Po spuštění aplikace se nemusí spustit po zakázán a opět povolena v nástroji MSConfig

Zdroj: Odborná pomoc společnosti Microsoft

RYCHLÉ PUBLIKOVÁNÍ

RYCHLÉ PUBLIKOVÁNÍ ČLÁNKŮ OBSAHUJÍ INFORMACE PŘÍMO V RÁMCI PODPORY ORGANIZACE SPOLEČNOSTI MICROSOFT. INFORMACE OBSAŽENÁ V TOMTO DOKUMENTU JE VYTVOŘENA ODPOVĚDÍ VZNIKAJÍCÍCH NEBO JEDINEČNÝCH TÉMAT, NEBO JE URČEN DOPLNĚK JINÝCH INFORMACÍ ZNALOSTNÍ BÁZE.

PříznakyPři zakázání spuštění aplikací pomocí nástroje MSConfig a potom znovu povolit znovu, tyto aplikace se nemusí spustit.


 


Jsou reprodukovány pomocí následujících kroků:


1. přidejte klíč Run jak je uvedeno níže.


HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run


Název hodnoty: program Poznámkový blok


Údaj hodnoty: %SysytemRoot%\system32\notepad.exe


Typ: REG_EXPAND_SZ


 


2. Ověřte programu Poznámkový blok se otevře při přihlášení.


3. Spusťte příkaz MSConfig


4. přejděte na kartu "Po spuštění".


5. zrušte zaškrtnutí položky "notepad" ("operačního systému Microsoft Windows" je název při spuštění) a jeho použití.


6. znovu zkontrolovat a použít ji.


7. naleznete v že následujícím klíči je změněn na REG_SZ.


Název hodnoty: program Poznámkový blok


Údaj hodnoty: %SysytemRoot%\system32\notepad.exe


Typ: REG_SZ


 


8. Zjistěte, zda se programu Poznámkový blok se otevře při přihlášení.


 


Očekávaný výsledek: po přihlášení se spustí program Poznámkový blok


Skutečný výsledek: nelze spustit program Poznámkový blok.


 


 


 

PříčinaNásledující data registru jsou uložena při spuštění aplikace jsou zakázány. Pokud aplikace znovu povolena, data registru budou obnoveny jako typu REG_SZ.


HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run


Při spuštění aplikace, která vyžaduje proměnné prostředí path zadaný typ registru REG_EXPAND_SZ znovu povolíte, proměnné prostředí jsou již použitelné a aplikace nebudou provedeny, protože je registr obnoven jako REG_SZ namísto REG_EXPAND_SZ.


 

ŘešeníExistují dvě možná řešení.


1. před použitím nástroje msconfig, ujistěte se, že příslušné spisovny mít úplnou cestu bez proměnné prostředí.2. po k tomuto problému dojde, změňte typ registru REG_EXPAND_SZ typ.


a. na kartě Po spuštění nástroje MSConfig kontrola příkaz pro každou aplikaci.
b. Pokud příkaz obsahuje proměnné prostředí, například % SystemRoot %, zkontrolujte umístění, zda je v registru
c. Pokud je v registru, nezapomeňte umístění a příkaz.
d. Spusťte program Editor registru klepnutím na tlačítko % SystemRoot%\regedit.exe.
e. Vyhledejte v registru, nezapomeňte v kroku c a zapamatovat si hodnotu název odpovídajícího příkazu.
f. vpravo klepněte na tlačítko hodnota a odstranit
g. Vytvořte novou hodnotu s "Rozšiřitelná řetězcová hodnota"
h. název nové hodnoty zadané jméno zapamatována v kroku e.
i. nastavte požadovaný příkaz Nezapomněli jste v kroku c jako údaj hodnoty nové hodnoty.


Důležité: Přesvědčte se, zda zálohovat registr před úpravami. Ujistěte se, že víte, jak registr obnovit v případě výskytu problému.


 

Další informaceSpolečnost Microsoft potvrdila, že se jedná o problém v produktech společnosti Microsoft, které jsou uvedeny v části "Platí pro".


 

ZŘEKNUTÍ SE PRÁV

MICROSOFT A / NEBO JEHO DODAVATELÉ NEDÁVAJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY O VHODNOSTI, SPOLEHLIVOSTI NEBO PŘESNOSTI INFORMACÍ OBSAŽENÝCH V DOKUMENTY A SOUVISEJÍCÍ GRAFIKY publikované na těchto stránkách (dále jen "materiály"), pro jakýkoliv účel. MATERIÁLY MOHOU OBSAHOVAT TECHNICKÉ NEPŘESNOSTI NEBO TYPOGRAFICKÉ CHYBY A MOHOU BÝT UPRAVENY KDYKOLI BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ.


V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, SPOLEČNOST MICROSOFT NEBO JEJÍ DODAVATELÉ SE ZŘÍKAJÍ A VYLUČUJÍ PROHLÁŠENÍ, ZÁRUKY A PODMÍNKY, ZDA VÝSLOVNÉ, PŘEDPOKLÁDANÉ NEBO ZÁKONEM STANOVENÉ, VČETNĚ, ALE NENÍ OMEZENA NA VYJÁDŘENÍ, ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY HLAVY BEZ PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ, USPOKOJIVÉHO STAVU NEBO KVALITY, OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, S OHLEDEM NA MATERIÁLY.
Vlastnosti

ID článku: 982591 - Poslední kontrola: 12. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor