Proměnné prostředí v systému Windows NT

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:100843
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
ÚVOD
Existují tři úrovně proměnných prostředí v systému Microsoft Windows NT; nasystémové proměnné prostředí, proměnné prostředí uživatele aproměnné prostředí, které jsou nastaveny v AUTOEXEC.Soubor BAT. Existujítaké některé předdefinované proměnné prostředí, které jsou nastaveny při zpracování uživatelepřihlásí. Tento článek je věnován následujícím tématům:

 • Systémové proměnné prostředí
 • Uživatelské proměnné prostředí
 • AUTOEXEC.Proměnné prostředí BAT
 • Nastavení proměnných prostředí
 • Jak je vytvořena cesta
 • Změna uživatelských proměnných prostředí pomocí Ovládacích panelů
Další informace

Systémové proměnné prostředí

Systémové proměnné prostředí lze zobrazit pomocí ovládacího panelu podleZvolíte-li na ikonu systém. Bez ohledu na to, kdo jsou vždy nastaveny tyto proměnnépřihlášení a nelze je změnit kterýkoli uživatel.

Existuje několik dalších předdefinované proměnné, které jsouNastavte při přihlášení uživatele, na které se nezobrazí v dialogovém okně systém:

  USERNAME  USERDOMAIN  NTVERSION (not available in Windows NT 4.0 anymore)  WINDIR  OS  PROCESSOR_ARCHITECTURE		
hodnoty: x 86, MIPS nebo ALFA
  PROCESSOR_LEVEL		
hodnoty pro x 86: 3, 4, 5 hodnoty pro MIPS: 3000, 4000 hodnoty ALFA: 21064
  HOMEPATH  HOMEDRIVE  HOMESHARE		
Tyto tři prostředí jsou nastaveny proměnné na základě hodnoty Domovský adresář. Domovský adresář uživatele určen v Správce uživatelů (vyberte profil a vlastnosti). Pokud doma univerzální konvence pojmenování (UNC), pak se používá Directory bude mít následující hodnoty:

HOMESHARE = \\<server name="">\<share name=""> HOMEPATH = \<path> HOMEDRIVE =<drive letter="">:</drive></path></share></server>


Pokud domovský adresář je místní cestu jako c:\nt a jejich bude vypadat takto:

HOMEDRIVE = c: HOMESHARE = HOMEPATH = \nt


Všechny výše uvedené proměnné prostředí jsou vždy k dispozici a proto můžepoužít přihlašovací skripty.

Uživatelské proměnné prostředí

Uživatelské proměnné prostředí lze zobrazit také pomocí ovládacího panelu.Uživatel může přidat, odstranit nebo změnit proměnné prostředí vUživatelské proměnné pro uživatele pole. Přijmout tyto proměnnépřednost systémové proměnné prostředí. Je cesta uživatelepřipojeno k systémové cestě.

AUTOEXEC.Proměnné prostředí BAT

Všechny proměnné prostředí a cesty, nastavte v AUTOEXEC.Souboru BATslouží k vytvoření prostředí systému Windows NT. Všechny cesty vAUTOEXEC.Soubor BAT se připojit k systémové cestě.

Nastavení proměnných prostředí

Proměnné prostředí jsou nastaveny v následujícím pořadí:

 • Systémové proměnné
 • AUTOEXEC.Proměnné BAT
 • Uživatelské proměnné

Jak je vytvořena cesta

Cesta je vyrobeno z cesty systému, který lze zobrazit vv dialogovém okně Systémové pole k systémové proměnné prostředí. NaCesta uživatel připojen k systémové cestě. Potom cestu odAUTOEXEC.Je-li připojen soubor BAT.

Poznámka: Proměnné prostředí, LibPath a Os2LibPath jsou postavenystejným způsobem (uživatel cestu, cestu systému + AUTOEXEC.Cesta BAT).

Změna uživatelských proměnných prostředí pomocí Ovládacích panelů

Uživatelské proměnné prostředí lze přidat, změnit nebo odstranit zOvládací panely. Není nutné restartovat počítač po provedení některé z těchtozměny. Změny se projeví ihned po ukončení systémuDialogové okno.

Další spuštění aplikace bude používat nové nastavení. Všechny ostatníaplikace spuštěné před byly provedeny změny nerozpozná.změny.
prodnt winnt

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 100843 - Poslední kontrola: 12/04/2015 09:31:40 - Revize: 5.0

, , , , ,

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbmt KB100843 KbMtcs
Váš názor