"Musí být určen směr daně na účet hlavní knihy [hlavní]" chybová zpráva při zaúčtování transakce má výpočet DPH v Microsoft Dynamics AX 2009

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2009Financials General Ledger

Tento článek se týká aplikace Microsoft Dynamics AX pro všechny regiony.

Příznaky


Předpokládejme, že máte výpočet DPH v některém z řádků deníku hlavní knihy (HK) v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2009. Při zaúčtování transakce deníku hlavní knihy, zobrazí se následující chybová zpráva:
Musí být určen směr daně uživatelského účtu hlavníknihy.

Příčina


K tomuto problému dochází, pokud jsou splněny následující podmínky:
 • V hlavní knize je povolen parametr "Požadavek na směr daně".
 • Nastavení "směr DPH" není určeno pro použití v řádcích deníku hlavní knihy účtu hlavní knihy.

Jak potíže obejít


Chcete-li tento problém vyřešit, použijte jednu z následujících možností:
 • Zakážete parametr "Požadavek na směr daně". Chcete-li to provést, postupujte takto:
  1. Klepněte na Finance, rozbalte položku Nastavenía potom klepněte na tlačítko Parametry.
  2. Klepněte na kartu prodejní daň a potom zrušte zaškrtnutí políčka požadavek na směr daně .
  Poznámka: Pokud požadavek na směr daně zaškrtávací políčko zaškrtnuto, je použita hodnota směr DPH pro vybraný deník. Tato hodnota pochází z pole směr DPH v dialogovém okně Účtová osnova pro účet hlavní knihy použitý v řádku deníku hlavní knihy.
 • Zadejte nastavení "směr DPH" pro účet hlavní knihy, který používáte v tomto řádku deníku hlavní knihy. Chcete-li to provést, postupujte takto:
  1. Klepněte na možnost Hlavní kniha, Účetní osnovaklepněte na tlačítko a potom poklepejte na položku účet hlavní knihy.
  2. Na kartě Nastavení zadejte směr DPH, která platí pomocí rozevíracího pole směr DPH .