Zobrazí chyba "Nelze importovat této webové části" při pokusu o import exportovaných TagCloud webové části na serveru SharePoint 2010

Platí pro: Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2

Příznaky


Při pokusu o import exportovaných TagCloud webové části na stránku služby Microsoft SharePoint Server 2010, webové části na stránce nezobrazí a zobrazí chyba:
Tuto webovou část nelze importovat.
Při pokusu o uložení exportovaných TagCloud webové části do Galerie webových částí se zobrazí chyba za běhu výjimku. Prohlížeč událostí zobrazuje WebPartPageUserException výjimku.

Alternativní řešení


Chcete-li tento problém vyřešit, můžete webové části TagCloud uložit jako soubor *.dwp z Galerie webových částí.