V počítači, který má nakonfigurováno více než 16 logických procesorů, dojde k chybě aplikace s rozhraním DirectX 9.0

Příznaky

V počítači s některým z následujících operačních systémů nakonfigurujete více než 16 procesorů:
 • Windows XP Service Pack 3 (SP3)
 • Windows Vista Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 SP2
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
Když v tomto počítači spustíte aplikaci s rozhraním DirectX 9.0, dojde k chybě této aplikace.

Příklad: Přehrajete hudební soubor v programu Microsoft Windows Media Player. Při pokusu o zavření programu Windows Media Player dojde k chybě aplikace.

Jak potíže obejít

Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zazálohujte. Potom můžete v případě problému registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup zálohování a obnovení registru v systému Windows
Chcete-li tento problém obejít, můžete pomocí některé z následujících metod vytvořit či upravit klíč registru, který změní nastavení vykreslovacího řetězce pro konkrétní procesory.

Nastavení počtu logických procesorů používajících vykreslovací řetězec pro konkrétní procesor

Chcete-li, abychom počet logických procesorů používajících vykreslovací řetězec pro konkrétní procesor nastavili za vás, přejděte k části Automatická oprava. Chcete-li počet logických procesorů používajících vykreslovací řetězec pro konkrétní procesor nastavit sami, přejděte k části Manuální oprava.

Automatická oprava

Chcete-li automaticky nastavit počet logických procesorů využívajících vykreslovací řetězec pro konkrétní procesor na hodnotu 16, klikněte na odkaz Automatická oprava. Potom klikněte v dialogovém okně Stažení souboru na položku Spustit a postupujte podle kroků v tomto průvodci.
Poznámka: Tato automatická oprava nastaví počet logických procesorů používajících vykreslovací řetězec pro konkrétní procesor na hodnotu 16.

Poznámka: Je možné, že tento průvodce bude k dispozici pouze v angličtině, tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.

Poznámka: Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete automatickou opravu uložit na jednotku USB flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.

Manuální oprava

 1. Klikněte na tlačítko StartTlačítko Start , do pole Prohledat programy a soubory zadejte text regedit a stiskněte klávesu ENTER.
 2. Vyhledejte následující podklíč registru a klikněte na něj:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Direct3D
 3. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a potom klikněte na příkaz Hodnota DWORD.
 4. Zadejte název PSGPNumThreads a pak stiskněte klávesu ENTER.
 5. Klikněte pravým tlačítkem na položku PSGPNumThreads a pak klikněte na příkaz Změnit.
 6. Do pole Údaj hodnoty zadejte požadovaný počet podprocesů a pak klikněte na tlačítko OK.
 7. Restartujte počítač, aby se změna projevila.
Poznámka:
 • Používáte-li v počítači s platformou x64 32bitovou aplikaci, je třeba kromě položky registru popsané výše v této části přidat také následující podklíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Direct3D
  Potom u položky PSGPNumThreads nastavte počet podprocesů, který chcete používat.
 • Počet podprocesů by neměl překročit počet logických procesorů, které podporují maximálně 16 podprocesů.

Zákaz vykreslovacího řetězce pro konkrétní procesor

Chcete-li vykreslovací řetězec pro konkrétní procesor zakázat sami, postupujte takto:
 1. Klikněte na tlačítko StartTlačítko Start , do pole Prohledat programy a soubory zadejte text regedit a stiskněte klávesu ENTER.
 2. Vyhledejte následující podklíč registru a klikněte na něj:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Direct3D
 3. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a potom klikněte na příkaz Hodnota DWORD.
 4. Zadejte název DisablePSGP a pak stiskněte klávesu ENTER.
 5. Klikněte pravým tlačítkem myši na položku DisablePSGP a potom klikněte na příkaz Změnit.
 6. Do pole Údaj hodnoty zadejte hodnotu 1 a klikněte na tlačítko OK.
 7. Restartujte počítač, aby se změna projevila.

Prohlášení

Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.

Byly potíže vyřešeny?

 • Ověřte, zda jsou potíže vyřešeny. Pokud ano, v této části již pro vás nejsou žádné potřebné informace. Pokud potíže přetrvávají, můžete kontaktovat podporu.
 • Uvítáme vaše názory. Chcete-li nám sdělit svůj názor nebo nahlásit potíže s tímto řešením, uveďte poznámky v blogu Fix it for me (Automatická oprava) nebo nám odešlete e-mailovou zprávu.

Další informace

Další informace o terminologii používané v aktualizacích softwaru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

824684 Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft
Vlastnosti

ID článku: 982485 - Poslední kontrola: 20. 1. 2012 - Revize: 1

Váš názor