Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Obsah souboru Msdos.sys systému Windows

Tento článek byl dříve publikován CZ118579
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Instalační program systému Windows vytváří v kořenovém adresáři soubor Msdos.sys a nastavuje pro něj atributy Jen pro čtení, Systémový a Skrytý. Narozdíl od souboru Msdos.sys v systému MS-DOS je tento soubor textový. Jedním z oddílů tohoto souboru je oddíl [Paths], který obsahuje umístění dalších souborů systému Windows (například registru), a oddíl [Options], který je možné použít k vlastnímu nastavení spouštěcího procesu.
Další informace
Oddíl [Paths] může obsahovat následující nastavení:
 • HostWinBootDrv=Kořenový adresář spouštěcí jednotky
  Výchozí: C:
  Účel: Určuje umístění kořenového adresáře spouštěcí jednotky.
 • UninstallDir=Kořenový adresář spouštěcí jednotky
  Výchozí: C:
  Účel: Určuje umístění souborů W95undo.dat a W95undo.ini. Tyto soubory jsou nezbytné pro odinstalaci systému Windows 95.

  Poznámka: Toto nastavení je k dispozici pouze tehdy, pokud jste při instalaci systému Windows 95 potvrdili vytvoření zálohy systémových souborů.
 • WinBootDir=Složka systému Windows
  Výchozí: Složka určená v průběhu instalace (například C:\Windows)
  Účel: Určuje umístění souborů nezbytných pro spuštění systému.
 • WinDir=Složka systému Windows
  Výchozí: Složka určená v průběhu instalace (například C:\Windows)
  Účel: Obsahuje umístění složky systému Windows 95 zadanév průběhu instalace.
Oddíl [Options] může obsahovat následující nastavení. Pokud je chcete použít, musíte je do souboru zapsat ručně:
 • AutoScan=Číslo
  Výchozí: 1
  Účel: Definuje, jestli bude po chybném vypnutí systému spuštěn program ScanDisk.Hodnota 0 znamená, že program spuštěn nebude, při hodnotě 1bude zobrazen dotaz na spuštění a hodnota 2 znamená automatickéspuštění. Před provedením případných oprav je uživatel nejprvedotázán.

  Toto nastavení je používáno pouze verzemi OEM Service Release 2 a Windows 98.
 • BootDelay=SekundyVýchozí: 2Účel: Nastavuje délku zobrazení zprávy "Spouštění systému Windows"před pokračováním spouštění systému Windows 95.

  Poznámka: Nastavení BootDelay není podporováno v systému Windows 98.
 • BootSafe=Logická hodnota
  Výchozí: 0
  Účel: Použití hodnoty 1 vynutí spuštění systému v Nouzovém režimu.
 • BootGUI=Logická hodnota
  Výchozí: 1
  Účel: Hodnota 1 vynutí načtení grafického uživatelského rozhraní (GUI).Hodnota 0 zakáže načtení GUI.
 • BootKeys=Logická hodnota
  Výchozí: 1
  Účel: Hodnota 1 umožňuje použití funkčních kláves pro účely spuštění systému(tj. F4, F5, F6, F8 a CTRL). Hodnota 0 použitítěchto kláves při spouštění systému zakazuje.

  Poznámka: Nastavení BootKeys=0 má větší prioritu než nastavení BootDelay=n.
 • BootMenu=Logická hodnota
  Výchozí: 0
  Účel: Hodnota 1 povoluje zobrazení nabídkySpuštění. Pokud je použita hodnota 0,je nutné při zobrazení zprávy "Spouštění systému Windows 95"nutné stisknout klávesu F8. Při restartování systému Windows 98 je nutné podržetklávesu CTRL. Poté se zobrazí nabídkaSpuštění.
 • BootMenuDefault=Číslo
  Výchozí: Hodnota 1, pokud systém běží správně,hodnota 3, pokud systém v průběhu předchozí relace přestal reagovat.
  Účel: Toto nastavení určuje výchozí položku spouštěcí nabídky.
 • BootMenuDelay=Číslo
  Výchozí: 30
  Účel: Určuje čas v sekundách, po který systém zobrazínabídkuSpuštění. Pokud tento čas vyprší bez vstupu uživatele,je aktivována výchozí položka spouštěcí nabídky (BootMenuDefault).

  Poznámka: Tato možnost není funkční, pokud nebylo nastavení BootMenu=1 přidáno do oddílu [Options] souboru Msdos.sys.
 • BootMulti=Logická hodnota
  Výchozí: 1
  Účel: Hodnota 0 zakazuje spouštění více systémů. (Nebudu napříkladmožné spustit předchozí operační systém.) Hodnota 1 povoluje použitíkláves F4 a F8 pro spuštění předchozího operačníhosystému.
 • BootWarn=Logická hodnota
  Výchozí: 1
  Účel: Hodnota 0 zakazuje zobrazení upozornění na Nouzový režim anabídkySpuštění.
 • BootWin=Logická hodnota
  Výchozí: 1
  Účel: Hodnota 1 vynutí při spuštění počítače načtení systému Windows 95.Hodnota 0 zakazuje načtení systému Windows 95 jako výchozího operačního systému.Toto nastavení má účel pouze tehdy, pokud je v počítači k dispozici také systémMS-DOS verze 5.x nebo 6.x.

  Poznámka: Stisknutí klávesy F4 změní výchozí hodnotu pouze tehdy, pokud je nastavení BootMulti=1. (Například stisknutí klávesy F4 s hodnotou nastavení 0 vynutí načtení systému Windows 95.)
 • DoubleBuffer=Logická hodnota
  Výchozí: 0
  Účel: Hodnota 1 je podmíněné nastavení povolující dvojitouvyrovnávací paměť pro řadiče, které ji potřebují (např. řadiče SCSI).Hodnota 2 je nepodmíněné nastavení povolující dvojitou vyrovnávacípaměť bez ohledu, jestli ji řadiče potřebují nebone.
 • DBLSpace=Logická hodnota
  Výchozí: 1
  Účel: Hodnota 1 umožňuje automatické načtení souboru DBLSPACE.BIN.Hodnota 0 zakazuje automatické načtení tohotosouboru.

  Poznámka: Systém Windows 95 používá soubor Dblspace.bin nebo Drvspace.bin, pokud jsou při spouštění systému k dispozici v kořenovém adresáři spouštěcí jednotky.Pokud chcete zakázat načtení ovladače komprimace při spouštění, použijte v souboruMsdos.sys obě hodnoty. Například:
  DBLSpace=0
  DRVSpace=0
 • DRVSpace=Logická hodnota
  Výchozí: 1
  Účel: Hodnota 1 umožňuje automatické načtení souboru DRVSPACE.BIN.Hodnota 0 zakazuje automatické načtení tohoto souboru.

  Poznámka: Systém Windows 95 používá soubor Dblspace.bin nebo Drvspace.bin, pokud jsou při spouštění systému k dispozici v kořenovém adresáři spouštěcí jednotky.Pokud chcete zakázat načtení ovladače komprimace při spouštění, použijte v souboruMsdos.sys obě hodnoty. Například:
  DBLSpace=0
  DRVSpace=0
 • LoadTop=Logická hodnota
  Výchozí: 1
  Účel: Hodnota 0 neumožní systému Windows 95 načíst soubor COMMAND.COM neboDRVSPACE.BIN/DBLSPACE.BIN nad paměťový prostor 640 kB. Pokud docházík potížím s kompatibilitou softwaru, který předpokládá dostupnost této paměti, zkustepoužít hodnotu 0.
 • Logo=Logická hodnota
  Výchozí: 1
  Účel: Hodnota 1 vynutí zobrazení výchozího loga systému Windows 95.Hodnota 0 zakáže zobrazení animovaného loga. Hodnota 0 také zamezínastavení různých přerušení, která by mohla způsobit nekompatibilitus některými programy jiných výrobců pro správupaměti.
 • Network=Logická hodnota
  Výchozí: 0
  Účel: Hodnota 1 znamená, že byla nainstalována podpora sítí a možnostNouzový režim s podporou sítějako možnost spuštění systému Windows 95 byla přidána do nabídkySpuštění.

Nadbytečné znaky v souboru Msdos.sys

Soubor Msdos.sys také obsahuje oddíl se zdánlivě zbytečnýmiinformacemi. Tyto informace jsou nezbytné pro podporu programů, kteréočekávají, že velikost souboru Msdos.sys bude alespoň 1 024 bajtů.Pokud například antivirový program zjistí, že soubor Msdos.sys je menšínež 1 024 bajtů, může předpokládat, že je nakažený virem. Pokud souborMsdos.sys odstraníte, nebude možné spustit počítač.

Soubor Msdos.sys obsahuje následující upozornění následovanéřadou znaků "X":
;Následující řádky jsou požadované z důvodu kompatibility s jinými programy.
;Neodstraňujte je (soubor Msdos.sys musí být větší než 1 024 bajtů).
Protože každý z těchto řádků začíná středníkem (;), jsou tyto řádky systémem Windows ignorovány.

Jak upravovat soubor Msdos.sys

Pokud chcete změnit nějakou hodnotu v souboru Msdos.sys, postupujtepodle následujících pokynů:
 1. Klepněte na tlačítkoStart, dále na příkazNajíta poté klepněte na položkuSoubory či složky.
 2. Do poleNázevzapište názevmsdos.sys. V poliOblast hledáníklepněte na spouštěcí jednotku (obvykle jednotku C:, nebo jednotku H:, pokud je jednotka C: komprimovaná). Klepněte na tlačítkoNajít.
 3. Pravým tlačítkem myši klepněte na souborMsdos.sysa poté klepněte na položkuVlastnosti.
 4. Zrušte zaškrtnutí políčkaJen pro čteníaSkrytýsouboru Msdos.sys a poté klepněte na tlačítkoOK.
 5. Pravým tlačítkem myši klepněte na souborMsdos.sysa poté klepněte na příkazOtevřít v programu.
 6. V seznamuZvolte program, který chcete použítklepněte na položkuWordPada poté klepněte na tlačítkoOK.
 7. Proveďte v souboru Msdos.sys požadované změny. Poté souboruložte jako textový dokument a ukončete program WordPad.
 8. Pravým tlačítkem myši klepněte na souborMsdos.sysa poté klepněte na položkuVlastnosti.
 9. Zaškrtněte políčkoJen pro čteníaSkrytýtohoto souboru a poté klepněte na tlačítkoOK. Zavřete dialog Najít.
 10. Restartujte systém Windows.
msdos sys
Vlastnosti

ID článku: 118579 - Poslední kontrola: 12/04/2015 10:22:12 - Revize: 1.2

Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows Millennium Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbtshoot kbhardware kbenv kbsetup diskmem kbhw win98se win98 kbfaq win95 kbdiskmemory KB118579
Váš názor