Popis instalace nástroje Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 2 pro systém Windows Small Business Server 2008

ÚVOD

Pokud se pokusíte nainstalovat Exchange Server 2007 Service Pack 2 (SP2) na serveru se systémem Windows Small Business Server 2008, proces instalace se nespustí a zobrazí následující chybová zpráva:
Chyba:
Je nutné aktualizovat systém Windows Small Business Server 2008 nastavení obou před a po instalaci Exchange Server 2007 Service Pack 2 (SP2). Před instalací aktualizace SP2 pro Exchange Server 2007, přečtěte si podrobné informace na http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=155135.
K tomuto problému dochází, protože Exchange Best Practice Analyzer zabrání SP2 2007 Exchange Server nainstalován na serveru.

Chcete-li vyřešit tento problém, můžete postupujte podle odkaz chybová zpráva Chcete-li ručně nainstalovat Exchange Server 2007 s aktualizací SP2. Microsoft Exchange Server 2007 SP2 instalační nástroj pro Windows Small Business Server 2008 však byla vytvořena s cílem usnadnit proces instalace.

Další informace

Získání tohoto nástroje

Následující soubor je k dispozici pro stažení z Microsoft Download Center:
Download Stáhněte balíček nástroje.
Pro více informací o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, klepněte na následující číslo článku v databázi Microsoft Knowledge Base:
119591 jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Microsoft zkontroloval tento soubor na přítomnost virů. Společnost Microsoft použila aktuální antivirový software, který byl k dispozici k datu, kdy byl soubor vydán. Soubor je uložen na zabezpečených serverech, které pomáhají zabránit neoprávněným změnám v souboru.

Známé problémy nástroje

Problém 1

Pokud jste dříve upravili protokol SSL (Secure Sockets Layer) (SSL) nastavení pro výchozí web v Internetová informační služba (IIS), nastavení protokolu SSL je nastaven na výchozí nastavení při spuštění tohoto nástroje. Vlastní nastavení SSL pro výchozí webový server je třeba ručně obnovit po spuštění tohoto nástroje.

Problém 2

Pokud Microsoft Windows SharePoint Service 3.0 Service Pack 1 (SP1) je odstraněn před spuštěním tohoto nástroje, nezdaří úloha Obnovení výchozího nastavení serveru SBS webové služby ve fázi Dokončování instalace tohoto nástroje. Však můžete bez obav ignorovat selhání tohoto úkolu.

Jak lze tento nástroj nainstalovat Exchange Server 2007 SP2

Důležité
 • Je nutné zavřít všechny konzol pro správu včetně konzoly systému Windows SBS před spuštěním tohoto nástroje.
 • Doporučujeme provést úplné zálohování všech dat v počítači se systémem Windows Small Business Server 2008, před instalací aktualizace SP2 pro aplikaci Exchange Server 2007. Důvodem pro zálohování je nelze odinstalovat Exchange Server 2007 s aktualizací SP2.

  Další informace o tom, jak zálohovat data v počítači se systémem Windows Small Business Server 2008 naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
 • Doporučujeme nainstalovat Exchange Server 2007 s aktualizací SP2, při nízkém zatížení serveru. Důvodem je, že klienti nemohou připojit k Exchange Server 2007 při instalaci Exchange Server 2007 s aktualizací SP2.
Chcete-li použít tento nástroj nainstalovat Exchange Server 2007, postupujte takto:
 1. Stažení aktualizace SP2 2007 Exchange Server.

  Další informace o stažení aktualizace Exchange Server 2007 SP2 naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
 2. Poklepejte na balíček, Exchange Server 2007 SP2 a pak extrahujte balíček do místní složky na serveru.
 3. Poklepejte na nástroj balíček nainstalovat na server se systémem Windows Small Business Server 2008.

  Poznámka: Nástroj se spustí automaticky po dokončení procesu instalace nástroje.
 4. Vyberte místní složku, kterou jste zadali v kroku 2 při nástroj vás vyzve k výběru složky, která obsahuje instalační program serveru Exchange Server 2007 SP2.
 5. Postupujte podle pokynů k dokončení procesu instalace aktualizace SP2 pro aplikaci Exchange Server 2007.
Bude pravděpodobně nutné restartovat počítač po instalaci aktualizace SP2 2007 Exchange Server.

Úkoly, které tento nástroj provádí

Tento nástroj provádí následující úkoly v uvedeném pořadí:
 1. Zastavit a zakázat službu pro Microsoft Forefront Security pro Exchange Server na serveru, pokud je nainstalována aplikace Forefront Security for Exchange Server.
 2. Aktualizace registru systému Windows umožní procesu instalace aktualizace SP2 pro aplikaci Exchange Server 2007.
 3. Nainstalujte Exchange Server 2007 s aktualizací SP2.
 4. Aktualizujte následující nastavení pro výchozí web ve službě IIS 7.0.
  • Aktualizujte nastavení protokolu SSL, aby není vyžadován protokol SSL.
  • Nastavte číslo portu 80 a na Všechny nepřiřazenéadresy IP.
 5. Spuštění opravu Moje sítě Průvodce v tichém režimu svázat certifikát SSL na serveru SBS webové aplikace a svázat certifikát SSL na serveru služby Brána Terminálové služby (TS).
 6. Povolit a spustit službu pro Forefront Security pro Exchange Server.

Poradce při potížích

Tyto dva problémy mohou nastat při pokusu o použití tohoto nástroje.

Problém 1

Příznaky
Během procesu instalace pro aktualizaci SP2 2007 Exchange Server obdržíte následující chybová zpráva:
Instalace Service Pack 2 pro Microsoft Exchange 2007 nebyla úspěšná. Z tohoto důvodu Windows Small Business Server 2008 nemusí správně fungovat.

Podrobné informace o důvodu tento problém zkontrolujte soubor protokolu na C:\ExchangeSetupLogs.
Jak potíže obejít

Chcete-li tento problém vyřešit, postupujte takto:
 1. Zkontrolujte soubor protokolu instalace pro Exchange Server 2007 SP2 k nalezení problému a řešení tohoto problému.
 2. Spusťte nástroj znovu nainstalovat Exchange Server 2007 s aktualizací SP2.
Pokud problém přetrvává, vytvořit zvláštní požadavek na službu nebo se obraťte na Microsoft Customer Service a podporu.

Úplný seznam Microsoft Customer Service a telefonní čísla podpory naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Problém 2

Příznaky
Ve fázi Dokončování instalace tohoto nástroje se zobrazí následující chybová zpráva:
Úspěšně jste nainstalovali Service Pack 2 pro Microsoft Exchange Server 2007. Však došlo k jedné nebo více chybám.
Navíc server nemusí pracovat správně. Chybová zpráva označuje, že selhání jednoho z konečné úlohy nastavení po instalaci aktualizace SP2 2007 Exchange Server.

Řešení
Chcete-li vyřešit tento problém, naleznete v části "Známé problémy, které mohou nastat po instalaci Exchange Server 2007 s aktualizací SP2" v článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base (KB) 973862.

Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

973862 Exchange Server 2007 Service Pack 2 nelze nainstalovat v počítači se systémem Windows Small Business Server 2008

Úloha Povolení Microsoft Forefront Security for Exchange selže ve fázi Dokončování instalace tohoto nástroje, je nutné ručně povolit Forefront Security pro Exchange Server. Chcete-li to provést, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, do pole Hledat zadejte služby a ve výsledcích hledání klepněte na položku služby .
 2. V modulu snap-in konzola Microsoft Management Console (MMC) služby zastavte služby Exchange Server 2007 v následujícím pořadí:
  1. Microsoft Exchange Information Store
  2. Microsoft Exchange Transport
 3. Otevřete příkazový řádek pomocí možnosti Spustit jako správce .
  Chcete-li to provést, klepněte na tlačítko Start, zadejte příkaz cmd do vyhledávacího pole, klepněte pravým tlačítkem myši cmd ve výsledku hledání a potom klepněte na příkaz Spustit jako správce.
 4. Spusťte následující příkaz, abyste změnili aktuální adresář:
  CD C:\Program (x86) souborů \Microsoft Forefront Security\Exchange Server
 5. Spusťte následující příkaz Povolit Forefront Security pro Exchange Server:
  fscutility/enable
 6. V modulu snap-in konzoly MMC Služba pro spuštění služeb serveru Exchange Server 2007 v následujícím pořadí:
  1. Microsoft Exchange Information Store
  2. Microsoft Exchange Transport
Vlastnosti

ID článku: 974271 - Poslední kontrola: 13. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor