Informační zpravodaj Microsoft Security: Chyby zabezpečení v aplikaci Internet Explorer by mohla umožnit vzdálené spuštění kódu

Podpory pro systém Windows Vista Service Pack 1 (SP1) končí ve 12. července 2011. Chcete-li pokračovat v přijímání aktualizací zabezpečení pro systém Windows, zkontrolujte, zda že používáte systém Windows Vista s aktualizací Service Pack 2 (SP2). Další informace naleznete na této webové stránce společnosti Microsoft: končí podpora některých verzí systému Windows.

ÚVOD

Společnost Microsoft vydala informační zpravodaj zabezpečení společnosti Microsoft o této problematice pro odborníky z oblasti IT. Informační zpravodaj zabezpečení obsahuje dodatečné informace týkající se zabezpečení. Chcete-li zobrazit informační zpravodaj zabezpečení, naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Další informace

Dvě Fix it řešení jsou k dispozici:


 • Oprava řešení pro peer factory v iepeers.dll

  Vytvořili jsme databázi aplikačních kompatibility, která zakáže peer factory v iepeers.dll pro podporované verze aplikace Internet Explorer v systému Windows XP a Windows Server 2003 binární.
  Chcete-li nainstalovat databázi kompatibility aplikací, klepněte na tlačítko opravit v části "Fix it řešení pro peer factory v iepeers.dll".
 • Oprava řešení pro zabránění spuštění dat

  Vytvořili jsme databázi kompatibility aplikací, umožňující Zabránění spuštění dat (DEP) pro všechny verze aplikace Internet Explorer, které podporují funkce Zabránění spuštění dat. Tato databáze není nutné Pokud používáte aplikaci Internet Explorer 8 v systému Windows XP Service Pack 3 (SP3) nebo Windows Vista SP1 nebo novější verze. Toto je, protože aplikace Internet Explorer 8 rozhodne in funkce Zabránění spuštění dat ve výchozím nastavení na těchto platformách.


  Chcete-li nainstalovat databázi kompatibility aplikací, klepněte na tlačítko opravit v části "Fix it řešení pro zabránění spuštění dat".

Oprava řešení pro peer factory v iepeers.dll


Chcete-li automaticky použít "Zakázat peer factory v iepeers.dll" na podporované verze systému Windows XP a Windows Server 2003, klepněte na tlačítko Fix it tlačítko nebo odkaz. Klepněte na tlačítko Spustit v dialogovém okně Stažení souboru a potom postupujte podle pokynů v opravě průvodci.

Vrátit zpět opravu a obnovit původní nastavení, klepněte na odkaz Opravit tyto potíže pod nadpisem "Zakázat tuto opravu". Potom klepněte na příkaz Spustit v dialogovém okně Stažení souboru a postupujte podle pokynů v průvodci.
Povolit tato opravaZakázat tuto opravu

Poznámky
 • Tento průvodce může být dostupný pouze v angličtině. Nicméně, automatická oprava však také funguje pro ostatní jazykové verze systému Windows.
 • Pokud nejste na počítači, který má problém, automatickou opravu můžete uložit na jednotku flash nebo na disk CD a potom můžete spustit v počítači, který má potíže.

Oprava řešení pro zabránění spuštění dat

Chcete-li povolit nebo zakázat funkci Zabránění spuštění dat automaticky, klepněte
Automatická opravatlačítko nebo odkaz. Klepněte na tlačítko
Spustitv
Stažení souborudialogové okno pole a potom postupujte podle pokynů v opravě průvodci.
Zpřístupnění databáze kompatibility aplikacíZakázání databáze kompatibility aplikací
Poznámky
 • Tito průvodci může být v angličtině. Automatické opravy však také práce pro ostatní jazykové verze systému Windows.
 • Pokud nejste v počítači, který má daný problém, uložit oprava ji řešení jednotku flash nebo na disk CD a spusťte jej v počítači, který má tyto potíže.
 • Tito průvodci se nevztahují na operační systémy založené na systému Windows 2000 protože systému Windows 2000 nepodporuje funkci Zabránění spuštění dat.
 • Toto řešení účinné, musí procesor podporovat hardwarem vynucované Zabránění spuštění dat. Další informace o tom, jak zjistit, zda váš systém podporuje hardwarem vynucované Zabránění spuštění dat získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  912923 Jak lze zjistit, že hardware funkce Zabránění spuštění dat je dostupné a konfigurované ve vašem počítači
Vlastnosti

ID článku: 981374 - Poslední kontrola: 12. 1. 2017 - Revize: 2

Váš názor