"Síťová cesta nebyla nalezena" chybová zpráva při pokusu o spuštění služby Server v počítači se systémem Windows Server 2008 R2

Příznaky

V počítačích se systémem Windows Server 2008 R2 nespustí služba serveru. V tomto scénáři je v protokolu systému zaznamenána následující událost:

Také zobrazí následující chybová zpráva Pokud se pokusíte ručně spustit službu Server:
Síťová cesta nebyla nalezena.

Příčina

K tomuto problému dochází, protože obsahuje systémovou proměnnou Cesta (% cesta %) cesty Universal Naming Convention (UNC).

Poznámka: Chcete-li zobrazit systémovou proměnnou path, pomocí příkazu path .

Systém cestu, která obsahuje cestu UNC může způsobit systému vážné problémy a těžké softwarových problémů. Proto systém cestu, která obsahuje cestu UNC není podporována.

Jak potíže obejít

Chcete-li tento problém vyřešit, odstraňte z systémovou proměnnou path cesty UNC. Pokud cesty UNC musí být přidán do proměnné prostředí, použijte uživatelské proměnné prostředí path.
Vlastnosti

ID článku: 978856 - Poslední kontrola: 13. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor