Aktualizace je k dispozici pro Best Practices Analyzer pro roli Active Directory Rights Management Services v x64 vydáních systému Windows Server 2008 R2

ÚVOD

Tento článek popisuje aktualizaci pro Best Practices Analyzer pro roli Active Directory Rights Management Services (AD RMS) v počítači, který je s libovolnou verzí systému Windows Server 2008 R2 založené na x64.

Další informace

Co je Best Practices Analyzer pro roli Active Directory Rights Management Services?

Best Practices Analyzer počítače, který má roli Active Directory Rights Management Services nainstalována, prohledá počítač určit následující:
  • Adresa URL clusteru, zda se používá protokol HTTPS v Active Directory Rights Management Services.
  • Určuje, zda je povolena skupiny super Users.
Důležité: Prohledávání fungování Best Practices Analyzer nedojde ke změně konfigurace systému.

Best Practices Analyzer generuje zprávu o výsledcích prohledávání. Pokud jsou označeny všechny problémy, jsou zobrazeny v sestavě jako seznam problémů, které lze seřadit podle stupně závažnosti. Sestava obsahuje také doporučení a odkazy na pokyny, které popisují, jak tyto problémy vyřešit.

Další informace o roli Active Directory Rights Management Services naleznete na následujícím webu Microsoft TechNet společnosti:Další informace o Analyzátoru osvědčených postupů naleznete na následujícím webu Microsoft TechNet společnosti:

Informace o aktualizaci

Následující soubor je k dispozici pro stažení z Microsoft Download Center:
Download Stáhněte balíček aktualizace.

Předpokladem

Chcete-li nainstalovat tuto aktualizaci neexistují žádné požadavky. Po instalaci této aktualizace se komponenta role Active Directory Rights Management Services je aktualizována bez ohledu na to, zda jste nainstalovali Active Directory Rights Management Services role či nikoli. Toto chování zajišťuje, že máte stejné zkušeností při použití Best Practices Analyzer pro roli Active Directory Rights Management Services i, pokud později nainstalujete roli.

Jak nainstalovat roli Active Directory Rights Management Services

Musíte správně nainstalovat roli Active Directory Rights Management Services a ujistěte se, že Best Practices Analyzer je povoleno pro roli Active Directory Rights Management Services.

Další informace o přípravné kroky, které je třeba provést před instalací role Active Directory Rights Management Services naleznete na následujícím webu Microsoft TechNet společnosti:
Další informace o tom, jak nainstalovat roli Active Directory Rights Management Services, naleznete na následujícím webu TechNet společnosti:

Jak odebrat roli Active Directory Rights Management Services

Chcete-li odebrat roli Active Directory Rights Management Services, postupujte takto:
  • Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Všechny programy, klepněte na položku Nástroje pro správua potom klepněte na tlačítko Správce serveru.
  • Ve Správci serveru klepněte pravým tlačítkem myši rolea potom klepněte na příkaz Odebrat role , chcete-li spustit Průvodce odebráním rolí.
  • Na stránce Než začnete klikněte na Další.
  • Na stránce Odebrat role serveru zrušte zaškrtnutí políčka Active Directory Rights Management Services a potom klepněte na tlačítko Další.
  • Na stránce Potvrdit vybrané možnosti odebrání na tlačítko Odebrat.
Vlastnosti

ID článku: 981391 - Poslední kontrola: 12. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor