Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Použití WINMSDP.EXE

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:102468
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
WINMSDP.EXE je nástroj zapsány vytvořený aplikací WINMSD.EXE GUI pro účely vykazování. WINMSD.EXE program založí nástroj WINMSDP.EXE s přepínačem /A (všechna nastavení tisku).

WINMSDP.EXE program lze spustit také z příkazového řádku. Spustit nástroj, zobrazí se následující nabídce:
C:\Winnt\System32>winmsdp.exe

/A vytisknout všechna nastavení
/O OsVer
/D jednotky
/S služby
/R ovladače
/M paměti
/I přerušení zdroje
Prostředky paměti /Y
/P port zdroje
/U DMA zdroje
/W hardwaru
/E prostředí
/N sítě
Každý přepínače (kromě /A a /N) odpovídá určité části souboru MSDRPT.TXT.

Při prvním spuštění WINMSDP.EXE zobrazí následující zpráva:
/N C:\Winnt\System32>winmsdp generování WinMSD sestava systému.... WinMSD uložil systém sestavy v msdrpt.TXT
Při příštím spuštění WINMSDP.EXE uloží předchozí MSDRPT.TXT soubor jako soubor s názvem MSDRPT00.TXT (a tak dále). Například:
/N C:\Winnt\System32>winmsdp
Generování sestavy WinMSD systému...

zálohována předchozí souboru MSDRPT.TXT: MSDRPT00.TXT

WinMSD uložil aktuální sestavu systému v MSDRPT.TXT
Parametr /N generuje sestavu síťové parametry uvedeny v databázi registru WINDOWSNT. Tato sestava obsahuje cenné informace pro PSS při diagnostikování potíží souvisejících se sítí.

Poznámka: Pokud použijete přepínač /A není použit tento přepínač /N; tyto přepínače musí být použit samostatně.

Sestava se zobrazí následující:
OS NETWORK Environment==================================================================================================================================SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\parameters=================================================================             Size 3          Lmannounce 0           comment "Windows NT"          srvcomment "Windows NT"            users -1             disc 15        autodisconnect 15            hidden 0           announce 720           anndelta 3000           userpath "c:\"          sessopens 2048           sessvcs 1          opensearch 2048         maxworkitems 256         maxrawbuflen 65535          sessusers 2048          sessconns 2048     maxpagedmemoryusage -1    maxnonpagedmemoryusage -1       enablesoftcompat 1      enableforcedlogoff 1          timesource 0=================================================================SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Lanmanworkstation\parameters=================================================================         OtherDomains { }           CharWait 3600      MaxCollectionCount 16        CollectionTime 250           KeepConn 600           MaxCmds 50         SessTimeout 45          SizCharBuf 512          MaxThreads 17          LockQuota 6144        LockIncrement 10         LockMaximum 500        PipeIncrement 10         PipeMaximum 500       CacheFileTimeout 10       DormantFileLimit 45     ReadAheadThroughput -1       MailslotBuffers 20    ServerAnnounceBuffers 20   NumIllegalDatagramEvents 5   IllegalDatagramResetTime 60      LogElectionPackets 0   UseOpportunisticLocking 1       UseUnlockBehind 1        UseCloseBehind 1        BufNamedPipes 1      UseLockReadUnlock 1       UtilizeNtCaching 1          UseRawRead 1         UseRawWrite 1       UseWriteRawData 1        UseEncryption 1      BufFilesDenyWrite 1       BufReadOnlyFiles 1     ForceCoreCreateMode 1    Use512ByteMaxTransfer 0=================================================================SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NWLinkIPX\NetConfig\Driver01=================================================================         AdapterName "UB01"        NetworkNumber 0           PktType 1           BindSap 33079        SourceRouting 1        SourceRouteDef 0       SourceRouteBcast 0       SourceRouteMcast 0        EnableFuncaddr 1          MaxPktSize 0=================================================================SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NWNBLink\parameters=================================================================          NbProvider "_ipx"           EndPoint 1       KeepaliveTimeout 60        KeepaliveCount 8      ConnectionTimeout 2       ConnectionCount 5       BroadcastTimeout 1        BroadcastCount 3           Internet 1=================================================================SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NWLinkIPX\parameters=================================================================          WindowSize 4       KeepaliveTimeout 12        KeepaliveCount 8      ConnectionTimeout 2       ConnectionCount 10          RipTimeout 1           RipCount 5=================================================================SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RemoteAccess\parameters=================================================================     AuthenticateRetries 2       AuthenticateTime 120         EnableAudit 1         CallbackTime 2    NetBiosGatewayEnabled 1=================================================================SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RemoteAccess\parameters\NetbiosGateway=================================================================        Autodisconnect 1200       EnableBroadcast 0EnableNetbiosSessionsAuditing 0          MaxDynMem 655350           MaxNames 255         MaxSessions 255     MulticastForwardRate 5          SizWorkbuf 4500         RemoteListen 1        NameUpdateTime 120  MaxDgBufferedPerGroupName 10  RcvDgSubmittedPerGroupName 3DisableMcastFwdWhenSessionTraffic 1      MaxBcastDgBuffered 32   NumRecvQueryIndications 3=================================================================SYSTEM\CurrentControlSet\Services\AsyncMacn\parameters==================================================================================================================================SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasHub\parameters=================================================================          EndPoints { "1" }             Bind { "\Device\AsyncMac02" }=================================================================SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TCPIP\parameters=================================================================        DNSLookupOrder 4         DataBasePath "%SystemRoot%\System32\drivers\etc"           Hostname "scott"        DefaultGateway "125.20.0.1"            Domain ""          SearchList ""          NameServer ""=================================================================SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NBT\parameters=================================================================          NbProvider "_tcp"           EndPoint 1           ScopeID ""        PermanentName "125.20.7.71"=================================================================SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Streams\parameters==================================================================================================================================SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TCPIP\parameters=================================================================        DNSLookupOrder 4         DataBasePath "%SystemRoot%\System32\drivers\etc"           Hostname "scottsu86"        DefaultGateway "125.20.0.1"            Domain ""          SearchList ""          NameServer ""=================================================================SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NBF\parameters=================================================================          NbProvider "_nb"             Size 2         MaxRequests 0           MaxLinks 0        MaxConnections 0       MaxAddressFiles 0         MaxAddresses 0       DefaultT1Timeout 6000000       DefaultT2Timeout 1500000       DefaultTiTimeout 300000000          LlcRetries 8       LlcMaxWindowSize 10    MaximumIncomingFrames 2       NameQueryRetries 3       NameQueryTimeout 5000000     AddNameQueryRetries 3     AddNameQueryTimeout 5000000        GeneralRetries 3        GeneralTimeout 5000000     WanNameQueryRetries 5      UseDixOverEthernet 0  QueryWithoutSourceRouting 0=================================================================SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DLC\parameters==================================================================================================================================SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Browser\parameters=================================================================      MaintainServerList "Yes"        IsDomainMaster "FALSE"=================================================================SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Messenger\parameters==================================================================================================================================SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon\parameters=================================================================       LanmanDirectory "%SystemRoot%"            Update "no"           Scripts "%SystemRoot%\system32\repl\import\scripts"            DBFlag "0"=================================================================SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NETBIOSInformation\parameters=================================================================           LanaNum1 0         EnumExport1 1            Route { ""Nbf" "UB" "UB01"" "" "UB01"" }           MaxLana 4           LanaNum2 1         EnumExport2 1           LanaNum3 2         EnumExport3 1           LanaNum4 3         EnumExport4 0           LanaNum5 4         EnumExport5 1=================================================================SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Replicator\parameters=================================================================          Replicate 3          ImportPath "%SystemRoot%\System32\Repl\Import"          ExportPath "%SystemRoot%\System32\Repl\Export"
prodnt winmsdp

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 102468 - Poslední kontrola: 12/04/2015 09:36:46 - Revize: 2.1

Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1, Microsoft Windows NT Workstation 3.1, Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbenv KB102468 KbMtcs
Váš názor