MS10-024: Popis aktualizace zabezpečení pro službu SMTP systému Windows: 13. dubna 2010 a 13. července 2010

ÚVOD

Společnost Microsoft vydala bulletin zabezpečení MS10-024. Chcete-li zobrazit celý bulletin zabezpečení, navštivte jeden z následujících webů společnosti Microsoft:


Pomoc a podpora pro tuto aktualizaci zabezpečení

Pro domácí uživatele je k dispozici bezplatná podpora na čísle 1-866-PCSAFETY ve Spojených státech a v Kanadě, nebo se mohou obrátit na místní pobočku společnosti Microsoft. Informace o tom, jak kontaktovat místní pobočku společnosti Microsoft ohledně podpory aktualizace zabezpečení, naleznete na následujícím webu mezinárodní podpory: Zákazníci v Severní Americe mohou také na následujícím webu společnosti Microsoft získat neomezenou bezplatnou podporu e-mailem nebo neomezenou individuální podporu formou konverzace: Pro podnikové zákazníky je podpora pro aktualizace zabezpečení k dispozici prostřednictvím standardních kontaktů podpory.

Známé problémy

 • Tato aktualizace zabezpečení může být ve výsledcích vyhledávání nástroje MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer) nebo zprávách serveru WSUS (Microsoft Windows Server Update Services) pro některé počítače se systémem Windows XP nebo Windows Server 2003, v nichž není povolena služba SMTP, označena jako Nainstalovaná. Důvodem těchto potíží je chyba v metadatech logiky zjišťování aktualizací systému Windows. Výsledky vyhledávání nástroje MBSA a sestavy WSUS by měly uvádět hodnotu Neuvedeno, pokud služba SMTP není na těchto platformách nainstalována. Jedná se pouze o potíže s vytvářením sestav. Zákazníci, kteří úspěšně nainstalovali tuto aktualizaci, nemusejí dělat nic.

 • Pokud nainstalujete verzi této aktualizace zabezpečení pro službu SMTP systému Windows, která byla vydána před 13. červencem 2010, v počítači se systémem Windows Server 2008, v němž je nainstalována služba IIS, jsou resetovány možnosti konfigurace protokolu SMTP. Veškeré možnosti konfigurace protokolu SMTP, které byly nastaveny před instalací této verze aktualizace vydané před 13. červencem 2010, budou ztraceny Po dokončení instalace této verze aktualizace zabezpečení, která byla vydána před 13. červencem 2010, je třeba ručně znovu nastavit veškeré požadované možnosti konfigurace služby SMTP.

  Tyto potíže jsou ve verzi této aktualizace zabezpečení vydané 13. července 2010 vyřešeny. Po instalaci této verze aktualizace zabezpečení, která byla vydána 13. července 2010, jsou veškeré předchozí možnosti konfigurace služby SMTP zachovány.
 • Pokud odinstalujete aktualizaci zabezpečení MS10-024, nebude následující nastavení služby SMTP v rámci konfigurace služby IIS 6.0 (%windir%\system32\inetsrv\MetaBase.xml zachováno. K těmto potížím dochází z toho důvodu, že program Smtpsetup.exe používá k odinstalaci aktualizace zabezpečení zastaralou logiku kódu. Než tuto aktualizaci zabezpečení odinstalujete, pořiďte zálohu vlastního nastavení služby SMTP, abyste je mohli po odinstalaci obnovit.

  <IIsSmtpService      Location ="/LM/SmtpSvc"
  AdminACL

  AuthFlags

  ConnectionTimeout

  EnableReverseDnsLookup

  HopCount

  LocalRetryAttempts

  LocalRetryInterval

  LogFileTruncateSize

  LogType

  MaxBatchedMessages

  MaxConnections

  MaxMessageSize

  MaxOutConnections

  MaxOutConnectionsPerDomain

  MaxRecipients

  MaxSessionSize

  MaxSmtpErrors

  RelayForAuth

  RemoteRetryAttempts

  RemoteRetryInterval

  RemoteTimeout

  ShouldDeliver

  SmartHost

  SmartHostType

  SmtpDSNOptions

  SmtpInboundCommandSupportOptions

  SmtpLocalDelayExpireMinutes

  SmtpLocalNDRExpireMinutes

  SmtpOutboundCommandSupportOptions

  SmtpRemoteDelayExpireMinutes

  SmtpRemoteNDRExpireMinutes

  />

  <IIsSmtpServer Location ="/LM/SmtpSvc/1"
  AdminACL

  ConnectionTimeout

  LogFileTruncateSize

  LogType

  MasqueradeDomain

  MaxBatchedMessages

  MaxOutConnectionsPerDomain

  SendNdrTo

  ServerBindings

  ServerComment


  />


  Chcete-li zálohovat a obnovit vlastní nastavení protokolu SMTP, postupujte takto:
  1. Klikněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nástroje pro správu a pak klikněte na položku Správce Internetové informační služby (IIS) 6.0.
  2. Ve stromu konzoly klikněte pravým tlačítkem myši na server a pak klikněte na příkaz Zálohovat či obnovit konfiguraci v rozevírací nabídce Všechny úkoly.
  3. V dialogovém okně Zálohovat či obnovit konfiguraci klikněte na položku Vytvořit zálohu.
  4. Do pole Název záložní kopie konfigurace zadejte popisný název, který usnadní identifikaci této položky. Můžete například zadat název Záloha MS10-024.
  5. Odinstalujte aktualizaci zabezpečení 976323 a pak restartujte počítač.
  6. Po restartování počítače znovu spusťte nástroj Zálohovat či obnovit konfiguraci ve Správci Internetové informační služby (IIS) 6.0.
  7. Vyberte název záložní kopie konfigurace, která byla vytvořena v kroku 4, a pak klikněte na tlačítko Obnovit.
  8. Zobrazí se zpráva podobná následující zprávě:
   Obnovení metabáze ze zálohy je časově náročná operace, při které budou odstraněna všechna aktuální nastavení a zastaveny všechny služby sítě Internet. Po dokončení této operace Internetová informační služba tyto služby restartuje.

   Opravdu chcete pokračovat?
   Kliknutím na tlačítko Ano pokračujte v operaci obnovení.
  Další informace o postupu při konfiguraci protokolu SMTP naleznete na následující webové stránce společnosti Microsoft:

INFORMACE O SOUBORECH

Anglická verze (Spojené státy) této aktualizace softwaru instaluje soubory, které mají atributy uvedené v následujících tabulkách. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Data a časy těchto souborů se zobrazují v místním počítači podle místního času a podle aktuálního nastavení letního času. Data a časy se mohou změnit, provedete-li se soubory určité operace.

Informace o souborech pro systém Windows 2000

Pro všechny podporované verze systému Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Smtpsvc.dll5.0.2195.7381447,76005-Mar-201017:25x86

Informace o souborech pro systém Windows XP a Windows Server 2003

 • Soubory týkající se konkrétní verze (RTM, SPn) a složky služby (QFE, GDR) jsou označeny ve sloupcích Požadavek na aktualizaci SP a Složka služby.
 • Složky služby GDR obsahují pouze opravy, které byly veřejně vydány k odstranění rozšířených nejdůležitějších problémů. Složky služby QFE obsahují kromě veřejně vydaných oprav také opravy hotfix.
 • Kromě souborů uvedených v těchto tabulkách tato aktualizace softwaru nainstaluje rovněž příslušný soubor katalogu zabezpečení (KBčíslo.cat), který je podepsaný digitálním podpisem společnosti Microsoft.

Pro všechny podporované verze x86 systému Windows XP

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Smtpsvc.dll6.0.2600.3680456,70405-Mar-201019:02x86SP2SP2GDR
Smtpsvc.dll6.0.2600.3680456,70405-Mar-201018:55x86SP2SP2QFE
Smtpsvc.dll6.0.2600.5949456,70405-Mar-201018:45x86SP3SP3GDR
Smtpsvc.dll6.0.2600.5949456,70405-Mar-201018:38x86SP3SP3QFE

Pro všechny podporované verze x64 systému Windows Server 2003 a systému Windows XP Professional x64 Edition

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Smtpsvc.dll6.0.3790.4675670,20805-Mar-201019:01x64SP2SP2GDR
Smtpsvc.dll6.0.3790.4675670,72005-Mar-201018:57x64SP2SP2QFE

Pro všechny podporované verze x86 systému Windows Server 2003

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Smtpsvc.dll6.0.3790.4675484,86405-Mar-201005:45x86SP2SP2GDR
Smtpsvc.dll6.0.3790.4675484,86405-Mar-201006:02x86SP2SP2QFE

Pro všechny podporované verze IA-64 systému Windows Server 2003

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Smtpsvc.dll6.0.3790.46751,266,68805-Mar-201018:59IA-64SP2SP2GDR
Smtpsvc.dll6.0.3790.46751,267,20005-Mar-201018:57IA-64SP2SP2QFE

Informace o souborech pro systém Windows Server 2008

 • Soubory týkající se konkrétního produktu, milníku (RTM, SPn) a složky služby (LDR, GDR) lze identifikovat porovnáním čísel verzí souborů podle následující tabulky.


  VerzeProduktMilníkSložka služby
  6.0.6001.18xxxWindows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Aktualizace Service Pack 1 je integrována do vydané verze systému Windows Server 2008. Proto se soubory milníku RTM týkají pouze systému Windows Vista. Soubory verze RTM mají číslo verze 6.0.0000.xxxxxx.
 • Složky služby GDR obsahují pouze opravy, které byly veřejně vydány k odstranění rozšířených nejdůležitějších problémů. Složky služby LDR obsahují kromě veřejně vydaných oprav také opravy hotfix.
 • Soubory MANIFEST (.manifest) a soubory MUM (.mum) instalované pro každé prostředí jsou uvedeny samostatně. Soubory MUM a MANIFEST a příslušné soubory CAT katalogu zabezpečení jsou důležité k uchování stavu aktualizované součásti. Soubory katalogu zabezpečení (atributy nejsou uvedeny) jsou podepsané digitálním podpisem společnosti Microsoft.

Pro všechny podporované verze x86 systému Windows Server 2008

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Exstrace.dll7.0.6001.1848516,38403-Jun-201014:56x86
Fcachdll.dll7.0.6001.1848549,15203-Jun-201014:56x86
Mailmsg.dll7.0.6001.1848579,87203-Jun-201014:57x86
Regtrace.exe7.0.6001.1800028,16019-Jan-200807:33x86
Rwnh.dll7.0.6001.1800013,31219-Jan-200807:36x86
Seo.dll7.0.6001.18485223,23203-Jun-201014:59x86
Smtpapi.dll7.0.6001.1800013,82419-Jan-200807:36x86
Smtpsetup.exe7.0.6001.1848558,88003-Jun-201013:29x86
Staxmem.dll7.0.6001.180009,72819-Jan-200807:36x86
Exstrace.dll7.0.6001.2270416,38403-Jun-201014:49x86
Fcachdll.dll7.0.6001.2270449,15203-Jun-201014:49x86
Mailmsg.dll7.0.6001.2270479,87203-Jun-201014:50x86
Regtrace.exe7.0.6001.2270428,16003-Jun-201013:41x86
Rwnh.dll7.0.6001.2270413,31203-Jun-201014:51x86
Seo.dll7.0.6001.22704223,23203-Jun-201014:52x86
Smtpapi.dll7.0.6001.2270413,82403-Jun-201014:52x86
Smtpsetup.exe7.0.6001.2270458,88003-Jun-201013:41x86
Staxmem.dll7.0.6001.227049,72803-Jun-201014:52x86
Exstrace.dll7.0.6002.1826416,38403-Jun-201015:34x86
Fcachdll.dll7.0.6002.1826449,15203-Jun-201015:34x86
Mailmsg.dll7.0.6002.1826479,87203-Jun-201015:36x86
Regtrace.exe7.0.6002.1800528,16011-Apr-200906:27x86
Rwnh.dll7.0.6002.1800513,31211-Apr-200906:28x86
Seo.dll7.0.6002.18264223,23203-Jun-201015:38x86
Smtpapi.dll7.0.6002.1800513,82411-Apr-200906:28x86
Smtpsetup.exe7.0.6002.1826458,88003-Jun-201013:52x86
Staxmem.dll7.0.6002.180059,72811-Apr-200906:28x86
Exstrace.dll7.0.6002.2241716,38403-Jun-201015:53x86
Fcachdll.dll7.0.6002.2241749,15203-Jun-201015:53x86
Mailmsg.dll7.0.6002.2241779,87203-Jun-201015:54x86
Regtrace.exe7.0.6002.2241728,16003-Jun-201014:10x86
Rwnh.dll7.0.6002.2241713,31203-Jun-201015:57x86
Seo.dll7.0.6002.22417223,23203-Jun-201015:57x86
Smtpapi.dll7.0.6002.2241713,82403-Jun-201015:57x86
Smtpsetup.exe7.0.6002.2241758,88003-Jun-201014:10x86
Staxmem.dll7.0.6002.224179,72803-Jun-201015:57x86
Adsiisex.dll7.0.6001.180008,70419-Jan-200807:33x86
Aqadmin.dll7.0.6001.1844042,49604-Mar-201018:50x86
Aqueue.dll7.0.6001.18440478,20804-Mar-201018:50x86
Ntfsdrct.hNot Applicable77303-Jan-200819:00Not Applicable
Ntfsdrct.iniNot Applicable2,12205-Jan-200811:29Not Applicable
Ntfsdrv.dll7.0.6001.1844044,54404-Mar-201018:53x86
Seos.dll7.0.6001.1800030,72019-Jan-200807:36x86
Smtpctrs.dll7.0.6001.1844014,84804-Mar-201018:54x86
Smtpctrs.hNot Applicable8,00203-Jan-200819:00Not Applicable
Smtpctrs.iniNot Applicable43,01005-Jan-200811:29Not Applicable
Smtpsvc.dll7.0.6001.18485435,20003-Jun-201014:59x86
Snprfdll.dll7.0.6001.180009,72819-Jan-200807:36x86
Adsiisex.dll7.0.6001.227048,70403-Jun-201014:47x86
Aqadmin.dll7.0.6001.2270442,49603-Jun-201014:47x86
Aqueue.dll7.0.6001.22704478,20803-Jun-201014:47x86
Ntfsdrct.hNot Applicable77304-Mar-201005:50Not Applicable
Ntfsdrct.iniNot Applicable2,12204-Mar-201005:50Not Applicable
Ntfsdrv.dll7.0.6001.2270444,54403-Jun-201014:51x86
Seos.dll7.0.6001.2270430,72003-Jun-201014:52x86
Smtpctrs.dll7.0.6001.2270414,84803-Jun-201014:52x86
Smtpctrs.hNot Applicable8,00204-Mar-201005:50Not Applicable
Smtpctrs.iniNot Applicable43,01004-Mar-201005:50Not Applicable
Smtpsvc.dll7.0.6001.22704435,20003-Jun-201014:52x86
Snprfdll.dll7.0.6001.227049,72803-Jun-201014:52x86
Adsiisex.dll7.0.6002.180058,70411-Apr-200906:28x86
Aqadmin.dll7.0.6002.1822242,49604-Mar-201017:30x86
Aqueue.dll7.0.6002.18222478,20804-Mar-201017:30x86
Ntfsdrct.hNot Applicable77316-Apr-200800:34Not Applicable
Ntfsdrct.iniNot Applicable2,12216-Apr-200800:34Not Applicable
Ntfsdrv.dll7.0.6002.1822244,54404-Mar-201017:32x86
Seos.dll7.0.6002.1800530,72011-Apr-200906:28x86
Smtpctrs.dll7.0.6002.1822214,84804-Mar-201017:33x86
Smtpctrs.hNot Applicable8,00216-Apr-200800:34Not Applicable
Smtpctrs.iniNot Applicable43,01016-Apr-200800:34Not Applicable
Smtpsvc.dll7.0.6002.18264435,20003-Jun-201015:38x86
Snprfdll.dll7.0.6002.180059,72811-Apr-200906:28x86
Adsiisex.dll7.0.6002.224178,70403-Jun-201015:52x86
Aqadmin.dll7.0.6002.2241742,49603-Jun-201015:52x86
Aqueue.dll7.0.6002.22417478,20803-Jun-201015:52x86
Ntfsdrct.hNot Applicable77303-Apr-200920:59Not Applicable
Ntfsdrct.iniNot Applicable2,12203-Apr-200920:59Not Applicable
Ntfsdrv.dll7.0.6002.2241744,54403-Jun-201015:56x86
Seos.dll7.0.6002.2241730,72003-Jun-201015:57x86
Smtpctrs.dll7.0.6002.2241714,84803-Jun-201015:57x86
Smtpctrs.hNot Applicable8,00203-Apr-200920:59Not Applicable
Smtpctrs.iniNot Applicable43,01003-Apr-200920:59Not Applicable
Smtpsvc.dll7.0.6002.22417435,20003-Jun-201015:57x86
Snprfdll.dll7.0.6002.224179,72803-Jun-201015:57x86

Pro všechny podporované verze x64 systému Windows Server 2008

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Exstrace.dll7.0.6001.1848520,99203-Jun-201015:32x64
Fcachdll.dll7.0.6001.1848562,97603-Jun-201015:32x64
Mailmsg.dll7.0.6001.1848595,23203-Jun-201015:33x64
Regtrace.exe7.0.6001.1800036,35219-Jan-200808:00x64
Rwnh.dll7.0.6001.1800015,87219-Jan-200808:03x64
Seo.dll7.0.6001.18485325,63203-Jun-201015:36x64
Smtpapi.dll7.0.6001.1800019,96819-Jan-200808:04x64
Smtpsetup.exe7.0.6001.1848572,70403-Jun-201014:08x64
Staxmem.dll7.0.6001.1800010,75219-Jan-200808:04x64
Exstrace.dll7.0.6001.2270420,99203-Jun-201015:13x64
Fcachdll.dll7.0.6001.2270462,97603-Jun-201015:13x64
Mailmsg.dll7.0.6001.2270495,23203-Jun-201015:14x64
Regtrace.exe7.0.6001.2270436,35203-Jun-201014:07x64
Rwnh.dll7.0.6001.2270415,87203-Jun-201015:17x64
Seo.dll7.0.6001.22704325,63203-Jun-201015:17x64
Smtpapi.dll7.0.6001.2270419,96803-Jun-201015:17x64
Smtpsetup.exe7.0.6001.2270472,70403-Jun-201014:07x64
Staxmem.dll7.0.6001.2270410,75203-Jun-201015:17x64
Exstrace.dll7.0.6002.1826420,99203-Jun-201016:13x64
Fcachdll.dll7.0.6002.1826462,97603-Jun-201016:13x64
Mailmsg.dll7.0.6002.1826495,23203-Jun-201016:15x64
Regtrace.exe7.0.6002.1800536,35211-Apr-200907:10x64
Rwnh.dll7.0.6002.1800515,87211-Apr-200907:11x64
Seo.dll7.0.6002.18264325,63203-Jun-201016:17x64
Smtpapi.dll7.0.6002.1800519,96811-Apr-200907:11x64
Smtpsetup.exe7.0.6002.1826472,70403-Jun-201014:31x64
Staxmem.dll7.0.6002.1800510,75211-Apr-200907:11x64
Exstrace.dll7.0.6002.2241720,99203-Jun-201016:08x64
Fcachdll.dll7.0.6002.2241762,97603-Jun-201016:08x64
Mailmsg.dll7.0.6002.2241795,23203-Jun-201016:09x64
Regtrace.exe7.0.6002.2241736,35203-Jun-201014:33x64
Rwnh.dll7.0.6002.2241715,87203-Jun-201016:12x64
Seo.dll7.0.6002.22417325,63203-Jun-201016:12x64
Smtpapi.dll7.0.6002.2241719,96803-Jun-201016:12x64
Smtpsetup.exe7.0.6002.2241772,70403-Jun-201014:33x64
Staxmem.dll7.0.6002.2241710,75203-Jun-201016:13x64
Adsiisex.dll7.0.6001.1800010,24019-Jan-200808:00x64
Aqadmin.dll7.0.6001.1844052,22404-Mar-201018:40x64
Aqueue.dll7.0.6001.18440588,28804-Mar-201018:40x64
Ntfsdrct.hNot Applicable77303-Jan-200818:04Not Applicable
Ntfsdrct.iniNot Applicable2,12205-Jan-200811:29Not Applicable
Ntfsdrv.dll7.0.6001.1844047,61604-Mar-201018:44x64
Seos.dll7.0.6001.1800075,77619-Jan-200808:03x64
Smtpctrs.dll7.0.6001.1844017,92004-Mar-201018:45x64
Smtpctrs.hNot Applicable8,00203-Jan-200818:04Not Applicable
Smtpctrs.iniNot Applicable43,01005-Jan-200811:29Not Applicable
Smtpsvc.dll7.0.6001.18485508,92803-Jun-201015:36x64
Snprfdll.dll7.0.6001.1800011,77619-Jan-200808:04x64
Adsiisex.dll7.0.6001.2270410,24003-Jun-201015:12x64
Aqadmin.dll7.0.6001.2270452,22403-Jun-201015:12x64
Aqueue.dll7.0.6001.22704588,28803-Jun-201015:12x64
Ntfsdrct.hNot Applicable77326-Feb-201004:11Not Applicable
Ntfsdrct.iniNot Applicable2,12226-Feb-201004:11Not Applicable
Ntfsdrv.dll7.0.6001.2270447,61603-Jun-201015:16x64
Seos.dll7.0.6001.2270475,77603-Jun-201015:17x64
Smtpctrs.dll7.0.6001.2270417,92003-Jun-201015:17x64
Smtpctrs.hNot Applicable8,00226-Feb-201004:11Not Applicable
Smtpctrs.iniNot Applicable43,01026-Feb-201004:11Not Applicable
Smtpsvc.dll7.0.6001.22704508,92803-Jun-201015:17x64
Snprfdll.dll7.0.6001.2270411,77603-Jun-201015:17x64
Adsiisex.dll7.0.6002.1800510,24011-Apr-200907:11x64
Aqadmin.dll7.0.6002.1822252,22404-Mar-201017:55x64
Aqueue.dll7.0.6002.18222588,28804-Mar-201017:55x64
Ntfsdrct.hNot Applicable77303-Sep-200818:43Not Applicable
Ntfsdrct.iniNot Applicable2,12203-Sep-200818:43Not Applicable
Ntfsdrv.dll7.0.6002.1822247,61604-Mar-201017:59x64
Seos.dll7.0.6002.1800575,77611-Apr-200907:11x64
Smtpctrs.dll7.0.6002.1822217,92004-Mar-201017:59x64
Smtpctrs.hNot Applicable8,00203-Sep-200818:43Not Applicable
Smtpctrs.iniNot Applicable43,01003-Sep-200818:43Not Applicable
Smtpsvc.dll7.0.6002.18264508,92803-Jun-201016:17x64
Snprfdll.dll7.0.6002.1800511,77611-Apr-200907:11x64
Adsiisex.dll7.0.6002.2241710,24003-Jun-201016:06x64
Aqadmin.dll7.0.6002.2241752,22403-Jun-201016:06x64
Aqueue.dll7.0.6002.22417588,28803-Jun-201016:06x64
Ntfsdrct.hNot Applicable77303-Apr-200920:46Not Applicable
Ntfsdrct.iniNot Applicable2,12203-Apr-200920:46Not Applicable
Ntfsdrv.dll7.0.6002.2241747,61603-Jun-201016:11x64
Seos.dll7.0.6002.2241775,77603-Jun-201016:12x64
Smtpctrs.dll7.0.6002.2241717,92003-Jun-201016:12x64
Smtpctrs.hNot Applicable8,00203-Apr-200920:45Not Applicable
Smtpctrs.iniNot Applicable43,01003-Apr-200920:45Not Applicable
Smtpsvc.dll7.0.6002.22417508,92803-Jun-201016:12x64
Snprfdll.dll7.0.6002.2241711,77603-Jun-201016:12x64

Další informace o souborech pro systém Windows Server 2008

Další soubory pro všechny podporované verze x86 systému Windows Server 2008

File namePackage_1_for_kb976323_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,763
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb976323~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,475
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb976323_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,166
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb976323~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,886
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb976323_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,970
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb976323~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,683
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb976323_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,763
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb976323~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,477
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb976323_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,166
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb976323~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,888
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb976323_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,971
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb976323~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,689
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,354
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,374
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,691
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,722
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,089
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,128
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,618
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,649
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,691
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,722
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,317
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_00247db76614805648adbf4419660a25_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22704_none_9d9a90367d8c35e2.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_4a4de2094122d192509f09b69bdc2246_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22704_none_dd1c0ee5e5b124c4.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_4db4c82154a90c9f404e9bb04c11cd19_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22417_none_f359777305157ee4.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_6b087943bdf44392760b1cbf81234fcb_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18264_none_a141d1bccabcd5cd.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_8f9829cee9888683c081c73c7053eac5_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22417_none_dbfa91a41402ecdb.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_a154730c59285aaccedf7d752474fc83_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18485_none_bf1193ef69e5f9f6.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_da705cf7d2d3239310e52cdc450df509_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18485_none_c26f87e748eb11b5.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_ed0fab6fa764ab99f7f2197e79bd0f37_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18264_none_0836f9ed839a0444.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smtpsvc-common_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18485_none_30c8a9173c449881.manifest
File versionNot Applicable
File size198,978
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smtpsvc-common_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22704_none_31a7c8c4552239ba.manifest
File versionNot Applicable
File size183,490
Date (UTC)03-Jun-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smtpsvc-common_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18264_none_32c3bc73395b9993.manifest
File versionNot Applicable
File size198,978
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smtpsvc-common_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22417_none_33866b9e524df6d4.manifest
File versionNot Applicable
File size183,490
Date (UTC)03-Jun-2010
Time (UTC)17:42
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smtpsvc-service_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18485_none_88bf8f1908978b1d.manifest
File versionNot Applicable
File size111,278
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smtpsvc-service_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22704_none_899eaec621752c56.manifest
File versionNot Applicable
File size102,875
Date (UTC)03-Jun-2010
Time (UTC)16:35
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smtpsvc-service_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18264_none_8abaa27505ae8c2f.manifest
File versionNot Applicable
File size111,278
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smtpsvc-service_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22417_none_8b7d51a01ea0e970.manifest
File versionNot Applicable
File size102,875
Date (UTC)03-Jun-2010
Time (UTC)17:40
PlatformNot Applicable

Další soubory pro všechny podporované verze x64 systému Windows Server 2008

File nameAmd64_0be00ab289af585b11e0f872f489090f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22417_none_83fe35ba29f8da23.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_14454668a76ecbdefd39c157f3d65b52_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18264_none_9dd3cef16ac97f4c.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_1477f63ea51cc8115f79b974b8cded68_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22417_none_516c520bb4a3ef74.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_1d93c91c0fd91f8b79c829cadfb3e9ee_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18485_none_c0eda31a55932cc6.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_3dad143f7f979ab9aa0e64a03f2c309d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18264_none_6edd1d60f453f93a.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6fe57ed0c8251fad8b62dc1757bb3cc8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22704_none_5d121e8b98318a75.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_773c9fb60b6e261cd62f3f4b7481e74a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18485_none_16d00594bb7d819a.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e2f9ec055566dcdbdf46ca375a124f8a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22704_none_53cb7a6613f05615.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smtpsvc-common_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18485_none_8ce7449af4a209b7.manifest
File versionNot Applicable
File size199,020
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smtpsvc-common_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22704_none_8dc664480d7faaf0.manifest
File versionNot Applicable
File size183,532
Date (UTC)03-Jun-2010
Time (UTC)17:03
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smtpsvc-common_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18264_none_8ee257f6f1b90ac9.manifest
File versionNot Applicable
File size199,020
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smtpsvc-common_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22417_none_8fa507220aab680a.manifest
File versionNot Applicable
File size183,532
Date (UTC)03-Jun-2010
Time (UTC)17:56
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smtpsvc-service_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18485_none_e4de2a9cc0f4fc53.manifest
File versionNot Applicable
File size111,336
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smtpsvc-service_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22704_none_e5bd4a49d9d29d8c.manifest
File versionNot Applicable
File size102,933
Date (UTC)03-Jun-2010
Time (UTC)17:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smtpsvc-service_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18264_none_e6d93df8be0bfd65.manifest
File versionNot Applicable
File size111,336
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smtpsvc-service_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22417_none_e79bed23d6fe5aa6.manifest
File versionNot Applicable
File size102,933
Date (UTC)03-Jun-2010
Time (UTC)17:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb976323_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,773
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb976323~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,489
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb976323_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,180
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb976323~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,904
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb976323_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,982
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb976323~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,699
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb976323_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,773
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb976323~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,491
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb976323_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,180
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb976323~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,906
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb976323_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,983
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb976323~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,705
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,432
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,451
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,362
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,382
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,103
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,142
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,628
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,659
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,333
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable

Informace o souborech pro systém Windows Server 2008 R2

 • Soubory týkající se konkrétního produktu, milníku (RTM, SPn) a složky služby (LDR, GDR) lze identifikovat porovnáním čísel verzí souborů podle následující tabulky.


  VerzeProduktMilníkSložka služby
  6.1.7600.16xxxWindows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows Server 2008 R2RTMLDR
 • Složky služby GDR obsahují pouze opravy, které byly veřejně vydány k odstranění rozšířených nejdůležitějších problémů. Složky služby LDR obsahují kromě veřejně vydaných oprav také opravy hotfix.
 • Soubory MANIFEST a MUM nainstalované v každém prostředí jsou uvedeny samostatně v části Další informace o souborech pro systém Windows Server 2008 R2. Soubory MUM a MANIFEST a příslušné soubory CAT katalogu zabezpečení jsou důležité k uchování stavu aktualizované součásti. Soubory katalogu zabezpečení, pro něž nejsou uvedeny atributy, jsou podepsané digitálním podpisem společnosti Microsoft.

Pro všechny podporované verze x64 systému Windows Server 2008 R2

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Exstrace.dll7.5.7600.1660120,99201-Jun-201005:20x64
Fcachdll.dll7.5.7600.1660162,97601-Jun-201005:20x64
Mailmsg.dll7.5.7600.1660194,72001-Jun-201005:21x64
Regtrace.exe7.5.7600.1638536,35214-Jul-200901:39x64
Rwnh.dll7.5.7600.1638515,87214-Jul-200901:41x64
Seo.dll7.5.7600.16601321,02401-Jun-201005:24x64
Smtpapi.dll7.5.7600.1638519,45614-Jul-200901:41x64
Smtpsetup.exe7.5.7600.1660171,16801-Jun-201005:18x64
Staxmem.dll7.5.7600.1638510,75214-Jul-200901:41x64
Exstrace.dll7.5.7600.2072320,99201-Jun-201005:34x64
Fcachdll.dll7.5.7600.2072362,97601-Jun-201005:34x64
Mailmsg.dll7.5.7600.2072394,72001-Jun-201005:35x64
Regtrace.exe7.5.7600.1638536,35214-Jul-200901:39x64
Rwnh.dll7.5.7600.1638515,87214-Jul-200901:41x64
Seo.dll7.5.7600.20723321,02401-Jun-201005:38x64
Smtpapi.dll7.5.7600.1638519,45614-Jul-200901:41x64
Smtpsetup.exe7.5.7600.2072371,16801-Jun-201005:32x64
Staxmem.dll7.5.7600.1638510,75214-Jul-200901:41x64
Adsiisex.dll7.5.7600.1638510,24014-Jul-200901:40x64
Aqadmin.dll7.5.7600.1654451,71205-Mar-201007:52x64
Aqueue.dll7.5.7600.16544588,80005-Mar-201007:52x64
Ntfsdrct.hNot Applicable77310-Jun-200920:45Not Applicable
Ntfsdrct.iniNot Applicable2,12210-Jun-200920:45Not Applicable
Ntfsdrv.dll7.5.7600.1654447,61605-Mar-201007:52x64
Seos.dll7.5.7600.1638575,26414-Jul-200901:41x64
Smtpctrs.dll7.5.7600.1654417,92005-Mar-201007:53x64
Smtpctrs.hNot Applicable8,00210-Jun-200920:45Not Applicable
Smtpctrs.iniNot Applicable43,01010-Jun-200920:45Not Applicable
Smtpsvc.dll7.5.7600.16601509,44001-Jun-201005:25x64
Snprfdll.dll7.5.7600.1638511,77614-Jul-200901:41x64
Adsiisex.dll7.5.7600.1638510,24014-Jul-200901:40x64
Aqadmin.dll7.5.7600.2072351,71201-Jun-201005:32x64
Aqueue.dll7.5.7600.20723588,80001-Jun-201005:32x64
Ntfsdrct.hNot Applicable77310-Jun-200920:45Not Applicable
Ntfsdrct.iniNot Applicable2,12210-Jun-200920:45Not Applicable
Ntfsdrv.dll7.5.7600.2072347,61601-Jun-201005:37x64
Seos.dll7.5.7600.1638575,26414-Jul-200901:41x64
Smtpctrs.dll7.5.7600.2072317,92001-Jun-201005:39x64
Smtpctrs.hNot Applicable8,00210-Jun-200920:45Not Applicable
Smtpctrs.iniNot Applicable43,01010-Jun-200920:45Not Applicable
Smtpsvc.dll7.5.7600.20723509,44001-Jun-201005:39x64
Snprfdll.dll7.5.7600.1638511,77614-Jul-200901:41x64

Další informace o souborech pro systém Windows Server 2008 R2

Další soubory pro všechny podporované verze x64 systému Windows Server 2008 R2

File nameAmd64_32bc35d588820d97e4fddcca31d306e0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20723_none_282632c7a2673cf4.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)01-Jun-2010
Time (UTC)09:55
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_91d5416ac3410261dfe76cc73c3b734d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20723_none_e23f0bfe0356270e.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)01-Jun-2010
Time (UTC)09:55
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_de07fb65f6cc496a2477d2cbf721e601_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16601_none_af35aac697edbc33.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)01-Jun-2010
Time (UTC)09:55
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f375f537204ede2fb26135649402fa8a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16601_none_a4bb9847b9d893bd.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)01-Jun-2010
Time (UTC)09:55
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smtpsvc-common_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16601_none_8d6194fe557bfee2.manifest
File versionNot Applicable
File size93,509
Date (UTC)01-Jun-2010
Time (UTC)09:55
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smtpsvc-common_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20723_none_8dd792856ea8093c.manifest
File versionNot Applicable
File size93,509
Date (UTC)01-Jun-2010
Time (UTC)09:55
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smtpsvc-service_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16601_none_e5587b0021cef17e.manifest
File versionNot Applicable
File size56,840
Date (UTC)01-Jun-2010
Time (UTC)09:55
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smtpsvc-service_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20723_none_e5ce78873afafbd8.manifest
File versionNot Applicable
File size56,840
Date (UTC)01-Jun-2010
Time (UTC)09:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb976323_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,435
Date (UTC)01-Jun-2010
Time (UTC)09:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb976323~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,159
Date (UTC)01-Jun-2010
Time (UTC)09:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb976323_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,020
Date (UTC)01-Jun-2010
Time (UTC)09:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb976323~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,737
Date (UTC)01-Jun-2010
Time (UTC)09:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,353
Date (UTC)01-Jun-2010
Time (UTC)09:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,396
Date (UTC)01-Jun-2010
Time (UTC)09:55
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,087
Date (UTC)01-Jun-2010
Time (UTC)09:55
PlatformNot Applicable
Vlastnosti

ID článku: 976323 - Poslední kontrola: 28. 7. 2010 - Revize: 1

Váš názor