Jak získat převaděč WinWord SDK (GC1039)

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:111716
Souhrn
Software Development Kit (SDK) pro 16bitový a 32bitový externí převaděče souborů text k dispozici jako aplikační Poznámka GC1039.

Důležité: Microsoft nenabízí jako část řádek našich produktů této sady. Společnost Microsoft není poskytnout technické nebo jiného typu podpory pro této sady.

Na webu služby Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:
Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Microsoft tento soubor zkontroloval na výskyt virů. Společnost Microsoft použila aktuální antivirový software, který byl k dispozici v den uveřejnění tohoto článku. Soubor je uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

TEXT GC1039

Microsoft(R) MS-DOS(R), Windows(R), Windows NT(R), (R) Windows 95, OS/2,and Apple Macintosh ApplicationsVersions: 3.0Subject:  Software Development Kit (SDK) for    Application Note     External Text File ConvertersContents: 2 Pages, 1 Disk             4/97 GC1039The files included with this Application Note comprise the softwaredevelopment kit (SDK) for 16-bit and 32-bit external text file converters.This SDK provides the technical information you need in order to developexternal file converters that can import and export formatted text betweenMicrosoft Word for Windows and foreign binary files.  Important: Microsoft does not offer this kit as part of our product  line. Microsoft will not provide technical or any other type of support  for this kit.The kit contains the following components: - Microsoft License Agreement (Sdklics.doc) IMPORTANT-- READ CAREFULLY  BEFORE USING SOFTWARE PACKET(S). By using the software in this kit, you  indicate your acceptance of the Microsoft License Agreement included  with it. - Rich Text Format (RTF) Specification (GC0165.doc) The RTF Specification  document is the core material you need to write external file  converters. This document describes RTF syntax, the semantics of an RTF  reader, and the contents of an RTF file, including definitions of RTF  keywords. - Software Development Kit for External Text File Converters and Win32(R)  Software Development Kit for External Text File Converters documents  (Sdk.doc and Sdk32.doc) These documents provide specifications and  examples of how an external text file converter works with Word and  Windows. Sdk.doc details the creation of a 16-bit converter, and  Sdk32.doc details the creation of a 32-bit converter. Header files  (Codepage.h, Convapi.h, Converr.h, Lang.h, Rtfdefs.h) These header files  define all the structures, types, and function entry points documented  in the SDK documents. Any converter or converter client should include  the Convapi.h header, which itself includes Converr.h. The other files  (Codepage.h, Lang.h, and Rtfdefs.h) contain definitions from the RTF  specification. You can use the definitions found in these files to  interpret the arguments for RTF keywords. - Sample converter sources (See the Sampcnv and Rtfread subdirectories)  Refer to these sources to see an example of a simple text converter. The  sample converter sources are intended for use with Microsoft C version  8.0. The Makefile file contains instructions for building the sample  converter. The sample converter reads and writes simple text files, is  auto-installed into Word, and contains the minimal code needed to write  a fully functional converter. It implements the InitConverter,  IsFormatCorrect, ForeignToRtf, RtfToForeign, and GetIniEntry application  program interface (API) functions. The Rtfread directory contains source  code for a skeleton RTF reader. The Readme.txt file in each directory  elaborates on how to build the samples on 16-bit and 32-bit Windows.                 #######The disk and software contained on it, including any accompanyingdocumentation (the "Software"), are provided to you at no additionalcharge. Microsoft Corporation owns all rights, title, and interest in andto the Software. The user assumes the entire risk as to the accuracy andthe use of the Software.COPYRIGHT NOTICE. Copyright (c) 1993-1997 Microsoft Corporation. Microsoftand/or its suppliers, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399U.S.A. All rights reserved.TRADEMARKS. Microsoft, MS, MS-DOS, Win32, Windows, and Windows NT areregistered trademarks and MSN is a trademark of Microsoft Corportation.Other Microsoft products referenced herein are either trademarks orregistered trademarks of Microsoft. Other product and company namesmentioned herein may be the trademarks of their respective owners.The names of companies, products, people, characters and/or data mentionedherein are fictitious and are in no way intended to represent any realindividual, company, product or event, unless otherwise noted.NO WARRANTY. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS," WITHOUT WARRANTY OF ANYKIND, AND ANY USE OF THIS SOFTWARE PRODUCT IS AT YOUR OWN RISK. TO THEMAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, MICROSOFT AND ITS SUPPLIERSDISCLAIM ALL WARRANTIES AND CONDITIONS, EITHER EXPRESS OR IMPLIED,INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS OFMERCHANTABILITY AND/OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE, AND NON-INFRINGEMENT, WITH REGARD TO THE SOFTWARE.LIMITATION OF LIABILITY. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW,IN NO EVENT SHALL MICROSOFT OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL,INCIDENTAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING,WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESSINTERRUPTION, LOSS OF BUSINESS INFORMATION, OR ANY OTHER PECUNIARY LOSS)ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE, EVEN IFMICROSOFT HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBLITY OF SUCH DAMAGES. BECAUSE SOMESTATES AND JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OFLIABILITY FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, THE ABOVE LIMITATION MAYNOT APPLY. MICROSOFT'S ENTIRE LIABILITY AND YOUR EXCLUSIVE REMEDY UNDERTHIS EULA SHALL NOT EXCEED FIVE DOLLARS (US$5.00).The following conditions also apply to your use of the Software:The Software may be copied and distributed internally only, subject to thefollowing conditions:All text must be copied without modification and all pages must beincluded; If software is included, all files on the disk(s) |must be copiedwithout modification [the MS-DOS(R)(R) utility diskcopy is appropriate forthis purpose]; All components of this Software must be distributedtogether; and This Software may not be distributed to any third party.If you are not a Microsoft Premier customer, Microsoft shall not providetechnical support for this Software.The Software is provided with RESTRICTED RIGHTS. Use, duplication, ordisclosure by the Government is subject to restrictions set forth insubparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and ComputerSoftware clause at DFARS 252.227-7013 or subparagraphs (c)(1) and (2) ofthe Commercial Computer Software-Restricted Rights at 48 CFR 52.227-19, asapplicable. Manufacturer is Microsoft Corporation, One Microsoft Way,Redmond, WA 98052-6399. Any transfer of the Software must be accompaniedby this statement and may only be transferred if first approved byMicrosoft.You agree that you will not export or re-export the Software to anycountry, person, entity or end user subject to U.S.A. export restrictions,and you are responsible for complying with all applicable U.S. and localexport laws in connection with the use of this Software. You warrant andrepresent that neither the U.S.A. Bureau of Export Administration nor anyother federal agency has suspended, revoked or denied you exportprivileges.This EULA is governed by the laws of the State of Washington, U.S.A.				
hledání, jak získat přístup vývojář vývojář spec specifikace

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Свойства

ИД на статията: 111716 – Последен преглед: 08/05/2004 16:43:26 – Редакция: 4.2

Microsoft Windows Software Development Kit 2.1

 • kbmt kbdownload kbprint KB111716 KbMtcs
Обратна връзка