Použití příkazu NET TIME pro všechny pracovní stanice a servery

Tento článek byl dříve publikován CZ120944
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Pokud je v síti používán různý klientský síťový software, různé pracovní skupinynebo různé domény, může být údržba přihlašovacích skriptů používajících příkazNET TIME velmi složitá. Tento článek nabízí jednoduché řešení, jak synchonizovatčas všech klientů v síti.
Další informace
Problém, jak udržet čas všech pracovních stanic synchronní s určitýmserverem, může být řešen spouštěním přihlašovacího skriptu pro každoupracovní stanici nebo spouštěním dávkového souboru na každé stanicipo přihlášení k síti.

Předpokládejme například, že v síti existuje server s názvem TIMESRV, jehož součástíjsou spolehlivé systémové hodiny. Příklad dávkového souboru, který budespouštěn ze stanice nebo bude volán jako součást přihlašovacího skriptu, můževypadat následovně:
NET TIME \\TIMESRV /SET /YES

Používáním pouze názvu serveru namísto parametrů /DOMAIN nebo/WORKGROUP se vyhnete složité údržbě různých přihlašovacích skriptůnebo dávkových souborů pro různé druhy klientského síťového softwaru.Pokud všechny pracovní stanice používají stejný typ klientského síťovéhosoftwaru, je možné používat parametry /DOMAIN nebo /WORKGROUP.Pokud je však v síti používán různý klientský síťový software, může býtvýhodnější použít parametr\\název_počítače.

Poznámka: Příkaz NET TIME je ve výchozím nastavení povolen na všech stanicícha serverech systému Windows NT.
wfw wfwg prodnt čas zdroj
Vlastnosti

ID článku: 120944 - Poslední kontrola: 12/04/2015 10:32:42 - Revize: 3.0

Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1, Microsoft Windows NT Server 3.5, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 3.1, Microsoft Windows NT Workstation 3.5, Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows for Workgroups 3.2, Doplněk Microsoft Workgroup pro MS-DOS, Microsoft LAN Manager 4.2 Standard Edition, Microsoft Windows for Workgroups Connection 3.1, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

  • kbnosurvey kbarchive kbnetwork KB120944
Váš názor