumulativní aktualizace
Nasazení
Instalace bez nutnosti zásahu uživateleWindows Server 2003 Service Pack 2:
Windowsserver2003-KB973525-x86-enu /quiet
Windows Server 2003 a Windows Server 2003 Service Pack 2, verze x64:
WindowsServer2003.WindowsXP-KB973525-x64-enu /quiet
Windows Server 2003 s aktualizací SP2 pro systémy s procesorem Itanium:
Windowsserver2003-KB973525-ia64-enu /quiet
Instalace bez restartováníWindows Server 2003 Service Pack 2:
Windowsserver2003-KB973525-x86-enu /norestart
Windows Server 2003 a Windows Server 2003 Service Pack 2, verze x64:
WindowsServer2003.WindowsXP-KB973525-x64-enu /norestart
Windows Server 2003 s aktualizací SP2 pro systémy s procesorem Itanium:
Windowsserver2003-KB973525-ia64-enu /norestart
Soubor protokolu aktualizaceVšechny podporované verze systému Windows Server 2003 založené na x86, x64 verze a verze s procesorem Itanium systému Windows Server 2003:
KB973525.log
Další informaceNaleznete v části "Zjištění a nasazení nástroje a pokyny"
Požadavek na restartování
Je požadováno restartování?V některých případech tato aktualizace nevyžaduje restartování počítače. Pokud je to požadováno, obdržíte zprávu s výzvou k restartování.
Technologie HotPatchingTato aktualizace zabezpečení nepodporuje technologii Hotpatching. Další informace o technologii Hotpatching naleznete v článku 897341 znalostní báze Microsoft Knowledge Base.
Informace o odinstalaciVšechny podporované verze s procesorem Itanium systému Windows Server 2003, verze x86 a x64 verze:
Pomocí položky Přidat nebo odebrat programy v okně Ovládací panely nebo nástroj Spuninst.exe umístěný nástroj Spuninst.exe umístěný ve složce %Windir%\$NTUninstallKB973525$\Spuninst.
Ověření v podklíči registruVšechny podporované verze systému Windows Server 2003:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows Server 2003\SP3\KB973525\Filelist

Informace o nasazení

Instalace aktualizace
Pro další informace o terminologii používané v aktualizacích softwaru, klepněte na následující číslo článku k zobrazení článku v databázi Microsoft Knowledge Base:
824684 Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft
Tato aktualizace zabezpečení podporuje následující instalační přepínače.
PřepínačPopis
/helpZobrazí možnosti příkazového řádku
Režimy instalace
/passiveRežim bezobslužné instalace. Je vyžadován zásah uživatele, ale zobrazuje stav instalace. Pokud je na konci instalace třeba restartovat počítač, dialogové okno je zobrazeno pomocí upozorněním. Upozornění, že počítač bude restartován za 30 sekund.
/quietPoužije tichý režim. Je to totéž jako bezobslužný režim, ale jsou zobrazeny žádné stavu ani chybové zprávy.
Možnosti restartování
/norestartNerestartuje počítač po dokončení instalace
/forcerestartRestartuje počítač po instalaci a vynutí ukončení při vypnutí počítače ostatních aplikací. Při ukončení aplikací nejsou uloženy otevřené soubory.
/warnrestart[:x]Zobrazí dialogové okno pro uživatele s upozorněním, že počítač bude restartován po uplynutí x sekund. (Výchozí nastavení je 30 sekund). Určen pro použití s přepínačem/quiet přepínač nebo/passive přepnout.
/promptrestartZobrazí dialogové okno, které vyzve místního uživatele, aby bylo možné restartovat počítač
Zvláštní možnosti
/overwriteoemPřepíše soubory OEM bez výzvy k potvrzení
/nobackupNezálohuje soubory, které jsou nutné pro odinstalaci
/forceappscloseVynutí jiných ukončení programů při vypnutí počítače
/log:pathUmožňuje přesměrování souborů protokolu instalace.
/integrate:pathIntegruje aktualizaci do zdrojových souborů systému Windows. Tyto soubory jsou umístěny pomocí cesty, která je dána přepínačem.
/extract[:path]Extrahuje soubory ale instalační program není spuštěn.
/ERPovolí rozšířené hlášení chyb
/verbosePovolí podrobné protokolování. Během instalace vytvoří soubor protokolu % Windir%\CabBuild.log. Tento protokol poskytuje podrobný kopírovaných souborů. Pomocí tohoto přepínače mohou pomaleji instalace.
Poznámka: Více přepínačů v jednom příkazu. Z důvodu zpětné kompatibility podporuje aktualizace zabezpečení také mnoho instalačních přepínačů, které používá starší verze instalačního programu.
Další informace o podporovaných instalačních přepínačích získáte klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
262841 Přepínače příkazového řádku pro balíčky aktualizací softwaru systému Windows
Odebrání aktualizace
Tato aktualizace zabezpečení podporuje následující instalační přepínače.
PřepínačPopis
/helpZobrazí možnosti příkazového řádku
Režimy instalace
/passiveRežim bezobslužné instalace. Je vyžadován zásah uživatele, ale zobrazuje stav instalace. Pokud je na konci instalace třeba restartovat počítač, dialogové okno je zobrazeno pomocí upozorněním. Upozornění, že počítač bude restartován za 30 sekund.
/quietPoužije tichý režim. Je to totéž jako bezobslužný režim, ale jsou zobrazeny žádné stavu ani chybové zprávy.
Možnosti restartování
/norestartNerestartuje počítač po dokončení instalace
/forcerestartRestartuje počítač po instalaci a vynutí ukončení při vypnutí počítače ostatních aplikací. Při ukončení aplikací nejsou uloženy otevřené soubory.
/warnrestart[:x]Zobrazí dialogové okno pro uživatele s upozorněním, že počítač bude restartován po uplynutí x sekund. (Výchozí nastavení je 30 sekund). Určen pro použití s přepínačem/quiet přepínač nebo/passive přepnout.
/promptrestartZobrazí dialogové okno, které vyzve místního uživatele, aby bylo možné restartovat počítač
Zvláštní možnosti
/forceappscloseVynutí jiných ukončení programů při vypnutí počítače
/log:pathUmožňuje přesměrování souborů protokolu instalace.
Ověření, zda byla aktualizace
 • Nástroj Microsoft Baseline Security Analyzer

  Chcete-li ověřit, že byla použita aktualizace zabezpečení do ohroženého systému, je možné použít nástroj Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA). Další informace v části "Zjištění a nasazení nástroje a pokyny".
 • Ověření v podklíči registru

  Je také možné ověřit soubory nainstalované touto aktualizací zabezpečení pomocí kontroly podklíčů registru uvedených v referenční tabulce v této části. Tyto podklíče registru nemusí obsahovat úplný seznam nainstalovaných souborů. Tyto podklíče registru nemusí být vytvořen správně, pokud správce nebo výrobce OEM integruje nebo vloží aktualizaci zabezpečení do zdrojových instalačních souborů systému Windows.

Systém Windows Vista (všechny verze)

Referenční tabulky

Následující tabulka obsahuje informace o aktualizaci zabezpečení pro tento software. Další informace naleznete v části "Informace o instalaci".
Zahrnutí v budoucích aktualizacích service PackAktualizace odstraňující tento problém bude zahrnuta budoucí aktualizace service Pack nebo kumulativní aktualizace
Nasazení
Instalace bez nutnosti zásahu uživateleVšechny podporované 32bitové verze systému Windows Vista:
Windows6.0-KB973525-x86/quiet
Všechny podporované 64bitové verze systému Windows Vista:
Windows6.0-KB973525-x64/quiet
Instalace bez restartováníVšechny podporované 32bitové verze systému Windows Vista:
Windows6.0-KB973525-x86/quiet/norestart
Všechny podporované 64bitové verze systému Windows Vista:
Windows6.0-KB973525-x64/quiet/norestart
Požadavek na restartování
Je požadováno restartování?V některých případech tato aktualizace nevyžaduje restartování počítače. Pokud je to požadováno, obdržíte zprávu s výzvou k restartování.
Technologie HotPatchingNení k dispozici.
Informace o odinstalaciWUSA.exe nepodporuje odinstalaci aktualizací. Chcete-li odinstalovat aktualizaci nainstalovanou nástrojem WUSA, otevřete ovládací panely a potom klepněte na příkaz zabezpečení. V části Windows Update Zobrazitnainstalované aktualizace a vyberte ze seznamu aktualizace.
Ověření v podklíči registruPodklíč registru pro ověření přítomnosti této aktualizace neexistuje.

Informace o nasazení

Instalace aktualizace
Po instalaci této aktualizace zabezpečení, instalační služba zkontroluje, zda jeden nebo více souborů, které jsou aktualizovány v systému již dříve aktualizovány pomocí opravy hotfix společnosti Microsoft.
Pro další informace o terminologii používané v aktualizacích softwaru, klepněte na následující číslo článku k zobrazení článku v databázi Microsoft Knowledge Base:
824684 Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft
Tato aktualizace zabezpečení podporuje následující instalační přepínače.
Podporované instalační přepínače aktualizace zabezpečení
PřepínačPopis
/?, /h, /helpZobrazí nápovědu pro podporované přepínače.
/quietPotlačí zobrazování stavových nebo chybových zpráv.
/norestartPokud tento přepínač zkombinován s přepínačem/quiet přepínač, systém není po instalaci restartován, i když je restartování nutné k dokončení instalace.
Další informace o instalačním programu naleznete klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
934307 Popis samostatného instalačního programu aktualizací (Wusa.exe) a souborů MSU v systému Windows Vista a Windows Server 2008
Ověření, zda byla aktualizace
 • Nástroj Microsoft Baseline Security Analyzer

  Chcete-li ověřit, že byla použita aktualizace zabezpečení do ohroženého systému, je možné použít nástroj Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA). Další informace v části "Zjištění a nasazení nástroje a pokyny".

Windows Server 2008 (všechny verze)

Referenční tabulky

Následující tabulka obsahuje informace o aktualizaci zabezpečení pro tento software. Další informace naleznete v části "Informace o instalaci".
Zahrnutí v budoucích aktualizacích service PackAktualizace odstraňující tento problém bude zahrnuta budoucí aktualizace service Pack nebo kumulativní aktualizace
Nasazení
Instalace bez nutnosti zásahu uživateleVšechny podporované 32bitové verze systému Windows Server 2008:
Windows6.0-KB973525-x86/quiet
Všechny podporované 64bitové verze systému Windows Server 2008:
Windows6.0-KB973525-x64/quiet
Všechny podporované verze s procesorem Itanium systému Windows Server 2008:
Windows6.0-KB973525-ia64/quiet
Instalace bez restartováníVšechny podporované 32bitové verze systému Windows Server 2008:
Windows6.0-KB973525-x86/quiet/norestart
Všechny podporované 64bitové verze systému Windows Server 2008:
Windows6.0-KB973525-x64/quiet/norestart
Všechny podporované verze s procesorem Itanium systému Windows Server 2008:
Windows6.0-KB973525-ia64/quiet/norestart
Další informaceNaleznete v části "Zjištění a nasazení nástroje a pokyny"
Požadavek na restartování
Je požadováno restartování?V některých případech tato aktualizace nevyžaduje restartování počítače. Pokud je to požadováno, obdržíte zprávu s výzvou k restartování.
Technologie HotPatchingNení k dispozici.
Informace o odinstalaciWUSA.exe nepodporuje odinstalaci aktualizací. Chcete-li odinstalovat aktualizaci nainstalovanou nástrojem WUSA, otevřete ovládací panely a potom klepněte na příkaz zabezpečení. V části Windows Update Zobrazitnainstalované aktualizace a vyberte ze seznamu aktualizace.
Ověření v podklíči registruPodklíč registru pro ověření přítomnosti této aktualizace neexistuje.

Informace o nasazení

Instalace aktualizace
Po instalaci této aktualizace zabezpečení, instalační služba zkontroluje, zda jeden nebo více souborů, které jsou aktualizovány v systému již dříve aktualizovány pomocí opravy hotfix společnosti Microsoft.
Pro další informace o terminologii používané v aktualizacích softwaru, klepněte na následující číslo článku k zobrazení článku v databázi Microsoft Knowledge Base:
824684 Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft
Tato aktualizace zabezpečení podporuje následující instalační přepínače:
PřepínačPopis
/?, /h, /helpZobrazí nápovědu pro podporované přepínače.
/quietPotlačí zobrazování stavových nebo chybových zpráv.
/norestartPřepnete-li tento přepínač zkombinován s přepínačem/quiet, systém není po instalaci restartován, i když je restartování nutné k dokončení instalace.
Další informace o tomto problému klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
934307 Popis samostatného instalačního programu aktualizací (Wusa.exe) a souborů MSU v systému Windows Vista a Windows Server 2008
Ověření, zda byla aktualizace
Nástroj Microsoft Baseline Security Analyzer

Chcete-li ověřit, že byla použita aktualizace zabezpečení do ohroženého systému, je možné použít nástroj Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA). Další informace v části "Zjištění a nasazení nástroje a pokyny".

Zjišťování a nasazení nástroje a doporučené postupy

Tato část popisuje, jak spravovat aktualizace softwaru a zabezpečení, které potřebujete nasadit na servery, stolní počítače a mobilních počítačů ve vaší organizaci. Další informace naleznete na následující stránce Update Management Center webu TechNet:
Další informace o zabezpečení produktů společnosti Microsoft naleznete na následující stránce webu Microsoft TechNet Security:
Aktualizace zabezpečení jsou k dispozici z webu Microsoft Update, Windows Update a Office Update. Aktualizace zabezpečení jsou také k dispozici v Microsoft Download Center. Najdete je snadno provedením vyhledáním klíčového slova "aktualizace zabezpečení".

Konečně aktualizace zabezpečení lze stáhnout z katalog služby Microsoft Update. Další informace naleznete na následující webové stránce společnosti Microsoft:
Katalog služby Microsoft Update nabízí katalog obsahu, vyhledávání a který je k dispozici prostřednictvím webu Windows Update a Microsoft Update. Tento obsah zahrnuje aktualizace zabezpečení, ovladačů a aktualizací service Pack. Pomocí čísla bulletinu zabezpečení, jako je například "MS08-010" hledání můžete přidat všechny dostupné aktualizace do košíku. Do košíku můžete také přidat různé jazyky pro aktualizaci a obsah můžete stáhnout do libovolné složky, které chcete. Další informace o katalog služby Microsoft Update naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft aktualizace katalogu nejčastější dotazy:

Ke zjišťování a nasazování

Společnost Microsoft poskytla ke zjišťování a nasazování aktualizací zabezpečení pro tento měsíc. Tento návod vám také pomůže pochopit, jak mohou pomocí různých nástrojů při instalaci aktualizace zabezpečení Odborníci v oblasti IT. Mezi tyto nástroje patří Windows Update, Microsoft Update, Office Update, Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA), nástroj pro rozpoznávání sady Office, Microsoft Systems Management Server (SMS) a nástroj Extended Security Update Inventory Tool.
Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
910723 Souhrnný seznam měsíčně článků s návody ke zjišťování a nasazování

Nástroj Microsoft Baseline Security Analyzer

Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) mohou správci prohledávat místní i vzdálené systémy a vyhledávat chybějící aktualizace zabezpečení. Microsoft Baseline Security Analyzer můžete rovněž identifikovat běžné chybné konfigurace zabezpečení. Další informace naleznete na následující stránce WWW Microsoft Baseline Security Analyzer:
Následující tabulka uvádí shrnutí týkající se této aktualizace zabezpečení zjišťování nástroje MBSA:
SoftwareNÁSTROJ MBSA 2.1
Systému Windows 2000 Service Pack 4Ano
Systém Windows XP Service Pack 2 a Windows XP Service Pack 3Ano
Windows XP Professional a Windows XP Professional Service Pack 2, verze x64Ano
Windows Server 2003 Service Pack 2Ano
Windows Server 2003 a Windows Server 2003 Service Pack 2, verze x64Ano
Windows Server 2003 s aktualizací SP2 pro systémy s procesorem ItaniumAno
Systém Windows Vista a Windows Vista Service Pack 1Ano
Systém Windows Vista a Windows Vista Service Pack 1, 64bitové verzeAno
Windows Server 2008 pro 32bitové systémyAno
Windows Server 2008 pro 64bitové systémyAno
Windows Server 2008 pro systémy s procesorem ItaniumAno
Další informace o nástroji MBSA 2.1 naleznete na následující stránce webu společnosti Microsoft nástroj MBSA 2.1 často kladené otázky:

Windows Server Update Services

Pomocí systému Windows Server Update Services (WSUS) mohou správci systémů instalovat nejnovější důležité aktualizace a aktualizace zabezpečení pro systémy Windows 2000 a novější verze, pro sadu Microsoft Office XP a novější verze, pro Microsoft Exchange Server 2003 a Microsoft SQL Server 2000 a novější verze. Další informace o způsobu zavedení této opravy zabezpečení pomocí služby Windows Server Update Services naleznete na následující stránce WWW Microsoft Windows Server Update Services produktu přehled:

Systems Management Server

Následující tabulka obsahuje SMS v části zjišťování a nasazení souhrnné pro tuto aktualizaci zabezpečení.
SoftwareSERVER SMS 2.0Server SMS 2003 s nástrojem SUSFPServer SMS 2003 s nástrojem ITMUConfigMgr 2007
Systému Windows 2000 Service Pack 4AnoAnoAnoAno
Systém Windows XP Service Pack 2 a Windows XP Service Pack 3AnoAnoAnoAno
Windows XP Professional a Windows XP Professional Service Pack 2, verze x64NeNeAnoAno
Windows Server 2003 Service Pack 2AnoAnoAnoAno
Windows Server 2003 a Windows Server 2003 Service Pack 2, verze x64NeNeAnoAno
Windows Server 2003 s aktualizací SP2 pro systémy s procesorem ItaniumNeNeAnoAno
Systém Windows Vista a Windows Vista Service Pack 1NeNe"Poznámka: pro systém Windows Vista a Windows Server 2008" oddíl dále v tomto článku v tématuAno
Systém Windows Vista a Windows Vista Service Pack 1, 64bitové verzeNeNe"Poznámka: pro systém Windows Vista a Windows Server 2008" oddíl dále v tomto článku v tématuAno
Windows Server 2008 pro 32bitové systémyNeNe"Poznámka: pro systém Windows Vista a Windows Server 2008" oddíl dále v tomto článku v tématuAno
Windows Server 2008 pro 64bitové systémyNeNe"Poznámka: pro systém Windows Vista a Windows Server 2008" oddíl dále v tomto článku v tématuAno
Windows Server 2008 pro systémy s procesorem ItaniumNeNe"Poznámka: pro systém Windows Vista a Windows Server 2008" oddíl dále v tomto článku v tématuAno
Server SMS 2.0 a SMS 2003 SMS SUS Feature Pack (SUSFP) obsahující SUIT Security Update Inventory Tool () používat serverem SMS ke zjištění aktualizací zabezpečení. Další informace naleznete na následující webové stránce společnosti Microsoft ke stažení pro Systems Management Server 2.0:
U serveru SMS 2003 SMS 2003 Inventory Tool for Microsoft Updates (ITMU) lze serverem SMS ke zjištění aktualizací zabezpečení, které jsou nabízeny prostřednictvím služby Microsoft Update a která jsou podporována Windows Server Update Services. Další informace o nástroji SMS 2003 ITMU naleznete na následující webové stránce společnosti Microsoft pro server SMS 2003 Inventory Tool for Microsoft Updates:
Server SMS 2003 můžete použít také nástroj Microsoft Office Inventory Tool zjistit požadované aktualizace aplikací sady Microsoft Office. Pro další informace navštivte následující webové stránky společnosti Microsoft:

System Center Správce konfigurace (ConfigMgr) 2007 používá ke zjišťování aktualizací službu WSUS 3.0. Další informace o správě aktualizací softwaru v ConfigMgr 2007 naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Poznámka pro systém Windows Vista a Windows Server 2008

Microsoft Systems Management Server 2003 s aktualizací Service Pack 3 zahrnuje podporu pro systém Windows Vista a Windows Server 2008. Další informace o serveru SMS naleznete na následující stránce na webu serveru SMS:
Další informace o zjištění a nasazení aktualizací článků klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
910723 Souhrnný seznam měsíčně článků s návody ke zjišťování a nasazování
Vlastnosti

ID článku: 973525 - Poslední kontrola: 13. 1. 2017 - Revize: 2

Váš názor