Bitové kopie operačního systému ACPI APIC UP HAL nelze nasadit v procesu nasazení je použit spouštěcí bitové kopie systému Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2 spouštěcí bitové kopie

Platí pro: Windows Server 2008 R2 DatacenterWindows Server 2008 R2 EnterpriseWindows Server 2008 R2 Standard

Příznaky


Jde o takovouto situaci:
 • Instalaci role serveru služby pro nasazení systému Windows (WDS) v počítači se systémem Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 nebo Windows Server 2003.
 • V do místní sítě (LAN) pomocí spouštěcí bitové kopie systému Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2 spouštěcí bitové kopie pro nasazení jedné nebo více bitových kopií operačního systému v služby pro nasazení systému Windows.
 • Pokusíte se nasazení bitové kopie založené na s jedním procesorem ACPI (ACPI APIC UP) vrstvy HAL (Hardware Abstraction) klientovi, který používá vrstvu ACPI APIC UP HAL nebo rozhraním ACPI s více procesory (ACPI APIC MP) vrstvy HAL.
V tomto scénáři obrázek se nezobrazí v nabídce bitových kopií k dispozici operačního systému během procesu nasazení. Proto nelze zavést kopii na klienta.

Poznámka: K tomuto problému také dochází v spouštěcí bitové kopie systému Windows Vista a Windows Server 2008 spouštěcí bitové kopie. Další informace získáte klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

935772 bitové kopie operačního systému ACPI APIC UP HAL nelze nasadit, v procesu nasazení je použit spouštěcí bitové kopie systému Windows Vista nebo Windows Server 2008 spouštěcí bitové kopie

Příčina


K problému dochází, protože Wdsclient.dll modul nesprávně vyloučí obrazy, které jsou založeny na vrstvu ACPI APIC UP HAL při modulu Wdsclient.dll zobrazí nabídku dostupných bitových kopií operačního systému.

Řešení


Informace o opravě hotfix

Společnost Microsoft má k dispozici podporovanou opravu hotfix. Tato oprava hotfix je však určena pouze problému popsanému v tomto článku. Tuto opravu hotfix instalujte pouze do systémů, ve kterých dochází k potížím popsaným v tomto článku. Tato oprava hotfix může být dále testována. Proto pokud nejste vážně ohrožen tímto problémem, doporučujeme počkat na další aktualizaci softwaru, která obsahuje tuto opravu hotfix.

Pokud je oprava hotfix k dispozici ke stažení, je v horní části tohoto článku znalostní báze Knowledge Base oddíl "Oprava Hotfix je dostupná ke stažení" . Pokud tato sekce není uvedena, obraťte se na Zákaznický servis a podporu společnosti Microsoft k získaní opravy hotfix.

Poznámka: Pokud nastanou další problémy nebo bude nutné další řešení potíží, bude možná třeba vytvořit další samostatný požadavek na služby. Běžná cena za technickou podporu se vztahuje k dodatečným otázkám podpory a k problémům, které se netýkají této konkrétní opravy hotfix. Úplný seznam telefonních čísel služeb zákazníkům společnosti Microsoft a podpoře nebo vytvořit zvláštní požadavek na službu naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Poznámka: Ve formuláři „Oprava hotfix je dostupná ke stažení“ se zobrazují jazyky, pro které je oprava hotfix k dispozici. Pokud váš jazyk není zobrazen, to je protože oprava hotfix není k dispozici pro daný jazyk.

Předpoklady

Chcete-li nainstalovat tuto opravu hotfix, musíte používat některý z následujících operačních systémů:
 • Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows 7
 • Windows Vista Service Pack 1 (SP1)
Poznámka: Jedná se o operačních systémech, do kterých budete instalovat systém Windows Automated Installation Kit (Windows AIK) pro systém Windows 7. Spouštěcí bitové kopie systému Windows 7 nebo spouštěcí bitové kopie systému Windows Server 2008 R2, nainstalujte opravu hotfix pomocí systému Windows AIK pro systém Windows 7.

Informace o registrech

Pro použití tohoto hotfixu nemusíte provádět žádné změny v registrech.

Požadavek na restartování

Po instalaci této opravy hotfix nemusíte restartovat počítač.

Informace o nahrazení opravy hotfix

Tato oprava hotfix nenahrazuje dříve vydanou opravu hotfix.

Informace o souborech

Globální verze této opravy hotfix nainstaluje soubory, jejichž atributy jsou uvedeny v následujících tabulkách. Kalendářní data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny v koordinovaném světovém čase (UTC). Kalendářní data a časy těchto souborů v místním počítači jsou zobrazeny dle vašeho místního času a také podle aktuálního letního času (DST). Navíc data a časy se mohou změnit při provádění některých operací se soubory.
Poznámky k informacím o souboru pro Windows 7 a Windows Server 2008 R2
Důležité: Opravy hotfix pro systém Windows 7 a Windows Server 2008 R2 opravy hotfix jsou součástí stejných balíčků. Opravy hotfix na stránce Požadavek Hotfix, jsou však uvedeny pod oba operační systémy. Chcete-li požádat o balíček oprav hotfix, který se vztahuje k jednomu nebo oboum operačním systémům, vyberte opravu hotfix, která je uvedena na stránce v části "Windows 7/Windows Server 2008 R2". Vždy naleznete v části "Platí pro" v článcích k určení skutečného operačního systému, který se vztahuje na každou opravu hotfix.
Pro x86 založené na systému Windows 7 spouštěcí bitovou kopii
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatforma
Wdsclient.dll6.1.7600.20650532,48021-Feb-201015:55x86
X64 založené na systému Windows 7 spouštěcí bitové kopie a x64 systémem Windows Server 2008 R2 spouštěcí bitové kopie
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatforma
Wdsclient.dll6.1.7600.20650624,12821-Feb-201016:09x64
Pro spouštěcí bitové kopie založené na systému IA-64 systému Windows Server 2008 R2
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatforma
Wdsclient.dll6.1.7600.206501,351,68021-Feb-201015:03IA-64

Stav


Společnost Microsoft potvrdila, že se jedná o problém v produktech společnosti Microsoft, které jsou uvedeny v části "Platí pro".

Další informace


Tato oprava hotfix musí pro druhý obraz ze spouštěcího souboru bitové kopie systému Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2. Chcete-li to provést, postupujte takto.

Poznámka: Druhý obraz je bitová kopie prostředí Windows Preinstallation Environment (Windows PE).
 1. Na serveru služby pro nasazení systému Windows nainstalujte Windows Automated Installation Kit (AIK) pro systém Windows 7.
  Systému Windows AIK pro systém Windows 7 získáte na následujícím webu společnosti Microsoft:http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=696DD665-9F76-4177-A811-39C26D3B3B34&displaylang=en
  Poznámka: Můžete také nainstalovat Windows AIK pro systém Windows 7 do samostatného počítače, který je spuštěn operační systém, který podporuje Windows AIK pro systém Windows 7.
 2. Klepněte na tlačítko Startstart button , přejděte na příkaz Všechny programy, klepněte na položku Microsoft Windows AIK, klepněte pravým tlačítkem myši nasazení nástroje příkazového řádkua vyberte příkaz Spustit jako správce.

  UAC Pokud se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo potvrďte akci.
 3. Extrahuje soubor Windows6.1-KB980711 -platformasouboru CAB z balíčku oprav hotfix do dočasné složky. Chcete-li to provést, postupujte takto:
  1. Klepněte na tlačítko Startstart button , klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz cmda klepněte na tlačítko OK.
  2. Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:
   Expand.exe CabFilePath -R-F: * TempFolderPath
   Poznámky
   • CabFilePath zástupný symbol představuje cestu k souboru CAB.
   • TempFolderPath zástupný symbol představuje cestu dočasné složky.
 4. Zakážete problematické spouštěcí bitové kopie do nejsou k dispozici ke stažení v procesu aktualizace. Chcete-li to provést, otevřete modul snap-in Windows Deployment konzola Microsoft Management Console (MMC) služby, klepněte pravým tlačítkem myši spouštěcí bitové kopie, který chcete aktualizovat a potom zaškrtněte políčko Zakázat.
 5. BootWimPathexportujte problematické spouštěcí bitové kopie ze serveru služby pro nasazení systému Windows. Chcete-li to provést, klepněte pravým tlačítkem myši spouštěcí bitové kopie a pak vyberte příkaz Exportovat bitovou kopii. BootWimPathexportujte spouštěcí bitové kopie.

  Poznámky
  • BootWimPath zástupný symbol představuje místní adresář, kde se exportuje soubor Boot.wim.
  • Pokud nainstalujete Windows AIK v samostatném počítači, musíte zkopírovat soubor Boot.wim do adresáře v počítači. Proveďte kroky 6 až 8 v daném počítači.
 6. Připojte spouštěcí bitové kopie pro přístup pro čtení a zápis. Chcete-li to provést, zadejte na příkazovém řádku následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:
  DISM/Mount-Wim WimFile: BootWimPath/index: 2/MountDir:MountLocation
  Poznámka:
  • Zástupný symbol MountLocation představuje umístění připojte bitovou kopii.
  • Ujistěte se, že připojíte obraz, jehož spouštěcí pořadové číslo je 2.
 7. Zkopírujte soubor Wdsclient.dll z TempFolderPath složky do následujících složek:
  • MountLocation\Windows\Winsxs\Platform_microsoft-windows-imagebasedsetup-media_ID
  • MountLocation\sources
  Poznámka: Příkladu zástupný symbol pro ID hodnotu 31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_6fe42cf3e82ff497
 8. Odpojte soubor Boot.wim a potom potvrďte všechny změny. Chcete-li to provést, zadejte na příkazovém řádku následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:
  Dism.exe /unmount-wim /mountdir:MountLocation /commit
 9. Zpět na server služby pro nasazení systému Windows přidejte aktualizovaný soubor Boot.wim. Chcete-li to provést, otevřete modul snap-in konzoly MMC Služba pro nasazení systému Windows, klepněte pravým tlačítkem myši Spouštěcí bitové kopie, vyberte Přidání spouštěcí bitové kopiea zadejte cestu k aktualizovaný soubor Boot.wim
 10. V modulu snap-in konzoly MMC Služba pro nasazení systému Windows klepněte pravým tlačítkem myši spouštěcí bitové kopie, přidaný k Ujistěte se, zda je povolena.

  Poznámka: Je třeba zakázat nebo odstranit problematické spouštěcí bitové kopie.
Další informace o službě pro nasazení systému Windows navštivte následující weby společnosti Microsoft Tech:Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

935772 po upgradu na program WDS, obraz s více procesory ACPI nezobrazí v nabídce bitových kopií operačního systému při spuštění klienta PXE, který používá počítači s jedním procesorem ACPI HAL

Pro další informace o terminologii používané v aktualizacích softwaru, klepněte na následující číslo článku k zobrazení článku v databázi Microsoft Knowledge Base:

824684 Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft