Import struktury osnovy projektu

Souhrn

Při importu souborů z různých aplikací do aplikace Microsoft Project lze zahrnout informace, které aplikaci Microsoft Project umožní vytvořit strukturu osnovy projektu pro importovaný soubor.

Další informace

Pole Číslo osnovy nelze přímo importovat ze souboru uloženého v jiném formátu, než je standardní formát aplikace Microsoft Project. Je však možné importovat jiné pole, které správně vytvoří tutéž strukturu osnovy.


Aplikace Microsoft Project využívá pole úkolu nazvané Úroveň osnovy společně s pořadím, v němž jsou úkoly importovány, k určení, kam bude úkol v rámci struktury osnovy projektu zařazen. Úkoly, pro něž je nastaveno Úroveň osnovy=1, jsou v osnově projektu na nejvyšší úrovni. Úkoly s nastavením Úroveň osnovy=2 jsou podřízeny úkolům úrovně 1, úkoly úrovně 3 podřízeny úkolům úrovně 2 atd. Příklad:


Soubor CSV obsahuje následující text:

1,Souhrnný úkol 1
2,Úkol A
2,Úkol B
2,Souhrnný úkol 2
3,Úkol C
3,Úkol D
1,Souhrnný úkol 3
2,Úkol E
2,Úkol F
Je-li tento soubor naimportován do aplikace Microsoft Project pomocí tabulky úkolů, jejímiž prvními dvěma poli jsou pole Úroveň osnovy a Název, budou úkoly naimportovány s následující strukturou osnovy:

Osnova
Úroveň Název
--------------------------
1 1 Souhrnný úkol 1
2 1.1 Úkol A
2 1.2 Úkol B
2 1.3 Souhrnný úkol 2
3 1.3.1 Úkol C
3 1.3.2 Úkol D
1 2 Souhrnný úkol 3
2 2.1 Úkol E
2 2.2 Úkol F
POZNÁMKA: Odsazení názvu a číslo osnovy jsou použity ke zřetelnému znázornění struktury.
Vlastnosti

ID článku: 97831 - Poslední kontrola: 18. 9. 2011 - Revize: 1

Microsoft Office Project Professional 2007, Microsoft Office Project Standard 2007, Microsoft Office Project Professional 2003, Microsoft Office Project Standard 2003, Microsoft Project 2002 Professional Edition, Microsoft Project 2000 Standard Edition, Microsoft Project 98 Standard Edition, Microsoft Project 4.1 Standard Edition, Microsoft Project 1.0 Standard Edition, Microsoft Project 3.0 Standard Edition, Microsoft Project 4.0 Standard Edition, Microsoft Project 3.0 pro počítače Macintosh, Microsoft Project 4.0 pro počítače Macintosh, Microsoft Project Standard 2010, Microsoft Project Professional 2010

Váš názor