Popis kumulativní aktualizace 3 pro systém Microsoft Exchange Server 2010 RTM (Release to Manufacturing)

Souhrn

Společnost Microsoft vydala kumulativní aktualizaci 3 pro systém Microsoft Exchange Server 2010 RTM (Release to Manufacturing). V tomto článku naleznete následující informace o této kumulativní aktualizaci:
  • Problémy vyřešené v této kumulativní aktualizaci
  • Jak získat tuto kumulativní aktualizaci
  • Požadavky pro instalaci této kumulativní aktualizace

ÚVOD

Problémy vyřešené v této kumulativní aktualizaci


Kumulativní aktualizace 3 pro systém Exchange Server 2010 RTM řeší problémy popsané v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
981832 MS10-024: Chyby zabezpečení systému Microsoft Exchange a služby SMTP v systému Windows by mohly umožnit odmítnutí služby
981664 Klienti RPC nebo rozhraní MAPI u klientů střední vrstvy nepřijímá odpovědi od role poštovního serveru v systému Exchange 2010 Server

Další informace

Informace o kumulativní aktualizaci


Chcete-li stáhnout a nainstalovat kumulativní aktualizaci 3 pro systém Exchange Server 2010 RTM, navštivte následující web služby Microsoft Update:
Poznámka: Služba Microsoft Update nerozpoznává kumulativní aktualizace u poštovních serverů systému Exchange Server 2010, které jsou součástí skupiny dostupnosti databáze (DAG).
Je možné, že budete chtít kumulativní aktualizaci 3 pro systém Exchange Server 2010 RTM nasadit do více počítačů se systémem Exchange Server 2010 RTM. Nebo budete chtít kumulativní aktualizaci 3 pro systém Exchange Server 2010 RTM nasadit u poštovních serverů, které jsou součástí skupiny dostupnosti databáze (DAG). Tato kumulativní aktualizace je k dispozici také pomocí služby Stažení softwaru.
Na webu služby Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:
Datum vydání: 13. dubna 2010
Důležité informace pro zákazníky instalující tuto aktualizaci do počítačů, které nejsou připojeny k Internetu
Pokud počítač není připojen k Internetu a nemá přístup k následujícímu webu společnosti Microsoft, může dojít k následujícím potížím:
Můžete zaznamenat dlouhou dobu instalace s odpovídající zprávou
Creating Native images for .Net assemblies (Vytváření nativních bitových kopií pro sestavení .NET)

Důvodem jsou síťové žádosti o připojení k webu http://crl.microsoft.com/pki/crl/products/CodeSigPCA.crl a vyhledání seznamu odvolaných certifikátů pro všechna sestavení, která modul Ngen (Native image Generation) kompiluje do nativního kódu. Vzhledem k tomu, že systém Exchange Server není připojen k Internetu, musí každá žádost počkat na vypršení časového limitu.
Chcete-li tyto potíže vyřešit, použijte následující postup a zrušte zaškrtnutí políčka Kontrolovat odvolání certifikátů vydavatele na serveru, který upgradujete.
  1. V aplikaci Internet Explorer vyberte postupně položky Nástroje, Možnosti Internetu, kartu Upřesnit, oddíl Zabezpečení.
  2. Zrušte zaškrtnutí políčka Kontrolovat odvolání certifikátů vydavatele.
  3. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Možnosti Internetu.
Zaškrtnutí této možnosti zabezpečení v aplikaci Internet Explorer doporučujeme zrušit, je-li počítač v přísně kontrolovaném prostředí.
Po dokončení instalace znovu zaškrtněte políčko Kontrolovat odvolání certifikátů vydavatele.
Důležité informace pro uživatele aplikace Outlook Web App týkající se vlastního nastavení
Pokud nainstalujete balíček kumulativní aktualizace, budou v rámci procesu aktualizace v případě potřeby přepsány soubory OWA (Microsoft Outlook Web App). Pokud jste změnili soubor Logon.aspx nebo jiné soubory OWA, bude vlastní nastavení přepsáno, aby byla zajištěna správná aktualizace souborů OWA. Z toho důvodu je nutné po instalaci balíčku kumulativní aktualizace znovu vytvořit vlastní nastavení souborů OWA v souboru Logon.aspx.

Před instalací kumulativní aktualizace doporučujeme vždy pořídit záložní kopie veškerých přizpůsobených souborů OWA. Další informace o vlastním nastavení souborů OWA naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Pokud jste zákazníky s funkcí zastupování serverů CAS a nasadili jste zastupování CAS – CAS, nainstalujte tuto kumulativní aktualizaci nejprve na servery CAS na straně Internetu a potom na servery CAS, které nejsou vystaveny Internetu. V případě dalších konfigurací systému Exchange Server 2010 není důležité pořadí, v jakém budete kumulativní aktualizaci na servery instalovat.
Další informace o zastupování CAS-CAS naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Požadavky


V následujícím seznamu jsou uvedeny požadavky pro kumulativní aktualizaci 3 pro systém Exchange Server 2010 RTM:
  • Před instalací této kumulativní aktualizace nejprve nainstalujte do počítače systém Exchange Server 2010 RTM.
  • Před instalací této kumulativní aktualizace odeberte všechny dočasné aktualizace pro systém Exchange Server 2010.

Požadavek na restartování


Při instalaci této kumulativní aktualizace jsou požadované služby automaticky zastaveny a posléze restartovány.

Informace o odinstalaci


Chcete-li odebrat kumulativní aktualizaci 3 pro systém Exchange Server 2010 RTM, použijte ovládací panel Přidat nebo odebrat programy. Potom odeberte aktualizaci 981401.

Odkazy

Další informace o terminologii používané k popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
824684 Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft

Vlastnosti

ID článku: 981401 - Poslední kontrola: 16. 4. 2010 - Revize: 1

Váš názor