Po připojení ke vzdálené aplikaci pomocí programu Webový přístup ke Vzdálené ploše v počítači se systémem Windows Server 2008 R2 se v oznamovací oblasti nezobrazí ikona Připojeno

Příznaky

Po připojení ke vzdálené aplikaci pomocí programu Webový přístup ke Vzdálené ploše (RD Web Access) v počítači se systémem Windows Server 2008 R2 se v oznamovací oblasti nezobrazí ikona Připojeno.

Poznámka: Při prvním spuštění vzdálené aplikace se v oznamovací oblasti zobrazí ikona Připojeno.

Jednotné přihlášení k webu (WebSSO) nefunguje podle očekávání a způsobí dvojí výzvu k zadání pověření v aplikacích spuštěných pomocí aplikací RemoteApp zveřejněných prostřednictvím programu Webový přístup ke Vzdálené ploše v systému Windows Server 2008 R2.

Příčina

K těmto potížím dochází, pokud počítač klienta obsahuje několik souborů cookie, jejichž platnost nevypršela.

Jak potíže obejít

Chcete-li tyto potíže vyřešit, odstraňte tyto soubory cookie.

Chcete-li, abychom tyto potíže vyřešili za vás, přejděte k části Automatická oprava. Chcete-li tyto potíže vyřešit sami, přejděte k části Manuální oprava.

Automatická opravaChcete-li tyto potíže odstranit automaticky, klikněte na tlačítko nebo odkaz Opravit. V dialogovém okně Stažení souboru klikněte na položku Spustit a postupujte podle kroků v průvodci opravou.
Poznámky:
  • Tento průvodce může být k dispozici pouze v angličtině. Tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.
  • Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete opravu uložit na jednotku USB Flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.

Poté přejděte k části Byly potíže vyřešeny?.Manuální oprava

Chcete-li v aplikaci Windows Internet Explorer 8 odstranit soubory cookie, postupujte takto:
  1. Klikněte na tlačítko Start, vyberte příkaz Ovládací panely a pak klikněte na položku Připojení k síti a Internetu a na položku Možnosti Internetu.
  2. Na kartě Obecné klikněte na tlačítko Odstranit.
  3. Chcete-li odstranit pouze soubory cookie, kliknutím zaškrtněte políčko Soubory cookie a pak kliknutím zrušte zaškrtnutí všech ostatních políček.
  4. Klikněte na tlačítko Odstranit.

Další možností kromě odstranění souborů cookie je změna souboru skriptu C:\windows\Web\RDWeb\Pages\renderscripts.js na serveru programu RD Web Access.

Chcete-li změnit soubor skriptu C:\windows\Web\RDWeb\Pages\renderscripts.js, postupujte takto:

1. Přihlaste se k serveru programu Webový přístup ke Vzdálené ploše jako člen místní skupiny Administrators.
2. Přejděte k následujícímu souboru v jazyce JScript, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz Upravit.

C:\windows\Web\RDWeb\Pages\renderscripts.js

3. V tomto souboru v jazyce JScript vyhledejte implementaci následující funkce:
function getCookieContents(strNameOfCookie)

4. Upravte kódy v tomto souboru tak, aby odpovídaly následujícímu textu:


Stávající kód v souboru Renderscripts.js:

------------------------------------------
function getCookieContents(strNameOfCookie)
{
var objCookie;
var objCookieName;
var objCookieContents = null;

if ( strNameOfCookie != null &&
strNameOfCookie != "" &&
document.cookie.length > 0 )
{
var objCookies = document.cookie.split(";");
for (var iIndex = 0; iIndex < objCookies.length; iIndex++)
{
objCookie = objCookies[iIndex];
objCookieName = objCookie.substring(0, strNameOfCookie.length);Změňte výše uvedenou část souboru Renderscripts.js tak, aby odpovídala následujícímu kódu:

---------------------------------------------------------------------------------------
// Add a function called trim as a method of the prototype
// object of the String constructor.
String.prototype.trim = function()
{
// Use a regular expression to replace leading and trailing
// spaces with the empty string
return this.replace(/(^\s*)|(\s*$)/g, "");
}
// End of the new-added function

function getCookieContents(strNameOfCookie)
{
var objCookie;
var objCookieName;
var objCookieContents = null;

if ( strNameOfCookie != null &&
strNameOfCookie != "" &&
document.cookie.length > 0 )
{
var objCookies = document.cookie.split(";");
for (var iIndex = 0; iIndex < objCookies.length; iIndex++)
{
objCookie = objCookies[iIndex];
objCookie = objCookie.trim(); //Calling the new-added function
objCookieName = objCookie.substring(0, strNameOfCookie.length);

Byly potíže vyřešeny?

  • Ověřte, zda jsou potíže vyřešeny. Pokud ano, v této části již pro vás nejsou žádné potřebné informace. Pokud potíže přetrvávají, můžete kontaktovat podporu.
  • Uvítáme vaše názory. Chcete-li nám sdělit svůj názor nebo nahlásit potíže s tímto řešením, uveďte poznámky v blogu Fix it for me (Automatická oprava) nebo nám odešlete e-mailovou zprávu.

Další informace

K tomuto problému může dojít, jsou-li splněny následující podmínky:
  • Program Webový přístup ke Vzdálené ploše je v subdoméně, která má nadřazenou doménu.
  • Tato nadřazená doména nebo libovolná jiná subdoména zapíše soubor cookie, u nějž je doména nastavena na úroveň nadřazené domény. Tento soubor cookie je pak sdílen mezi všemi subdoménami.
Je-li program Webový přístup ke Vzdálené ploše nastaven na úrovni nadřazené domény, zobrazí se v oznamovací oblasti ikona připojení. Po připojení ke vzdálené aplikaci pak funkce Jednotné přihlašování (SSO), vzdálená aplikace i Připojení ke vzdálené ploše fungují podle očekávání.


K tomuto chování může rovněž docházet, pokud soubor cookie vrácený webovým serverem zpět klientovi obsahuje další informace.Vlastnosti

ID článku: 977507 - Poslední kontrola: 21. 10. 2011 - Revize: 1

Váš názor