Řadič domény se systémem Windows Server 2003 může nesprávně vrátit stavový kód "NO_SUCH_USER (0xc0000064)" v reakci na požadavky na přihlášení řadič domény je vypnutí nebo restartování

Příznaky

Řadiče domény se systémem Server 2003 Windows může nesprávně vrátit stavový kód "NO_SUCH_USER (0xc0000064)" v reakci na požadavky na přihlášení po vrátí stavový kód "STATUS_INVALID_SERVER_STATE (0xc00000dc)" nebo "STATUS_NO_MEMORY (0xc0000017)" kód stavu. K tomuto chování dochází, když ověřovací řadič domény je vypnutí nebo restartování.

Kód stavu mohou být vráceny do jednoho z následujících počítačů:
  • Členské počítače domény, který byl odeslán požadavek na přihlášení
  • Aplikační server
  • Řadič domény, který je předán požadavek na přihlášení do ověřujícího řadiče domény pomocí předávací ověření
Nesprávný stav kód může způsobit aplikace, který byl odeslán požadavek na přihlášení nezdaří nebo časový limit.

Poznámka: Tomuto problému může dojít i v případě, že jste nainstalovali opravu hotfix 942636.
942636 řadiče domény se systémem Windows Server 2003 může nesprávně vrátit stavový kód "NO_SUCH_USER (0xc0000064)" v reakci na požadavky na přihlášení

Příčina

K tomuto problému dochází, protože služba Net Logon nesprávně spravuje Vrácený stav.

Řešení

Chcete-li vyřešit tento problém, je třeba použít tuto opravu hotfix v řadičích domény se systémem Windows Server 2003. Po použití této opravy hotfix řadiče domény vrátit stavový kód "STATUS_NO_MEMORY (0xc0000017)" během procesu vypnutí. Když klient obdrží tento kód stavu, klient se pokusí spojit jiný řadič domény.

Poznámka: systém Windows, které jsou členy domény se systémem Server 2003 musí mít klient straně opravy hotfix 942636 použita, viz řadiče domény se systémem Windows Server 2003 942636 KB může nesprávně vrátit stavový kód "NO_SUCH_USER (0xc0000064)" v reakci na požadavky na přihlášení.

Informace o opravě hotfix

Společnost Microsoft má k dispozici podporovanou opravu hotfix. Tato oprava hotfix je však určena pouze problém popsaný v tomto článku. Tuto opravu hotfix instalujte pouze do systémů, ve kterých dochází k potížím popsaným v tomto článku. Tato oprava hotfix může být dále testována. Proto pokud nejste vážně ohrožen tímto problémem, doporučujeme počkat na další aktualizaci softwaru, která obsahuje tuto opravu hotfix.

Pokud je oprava hotfix k dispozici ke stažení, je v horní části tohoto článku znalostní báze Knowledge Base oddíl "Oprava Hotfix je dostupná ke stažení" . Pokud tato sekce není uvedena, obraťte se na Zákaznický servis a podporu společnosti Microsoft k získaní opravy hotfix.

Poznámka: Pokud nastanou další problémy nebo bude nutné další řešení potíží, bude možná třeba vytvořit další samostatný požadavek na služby. Běžná cena za technickou podporu se vztahuje k dodatečným otázkám podpory a k problémům, které se netýkají této konkrétní opravy hotfix. Úplný seznam telefonních čísel služeb zákazníkům společnosti Microsoft a podpoře nebo vytvořit zvláštní požadavek na službu naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Poznámka: Ve formuláři „Oprava hotfix je dostupná ke stažení“ se zobrazují jazyky, pro které je oprava hotfix k dispozici. Pokud váš jazyk není zobrazen, to je protože oprava hotfix není k dispozici pro daný jazyk.

Předpoklady

Chcete-li nainstalovat tuto opravu hotfix, musí v počítači spuštěn systém Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2).

Požadavek na restartování

Po instalaci této opravy hotfix musíte restartovat počítač.

Informace o nahrazení opravy hotfix

Tato oprava hotfix nenahrazuje žádné další opravy hotfix.

Informace o souborech

Anglická verze této opravy hotfix má atributy (nebo pozdější atributy souborů) uvedené v následující tabulce. Kalendářní data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny v koordinovaném světovém čase (UTC). Při zobrazení informací o souboru je převeden na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo v položce Datum a čas v okně Ovládací panely.
Pro všechny podporované verze systému Windows Server 2003 SP2 x86
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatformaPožadavek na aktualizaci SP
Ksecdd.sys5.2.3790.4616135,16806-Nov-200911:04x86SP2
Msv1_0.dll5.2.3790.4616146,94411-Nov-200910:08x86SP2
Schannel.dll5.2.3790.4530151,04016-Jun-200907:21x86SP2
Pro všechny podporované verze systému Windows Server 2003 SP2 x64
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatformaPožadavek na aktualizaci SPSložka služby
Ksecdd.sys5.2.3790.4616190,97612-Nov-200900:25x64SP2Není k dispozici
Msv1_0.dll5.2.3790.4616265,21612-Nov-200900:25x64SP2Není k dispozici
Schannel.dll5.2.3790.4530259,07212-Nov-200900:26x64SP2Není k dispozici
Wmsv1_0.dll5.2.3790.4616146,94412-Nov-200900:26x86SP2WOW
Wschannel.dll5.2.3790.4530151,04012-Nov-200900:26x86SP2WOW
Pro všechny podporované verze s procesorem Itanium systému Windows Server 2003 SP2
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatformaPožadavek na aktualizaci SPSložka služby
Ksecdd.sys5.2.3790.4616322,04812-Nov-200900:20IA-64SP2Není k dispozici
Msv1_0.dll5.2.3790.4616396,80012-Nov-200900:20IA-64SP2Není k dispozici
Schannel.dll5.2.3790.4530474,62412-Nov-200900:20IA-64SP2Není k dispozici
Wmsv1_0.dll5.2.3790.4616146,94412-Nov-200900:21x86SP2WOW
Wschannel.dll5.2.3790.4530151,04012-Nov-200900:21x86SP2WOW

Jak potíže obejít

Chcete-li tento problém vyřešit, ručně zastavte službu přihlašování k síti před vypnout řadič domény.

Stav

Společnost Microsoft potvrdila, že se jedná o problém v produktech společnosti Microsoft, které jsou uvedeny v části "Platí pro".

Další informace

Jak se tento problém týká aplikace

Pokud je přijat stavový kód "NO_SUCH_USER", členské počítače domény a řadiče domény nelze vytvořit nový kanál zabezpečení na jiný řadič domény, který funguje správně. Proto přihlášení požadavky, které jsou odesílány uživatelům nebo aplikacemi může časový limit. Aplikace, která pochází žádost o přihlášení vypršet časový limit nebo může selhat, pokud má převzetí služeb při selhání logiky aplikace nebo opakovat logiku.

Může povolili jste ověřování v Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server, k filtrování provozu v síti. Nebo jste povolili ověřování v Internetová informační služba ověřit přístup k webovému serveru. Při vypnutí řadič domény může být uživatelům odepřen přístup k proxy serveru nebo webového serveru.

Navíc tento problém zabraňuje serveru Microsoft BizTalk Server správně pracuje. Služby BizTalk neočekávaně zastavit při každém restartování řadiče domény. Je nutné ručně restartovat služby BizTalk.


V tomto scénáři jsou zaznamenány následující chyby v protokolu aplikace na serveru, který je hostitelem serveru BizTalk Server:

ID události 6913

Typ události: Chyba

Zdroj události: BizTalk Server 2006

Kategorie události: BizTalk Server 2006

ID události: 6913

Uživatel: N/A

Počítač: < název počítače >
Popis: Pokus o připojení k databázi serveru SQL Server < název serveru SQL Server > na serveru < název serveru > se nezdařilo s chybou: "přihlášení se nezdařilo pro uživatele (null). Důvod: Chybí přidružení s důvěryhodným připojením SQL Server. ".
ID události 5410

Typ události: Chyba

Zdroj události: BizTalk Server 2006

ID události: 5410

Uživatel: N/A

Počítač: < název počítače >
Popis: Došlo k chybě, vyžaduje služba BizTalk ukončit. Mezi nejběžnější příčiny jsou následující:

1) je neočekávaná chyba nedostatku paměti. NEBO

2) neschopnost připojit nebo ztrátu připojení k jednomu z databáze BizTalk. Služba bude vypnutí a automatické restartování v 1 minuta. Pokud problematické databáze zůstane k dispozici, bude tento cyklus opakovat.Chybová zpráva: přihlášení se nezdařilo pro uživatele (null). Důvod: Chybí přidružení s důvěryhodným připojením SQL Server.

Chyba zdroj: BizTalk

název hostitele: < název serveru >
Název služby Windows: < název_služby >
Chcete-li vyřešit tento scénář, můžete skript ve správci řízení služeb ke spuštění služby BizTalk zastavení služby.

Informace o ladění

Pokud jste povolili protokolování pro službu přihlašování k síti, kód stavu požadavku na přihlášení je zaznamenána v následujícím souboru:
%systemroot%\Debug\Netlogon.log
Kód chyby 0xC0000064 může být zaznamenána v souboru Netlogon.log v následujících počítačích:
  • Počítač, který byl odeslán požadavek na přihlášení
  • Řadič domény, který odpověděl na požadavek na přihlášení
  • Aplikační server nebo řadič domény, který předá požadavek na ověřovací řadič domény aplikace
Poznámka: "NO_SUCH_USER (0xC0000064)" stavový kód je platný návratový kód, pokud ověření uživatelského účtu neexistuje. Tato situace může nastat, pokud platí jedna z následujících podmínek:
  • Uživatelský účet nebyl replikován do ověřujícího domény.
  • Uživatelský účet byl odstraněn z adresářové služby Active Directory.
  • Uživatelský účet v požadavku na ověření je nesprávně formátována uživatelem nebo aplikací.
Když řadič domény odpovídá na požadavek na přihlášení získaná pomocí předávací ověření, soubor Netlogon.log v řadiči domény zaznamenává informace podobná následující:
MM/DD HH:MM:SS [LOGON] CORP-DOMAIN: SamLogon: Transitive Network logon of <Domain name> \<User account> from CALLER (via <DC or member server>) Entered MM/DD HH:MM:SS [LOGON] CORP-DOMAIN: SamLogon: Transitive Network logon of <Domain name> \<User account> from CALLER (via <DC or member server>) Returns 0xC0000064  
Pokud ověřovací řadič domény odpovídá na požadavek na přihlášení získaná přímo z členské počítače domény ve stejné doméně, soubor Netlogon.log v řadiči domény zaznamenává informace podobná následující:
MM/DD HH:MM:SS [LOGON] Samlogon: Network logon of <Domain name>\<User account> from CALLER Entered MM/DD HH:MM:SS [CRITICAL] NlPrintRpcDebug: Couldn't get EEInfo for I_NetLogonSamLogonEx: 1761 (may be legitimate for 0xc0000064) 
MM/DD HH:MM:SS [LOGON] Samlogon: Network logon of <Domain name>\<User account> from CALLER Returns 0xC0000064

Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

109626 povolení ladění protokolování pro službu přihlašování k síti

Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

824684 Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft


Vlastnosti

ID článku: 973667 - Poslední kontrola: 13. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor