ACC: Jak použití přepínačů příkazového řádku v aplikaci Microsoft Access

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:105128
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Střední: Vyžaduje základní maker, kódování a interoperability dovednosti.
Souhrn
Při spuštění aplikace Microsoft Access z nabídky Start zástupce, nebo Správce programů nebo Správce souborů v systému Microsoft Windows 3.x), můžete použít přepínače příkazového řádku upravit proces spouštění. Můžete například otevřít konkrétní databázi, spustit makro nebo zadat heslo.
Další informace
Aplikace Microsoft Access rozpozná následující přepínače příkazového řádku:

V pouze verze 1.x:
  /s         Bypasses the Microsoft startup screen.				
Poznámka: spuštění nebo úvodní obrazovky v aplikaci Microsoft Access lze rovněž potlačit pomocí aplikace Microsoft Access verze 1.x Kit rozdělení (ADK).

Ve verzi 2.0 přepínač /s již nepoužívá. Místo toho přidejte položku StartupScreen zobrazit vlastní rastrový obrázek loga, nikoli výchozí logo aplikace Microsoft Access. Přestože se jedná, nastavení pro ADT aplikací, tuto položku lze také použít bez ADT. Zahrnout následující příkaz do souboru MSACC20.INI:
  [Run-Time Options]  StartupScreen=C:\LOGO\MYBITMAP.BMP				
v pouze verze 2.0:
 /Ini <initialization file>  Starts Microsoft Access using the options in                the specified initialization file instead of                the standard MSACC20.INI file. The                initialization file must have the same                entries as the standard MSACC20.INI file.				
v aplikaci Microsoft Access 1.x, 2.0, 7.0 a 97:
  <database>     Opens the specified database.  /Excl        Opens the database for exclusive access.  /Ro         Opens the database for read-only access.  /User <user name>  Starts Access using the specified user name.            You'll be prompted for the path to Msaccess.exe.  /Pwd <password>   Starts Access using the specified password.            You'll be prompted for the path to Msaccess.exe.  /X <macro>     Starts Access and runs specified macro.  /Cmd        Specifies what value to pass to the Command            function in an Access Basic procedure that is            called by a RunCode action in an AutoExec macro.            This option must be the last option on the command            line.				
v aplikaci Microsoft Access verze 2.0, 7.0 nebo 97:
 /Compact <target database>  Compacts the database specified before the                /Compact option and then closes Microsoft                Access. To compact to a different name,                specify a target database. /Repair            Repairs the specified database and then                closes Microsoft Access. /Convert <target database>  Converts a version 1.x database to a                version 2.0 database,                with a new name, and then closes Microsoft                Access. Specify the source database before                the /Convert option.				
v aplikaci Microsoft Access 7.0 a 97:
 /Profile <user profile>    This replaces the /ini option used in                previous versions to specify an                initialization file. The option starts                Microsoft Access using the options                in a specified user profile instead of                the standard Windows Registry settings. /NoStartup          This option starts Microsoft Access without                displaying the startup dialog box. /Wrkgrp <system filename>   You can start Microsoft Access with a                specific workgroup. /Runtime           Starts Microsoft Access in run-time mode.				
Poznámka: použití / Runtime přepínat pomocí aplikace Microsoft Access 97, je nutné nainstalovat funkce Microsoft Office 97 Developer Edition nástroje (ODE) nebo vlastní aplikace vytvořené pomocí funkce ODE ve vašem počítači.
 /Convert <target database>  Converts a database in an earlier version                (1.x or 2.0) to a Microsoft Access 95 or                97 database with a new name, and then                closes Microsoft Access. Specify the                source database before the /Convert                option.				
Například je může zadejte následující příkaz do textového pole dialogového okna Spustit (dostupné pomocí příkazu Spustit z nabídky Správce programů soubor):
  c:\access\msaccess.exe Northwind.mdb (or NWIND.MDB in versions 1.x and  2.0) /Excl /X Add Products				
tento vzorek syntaxe spustí aplikaci Microsoft Access otevře Northwind (nebo NWIND v verze 1.x a 2.0) ukázkovou databázi pro výhradní použití a spustí makro přidání výrobků. Všimněte si, že musí obsahovat název souboru Msaccess.exe, jak je znázorněno příkladu.

V aplikaci Microsoft Access 97:
/unregserver  Forces Microsoft Access to unregister itself and then        exit./regserver   Forces Microsoft Access to register itself.				
vzhledem k tomu, že aplikace Microsoft Access je vlastní, registrace programu, můžete použít / unregserver a / regserver přepínače odebrat nebo aktualizovat položky registru přístup. To může být užitečné v případě, že potřebujete zkontrolujte, zda jsou všechny soubory aplikace Access správně zaregistrována, ale můžete použít není možnost "instalace /y" instalační program aplikace Access. Další informace o použití "instalace /y" naleznete v následujícím článku znalostní báze Knowledge Base.
148424ACC: Neplatný stránkování v MS Access 95 a 97 Poradce při potížích.

Doporučené pořadí přepínače příkazového řádku

Následuje pořadí při vytváření přepínače příkazového řádku pro zástupce databáze Access. Všechny parametry jsou volitelné.

Konvence dokumentů:
<>- Držitel místo pro požadovaný text.
<<>>- Držitel místo pro volitelný text.
{} - Poskytuje další informace o přepínači, ale mají být zkopírovány do příkazového řádku.
/ runtime
/ NoStartup
/wrkgrp < systému název souboru >
"<username>" /Uživatele
"<password>" /Pwd
/Profilu < profilu uživatele > <database>
/ Excl
/Ro
/ Repair
/ << Nové databáze >> Kompaktní {Nepoužívejte přepínačem opravit}
/X <macro> {Není doporučená metoda, místo toho použijte makro "Autoexec" nebo možností spuštění. Nepoužívejte s komprese nebo oprava.}
<value>/Cmd {Musí být vždy poslední. Nepoužívejte s komprese nebo oprava.}
Odkazy
Další informace o přepínačích příkazového řádku vyhledejte v rejstříku nápovědy "Možnosti příkazového řádku" nebo požádejte pomocníka Office Microsoft Access 97.
spustit spuštění

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 105128 - Poslední kontrola: 12/04/2015 09:45:57 - Revize: 2.2

Microsoft Access 1.0 Standard Edition, Microsoft Access 1.1 Standard Edition, Microsoft Access 2.0 Standard Edition, Microsoft Access 95 Standard Edition, Microsoft Access 97 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbhowto kbui KB105128 KbMtcs
Váš názor