Aktualizace je k dispozici pro Best Practices Analyzer pro roli Aplikační Server v x64 vydáních systému Windows Server 2008 R2

ÚVOD

Tento článek popisuje aktualizaci pro Best Practices Analyzer pro roli Aplikační Server v počítači, který je s libovolnou verzí systému Windows Server 2008 R2 založené na x64.

Další informace

Co je Best Practices Analyzer pro roli Aplikační Server?

V počítači, který má nainstalována role Aplikační Server Best Practices Analyzer prohledá počítač a zjistí, zda role Aplikační Server je správně nainstalován a nakonfigurován.

Důležité: Prohledávání fungování Best Practices Analyzer nedojde ke změně konfigurace systému.

Best Practices Analyzer generuje zprávu o výsledcích prohledávání. Pokud jsou označeny všechny problémy, jsou zobrazeny v sestavě jako seznam problémů, které lze seřadit podle stupně závažnosti. Sestava obsahuje také doporučení a odkazy na pokyny, které popisují, jak tyto problémy vyřešit.

Další informace o roli Aplikační Server naleznete na následujícím webu Microsoft TechNet společnosti:Další informace o Analyzátoru osvědčených postupů naleznete na následujícím webu Microsoft TechNet společnosti:

Informace o aktualizaci

Následující soubor je k dispozici pro stažení z Microsoft Download Center:
Download Stáhněte balíček aktualizace.

Předpokladem

Chcete-li nainstalovat tuto aktualizaci neexistují žádné požadavky. Po instalaci této aktualizace součásti role Aplikační Server je aktualizován bez ohledu na to, zda jste nainstalovali roli Aplikační Server, či nikoli. Toto chování zajišťuje, že máte stejné zkušeností při použití Best Practices Analyzer pro roli Aplikační Server i, pokud později nainstalujete roli.

Postup při instalaci role Aplikační Server

Musíte správně nainstalovat roli Aplikační Server a ujistěte se, že Best Practices Analyzer je povoleno pro roli Aplikační Server.

Další informace o instalaci role Aplikační Server naleznete na následujícím webu Microsoft TechNet společnosti:

Odebrání role Aplikační Server

Chcete-li odebrat roli aplikačního serveru, postupujte takto:
  1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Všechny programy, klepněte na položku Nástroje pro správua potom klepněte na tlačítko Správce serveru.
  2. Ve Správci serveru klepněte pravým tlačítkem myši rolea potom klepněte na příkaz Odebrat role , chcete-li spustit Průvodce odebráním rolí.
  3. Na stránce Než začnete klikněte na Další.
  4. Na stránce Odebrat role serveru zrušte zaškrtnutí políčka Aplikační Server a potom klepněte na tlačítko Další.
  5. Na stránce Potvrdit vybrané možnosti odebrání na tlačítko Odebrat.
Vlastnosti

ID článku: 981392 - Poslední kontrola: 12. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor