Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Použití příkazu NET TIME pro všechny pracovní stanice a servery

Tento článek byl dříve publikován CZ120944
Souhrn
Pokud je v síti používán různý klientský síťový software, různé pracovní skupinynebo různé domény, může být údržba přihlašovacích skriptů používajících příkazNET TIME velmi složitá. Tento článek nabízí jednoduché řešení, jak synchonizovatčas všech klientů v síti.
Další informace
Problém, jak udržet čas všech pracovních stanic synchronní s určitýmserverem, může být řešen spouštěním přihlašovacího skriptu pro každoupracovní stanici nebo spouštěním dávkového souboru na každé stanicipo přihlášení k síti.

Předpokládejme například, že v síti existuje server s názvem TIMESRV, jehož součástíjsou spolehlivé systémové hodiny. Příklad dávkového souboru, který budespouštěn ze stanice nebo bude volán jako součást přihlašovacího skriptu, můževypadat následovně:
NET TIME \\TIMESRV /SET /YES

Používáním pouze názvu serveru namísto parametrů /DOMAIN nebo/WORKGROUP se vyhnete složité údržbě různých přihlašovacích skriptůnebo dávkových souborů pro různé druhy klientského síťového softwaru.Pokud všechny pracovní stanice používají stejný typ klientského síťovéhosoftwaru, je možné používat parametry /DOMAIN nebo /WORKGROUP.Pokud je však v síti používán různý klientský síťový software, může býtvýhodnější použít parametr\\název_počítače.

Poznámka: Příkaz NET TIME je ve výchozím nastavení povolen na všech stanicícha serverech systému Windows NT.
wfw wfwg prodnt čas zdroj
Vlastnosti

ID článku: 120944 - Poslední kontrola: 01/07/2004 18:38:00 - Revize: 3.0

 • Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1
 • Microsoft Windows NT Server 3.5
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.1
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows for Workgroups 3.2
 • Doplněk Microsoft Workgroup pro MS-DOS
 • Microsoft LAN Manager 4.2 Standard Edition
 • Microsoft Windows for Workgroups Connection 3.1
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • kbnetwork KB120944
Váš názor