Řešení problémů, ke kterým dochází v systému Office for Mac v počítači se systémem Mac OS X 10.4.x nebo novější

Souhrn

Tento článek popisuje obecné kroky pro řešení potíží, které vám pomohou vyřešit některé problémy s Microsoft Office for Mac programy. Kroky řešení potíží, které jsou zahrnuty v tomto článku použít funkci Mac OS X bezpečné spuštění soubory předvoleb odeberte a přeinstalujte software.

ÚVOD

Tento článek popisuje obecné kroky řešení potíží, které můžete použít k vyřešení problému, ke kterým dochází při použití sady Office pro Mac program v počítači se systémem Mac OS X 10.4. x (Tiger), Mac OS X10.5. X10.6 x (Leopard) nebo Mac OS. x (sněhové Leopard).

Další informace

Použijte následující metody řešení problému pomocí sady Office pro Mac program. Metody jsou uvedeny v pořadí podle složitosti a intrusiveness. Postupujte podle konkrétní metoda a pak pracovat s Office pro Mac program po dostatečně dlouhou dobu chcete-li zjistit, zda byl problém vyřešen před zkuste další metodu.

Před provedením některé z těchto metod, přesvědčte se, zda použít aktuální aktualizace operačního systému a sady Office pro Mac program. Chcete-li získat aktualizace pro sadu Office pro Mac produkty, naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Chcete-li získat aktualizace Apple, můžete použít nástroj aktualizace softwaru. Chcete-li to provést, klepněte na tlačítko Aktualizace softwaru v nabídce Apple v době, kdy je počítač připojen k Internetu.

Po instalaci požadovaných aktualizací, zkuste zjistit, zda byl problém vyřešen problém reprodukovat. Pokud problém přetrvává, zkuste další odpovídající metodě řešení potíží.

Problémy, které nastat u jedné sady Microsoft Office

Pokud problém vyskytuje pouze u jedné sady Microsoft Office, nejprve zkontrolujte následující články:

976191 "Aplikace byla neočekávaně" Chyba při spuštění Microsoft Office for Mac aplikace

975723 problémy formátování nebo program neočekávaně ukončí při otevření nové prezentace nebo spuštění aplikace PowerPoint pro Mac

975724 problémy formátování nebo program neočekávaně ukončí při otevření nové prezentace nebo spuštění aplikace Excel for Mac

975725 problémy formátování nebo program neočekávaně ukončí při otevření nové prezentace nebo spuštění aplikace Word pro Mac

976447 Microsoft Entourage for Mac neočekávaně zastaví

Pomocí nouzového režimu v systému Mac OS X

K odstraňování potíží se spuštěním, ke kterým dochází v Mac OS X 10.4 nebo novější, můžete použít nouzový režim.

Uvědomte si, že jsou zakázány některé funkce operačního systému v nouzovém režimu. Nelze použít přehrávač DVD, digitalizovat video v iMovie, použít zvukový vstup nebo výstup zařízení nebo použít interní nebo externí modem USB. Nezapomínejte, že chování některých zařízení, například karty letiště, se mohou lišit v nouzovém režimu, v závislosti na počítači a verzi pro Mac OS X.

Nouzovém režimu v systému Mac OS X 10.5 také zakáže křemenný extrémní (hardware accelerated graphics). Programy, které závisí na extrémní křemenný neotevře a panelu nabídek systému Mac OS X se zobrazí plná, i když Translucent nabídek je povoleno v předvolbách plochy a spořič obrazovky.

V Mac OS X 10.6 Nouzový režim také zakáže sdílení souborů přístup. To znamená, že nebude možné kapsle času připojení disků nebo svazků, které jsou obsluhovány v jiných počítačích se systémem Mac OS X.

Při provádění nouzového spuštění jsou ovlivněny následující položky:
 • Probíhá kontrola adresáře spouštěcího svazku.
 • Jsou načteny pouze požadované jádro rozšíření (některé položky v /System/Library/Extensions).
 • Všechna písma, které nejsou uvedeny v /System/Library/Fonts jsou zakázány.
 • Všechny mezipaměti písma, který je obvykle uložen v /Library/Caches/com.apple.ATS/[UID]/, kde [UID] je číslo ID uživatele jako 501, jsou zakázány.
 • Jsou zakázány všechny položky po spuštění a přihlášení.
 • Mac OS X 10.5.6 nebo novější verze: Dynamické loader sdílené mezipaměti (/ var/db/dyld /) se zrušuje. (Problémy s mezipamětí může způsobit podmínku zobrazení modré obrazovky (Chyba stop) při spuštění, zejména po aktualizaci softwaru. Restartování počítače obvykle znovu vytvoří mezipaměti.)

Chcete-li sady Office pro Mac program spustit v nouzovém režimu, postupujte takto v pořadí, v jakém jsou uvedeny.
 1. Vypněte počítač.
 2. Stisknutím tlačítka napájení.
 3. Jakmile uslyšíte tón při spuštění, okamžitě stiskněte a podržte stisknutou klávesu SHIFT.

  Poznámka: Stiskněte klávesu SHIFT co nejdříve po uslyšíte tón při spuštění. Však není stiskněte klávesu SHIFT dříve, než ji uslyšíte při spuštění.
 4. Když se na obrazovce zobrazí šedé Apple a indikátor průběhu, uvolněte klávesu SHIFT. Indikátor průběhu se podobá zaneprázdnění zařízení.
 5. Při spuštění zobrazí se slova "Bezpečné spuštění" na obrazovce spuštění Mac OS X.
 6. Spuštění sady Office pro Mac program a potom se pokuste zjistit, zda byl problém vyřešen problém reprodukovat.
 7. Pokud problém neopakovalo, něco, co bylo obvykle nastaveno na možnost spustit s operační systém byl příčinou problému. Protože nouzového spuštění ovlivňuje různých položek různými způsoby, problém může souviset s položky po spuštění, písma nebo jiné položky.
Chcete-li zjistit problémy související s písma, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
Jak vyřešit potíže s písmy v sadě Office pro Mac programy 313535

Chcete-li prozkoumat problémy spouštěcí položky, postupujte takto:
 1. V nabídce Apple .
 2. Vyberte systému předvoleb.
 3. Vyberte účty.
 4. Na levé straně se zobrazí vybraný účet. Na pravé straně vyberte Položky přihlášení.
 5. Všechny položky, které jsou zde uvedeny jsou nastaveny na spuštění při normálním spuštění operačního systému. Pokud zaškrtnutí položky označeno, tuto položku bude skrytý a nebude spuštěna během nouzového spuštění.
 6. Chcete-li odebrat položku, výběrem této položky a potom klepněte na znaménko minus, který je pod seznamem.
 7. Odebrání položek jeden najednou a potom obvyklým způsobem restartujte a otestujte, zda k problému stále dochází.
Další informace o nouzovém režimu a nouzového spuštění naleznete v následujícím článku AppleCare:

Použijte možnost "Opravy disku oprávnění"

Volba Opravy disku oprávnění řešit problémy oprávnění v Mac OS X 10.2 nebo novější verze. Pokud nesprávná oprávnění pro software společnosti Microsoft, Office pro Mac programy může začít pomalu nebo pracovat pomalu. Chcete-li použít možnost Opravit Disk oprávnění , postupujte takto:
 1. V nabídce Přejít klepněte na příkaz Správa.
 2. Spusťte program Disk Utility .
 3. Klepněte na primární pevný disk vašeho počítače.
 4. Klepněte na kartu první pomoci .
 5. Klepněte na tlačítko oprávnění disků opravit.
Poznámka: Disk Utility program opraví pouze software, který je nainstalován společností Apple. Tento nástroj také opravuje složek, například složky aplikace. Tento nástroj však nelze opravit software, který je v domovské složce.

Další informace o možnosti opravy disku oprávnění naleznete v následujícím článku AppleCare:

Přesuňte soubory předvolby Office na plochu

Poznámka: Naleznete v článcích, které byly uvedeny výše, pokud je problém izolované jednoho programu.

Pokud dochází k problému ve více programů, můžete přesunout Microsoft složku, která obsahuje společné předvolby na plochu pouze Nepřesouvat soubory předvoleb pro jednu aplikaci systému Office. Tento postup způsobí opětovné vytvoření souborů předvoleb s výchozími hodnotami.
 1. Ukončete všechny Office pro Mac spuštěné programy.
 2. Na ploše vytvořte složku a pojmenujte složku Předvolby.

 3. V nabídce Přejít klepněte na tlačítko Home.

 4. Otevřete složku Knihovna/Předvolby .

 5. Přetáhněte složku Microsoft a všechny soubory předvoleb, které začínají "com.microsoft" Předvolby složky na ploše.
 6. Spuštění sady Office pro Mac program a potom se pokuste zjistit, zda byl problém vyřešen problém reprodukovat.
Pokud tento postup problém nevyřeší, přesuňte složku Microsoft a předvoleb, které soubory zpět do složky Knihovna/Předvolby nahradit nové soubory předvoleb, které byly vytvořeny.

Pokud tyto kroky problém vyřešen, můžete otestovat každý Office pro Mac program předvoleb souboru, dokud nezjistíte, který soubor je příčinou problému. Po nalezení souboru, který je příčinou problému, můžete zbývající soubory předvoleb umístit zpět do příslušné složky nahradit nové soubory předvoleb, které byly vytvořeny.

Vytvořit nového uživatele

Při spuštění sady Office pro Mac program může dojít k selhání systému nebo může ukončit program. Pokud jste se pokusili odebrat soubory předvoleb a stále dochází k problému, vytvořte nového uživatele Chcete-li zjistit, zda chyba je omezena na jednotlivé uživatele nebo ovlivňuje celý systém. Chcete-li to provést, postupujte takto.
 1. V nabídce Apple klepněte na příkaz Předvolby systému.
 2. Pokud některé nastavení k dispozici, klepněte na ikonu zámku a potom zadejte název správce a heslo.
 3. Klepněte na tlačítko Přidat (+) a poté zadejte uživatelské jméno.
 4. Zadejte krátký název, pokud nechcete použít krátký název, který je generován automaticky.
 5. Zadejte heslo uživatele do polí heslo a ověření .
 6. Vytvořit účet správce účtu.
  • V OS X10.4. x, vyberte Povolit uživateli spravovat tento počítač možnost v dolní části okna
  • V OS X10.5. X10.6 x nebo OS. x, Správce vyberte z rozevíracího seznamu Nový účet v horní.
 7. Klepněte na tlačítko vytvořit účet.
 8. Odhlaste se od aktuálního účtu.
 9. Přihlaste se do nového uživatelského účtu.
 10. Spuštění sady Office pro Mac program a potom se pokuste zjistit, zda byl problém vyřešen problém reprodukovat.
Pokud problém již neobjevuje, problém existuje v domovské složce uživatele. Pokud si myslíte, že uživatelský účet byl odpovědný, pokračujte v řešení pomocí nového uživatelského účtu.

Poznámka: Pokud potřebujete nápovědu přesunutí uživatelských souborů do nového účtu, obraťte se na Apple.

Odebrat a přeinstalovat systém Office pro Mac program

Pokud jsou splněny následující podmínky, je nutné z počítače odstranit všechny kopie systému Office for Mac:
 • Všechny sady Office pro Mac programy jsou neočekávaně ukončen.
 • Obdržíte chybovou zprávu Office Test jednotky.
Chcete-li to provést, postupujte podle pokynů pro vaši verzi systému Office for Mac.

Pro Microsoft Office 2008

 1. Ukončete všechny spuštěné programy.
 2. Otevřete pevného disku.
 3. Otevřete složku knihovny .
 4. Otevřete složku Application Support .
 5. Vyhledejte složku Microsoft a přesunout do koše.
 6. V nabídce Přejít .
 7. Vyberte aplikace.
 8. Přesunete složku Microsoft Office 2008 do koše.
 9. Ujistěte se, že není nic do koše, kterou chcete zachovat a pak vyprázdněte do koše.
 10. Vložte instalační média pro Office 2008.
 11. Spusťte pomocníka nastavení instalace.
 12. Nainstalujte všechny dostupné aktualizace.

Aplikace Microsoft Office 2004

 1. Spusťte nástroj Remove Office ve složce Další nástroje nebo odebrat Office v Office 2004 pro Mac CD.
 2. Vyberte příslušné verze systému Microsoft Office for Mac ze seznamu výsledků .
 3. Ujistěte se, že není nic do koše, kterou chcete zachovat a pak vyprázdněte do koše.

  Poznámka: Pokud obdržíte chybovou zprávu při vyprázdnění koše, tento krok opakujte, dokud již zobrazí chybová zpráva.
 4. Opakujte kroky 1 až 3, dokud nástroj Remove Office již zjistí Office pro Mac komponenty.
 5. Odebrat Office spustit nástroj opět nechat nástroj dokončení ukončete nástroj a potom spusťte nástroj.
 6. Restartujte počítač.
 7. Instalaci systému Office for Mac.
 8. Nainstalujte všechny dostupné aktualizace.

Nainstalovat čistou verzi Mac OS X

Bude pravděpodobně nutné nainstalovat čistou verzi Mac OS X, pokud jsou splněny následující podmínky:
 • Potíže nelze vyřešit všechny příslušné kroky pro řešení potíží.
 • Problém pravděpodobně související s operačním systémem.
Při otevření sady Office 2004 for Mac program můžete obdržet chybovou zprávu, která uvádí, že je nalezen soubor uhlíku, sdílené knihovny nebo framework souboru, který je vyžadován. Také se může stát také mít problémy jiných Office pro Mac programy. Pokud se problém týká rámec knihovny v aplikaci Microsoft Word, Excel nebo PowerPoint, ale tyto programy jsou stále použitelné, nainstalujte všechny dostupné aktualizace. Pokud potíže potrvají, bude pravděpodobně nutné přeinstalovat operační systém.

Pokud budete chtít znovu nainstalovat Mac OS X, odebrat sadu Office pro Mac z počítače pomocí nástroje Remove Office. Tento nástroj odebere také všechny předvolby z Knihovna/Předvolby složky ve složce home použít Office for Mac. Zahrnují složky Microsoft Office a Microsoft předvolby.

Další informace týkající se přeinstalace systému Mac OS X od Apple. Obraťte se na technickou podporu společnosti Apple, Telefon (800) 275-2273 nebo navštivte Apple Care support webu Další informace:Produkty třetích stran, které tento článek popisuje jsou vyráběny společnostmi nezávislými na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku, implicitně předpokládanou ani jinou týkající se výkonu nebo spolehlivosti těchto produktů.

Společnost Microsoft poskytuje kontaktní informace jiného výrobce, a tím vám usnadňuje získání technické podpory. Tyto kontaktní informace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Společnost Microsoft nezaručuje přesnost kontaktních informací jiných výrobců.
Vlastnosti

ID článku: 979949 - Poslední kontrola: 13. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor