Chybová zpráva při pokusu zobrazit Ganttův diagram výbuchu požadavky výrobní zakázky v produktu Microsoft Dynamics AX 2009: "Chyba při volání třídy GanttCalendarWrkCtr"

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2009Master Planning

Tento článek se týká aplikace Microsoft Dynamics AX 2009 pro všechny regiony.

Příznaky


Při pokusu o zobrazení Ganttova diagramu rozpadu požadavků pro výrobní zakázky v produktu Microsoft Dynamics AX 2009, obdržíte následující chybová zpráva:
Chyba při volání třídy GanttCalendarWrkCtr. Nebyly zadány parametry.

Příčina


K tomuto problému dochází, protože kalendář neexistuje ve skupině disponibility vyrobeného zboží.

Řešení


Chcete-li vyřešit tento problém, postupujte takto:
  1. V navigačním podokně klepněte na tlačítko hlavní plánování.
  2. V části formuláře rozšířit pokrytía potom klepněte na tlačítko skupiny disponibility.
  3. V dialogovém okně skupiny disponibility vyberte skupinu disponibility vyrobeného zboží.
  4. Přiřazení kalendáře ke skupině disponibility.
  5. Pokud zboží nemá skupinu disponibility, přidáte kalendář Obecná skupina disponibility. Chcete-li to provést, použijte dialogové okno Parametry hlavního plánování .