Informační zpravodaj zabezpečení společnosti Microsoft: Chyba zabezpečení jádra systému Windows by mohla umožnit zvýšení oprávnění

ÚVOD

Společnost Microsoft vydala k tomto problému informační zpravodaj zabezpečení pro odborníky z oblasti IT. Tento informační zpravodaj zabezpečení obsahuje dodatečné informace týkající se zabezpečení. Chcete-li zobrazit celý obsah tohoto zpravodaje, navštivte následující web společnosti Microsoft:

Automatická oprava

Chcete-li tyto potíže odstranit automaticky, klikněte na odkaz Opravit tyto potíže pod nadpisem Povolení této opravy. Potom klikněte v dialogovém okně Stažení souboru na položku Spustit a postupujte podle kroků v tomto průvodci.


Chcete-li opravu vrátit zpět a obnovit původní nastavení, klikněte na odkaz Opravit tyto potíže pod nadpisem Zákaz této opravy. Potom klikněte v dialogovém okně Stažení souboru na tlačítko Spustit a postupujte podle kroků v tomto průvodci.
Povolení této opravyZákaz této opravy
Poznámky:
  • Tento průvodce může být k dispozici pouze v angličtině. Tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.
  • Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete automatickou opravu uložit na jednotku USB Flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.

Známé problémy s touto aktualizací zabezpečení

  • Tato oprava zjišťuje, zda je spuštěna nějaká aplikace využívající soubor NTVDM.exe. Je-li spuštěna aplikace využívající program NTVDM, zobrazí se zpráva s výzvou k ukončení této aplikace.
  • Tato oprava nekontroluje, zda je spuštěna konzola Editor místních zásad skupiny (GPedit.msc). Je-li konzola GPedit.msc spuštěna, nezobrazí se zpráva s výzvou k jejímu ukončení. Spustíte-li tuto opravu v okamžiku, kdy je spuštěna konzola GPedit.msc, může dojít k následujícím problémům:


    • Může se stát, že uživatelské rozhraní konzoly GPedit.msc nebude odrážet změny nastavení programu DTVDM, k nimž došlo v rámci této opravy, a to až do okamžiku, kdy ukončíte a znovu restartujete konzolu GPedit.msc.
    • Spustíte-li tuto opravu v okamžiku, kdy je spuštěno uživatelské rozhraní konzoly GPedit.msc, a pak v konzole GPedit.msc provedete další změny, aniž byste ji restartovali, může se stát, že tyto další změny přepíší změny provedené touto opravou. Proto se může stát, že změny provedené touto opravou nebudou použity.


    Chcete-li se těmto problémům vyhnout, doporučujeme před spuštěním této opravy ukončit konzolu GPedit.msc.
Poznámka: Chcete-li mít jistotu, že dojde k aktualizaci registru, můžete v rámci této opravy použít příkaz gpupdate /force. Tento příkaz může v některých počítačích způsobit, že dokončení této opravy zabere více času.


Vlastnosti

ID článku: 979682 - Poslední kontrola: 22. 6. 2011 - Revize: 1

Váš názor