Balíček kumulativní aktualizace 7 pro SQL Server 2008 Service Pack 1

ÚVOD

Kumulativní aktualizace 7 pro SQL Server 2008 Service Pack 1 (SP1) obsahuje opravy hotfix pro Microsoft SQL Server 2008 problémy, které byly opraveny od vydání SQL Server 2008 SP1.


Poznámka:
Toto sestavení balíčku kumulativní aktualizace je rovněž známé jako sestavení 10.00.2766.00.Doporučujeme otestovat opravy hotfix před nasazením v provozním prostředí. Vzhledem k tomu, sestavení jsou kumulativní, každá nová verze oprava obsahuje všechny opravy hotfix a opravit všechny opravy zabezpečení, které byly součástí předchozích SQL Server 2008 release. Doporučujeme zvážit použití nejnovější vydání oprava, která obsahuje tuto opravu hotfix.
Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

970365 SQL Server 2008 sestavení, které byly vydány po vydání SQL Server 2008 Service Pack 1

Důležité poznámky o balíčku kumulativní aktualizace

 • Opravy hotfix v tomto balíčku kumulativní aktualizace je zahrnuta v aktualizaci SQL Server 2008 Service Pack 2 (SP2) .
 • SQL Server 2008 opravy hotfix jsou nyní vícejazyčnosti. Je tedy pouze jeden balíček kumulativní opravy hotfix pro všechny jazyky.
 • Jeden balíček kumulativní opravy hotfix zahrnuje všech balíčků součásti. Balíček kumulativní aktualizace aktualizuje pouze ty komponenty, které jsou nainstalovány v systému.

Další informace

Jak získat kumulativní aktualizaci 7 pro SQL Server 2008 Service Pack 1

Podporované kumulativní balíček je nyní k dispozici od společnosti Microsoft. Je však určena opravit pouze problémy, které jsou popsány v tomto článku. Použijte ji pouze u systémů, ve kterých dochází k tyto zvláštní problémy. Tento balíček kumulativní aktualizace bude pravděpodobně dále testována. Proto pokud přísně nejsou ovlivněny kterýmkoli z těchto problémů, doporučujeme počkat další aktualizaci service pack pro SQL Server 2008, která obsahuje opravy hotfix v tomto balíčku kumulativní aktualizace.

Pokud kumulativní aktualizace je k dispozici ke stažení, je sekce "Hotfix stažení k dispozici" v horní části tohoto článku znalostní báze Knowledge Base. Pokud tento oddíl není uveden, obraťte se na služby zákazníkům společnosti Microsoft a podpoře získat balíček kumulativní aktualizace.

Poznámka: Pokud nastanou další problémy nebo řešení potíží je požadováno, bude pravděpodobně nutné vytvořit zvláštní požadavek na službu. Výdaje na technickou podporu použije dalších otázek a problémů, které nejsou způsobilé pro tento konkrétní aktualizace kumulativní balíček. Úplný seznam telefonních čísel služeb zákazníkům společnosti Microsoft a podpoře nebo vytvořit zvláštní požadavek na službu naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Opravy hotfix serveru SQL Server 2008, které jsou součástí kumulativní aktualizace 7 pro SQL Server 2008 SP1


Články znalostní báze Microsoft Knowledge Base, které popisují tyto opravy hotfix bude vydána, jakmile budou k dispozici.Další informace o chybách serveru SQL Server získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
Číslo chyby VSTSČíslo článku KBPopis
386855, 396371, 396373978791Oprava: Ztráta dat může dojít, pokud podproces zrcadlení databáze přestane reagovat po dlouhou dobu během automatické převzetí služeb při selhání v serveru SQL Server 2005 nebo SQL Server 2008
401247979779Oprava: Vyskytnout některé problémy při použití propojený server, který byl vytvořen zprostředkovatelem nativního klienta SQL v SQL Server 2008
388929980653SQL Server 2008 SP1 kumulativní aktualizace 7 zavádí příznak trasování 4136, který lze použít k zakázání proces "parametr sledování toku dat"
407273971132Oprava: Formát HTML sestavy SQL Server 2008 Reporting Services není kompatibilní se standardy oddílu 1194.22 v sekci 508 standardy
399676979925Oprava: Oznámení ddl_event_notification_events byla úspěšně zaregistrována i v případě, že je zakázáno Service Broker v SQL Server 2008
386490974006Jeden trasování příznak 4199 je přidán do serveru SQL Server 2005 a SQL Server 2008 řídicí příznaky více trasování pro Optimalizátor dotazů
399522975374Oprava: Fáze kontroly služby WMI se nezdaří při nastavení clusteru serveru SQL Server 2008
385152976412Oprava: Dotazu MDX obnoví prázdné dotazu klepnutím na kartě Data v Business Intelligence Development Studio 2005 Návrhář sestav
385158976754Oprava: Selhání výrazu dojde dotaz sys.dm_broker_activated_tasks DMV v SQL Server 2005
400663977376Oprava: I v případě, že Agent distribuce znovu použije úspěšně dávce chybné příkazy, stále chybová zpráva 20046 označující, že distribuce agenta se nezdařilo v transakční replikace serveru SQL Server 2005
388345978839Oprava: Pokud povolíte sledování v této databázi změn nezdaří zálohování databáze serveru SQL Server 2008
409159 | 403277978947Problém s-získávání může způsobit, že databáze zrcadlení převzetí služeb při selhání v serveru SQL Server 2005 a SQL Server 2008
409175979042Oprava: Hlavní databáze není obnoven Pokud databáze obsahuje velký počet souborů protokolu virtuálních v SQL Server 2005
409179979549Oprava: Data jsou poškozena při aktualizaci dat v sloupec LOB v transakční replikace serveru SQL Server 2005
409180979777Oprava: Setkáte s problémy při provést operaci členy seskupení v kontingenční tabulce aplikace Excel jehož zdrojem dat je datová krychle SSAS 2005
383583978430Úkol Ghost vyčištění nečinnosti systému SQL Server 2008 používá 100 % procesoru
389638978894Oprava: Chybová zpráva při použití Tvůrce dotazu chcete-li změnit existující dotaz sestavy SSRS 2008: "Návrhář dotazu nelze načíst kvůli potížím s vybranou datovou krychli < název krychle >"
390138978930Parametr hodnota nahrazuje jeho výchozí hodnotu, pokud je parametr skryty a snímek sestavy v SQL Server 2008 Reporting Services
395088979379Oprava: Grafy, které jsou v tablix sestavy SSRS 2008 zobrazit nesprávná data
396867979496Oprava: Položky protokolu chybí pro události OnPreExecute a OnPostExecute událost v SQL Server 2008 Integration Services
398654979577Oprava: Prostředky serveru SQL Server 2008 clusteru nelze do režimu online, pokud jste povolili funkci FILESTREAM pro přístup Transact-SQL
399677979707Distribuovaná transakce je přerušena neočekávaně v SQL Server 2008
400232979737Sestava server přestane reagovat v SQL Server 2008 Reporting Services
400627979740Oprava: Chybová zpráva při vykreslování tiskové EMF pod zátěžové nebo při pokusu o tisk více sestav ve stejnou dobu v roce 2008 SSRS: "System.Exception: SelectClipRgn se nezdařilo: Chyba Win32: 997"
401213979774Oprava:, Založené na zásadách správy nesprávně platí zásady hodnocení pro všechny typy cíl v SQL Server 2008
404074980037Oprava: "< uživatel > nemá oprávnění ke spuštění DBCC showfilestats pro databáze '< název databáze >'" chybová zpráva při pokusu otevřít dialogové okno Vlastnosti databáze v SSMS 2008
406756980252Oprava: Dotazu MDX, který odkazuje na vypočítaný rozměr a dimenzi, která používá vlastní souhrnné vzorce vrací nesprávnou hodnotu v SSAS 2008
406434980406Oprava: Dotaz na snímek databáze SQL Server 2008 se nezdaří po restartování zdrojové databáze
372423980496Logo certifikace problémy při spuštění testových případů v systému Windows Server 2008 R2 pro SQL Server 2008 Service Pack 1
414565980925MDX dotaz nebo dotaz výsledek vypočtený člen v hierarchii atributů dojde ke ztrátě formátování, které jsou definovány na vypočtený člen ve službě pro analýzu serveru SQL Server 2008
414687980930Oprava: Perspektivy neočekávaně zobrazí rozměry a opatření, které nebyly zadány, při zobrazení perspektivy v konfigurátoru sestav verze 1.0 nebo 2.0 v SQL Server 2008
415060980949Oprava: Záhlaví řádků tablix vždy nezobrazí v horní části stránky v sestavě SSRS 2008
409769981037Oprava: "Pokus nastavit hodnotu non-NULL-možné sloupce NULL" chybová zpráva při spuštění INSERT... Vyberte příkaz, který používá funkci ISNULL() v dočasné tabulky v SQL Server 2008
410840981108Oprava: ".NET Runtime verze 2.0.50727.3603 - závažné chybě (000006427F44AE16) (80131506)" chybová zpráva při velké sestavy nebo velké vzory vykresluje SSRS 2008 nebo SQL Server 2008 je spuštěn objekt CLR
405959981157Nainstalovat SQL Server 2008 selže a poškodí instalace SQL Server 2008 R2

Informace o balíčku kumulativní aktualizace

Informace o restartování počítače


Bude pravděpodobně nutné restartovat počítač po instalaci této kumulativní aktualizace.

Informace o registrech


Chcete-li použít jednu z opravy hotfix v tomto balíčku, nemáte provádět žádné změny registru.

Informace o souborech


Tento balíček kumulativní aktualizace nemusí obsahovat všechny soubory nutné k plné aktualizaci produktu na nejnovější verzi. Tento balíček kumulativní aktualizace obsahuje pouze soubory nutné k opravě problémů, které jsou uvedeny v tomto článku.Anglická verze tohoto balíčku kumulativní aktualizace má atributy souborů (nebo novější) uvedené v následující tabulce. Kalendářní data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny v koordinovaném světovém čase (UTC). Při zobrazení informací o souboru je převeden na místní čas. Chcete-li najít rozdíl mezi místním časem a UTC, použijte
Časové pásmo
karty v
Datum a čas
Chcete-li zobrazit položky v Ovládacích panelech.

32bitová verze

SQL Server 2008 databáze služby sdílené Core
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatforma
Bcp.exe2007.100.2766.088,42426-Feb-201002:41x86
Commanddest.dll2007.100.2766.0164,71226-Feb-201002:42x86
Datacollectorenumerators.dll2007.100.2766.069,48026-Feb-201002:44x86
Distrib.exe2007.100.2766.075,11226-Feb-201002:52x86
Dts.dll2007.100.2766.01,429,86426-Feb-201002:52x86
Dtsconn.dll2007.100.2766.0285,03226-Feb-201002:52x86
Dtspipeline.dll2007.100.2766.0694,12026-Feb-201002:52x86
Dtswizard.exe2007.100.2766.0804,71226-Feb-201002:52x86
Exceldest.dll2007.100.2766.0173,41626-Feb-201003:00x86
Excelsrc.dll2007.100.2766.0183,14426-Feb-201003:00x86
Flatfiledest.dll2007.100.2766.0276,32826-Feb-201003:02x86
Flatfilesrc.dll2007.100.2766.0284,00826-Feb-201003:02x86
Iftsph.dll2007.100.2766.038,24826-Feb-201003:10x86
Logread.exe2007.100.2766.0423,27226-Feb-201003:32x86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.0.2766.0296,80826-Feb-201003:35x86
Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll10.0.2766.0403,30426-Feb-201003:35x86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.2766.071,52826-Feb-201003:37x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll10.0.2766.02,860,90426-Feb-201003:37x86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.0.2766.0182,12026-Feb-201003:37x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.0.2766.01,083,24026-Feb-201003:37x86
Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.2766.0141,16026-Feb-201003:37x86
Oledbdest.dll2007.100.2766.0173,92826-Feb-201003:41x86
Oledbsrc.dll2007.100.2766.0186,72826-Feb-201003:41x86
Rdistcom.dll2007.100.2766.0651,11226-Feb-201003:51x86
Repldp.dll2007.100.2766.0191,33626-Feb-201003:51x86
Replmerg.exe2007.100.2766.0341,35226-Feb-201003:51x86
Replsync.dll2007.100.2766.099,68826-Feb-201003:51x86
Snapshot.exe10.0.2766.013,16026-Feb-201004:27x86
Spresolv.dll2007.100.2766.0179,04826-Feb-201004:27x86
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2007.100.2766.013,67226-Feb-201003:24x86
Sqllogship.exe10.0.2766.096,10426-Feb-201004:28x86
Sqlmergx.dll2007.100.2766.0192,87226-Feb-201004:28x86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2766.0113,51226-Feb-201004:28x86
Sqlwep100.dll2007.100.2766.089,44826-Feb-201004:28x86
Txdataconvert.dll2007.100.2766.0206,69626-Feb-201004:31x86
Instance serveru SQL Server 2008 databáze služby Core
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatforma
Databasemailengine.dll10.0.2766.075,62426-Feb-201002:44x86
Databasemailprotocols.dll10.0.2766.042,85626-Feb-201002:44x86
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2007.100.2766.013,67226-Feb-201003:24x86
Sqlaccess.dll2007.100.2766.0405,35226-Feb-201004:27x86
Sqlagent.exe2007.100.2766.0367,46426-Feb-201004:27x86
Sqlctr100.dll2007.100.2766.072,55226-Feb-201004:27x86
Sqlscriptdowngrade.dll2007.100.2766.014,69626-Feb-201004:28x86
Sqlscriptupgrade.dll2007.100.2766.03,380,07226-Feb-201004:28x86
Sqlservr.exe2007.100.2766.042,748,26426-Feb-201004:28x86
Sqsrvres.dll2007.100.2766.089,96026-Feb-201004:28x86
Xpstar.dll2007.100.2766.0300,90426-Feb-201004:31x86
SQL Server 2008 databáze služby společného minima
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatforma
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.0.2766.0546,66426-Feb-201003:32x86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2766.01,320,80826-Feb-201003:32x86
Microsoft.analysisservices.xmla.dll10.0.2766.0227,17626-Feb-201003:32x86
Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll10.0.2766.0403,30426-Feb-201003:35x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll10.0.2766.02,860,90426-Feb-201003:37x86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.0.2766.0182,12026-Feb-201003:37x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.0.2766.01,083,24026-Feb-201003:37x86
Msgprox.dll2007.100.2766.0202,60026-Feb-201003:38x86
Replisapi.dll2007.100.2766.0272,23226-Feb-201003:51x86
Replprov.dll2007.100.2766.0575,84826-Feb-201003:51x86
Replrec.dll2007.100.2766.0789,86426-Feb-201003:51x86
Replsub.dll2007.100.2766.0410,98426-Feb-201003:51x86
Sql_common_core_keyfile.dll2007.100.2766.013,67226-Feb-201003:24x86
Sqlmgmprovider.dll2007.100.2766.0258,40826-Feb-201004:28x86
Xmlsub.dll2007.100.2766.0192,36026-Feb-201004:31x86
SQL Server 2008 Business Intelligence Development Studio
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatforma
Commanddest.dll2007.100.2766.0164,71226-Feb-201002:42x86
Ddsshapeslib.dll2007.100.2766.046,95226-Feb-201002:44x86
Dts.dll2007.100.2766.01,429,86426-Feb-201002:52x86
Dtsconn.dll2007.100.2766.0285,03226-Feb-201002:52x86
Dtspipeline.dll2007.100.2766.0694,12026-Feb-201002:52x86
Dtswizard.exe2007.100.2766.0804,71226-Feb-201002:52x86
Exceldest.dll2007.100.2766.0173,41626-Feb-201003:00x86
Excelsrc.dll2007.100.2766.0183,14426-Feb-201003:00x86
Flatfiledest.dll2007.100.2766.0276,32826-Feb-201003:02x86
Flatfilesrc.dll2007.100.2766.0284,00826-Feb-201003:02x86
Microsoft.analysisservices.controls.dll10.0.2766.03,233,64026-Feb-201003:32x86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2766.01,320,80826-Feb-201003:32x86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.0.2766.04,233,06426-Feb-201003:32x86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.0.2766.0333,67226-Feb-201003:32x86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll10.0.2766.02,828,13626-Feb-201003:32x86
Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll10.0.2766.03,827,56026-Feb-201003:32x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.2766.0563,04826-Feb-201003:32x86
Microsoft.reportingservices.datarendering.dll10.0.2766.083,81626-Feb-201003:32x86
Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll10.0.2766.012,433,25626-Feb-201003:34x86
Microsoft.reportingservices.designer.dll10.0.2766.0661,35226-Feb-201003:34x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.0.2766.0903,01626-Feb-201003:34x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.0.2766.0251,75226-Feb-201003:34x86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.0.2766.01,570,66426-Feb-201003:34x86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.0.2766.0284,52026-Feb-201003:34x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.0.2766.0198,50426-Feb-201003:34x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.0.2766.0149,35226-Feb-201003:34x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.0.2766.04,339,56026-Feb-201003:34x86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.0.2766.02,123,62426-Feb-201003:34x86
Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll10.0.2766.0567,14426-Feb-201003:34x86
Microsoft.reportingservices.richtext.dll10.0.2766.0104,29626-Feb-201003:34x86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.0.2766.0247,65626-Feb-201003:34x86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.0.2766.0227,17626-Feb-201003:34x86
Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll10.0.2766.0280,42426-Feb-201003:35x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll10.0.2766.0759,65626-Feb-201003:35x86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.2766.071,52826-Feb-201003:37x86
Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.2766.0141,16026-Feb-201003:37x86
Msmdlocal.dll10.0.2766.023,490,40826-Feb-201003:38x86
Msmdpp.dll10.0.2766.06,131,56026-Feb-201003:38x86
Msmgdsrv.dll10.0.2766.08,567,65626-Feb-201003:38x86
Msolap100.dll10.0.2766.06,536,04026-Feb-201003:38x86
Oledbdest.dll2007.100.2766.0173,92826-Feb-201003:41x86
Oledbsrc.dll2007.100.2766.0186,72826-Feb-201003:41x86
Reportingserviceslibrary.dll10.0.2766.01,324,90426-Feb-201003:51x86
Sql_bids_keyfile.dll2007.100.2766.013,67226-Feb-201003:24x86
Sqldest.dll2007.100.2766.0180,07226-Feb-201004:27x86
Sqlmanagerui.dll10.0.2766.07,563,11226-Feb-201004:28x86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2766.0113,51226-Feb-201004:28x86
Txdataconvert.dll2007.100.2766.0206,69626-Feb-201004:31x86
Txgroupdups.dll2007.100.2766.0258,40826-Feb-201004:31x86
SQL Server 2008 Analysis Services
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatforma
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2766.01,320,80826-Feb-201003:32x86
Msmdlocal.dll10.0.2766.023,490,40826-Feb-201003:38x86
Msmdpump.dll10.0.2766.06,183,78426-Feb-201003:38x86
Msmdredir.dll10.0.2766.06,210,92026-Feb-201003:38x86
Msmdspdm.dll10.0.2766.0178,02426-Feb-201003:38x86
Msmdsrv.exe10.0.2766.021,982,56826-Feb-201003:38x86
Msmgdsrv.dll10.0.2766.08,567,65626-Feb-201003:38x86
Msolap100.dll10.0.2766.06,536,04026-Feb-201003:38x86
Sql_as_keyfile.dll2007.100.2766.013,67226-Feb-201003:24x86
SQL Server 2008 Integration Services
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatforma
Commanddest.dll2007.100.2766.0164,71226-Feb-201002:42x86
Dts.dll2007.100.2766.01,429,86426-Feb-201002:52x86
Dtsconn.dll2007.100.2766.0285,03226-Feb-201002:52x86
Dtspipeline.dll2007.100.2766.0694,12026-Feb-201002:52x86
Dtswizard.exe2007.100.2766.0804,71226-Feb-201002:52x86
Exceldest.dll2007.100.2766.0173,41626-Feb-201003:00x86
Excelsrc.dll2007.100.2766.0183,14426-Feb-201003:00x86
Flatfiledest.dll2007.100.2766.0276,32826-Feb-201003:02x86
Flatfilesrc.dll2007.100.2766.0284,00826-Feb-201003:02x86
Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll10.0.2766.0280,42426-Feb-201003:35x86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.2766.071,52826-Feb-201003:37x86
Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.2766.0141,16026-Feb-201003:37x86
Msmdpp.dll10.0.2766.06,131,56026-Feb-201003:38x86
Oledbdest.dll2007.100.2766.0173,92826-Feb-201003:41x86
Oledbsrc.dll2007.100.2766.0186,72826-Feb-201003:41x86
Sql_is_keyfile.dll2007.100.2766.013,67226-Feb-201003:24x86
Sqldest.dll2007.100.2766.0180,07226-Feb-201004:27x86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2766.0113,51226-Feb-201004:28x86
Txdataconvert.dll2007.100.2766.0206,69626-Feb-201004:31x86
Txgroupdups.dll2007.100.2766.0258,40826-Feb-201004:31x86
SQL Server 2008 Reporting Services
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatforma
Microsoft.analysisservices.modeling.dll10.0.2766.0567,14426-Feb-201003:32x86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll10.0.2766.02,828,13626-Feb-201003:32x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.2766.0563,04826-Feb-201003:32x86
Microsoft.reportingservices.datarendering.dll10.0.2766.083,81626-Feb-201003:32x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.0.2766.0903,01626-Feb-201003:34x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.0.2766.0251,75226-Feb-201003:34x86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.0.2766.01,570,66426-Feb-201003:34x86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.0.2766.0284,52026-Feb-201003:34x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.0.2766.0198,50426-Feb-201003:34x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.0.2766.0149,35226-Feb-201003:34x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.0.2766.04,339,56026-Feb-201003:34x86
Microsoft.reportingservices.richtext.dll10.0.2766.0104,29626-Feb-201003:34x86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.0.2766.0247,65626-Feb-201003:34x86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.0.2766.0227,17626-Feb-201003:34x86
Msmgdsrv.dll10.0.2766.08,567,65626-Feb-201003:38x86
Reportingserviceslibrary.dll10.0.2766.01,324,90426-Feb-201003:51x86
Reportingservicesservice.exe2007.100.2766.01,116,52026-Feb-201003:51x86
Reportingserviceswebserver.dll10.0.2766.01,906,53626-Feb-201003:51x86
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.0.2766.01,611,62426-Feb-201003:51x86
Sql_rs_keyfile.dll2007.100.2766.013,67226-Feb-201003:24x86
Sqlrsos.dll2007.100.2766.014,69626-Feb-201004:28x86
SQL Server 2008 Management Studio
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatforma
Bcp.exe2007.100.2766.088,42426-Feb-201002:41x86
Commanddest.dll2007.100.2766.0164,71226-Feb-201002:42x86
Databasemailwizard.exe10.0.2766.0595,81626-Feb-201002:44x86
Datacollectorenumerators.dll2007.100.2766.069,48026-Feb-201002:44x86
Dts.dll2007.100.2766.01,429,86426-Feb-201002:52x86
Dtsconn.dll2007.100.2766.0285,03226-Feb-201002:52x86
Dtspipeline.dll2007.100.2766.0694,12026-Feb-201002:52x86
Dtswizard.exe2007.100.2766.0804,71226-Feb-201002:52x86
Exceldest.dll2007.100.2766.0173,41626-Feb-201003:00x86
Excelsrc.dll2007.100.2766.0183,14426-Feb-201003:00x86
Flatfiledest.dll2007.100.2766.0276,32826-Feb-201003:02x86
Flatfilesrc.dll2007.100.2766.0284,00826-Feb-201003:02x86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.0.2766.04,233,06426-Feb-201003:32x86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.0.2766.0333,67226-Feb-201003:32x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.0.2766.0903,01626-Feb-201003:34x86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.0.2766.02,123,62426-Feb-201003:34x86
Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll10.0.2766.0280,42426-Feb-201003:35x86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.0.2766.0296,80826-Feb-201003:35x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll10.0.2766.0759,65626-Feb-201003:35x86
Microsoft.sqlserver.management.datacollectionuitasks.dll10.0.2766.03,290,98426-Feb-201003:35x86
Microsoft.sqlserver.management.reports.dll10.0.2766.08,968,04026-Feb-201003:35x86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.2766.071,52826-Feb-201003:37x86
Microsoft.sqlserver.sqltools.vsintegration.dll10.0.2766.0280,42426-Feb-201003:37x86
Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.2766.0141,16026-Feb-201003:37x86
Objectexplorer.dll10.0.2766.03,237,73626-Feb-201003:41x86
Oledbdest.dll2007.100.2766.0173,92826-Feb-201003:41x86
Oledbsrc.dll2007.100.2766.0186,72826-Feb-201003:41x86
Pfclnt.dll2007.100.2766.01,098,08826-Feb-201003:41x86
Sql_ssms_keyfile.dll2007.100.2766.013,67226-Feb-201003:24x86
Sqldest.dll2007.100.2766.0180,07226-Feb-201004:27x86
Sqleditors.dll10.0.2766.01,226,60026-Feb-201004:28x86
Sqlmanagerui.dll10.0.2766.07,563,11226-Feb-201004:28x86
Sqlresolver.dll10.0.2766.038,76026-Feb-201004:28x86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2766.0113,51226-Feb-201004:28x86
Txdataconvert.dll2007.100.2766.0206,69626-Feb-201004:31x86
Txgroupdups.dll2007.100.2766.0258,40826-Feb-201004:31x86
SQL Server 2008 nástroje a součásti pracovní stanice
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatforma
Ddsshapeslib.dll2007.100.2766.046,95226-Feb-201002:44x86
Dts.dll2007.100.2766.01,429,86426-Feb-201002:52x86
Dtsconn.dll2007.100.2766.0285,03226-Feb-201002:52x86
Dtspipeline.dll2007.100.2766.0694,12026-Feb-201002:52x86
Dtswizard.exe2007.100.2766.0804,71226-Feb-201002:52x86
Exceldest.dll2007.100.2766.0173,41626-Feb-201003:00x86
Excelsrc.dll2007.100.2766.0183,14426-Feb-201003:00x86
Flatfiledest.dll2007.100.2766.0276,32826-Feb-201003:02x86
Flatfilesrc.dll2007.100.2766.0284,00826-Feb-201003:02x86
Microsoft.analysisservices.controls.dll10.0.2766.03,233,64026-Feb-201003:32x86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2766.01,320,80826-Feb-201003:32x86
Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll10.0.2766.0235,36826-Feb-201003:34x86
Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll10.0.2766.01,300,32826-Feb-201003:34x86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.2766.071,52826-Feb-201003:37x86
Msmdlocal.dll10.0.2766.023,490,40826-Feb-201003:38x86
Msmdpp.dll10.0.2766.06,131,56026-Feb-201003:38x86
Msmgdsrv.dll10.0.2766.08,567,65626-Feb-201003:38x86
Msolap100.dll10.0.2766.06,536,04026-Feb-201003:38x86
Oledbdest.dll2007.100.2766.0173,92826-Feb-201003:41x86
Oledbsrc.dll2007.100.2766.0186,72826-Feb-201003:41x86
Spresolv.dll2007.100.2766.0179,04826-Feb-201004:27x86
Sql_tools_keyfile.dll2007.100.2766.013,67226-Feb-201003:24x86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2766.0113,51226-Feb-201004:28x86
Txdataconvert.dll2007.100.2766.0206,69626-Feb-201004:31x86
Stroj SQL Server 2008 Full-Text
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatforma
Chsbrkr.dll12.0.9730.01,681,25626-Feb-201002:42x86
Chtbrkr.dll12.0.9730.06,109,03226-Feb-201002:42x86
Iftsph.dll2007.100.2766.038,24826-Feb-201003:10x86
Infosoft.dll12.0.9730.0464,74426-Feb-201003:10x86
Korwbrkr.dll12.0.9730.067,43226-Feb-201003:32x86
Msfte.dll12.0.9732.02,430,82426-Feb-201003:38x86
Sql_fulltext_keyfile.dll2007.100.2766.013,67226-Feb-201003:24x86
Xmlfilt.dll12.0.9730.0194,40826-Feb-201004:31x86
Nativní klient SQL Server 2008
Sqlncli_keyfile.dll2007.100.2766.013,67226-Feb-2010
Instapi.dll2005.90.1399.037,40010-Jul-2008
Msvcm80.dll8.0.50727.1833479,23215-May-2008
Msvcm80.dll8.0.50727.1833479,23215-May-2008
Msvcm80.dll8.0.50727.1833479,23215-May-2008
Msvcp80.dll8.0.50727.1833558,08015-May-2008
Msvcp80.dll8.0.50727.1833558,08015-May-2008
Msvcp80.dll8.0.50727.1833558,08015-May-2008
Msvcr80.dll8.0.50727.1833635,90415-May-2008
Msvcr80.dll8.0.50727.1833635,90415-May-2008
Msvcr80.dll8.0.50727.1833635,90415-May-2008
Sqlncli10.dll2007.100.2766.02,556,26426-Feb-2010
Sqlnclir10.rll2007.100.1600.22229,91210-Jul-2008

verze x64

SQL Server 2008 databáze služby sdílené Core
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatforma
Bcp.exe2007.100.2766.0103,78426-Feb-201006:20x64
Commanddest.dll2007.100.2766.0247,14426-Feb-201006:20x64
Datacollectorenumerators.dll2007.100.2766.093,54426-Feb-201006:21x64
Distrib.exe2007.100.2766.086,88826-Feb-201006:24x64
Dts.dll2007.100.2766.02,204,00826-Feb-201006:24x64
Dtsconn.dll2007.100.2766.0448,36026-Feb-201006:24x64
Dtspipeline.dll2007.100.2766.01,086,82426-Feb-201006:24x64
Dtswizard.exe2007.100.2766.0800,61626-Feb-201006:24x64
Exceldest.dll2007.100.2766.0260,45626-Feb-201006:28x64
Excelsrc.dll2007.100.2766.0279,91226-Feb-201006:28x64
Flatfiledest.dll2007.100.2766.0414,56826-Feb-201006:30x64
Flatfilesrc.dll2007.100.2766.0424,80826-Feb-201006:30x64
Iftsph.dll2007.100.2766.054,63226-Feb-201006:34x64
Logread.exe2007.100.2766.0510,82426-Feb-201006:45x64
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.0.2766.0296,80826-Feb-201003:35x86
Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll10.0.2766.0403,30426-Feb-201003:35x86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.2766.071,52826-Feb-201006:46x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll10.0.2766.02,860,90426-Feb-201003:37x86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.0.2766.0182,12026-Feb-201003:37x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.0.2766.01,083,24026-Feb-201003:37x86
Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.2766.0141,16026-Feb-201003:37x86
Oledbdest.dll2007.100.2766.0259,94426-Feb-201006:51x64
Oledbsrc.dll2007.100.2766.0286,05626-Feb-201006:51x64
Rdistcom.dll2007.100.2766.0789,86426-Feb-201006:56x64
Repldp.dll2007.100.2766.0191,33626-Feb-201003:51x86
Repldp.dll2007.100.2766.0229,73626-Feb-201006:56x64
Replmerg.exe2007.100.2766.0408,42426-Feb-201006:56x64
Replsync.dll2007.100.2766.0125,28826-Feb-201006:56x64
Snapshot.exe10.0.2766.013,16026-Feb-201004:27x86
Spresolv.dll2007.100.2766.0215,91226-Feb-201007:20x64
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2007.100.2766.014,18426-Feb-201006:41x64
Sqllogship.exe10.0.2766.096,10426-Feb-201007:20x86
Sqlmergx.dll2007.100.2766.0229,22426-Feb-201007:20x64
Sqltaskconnections.dll2007.100.2766.0161,12826-Feb-201007:21x64
Sqlwep100.dll2007.100.2766.0119,65626-Feb-201007:21x64
Txdataconvert.dll2007.100.2766.0306,02426-Feb-201007:23x64
Instance serveru SQL Server 2008 databáze služby Core
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatforma
Databasemailengine.dll10.0.2766.075,62426-Feb-201006:21x86
Databasemailprotocols.dll10.0.2766.042,85626-Feb-201006:21x86
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2007.100.2766.014,18426-Feb-201006:41x64
Sqlaccess.dll2007.100.2766.0412,00826-Feb-201007:20x86
Sqlagent.exe2007.100.2766.0427,88026-Feb-201007:20x64
Sqlctr100.dll2007.100.2766.0108,39226-Feb-201007:20x64
Sqlctr100.dll2007.100.2766.072,55226-Feb-201004:27x86
Sqlscriptdowngrade.dll2007.100.2766.015,72026-Feb-201007:21x64
Sqlscriptupgrade.dll2007.100.2766.03,379,56026-Feb-201007:21x64
Sqlservr.exe2007.100.2766.057,908,58426-Feb-201007:21x64
Sqsrvres.dll2007.100.2766.0105,83226-Feb-201007:21x64
Xpstar.dll2007.100.2766.0546,66426-Feb-201007:23x64
SQL Server 2008 databáze služby společného minima
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatforma
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.0.2766.0546,66426-Feb-201003:32x86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2766.01,320,80826-Feb-201003:32x86
Microsoft.analysisservices.xmla.dll10.0.2766.0227,17626-Feb-201003:32x86
Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll10.0.2766.0403,30426-Feb-201003:35x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll10.0.2766.02,860,90426-Feb-201003:37x86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.0.2766.0182,12026-Feb-201003:37x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.0.2766.01,083,24026-Feb-201003:37x86
Msgprox.dll2007.100.2766.0202,60026-Feb-201003:38x86
Msgprox.dll2007.100.2766.0246,12026-Feb-201006:48x64
Replisapi.dll2007.100.2766.0272,23226-Feb-201003:51x86
Replisapi.dll2007.100.2766.0377,70426-Feb-201006:56x64
Replprov.dll2007.100.2766.0575,84826-Feb-201003:51x86
Replprov.dll2007.100.2766.0728,42426-Feb-201006:56x64
Replrec.dll2007.100.2766.0789,86426-Feb-201003:51x86
Replrec.dll2007.100.2766.0977,25626-Feb-201006:56x64
Replsub.dll2007.100.2766.0410,98426-Feb-201003:51x86
Replsub.dll2007.100.2766.0492,39226-Feb-201006:56x64
Sql_common_core_keyfile.dll2007.100.2766.014,18426-Feb-201006:41x64
Sqlmgmprovider.dll2007.100.2766.0258,40826-Feb-201004:28x86
Sqlmgmprovider.dll2007.100.2766.0358,76026-Feb-201007:20x64
Xmlsub.dll2007.100.2766.0192,36026-Feb-201004:31x86
Xmlsub.dll2007.100.2766.0308,07226-Feb-201007:23x64
SQL Server 2008 Business Intelligence Development Studio
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatforma
Commanddest.dll2007.100.2766.0164,71226-Feb-201002:42x86
Ddsshapeslib.dll2007.100.2766.046,95226-Feb-201002:44x86
Dts.dll2007.100.2766.01,429,86426-Feb-201002:52x86
Dtsconn.dll2007.100.2766.0285,03226-Feb-201002:52x86
Dtspipeline.dll2007.100.2766.0694,12026-Feb-201002:52x86
Dtswizard.exe2007.100.2766.0804,71226-Feb-201002:52x86
Exceldest.dll2007.100.2766.0173,41626-Feb-201003:00x86
Excelsrc.dll2007.100.2766.0183,14426-Feb-201003:00x86
Flatfiledest.dll2007.100.2766.0276,32826-Feb-201003:02x86
Flatfilesrc.dll2007.100.2766.0284,00826-Feb-201003:02x86
Microsoft.analysisservices.controls.dll10.0.2766.03,233,64026-Feb-201003:32x86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2766.01,320,80826-Feb-201003:32x86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.0.2766.04,233,06426-Feb-201003:32x86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.0.2766.0333,67226-Feb-201003:32x86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll10.0.2766.02,828,13626-Feb-201003:32x86
Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll10.0.2766.03,827,56026-Feb-201003:32x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.2766.0563,04826-Feb-201003:32x86
Microsoft.reportingservices.datarendering.dll10.0.2766.083,81626-Feb-201003:32x86
Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll10.0.2766.012,433,25626-Feb-201003:34x86
Microsoft.reportingservices.designer.dll10.0.2766.0661,35226-Feb-201003:34x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.0.2766.0903,01626-Feb-201003:34x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.0.2766.0251,75226-Feb-201003:34x86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.0.2766.01,570,66426-Feb-201003:34x86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.0.2766.0284,52026-Feb-201003:34x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.0.2766.0198,50426-Feb-201003:34x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.0.2766.0149,35226-Feb-201003:34x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.0.2766.04,339,56026-Feb-201003:34x86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.0.2766.02,123,62426-Feb-201003:34x86
Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll10.0.2766.0567,14426-Feb-201003:34x86
Microsoft.reportingservices.richtext.dll10.0.2766.0104,29626-Feb-201003:34x86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.0.2766.0247,65626-Feb-201003:34x86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.0.2766.0227,17626-Feb-201003:34x86
Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll10.0.2766.0280,42426-Feb-201003:35x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll10.0.2766.0759,65626-Feb-201003:35x86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.2766.071,52826-Feb-201003:37x86
Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.2766.0141,16026-Feb-201003:37x86
Msmdlocal.dll10.0.2766.023,490,40826-Feb-201003:38x86
Msmdlocal.dll10.0.2766.044,463,97626-Feb-201006:48x64
Msmdpp.dll10.0.2766.06,131,56026-Feb-201003:38x86
Msmgdsrv.dll10.0.2766.012,338,53626-Feb-201006:48x64
Msmgdsrv.dll10.0.2766.08,567,65626-Feb-201003:38x86
Msolap100.dll10.0.2766.06,536,04026-Feb-201003:38x86
Msolap100.dll10.0.2766.08,154,98426-Feb-201006:48x64
Oledbdest.dll2007.100.2766.0173,92826-Feb-201003:41x86
Oledbsrc.dll2007.100.2766.0186,72826-Feb-201003:41x86
Reportingserviceslibrary.dll10.0.2766.01,324,90426-Feb-201003:51x86
Sql_bids_keyfile.dll2007.100.2766.014,18426-Feb-201006:41x64
Sqldest.dll2007.100.2766.0180,07226-Feb-201004:27x86
Sqlmanagerui.dll10.0.2766.07,563,11226-Feb-201004:28x86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2766.0113,51226-Feb-201004:28x86
Txdataconvert.dll2007.100.2766.0206,69626-Feb-201004:31x86
Txgroupdups.dll2007.100.2766.0258,40826-Feb-201004:31x86
SQL Server 2008 Analysis Services
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatforma
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2766.01,320,80826-Feb-201003:32x86
Msmdlocal.dll10.0.2766.023,490,40826-Feb-201003:38x86
Msmdlocal.dll10.0.2766.044,463,97626-Feb-201006:48x64
Msmdpump.dll10.0.2766.07,431,52826-Feb-201006:48x64
Msmdredir.dll10.0.2766.06,210,92026-Feb-201003:38x86
Msmdspdm.dll10.0.2766.0178,02426-Feb-201006:48x86
Msmdsrv.exe10.0.2766.043,738,47226-Feb-201006:48x64
Msmgdsrv.dll10.0.2766.012,338,53626-Feb-201006:48x64
Msmgdsrv.dll10.0.2766.08,567,65626-Feb-201003:38x86
Msolap100.dll10.0.2766.06,536,04026-Feb-201003:38x86
Msolap100.dll10.0.2766.08,154,98426-Feb-201006:48x64
Sql_as_keyfile.dll2007.100.2766.014,18426-Feb-201006:41x64
SQL Server 2008 Integration Services
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatforma
Commanddest.dll2007.100.2766.0247,14426-Feb-201006:20x64
Dts.dll2007.100.2766.02,204,00826-Feb-201006:24x64
Dtsconn.dll2007.100.2766.0448,36026-Feb-201006:24x64
Dtspipeline.dll2007.100.2766.01,086,82426-Feb-201006:24x64
Dtswizard.exe2007.100.2766.0800,61626-Feb-201006:24x64
Exceldest.dll2007.100.2766.0260,45626-Feb-201006:28x64
Excelsrc.dll2007.100.2766.0279,91226-Feb-201006:28x64
Flatfiledest.dll2007.100.2766.0414,56826-Feb-201006:30x64
Flatfilesrc.dll2007.100.2766.0424,80826-Feb-201006:30x64
Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll10.0.2766.0280,42426-Feb-201006:46x86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.2766.071,52826-Feb-201006:46x86
Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.2766.0141,16026-Feb-201003:37x86
Msmdpp.dll10.0.2766.07,364,96826-Feb-201006:48x64
Oledbdest.dll2007.100.2766.0259,94426-Feb-201006:51x64
Oledbsrc.dll2007.100.2766.0286,05626-Feb-201006:51x64
Sql_is_keyfile.dll2007.100.2766.014,18426-Feb-201006:41x64
Sqldest.dll2007.100.2766.0264,55226-Feb-201007:20x64
Sqltaskconnections.dll2007.100.2766.0161,12826-Feb-201007:21x64
Txdataconvert.dll2007.100.2766.0306,02426-Feb-201007:23x64
Txgroupdups.dll2007.100.2766.0478,05626-Feb-201007:23x64
SQL Server 2008 Reporting Services
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatforma
Microsoft.analysisservices.modeling.dll10.0.2766.0567,14426-Feb-201006:45x86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll10.0.2766.02,828,13626-Feb-201006:45x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.2766.0563,04826-Feb-201006:45x86
Microsoft.reportingservices.datarendering.dll10.0.2766.083,81626-Feb-201006:45x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.0.2766.0903,01626-Feb-201006:45x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.0.2766.0251,75226-Feb-201006:45x86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.0.2766.01,570,66426-Feb-201006:45x86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.0.2766.0284,52026-Feb-201006:45x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.0.2766.0198,50426-Feb-201006:45x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.0.2766.0149,35226-Feb-201006:45x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.0.2766.04,339,56026-Feb-201006:45x86
Microsoft.reportingservices.richtext.dll10.0.2766.0104,29626-Feb-201006:45x86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.0.2766.0247,65626-Feb-201006:45x86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.0.2766.0227,17626-Feb-201006:45x86
Msmgdsrv.dll10.0.2766.012,338,53626-Feb-201006:48x64
Reportingserviceslibrary.dll10.0.2766.01,324,90426-Feb-201006:56x86
Reportingservicesservice.exe2007.100.2766.02,081,12826-Feb-201006:56x64
Reportingserviceswebserver.dll10.0.2766.01,906,53626-Feb-201006:56x86
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.0.2766.01,611,62426-Feb-201006:56x86
Sql_rs_keyfile.dll2007.100.2766.014,18426-Feb-201006:41x64
Sqlrsos.dll2007.100.2766.015,20826-Feb-201007:21x64
SQL Server 2008 Management Studio
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatforma
Bcp.exe2007.100.2766.0103,78426-Feb-201006:20x64
Commanddest.dll2007.100.2766.0164,71226-Feb-201002:42x86
Databasemailwizard.exe10.0.2766.0595,81626-Feb-201002:44x86
Datacollectorenumerators.dll2007.100.2766.069,48026-Feb-201002:44x86
Dts.dll2007.100.2766.01,429,86426-Feb-201002:52x86
Dtsconn.dll2007.100.2766.0285,03226-Feb-201002:52x86
Dtspipeline.dll2007.100.2766.0694,12026-Feb-201002:52x86
Dtswizard.exe2007.100.2766.0804,71226-Feb-201002:52x86
Exceldest.dll2007.100.2766.0173,41626-Feb-201003:00x86
Excelsrc.dll2007.100.2766.0183,14426-Feb-201003:00x86
Flatfiledest.dll2007.100.2766.0276,32826-Feb-201003:02x86
Flatfilesrc.dll2007.100.2766.0284,00826-Feb-201003:02x86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.0.2766.04,233,06426-Feb-201003:32x86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.0.2766.0333,67226-Feb-201003:32x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.0.2766.0903,01626-Feb-201003:34x86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.0.2766.02,123,62426-Feb-201003:34x86
Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll10.0.2766.0280,42426-Feb-201003:35x86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.0.2766.0296,80826-Feb-201003:35x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll10.0.2766.0759,65626-Feb-201003:35x86
Microsoft.sqlserver.management.datacollectionuitasks.dll10.0.2766.03,290,98426-Feb-201003:35x86
Microsoft.sqlserver.management.reports.dll10.0.2766.08,968,04026-Feb-201003:35x86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.2766.071,52826-Feb-201003:37x86
Microsoft.sqlserver.sqltools.vsintegration.dll10.0.2766.0280,42426-Feb-201003:37x86
Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.2766.0141,16026-Feb-201003:37x86
Objectexplorer.dll10.0.2766.03,237,73626-Feb-201003:41x86
Oledbdest.dll2007.100.2766.0173,92826-Feb-201003:41x86
Oledbsrc.dll2007.100.2766.0186,72826-Feb-201003:41x86
Pfclnt.dll2007.100.2766.01,098,08826-Feb-201003:41x86
Sql_ssms_keyfile.dll2007.100.2766.014,18426-Feb-201006:41x64
Sqldest.dll2007.100.2766.0180,07226-Feb-201004:27x86
Sqleditors.dll10.0.2766.01,226,60026-Feb-201004:28x86
Sqlmanagerui.dll10.0.2766.07,563,11226-Feb-201004:28x86
Sqlresolver.dll10.0.2766.038,76026-Feb-201004:28x86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2766.0113,51226-Feb-201004:28x86
Txdataconvert.dll2007.100.2766.0206,69626-Feb-201004:31x86
Txgroupdups.dll2007.100.2766.0258,40826-Feb-201004:31x86
SQL Server 2008 nástroje a součásti pracovní stanice
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatforma
Ddsshapeslib.dll2007.100.2766.046,95226-Feb-201002:44x86
Dts.dll2007.100.2766.01,429,86426-Feb-201002:52x86
Dts.dll2007.100.2766.02,204,00826-Feb-201006:24x64
Dtsconn.dll2007.100.2766.0285,03226-Feb-201002:52x86
Dtsconn.dll2007.100.2766.0448,36026-Feb-201006:24x64
Dtspipeline.dll2007.100.2766.01,086,82426-Feb-201006:24x64
Dtspipeline.dll2007.100.2766.0694,12026-Feb-201002:52x86
Dtswizard.exe2007.100.2766.0800,61626-Feb-201006:24x64
Dtswizard.exe2007.100.2766.0804,71226-Feb-201002:52x86
Exceldest.dll2007.100.2766.0173,41626-Feb-201003:00x86
Exceldest.dll2007.100.2766.0260,45626-Feb-201006:28x64
Excelsrc.dll2007.100.2766.0183,14426-Feb-201003:00x86
Excelsrc.dll2007.100.2766.0279,91226-Feb-201006:28x64
Flatfiledest.dll2007.100.2766.0276,32826-Feb-201003:02x86
Flatfiledest.dll2007.100.2766.0414,56826-Feb-201006:30x64
Flatfilesrc.dll2007.100.2766.0284,00826-Feb-201003:02x86
Flatfilesrc.dll2007.100.2766.0424,80826-Feb-201006:30x64
Microsoft.analysisservices.controls.dll10.0.2766.03,233,64026-Feb-201003:32x86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2766.01,320,80826-Feb-201003:32x86
Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll10.0.2766.0235,36826-Feb-201006:45x86
Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll10.0.2766.01,300,32826-Feb-201006:46x86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.2766.071,52826-Feb-201003:37x86
Msmdlocal.dll10.0.2766.023,490,40826-Feb-201003:38x86
Msmdlocal.dll10.0.2766.044,463,97626-Feb-201006:48x64
Msmdpp.dll10.0.2766.06,131,56026-Feb-201003:38x86
Msmgdsrv.dll10.0.2766.012,338,53626-Feb-201006:48x64
Msmgdsrv.dll10.0.2766.08,567,65626-Feb-201003:38x86
Msolap100.dll10.0.2766.06,536,04026-Feb-201003:38x86
Msolap100.dll10.0.2766.08,154,98426-Feb-201006:48x64
Oledbdest.dll2007.100.2766.0173,92826-Feb-201003:41x86
Oledbdest.dll2007.100.2766.0259,94426-Feb-201006:51x64
Oledbsrc.dll2007.100.2766.0186,72826-Feb-201003:41x86
Oledbsrc.dll2007.100.2766.0286,05626-Feb-201006:51x64
Spresolv.dll2007.100.2766.0179,04826-Feb-201004:27x86
Spresolv.dll2007.100.2766.0215,91226-Feb-201007:20x64
Sql_tools_keyfile.dll2007.100.2766.014,18426-Feb-201006:41x64
Sqltaskconnections.dll2007.100.2766.0113,51226-Feb-201004:28x86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2766.0161,12826-Feb-201007:21x64
Txdataconvert.dll2007.100.2766.0206,69626-Feb-201004:31x86
Txdataconvert.dll2007.100.2766.0306,02426-Feb-201007:23x64
Stroj SQL Server 2008 Full-Text
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatforma
Chsbrkr.dll12.0.9730.01,690,47226-Feb-201006:20x64
Chtbrkr.dll12.0.9730.06,106,47226-Feb-201006:20x64
Iftsph.dll2007.100.2766.054,63226-Feb-201006:34x64
Infosoft.dll12.0.9730.0617,83226-Feb-201006:34x64
Korwbrkr.dll12.0.9730.098,15226-Feb-201006:45x64
Msfte.dll12.0.9732.03,812,71226-Feb-201006:48x64
Sql_fulltext_keyfile.dll2007.100.2766.014,18426-Feb-201006:41x64
Xmlfilt.dll12.0.9730.0265,57626-Feb-201007:23x64
Nativní klient SQL Server 2008
Sqlncli_keyfile.dll2007.100.2766.014,18426-Feb-201012:41
Instapi.dll2005.90.1399.037,40010-Jul-200806:28
Instapi.dll2005.90.1399.044,05610-Jul-200809:39
Msvcm80.dll8.0.50727.1833479,23215-May-200802:51
Msvcm80.dll8.0.50727.1833515,07215-May-200802:19
Msvcp80.dll8.0.50727.18331,071,61615-May-200810:15
Msvcp80.dll8.0.50727.1833558,08015-May-200810:11
Msvcr80.dll8.0.50727.1833635,90415-May-200810:14
Msvcr80.dll8.0.50727.1833805,88815-May-200810:07
Sqlncli10.dll2007.100.2766.02,556,26426-Feb-201010:28
Sqlncli10.dll2007.100.2766.03,157,86426-Feb-201013:20

Verze na architektuře Itanium

SQL Server 2008 databáze služby sdílené Core
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatforma
Bcp.exe2007.100.2766.0177,00026-Feb-201015:15IA-64
Commanddest.dll2007.100.2766.0557,92826-Feb-201015:15IA-64
Datacollectorenumerators.dll2007.100.2766.0190,31226-Feb-201015:16IA-64
Distrib.exe2007.100.2766.0205,67226-Feb-201015:19IA-64
Dts.dll2007.100.2766.04,250,98426-Feb-201015:19IA-64
Dtsconn.dll2007.100.2766.0798,05626-Feb-201015:19IA-64
Dtspipeline.dll2007.100.2766.02,021,22426-Feb-201015:19IA-64
Dtswizard.exe2007.100.2766.0800,61626-Feb-201015:19IA-64
Exceldest.dll2007.100.2766.0584,55226-Feb-201015:23IA-64
Excelsrc.dll2007.100.2766.0641,89626-Feb-201015:23IA-64
Flatfiledest.dll2007.100.2766.0951,14426-Feb-201015:25IA-64
Flatfilesrc.dll2007.100.2766.0975,20826-Feb-201015:25IA-64
Iftsph.dll2007.100.2766.088,42426-Feb-201015:29IA-64
Logread.exe2007.100.2766.01,124,71226-Feb-201015:40IA-64
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.0.2766.0296,80826-Feb-201003:35x86
Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll10.0.2766.0403,30426-Feb-201003:35x86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.2766.071,52826-Feb-201015:41x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll10.0.2766.02,860,90426-Feb-201003:37x86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.0.2766.0182,12026-Feb-201003:37x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.0.2766.01,083,24026-Feb-201003:37x86
Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.2766.0141,16026-Feb-201003:37x86
Oledbdest.dll2007.100.2766.0586,60026-Feb-201015:46IA-64
Oledbsrc.dll2007.100.2766.0653,67226-Feb-201015:46IA-64
Rdistcom.dll2007.100.2766.01,835,88026-Feb-201015:51IA-64
Repldp.dll2007.100.2766.0191,33626-Feb-201003:51x86
Repldp.dll2007.100.2766.0522,60026-Feb-201015:51IA-64
Replmerg.exe2007.100.2766.0969,57626-Feb-201015:51IA-64
Replsync.dll2007.100.2766.0272,74426-Feb-201015:51IA-64
Snapshot.exe10.0.2766.013,16026-Feb-201004:27x86
Spresolv.dll2007.100.2766.0504,68026-Feb-201016:15IA-64
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2007.100.2766.019,30426-Feb-201015:35IA-64
Sqllogship.exe10.0.2766.096,10426-Feb-201016:15x86
Sqlmergx.dll2007.100.2766.0428,39226-Feb-201016:15IA-64
Sqltaskconnections.dll2007.100.2766.0335,72026-Feb-201016:16IA-64
Sqlwep100.dll2007.100.2766.0216,42426-Feb-201016:16IA-64
Txdataconvert.dll2007.100.2766.0674,66426-Feb-201016:18IA-64
Instance serveru SQL Server 2008 databáze služby Core
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatforma
Databasemailengine.dll10.0.2766.075,62426-Feb-201015:16x86
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2007.100.2766.019,30426-Feb-201015:35IA-64
Sqlaccess.dll2007.100.2766.0398,69626-Feb-201016:15x86
Sqlagent.exe2007.100.2766.01,203,04826-Feb-201016:15IA-64
Sqlctr100.dll2007.100.2766.0135,01626-Feb-201016:15IA-64
Sqlctr100.dll2007.100.2766.072,55226-Feb-201004:27x86
Sqlscriptdowngrade.dll2007.100.2766.020,84026-Feb-201016:16IA-64
Sqlscriptupgrade.dll2007.100.2766.03,385,70426-Feb-201016:16IA-64
Sqlservr.exe2007.100.2766.0111,101,80026-Feb-201016:16IA-64
Sqsrvres.dll2007.100.2766.0187,75226-Feb-201016:16IA-64
Xpstar.dll2007.100.2766.0936,80826-Feb-201016:18IA-64
SQL Server 2008 databáze služby společného minima
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatforma
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.0.2766.0546,66426-Feb-201003:32x86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2766.01,320,80826-Feb-201003:32x86
Microsoft.analysisservices.xmla.dll10.0.2766.0227,17626-Feb-201003:32x86
Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll10.0.2766.0403,30426-Feb-201003:35x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll10.0.2766.02,860,90426-Feb-201003:37x86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.0.2766.0182,12026-Feb-201003:37x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.0.2766.01,083,24026-Feb-201003:37x86
Msgprox.dll2007.100.2766.0202,60026-Feb-201003:38x86
Msgprox.dll2007.100.2766.0534,37626-Feb-201015:43IA-64
Replisapi.dll2007.100.2766.0272,23226-Feb-201003:51x86
Replisapi.dll2007.100.2766.0761,70426-Feb-201015:51IA-64
Replprov.dll2007.100.2766.01,642,85626-Feb-201015:51IA-64
Replprov.dll2007.100.2766.0575,84826-Feb-201003:51x86
Replrec.dll2007.100.2766.02,125,67226-Feb-201015:51IA-64
Replrec.dll2007.100.2766.0789,86426-Feb-201003:51x86
Replsub.dll2007.100.2766.01,111,91226-Feb-201015:51IA-64
Replsub.dll2007.100.2766.0410,98426-Feb-201003:51x86
Sql_common_core_keyfile.dll2007.100.2766.019,30426-Feb-201015:35IA-64
Sqlmgmprovider.dll2007.100.2766.0258,40826-Feb-201004:28x86
Sqlmgmprovider.dll2007.100.2766.0699,75226-Feb-201016:15IA-64
Xmlsub.dll2007.100.2766.0192,36026-Feb-201004:31x86
Xmlsub.dll2007.100.2766.0559,46426-Feb-201016:18IA-64
SQL Server 2008 Analysis Services
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatforma
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2766.01,320,80826-Feb-201003:32x86
Msmdlocal.dll10.0.2766.023,490,40826-Feb-201003:38x86
Msmdlocal.dll10.0.2766.057,587,04826-Feb-201015:43IA-64
Msmdpump.dll10.0.2766.08,946,53626-Feb-201015:43IA-64
Msmdredir.dll10.0.2766.08,508,26426-Feb-201015:43IA-64
Msmdspdm.dll10.0.2766.0178,02426-Feb-201015:43x86
Msmdsrv.exe10.0.2766.058,931,04826-Feb-201015:43IA-64
Msmgdsrv.dll10.0.2766.015,499,11226-Feb-201015:43IA-64
Msmgdsrv.dll10.0.2766.08,567,65626-Feb-201003:38x86
Msolap100.dll10.0.2766.010,068,84026-Feb-201015:43IA-64
Msolap100.dll10.0.2766.06,536,04026-Feb-201003:38x86
Sql_as_keyfile.dll2007.100.2766.019,30426-Feb-201015:35IA-64
SQL Server 2008 Integration Services
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatforma
Commanddest.dll2007.100.2766.0557,92826-Feb-201015:15IA-64
Dts.dll2007.100.2766.04,250,98426-Feb-201015:19IA-64
Dtsconn.dll2007.100.2766.0798,05626-Feb-201015:19IA-64
Dtspipeline.dll2007.100.2766.02,021,22426-Feb-201015:19IA-64
Dtswizard.exe2007.100.2766.0800,61626-Feb-201015:19IA-64
Exceldest.dll2007.100.2766.0584,55226-Feb-201015:23IA-64
Excelsrc.dll2007.100.2766.0641,89626-Feb-201015:23IA-64
Flatfiledest.dll2007.100.2766.0951,14426-Feb-201015:25IA-64
Flatfilesrc.dll2007.100.2766.0975,20826-Feb-201015:25IA-64
Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll10.0.2766.0280,42426-Feb-201015:41x86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.2766.071,52826-Feb-201015:41x86
Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.2766.0141,16026-Feb-201003:37x86
Msmdpp.dll10.0.2766.08,883,04826-Feb-201015:43IA-64
Oledbdest.dll2007.100.2766.0586,60026-Feb-201015:46IA-64
Oledbsrc.dll2007.100.2766.0653,67226-Feb-201015:46IA-64
Sql_is_keyfile.dll2007.100.2766.019,30426-Feb-201015:35IA-64
Sqldest.dll2007.100.2766.0602,98426-Feb-201016:15IA-64
Sqltaskconnections.dll2007.100.2766.0335,72026-Feb-201016:16IA-64
Txdataconvert.dll2007.100.2766.0674,66426-Feb-201016:18IA-64
Txgroupdups.dll2007.100.2766.0941,92826-Feb-201016:18IA-64
SQL Server 2008 Reporting Services
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatforma
Microsoft.analysisservices.modeling.dll10.0.2766.0567,14426-Feb-201015:40x86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll10.0.2766.02,828,13626-Feb-201015:40x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.2766.0563,04826-Feb-201015:40x86
Microsoft.reportingservices.datarendering.dll10.0.2766.083,81626-Feb-201015:40x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.0.2766.0903,01626-Feb-201015:40x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.0.2766.0251,75226-Feb-201015:40x86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.0.2766.01,570,66426-Feb-201015:40x86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.0.2766.0284,52026-Feb-201015:40x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.0.2766.0198,50426-Feb-201015:40x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.0.2766.0149,35226-Feb-201015:40x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.0.2766.04,339,56026-Feb-201015:40x86
Microsoft.reportingservices.richtext.dll10.0.2766.0104,29626-Feb-201015:40x86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.0.2766.0247,65626-Feb-201015:40x86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.0.2766.0227,17626-Feb-201015:40x86
Msmgdsrv.dll10.0.2766.015,499,11226-Feb-201015:43IA-64
Reportingserviceslibrary.dll10.0.2766.01,324,90426-Feb-201015:51x86
Reportingservicesservice.exe2007.100.2766.03,406,18426-Feb-201015:51IA-64
Reportingserviceswebserver.dll10.0.2766.01,906,53626-Feb-201015:51x86
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.0.2766.01,611,62426-Feb-201015:51x86
Sql_rs_keyfile.dll2007.100.2766.019,30426-Feb-201015:35IA-64
Sqlrsos.dll2007.100.2766.022,37626-Feb-201016:16IA-64
SQL Server 2008 Management Studio
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatforma
Bcp.exe2007.100.2766.0177,00026-Feb-201015:15IA-64
Commanddest.dll2007.100.2766.0164,71226-Feb-201002:42x86
Databasemailwizard.exe10.0.2766.0595,81626-Feb-201002:44x86
Datacollectorenumerators.dll2007.100.2766.069,48026-Feb-201002:44x86
Dts.dll2007.100.2766.01,429,86426-Feb-201002:52x86
Dtsconn.dll2007.100.2766.0285,03226-Feb-201002:52x86
Dtspipeline.dll2007.100.2766.0694,12026-Feb-201002:52x86
Dtswizard.exe2007.100.2766.0804,71226-Feb-201002:52x86
Exceldest.dll2007.100.2766.0173,41626-Feb-201003:00x86
Excelsrc.dll2007.100.2766.0183,14426-Feb-201003:00x86
Flatfiledest.dll2007.100.2766.0276,32826-Feb-201003:02x86
Flatfilesrc.dll2007.100.2766.0284,00826-Feb-201003:02x86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.0.2766.04,233,06426-Feb-201003:32x86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.0.2766.0333,67226-Feb-201003:32x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.0.2766.0903,01626-Feb-201003:34x86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.0.2766.02,123,62426-Feb-201003:34x86
Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll10.0.2766.0280,42426-Feb-201003:35x86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.0.2766.0296,80826-Feb-201003:35x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll10.0.2766.0759,65626-Feb-201003:35x86
Microsoft.sqlserver.management.datacollectionuitasks.dll10.0.2766.03,290,98426-Feb-201003:35x86
Microsoft.sqlserver.management.reports.dll10.0.2766.08,968,04026-Feb-201003:35x86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.2766.071,52826-Feb-201003:37x86
Microsoft.sqlserver.sqltools.vsintegration.dll10.0.2766.0280,42426-Feb-201003:37x86
Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.2766.0141,16026-Feb-201003:37x86
Objectexplorer.dll10.0.2766.03,237,73626-Feb-201003:41x86
Oledbdest.dll2007.100.2766.0173,92826-Feb-201003:41x86
Oledbsrc.dll2007.100.2766.0186,72826-Feb-201003:41x86
Pfclnt.dll2007.100.2766.01,098,08826-Feb-201003:41x86
Sql_ssms_keyfile.dll2007.100.2766.019,30426-Feb-201015:35IA-64
Sqldest.dll2007.100.2766.0180,07226-Feb-201004:27x86
Sqleditors.dll10.0.2766.01,226,60026-Feb-201004:28x86
Sqlmanagerui.dll10.0.2766.07,563,11226-Feb-201004:28x86
Sqlresolver.dll10.0.2766.038,76026-Feb-201004:28x86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2766.0113,51226-Feb-201004:28x86
Txdataconvert.dll2007.100.2766.0206,69626-Feb-201004:31x86
Txgroupdups.dll2007.100.2766.0258,40826-Feb-201004:31x86
SQL Server 2008 nástroje a součásti pracovní stanice
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatforma
Ddsshapeslib.dll2007.100.2766.046,95226-Feb-201002:44x86
Dts.dll2007.100.2766.01,429,86426-Feb-201002:52x86
Dts.dll2007.100.2766.04,250,98426-Feb-201015:19IA-64
Dtsconn.dll2007.100.2766.0285,03226-Feb-201002:52x86
Dtsconn.dll2007.100.2766.0798,05626-Feb-201015:19IA-64
Dtspipeline.dll2007.100.2766.02,021,22426-Feb-201015:19IA-64
Dtspipeline.dll2007.100.2766.0694,12026-Feb-201002:52x86
Dtswizard.exe2007.100.2766.0800,61626-Feb-201015:19IA-64
Dtswizard.exe2007.100.2766.0804,71226-Feb-201002:52x86
Exceldest.dll2007.100.2766.0173,41626-Feb-201003:00x86
Exceldest.dll2007.100.2766.0584,55226-Feb-201015:23IA-64
Excelsrc.dll2007.100.2766.0183,14426-Feb-201003:00x86
Excelsrc.dll2007.100.2766.0641,89626-Feb-201015:23IA-64
Flatfiledest.dll2007.100.2766.0276,32826-Feb-201003:02x86
Flatfiledest.dll2007.100.2766.0951,14426-Feb-201015:25IA-64
Flatfilesrc.dll2007.100.2766.0284,00826-Feb-201003:02x86
Flatfilesrc.dll2007.100.2766.0975,20826-Feb-201015:25IA-64
Microsoft.analysisservices.controls.dll10.0.2766.03,233,64026-Feb-201003:32x86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2766.01,320,80826-Feb-201003:32x86
Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll10.0.2766.0235,36826-Feb-201015:40x86
Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll10.0.2766.01,300,32826-Feb-201015:41x86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.2766.071,52826-Feb-201003:37x86
Msmdlocal.dll10.0.2766.023,490,40826-Feb-201003:38x86
Msmdlocal.dll10.0.2766.057,587,04826-Feb-201015:43IA-64
Msmdpp.dll10.0.2766.06,131,56026-Feb-201003:38x86
Msmgdsrv.dll10.0.2766.015,499,11226-Feb-201015:43IA-64
Msmgdsrv.dll10.0.2766.08,567,65626-Feb-201003:38x86
Msolap100.dll10.0.2766.010,068,84026-Feb-201015:43IA-64
Msolap100.dll10.0.2766.06,536,04026-Feb-201003:38x86
Oledbdest.dll2007.100.2766.0173,92826-Feb-201003:41x86
Oledbdest.dll2007.100.2766.0586,60026-Feb-201015:46IA-64
Oledbsrc.dll2007.100.2766.0186,72826-Feb-201003:41x86
Oledbsrc.dll2007.100.2766.0653,67226-Feb-201015:46IA-64
Spresolv.dll2007.100.2766.0179,04826-Feb-201004:27x86
Spresolv.dll2007.100.2766.0504,68026-Feb-201016:15IA-64
Sql_tools_keyfile.dll2007.100.2766.019,30426-Feb-201015:35IA-64
Sqltaskconnections.dll2007.100.2766.0113,51226-Feb-201004:28x86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2766.0335,72026-Feb-201016:16IA-64
Txdataconvert.dll2007.100.2766.0206,69626-Feb-201004:31x86
Txdataconvert.dll2007.100.2766.0674,66426-Feb-201016:18IA-64
Stroj SQL Server 2008 Full-Text
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatforma
Chsbrkr.dll12.0.9730.01,879,91226-Feb-201015:15IA-64
Chtbrkr.dll12.0.9730.06,151,52826-Feb-201015:15IA-64
Iftsph.dll2007.100.2766.088,42426-Feb-201015:29IA-64
Infosoft.dll12.0.9730.01,911,65626-Feb-201015:29IA-64
Korwbrkr.dll12.0.9730.0179,04826-Feb-201015:40IA-64
Msfte.dll12.0.9732.07,080,80826-Feb-201015:43IA-64
Sql_fulltext_keyfile.dll2007.100.2766.019,30426-Feb-201015:35IA-64
Xmlfilt.dll12.0.9730.0438,63226-Feb-201016:18IA-64
Nativní klient SQL Server 2008
Sqlncli_keyfile.dll2007.100.2766.019,30426-Feb-201021:35
Instapi.dll2005.90.1399.0102,93610-Jul-200812:33
Instapi.dll2005.90.1399.037,40010-Jul-200806:28
Msvcm80.dll8.0.50727.1833479,23215-May-200802:51
Msvcm80.dll8.0.50727.1833574,46415-May-200802:24
Msvcp80.dll8.0.50727.18331,408,00015-May-200810:09
Msvcp80.dll8.0.50727.1833558,08015-May-200810:11
Msvcr80.dll8.0.50727.18331,499,13615-May-200810:11
Msvcr80.dll8.0.50727.1833635,90415-May-200810:14
Sqlncli10.dll2007.100.2766.02,556,26426-Feb-201010:28
Sqlncli10.dll2007.100.2766.06,350,18426-Feb-201022:15

Jak odinstalovat balíček kumulativní aktualizace


Chcete-li odinstalovat balíček kumulativní aktualizace, postupujte takto:
 1. V Ovládacích panelech otevřete
  Přidat nebo odebrat programy
  položka.
 2. Klepněte na tlačítko
  Změnit nebo odebrat programy
  .
 3. Chcete-li zobrazit všechny aktualizace pro instalaci serveru SQL Server 2008, vyberte klepnutím
  Zobrazit aktualizace
  Zaškrtněte toto políčko.
 4. Odinstalujte balíček kumulativní opravy hotfix.

Odkazy


Další informace o přírůstkové Model servis pro SQL Server získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
935897
Dílčí Model obsluhy je k dispozici z týmu SQL Server doručit opravy hotfix pro nahlášené potíže

Další informace o schéma názvů pro aktualizace serveru SQL Server klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
822499
Nové schéma přidělování názvů balíčkům aktualizací softwaru Microsoft SQL Server pro
Pro další informace o terminologii používané v aktualizacích softwaru, klepněte na následující číslo článku k zobrazení článku v databázi Microsoft Knowledge Base:
824684
Popis standardní terminologie používané k popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft
Vlastnosti

ID článku: 979065 - Poslední kontrola: 13. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor