Odkaz na položku práce je zkrácen odkaz obsahuje více než 255 znaků v poli Adresa v týmu Explorer 2005 SP1

Příznaky

Jde o takovouto situaci:
  • Připojení k serveru se systémem Visual Studio 2005 Team Foundation Server (TFS), Service Pack 1 (SP1) nebo Visual Studio 2008 TFS SP1 z týmu Explorer 2005 SP1.
  • Klepněte na kartu odkazy v pracovní položce a potom klepněte na tlačítko Přidat.
  • Vyberte typ propojení, hypertextový odkaz a potom zadejte odkaz, který obsahuje více než 255 znaků v poli Adresa.

V tomto scénáři zjistíte, že odkaz je zkrácen po 255 znaků.

Řešení

Informace o opravě hotfix

Podporovaná oprava hotfix je nyní k dispozici od společnosti Microsoft. Je však určena opravit pouze problému popsaného v tomto článku. Použijte ji pouze u systémů, ve kterých dochází k tomuto konkrétnímu problému.

Chcete-li vyřešit tento problém, obraťte se na technickou podporu společnosti Microsoft získat opravu hotfix. Úplný seznam telefonních čísel služeb podpory zákazníků společnosti Microsoft a informace o cenách podpory naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Poznámka: Ve zvláštních případech mohou být stornovány poplatky, které jsou třeba obvykle zaplatit za telefonní hovory, pokud pracovník služeb podpory společnosti Microsoft určí, že konkrétní aktualizace odstraní váš problém. Výdaje na technickou podporu použije dalších otázek a problémů, které nelze vyřešit konkrétní aktualizací.

Předpoklady

Musíte mít aplikaci Microsoft Visual Studio 2005 Team Explorer SP1 nainstalovat tuto opravu hotfix.

Poznámky
  • Pokud se připojíte k serveru TFS SP1 sady Visual Studio 2005, musíte nainstalovat opravu hotfix jak na straně serveru a na straně klienta.
  • Pokud připojíte k aplikaci Visual Studio 2008 SP1 TFS server, stačí pouze nainstalovat opravu hotfix na straně klienta.

Požadavek na restartování


Nemáte k restartování počítače po instalaci této opravy hotfix Pokud žádná instance Visual Studio je používán.

Informace o nahrazení opravy hotfix


Tato oprava hotfix nenahrazuje žádné další opravy hotfix.

Informace o souborech


Anglická verze této opravy hotfix má atributy (nebo pozdější atributy souborů) uvedené v následující tabulce. Kalendářní data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny v koordinovaném světovém čase (UTC). Při zobrazení informací o souboru je převeden na místní čas. Chcete-li najít rozdíl mezi místním časem a UTC, použijte
Časové pásmo
karty v
Datum a čas
Chcete-li zobrazit položky v Ovládacích panelech.

Stav

Společnost Microsoft potvrdila, že se jedná o problém v produktech společnosti Microsoft, které jsou uvedeny v části "Platí pro".
Vlastnosti

ID článku: 977778 - Poslední kontrola: 13. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor