Z aplikace Outlook Web Access se nelze připojit ke schránce Exchange Server 2010

Příznaky

Pro připojení k poštovní schránce serveru Microsoft Exchange Server 2010 pomocí aplikace Microsoft Office Outlook Web Access nelze použít POP3 nebo IMAP4. Při pokusu o připojení se zobrazí následující chybová zpráva:

Jste se pokusili použít poštovní schránky došlo k potížím.
Pokud klepnete na tlačítko Zobrazit podrobnosti, zjistíte, že dojde k následující výjimce došlo k chybě:
Microsoft.Exchange.Data.Storage.TooManyObjectsOpenedException
Pokud se pokusíte pomocí připojení Telnet k pokusu o připojení k poštovní schránce pomocí POP nebo IMAP, zobrazí následující chybová zpráva:

Žádný Server

K dispozici 15
Serveru se systémem Exchange Server 2010 je zaznamenána chyba v protokolu aplikace podobná následující:
Název protokolu: aplikace

Zdroj: MSExchangeIS

Datum: dd/mm/rrrrhh:mm:ss
ID události: 9646

Kategorie úkolů: Obecné

Úroveň: Chyba

Klíčová slova: klasické

Uživatel: N/A

Počítač: název_serveru. Společnost Contoso.cz

Popis:

Relace MAPI "/ o =prvníorganizace/ou = skupina správců Exchange (FYDIBOHF23SPDLT) / cn = Recipients/cn =E-mailUser" překročení maximálně 16 objekty typu "relace".

Kód Xml události:

< události xmlns = "http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event" >

<System>

< název zprostředkovatele = "MSExchangeIS" / >

< kvalifikátory EventID = "49158" > 9646 < / EventID >

<Level>2</Level>

<Task>6</Task>

<Keywords>0x80000000000000</Keywords>

< TimeCreated SystemTime = "SystemTime" / >

<EventRecordID>126268</EventRecordID>

<Channel>Application</Channel>

<Computer>Servername.contoso.com</Computer>

< zabezpečení / >

</System>

<EventData>

< data > / o =Prvníorganizace/ou = skupina správců Exchange (FYDIBOHF23SPDLT) / cn = Recipients/cn = E-mailUser < / Data >

<Data>16</Data>

<Data>session</Data>

<Binary>070000005B444941475F4354585D000016000000FFE83A00000000000002080000003A67F01FFE000000</Binary>

</EventData>

</Event>
Poznámka: Tento problém nelze vyřešit následující změny:
 • Můžete změnit hodnotu MaximumConnectionsPerUser v Exchange Server 2010 pro POPSettings nebo IMAPSettings.
 • Můžete změnit zásadu Throttling.
 • Přidejte oprávnění Zobrazit informace o úložišti stav úložiště serveru Exchange 2010.

Příčina

K tomuto problému dochází, protože úložiště serveru Exchange 2010 omezuje počet relací bez MAPI, které generují další služby, jako je například IMAP, POP, aplikace Outlook Web Access, Microsoft Exchange ActiveSync (EA) nebo Exchange Web Services (EWS). Ve výchozím nastavení jsou omezeny na 32 relací na uživatele a služby relací na uživatele jsou omezeny na 16.

Řešení

Důležité: Tento oddíl, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. Při nesprávné úpravě registru mohou nastat závažné problémy Proto se ujistěte, že budete opatrně postupovat podle těchto kroků Pro zvýšení ochrany před úpravou zálohujte registr. Pokud dojde k potížím, pak můžete registr obnovit ze zálohy. Pro další informace o zálohování a obnovení registru klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
322756 postup zálohování a obnovení registru v systému Windows
Chcete-li tento problém vyřešit, nejprve určete, zda tato situace je způsobena jinému problému. Pokud tomu tak není, pak zvýšíte limit, které vaše organizace vyžaduje pro non-MAPI relací. Chcete-li to provést, postupujte takto:
 1. Na serveru, na kterém běží roli Mailbox 2010 Exchange Server klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedita klepněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte a klepněte na následující klíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\ParametersSystem
 3. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a klepněte na příkaz Hodnota DWORD.
 4. Zadejte Maximální povolené služby relace uživatelea potom stiskněte klávesu ENTER.
 5. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz změnit.
 6. Zadejte desítkovou hodnotu, která určuje počet relací, které chcete použít a potom klepněte na tlačítko OK.
 7. Ukončete Editor registru.
Poznámka: Hodnota registru maximální povolené služby relace uživatele ovlivní všechny databáze poštovní schránky na serveru a nebude použita na jednotlivé uživatele. Pokud tuto hodnotu zvýšit, pravděpodobně nepříznivě ovlivněn výkon serveru. Tedy zajistit zdvojnásobením počtu relací služby z 16 na 32 například může snížit výkon serveru.

Odkazy

Další informace o nastavení omezení relace naleznete na následujících stránkách webu TechNet:
Vlastnosti

ID článku: 980049 - Poslední kontrola: 13. 1. 2017 - Revize: 1

Microsoft Exchange Server 2010 Coexistence, Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2010 Standard

Váš názor