Povolit zpracování převaděč možnosti a omezení

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:121000
Právní omezení pro obsah znalostní báze týkající se produktů, jejichž podpora byla ukončena
Tento článek byl napsán o produktech, pro které společnost Microsoft již neposkytuje nadále podporu. Článek je tedy nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Následující tabulka obsahuje souhrn funkcí, které jsou podporovány pro export a import mezi dokumenty textových editorů povolit a Microsoft Word. Tyto funkce jsou podporovány 16 i 32bitové verze převaděče respektive navržena pro použití s Word 6.x a Word 7.0. Další podrobnosti o omezení převodu uvedené v tomto shrnutí naleznete import z povolit Word a exportovat Word částech povolit postupujte v tabulce.

Funkce jsou uspořádány podle typu formátování: znak, odstavce, oddíl, dokument a další. "Ano" znamená funkce existuje v obou produktech a z jednoho produktu je převeden do jiného. "No" znamená funkci není převedena z jednoho produktu jiných buď z důvodu omezení nebo funkce neexistuje v cílovém produktu. "N/S" znamená, že funkce není podporována v produktu zdroj a proto nejsou převedeny.
         ENABLE            WORDFORMATTING    TO              TOFEATURE     WORD             ENABLE==========    ======            ======Character Formatting--------------------All Caps     N/S.             Converted to normal text in                       all capital letters.Bold       Yes.             Yes.Colors      N/S.             No.Condense/    N/S.             No.ExpandExtended     Yes. (See "Extended     Yes. (See "ExtendedCharacters    Characters" under "Import  Characters" under "Export of         of Enable into Word" for   Word to Enable" for more         information.)        information.)Fonts      Yes.             Limited since Window's                       printer drivers usually are                       more complete than those used                       in Enable. Font changes in                       Word due to style changes are                       not exported. Also, font                       changes in multiple columns                       are not exported to Enable                       3.0 or 4.0. (See "Fonts and                       Rulers" under "Export of Word                       to Enable" for more                       information.)Hidden      N/S.             Converted to Enable comment.Italic      Yes.             Yes.Kerning     N/S.             No.Language     N/S.             No.Small Caps    N/S.             Converted to normal text in                       all capital letters.Strikethrough/  Yes (converted to dashes).  Yes, except for strikethroughOverstrike                  contained in multiple                       columns.Superscript/   S/S only. (Enable doesn't  Raised/Lowered is convertedSubscript -   support Raised/Lowered)   to S/S. Also, the underlineRaised/Lowered                is removed from underlined                       superscript or subscript.Underline    Yes.             Yes, with the exception of                       underline on a word-by-word                       basis.Paragraph Properties--------------------Alignment    Yes. (See "Text Flow and   Yes         Text Alignment" under         "Import of Enable into Word"         for more information.)Borders/     N/S.             No.ShadingBullets/     N/S.             Converted to text items.NumberingHyphenation   Yes, with exception of    Yes.         hyphenation zones within         an Enable document.Indents     Yes.             Yes.Keep Lines    Yes.             Yes.TogetherKeep with Next  Yes.             Yes.Line Spacing   Yes. (Only the last line   Limited. "Before" and "after"         space setting in an Enable  spacing for paragraphs is not         paragraph is imported.)   exported. Also, proportional                       fonts may format improperly                       when exported to Enable 3.0                       or 4.0. (See "Line Spacing"                       under "Export of Word to                       Enable" for more                       information.)Page Breaks   Yes.             Yes.Rulers      Yes.             Yes. (See "Rulers" in "Export                       of Word to Enable" for some                       limitations.)Styles      N/S.             No.Tabs       Yes. (Some alignment tabs   Yes, except tab leaders.         may be adjusted to      (Some alignment tabs may be         accommodate product      adjusted to accommodate         differences.)         product differences.)Widow/Orphan   Yes.             Yes.ControlSection Properties------------------Columns     Yes.             Yes. (Gutter widths less than                       .2" are set to .2".) (See                       "Columns" under "Export of                       Word to Enable" and see                       "Converter Options" for more                       information.)Document Title  Converted to standard text  N/S.         followed by a page break         at beginning of document.Endnotes     N/S.             Converted to Enable                       footnotes.Footnotes    Yes. (Long footnotes may   Yes. (Long footnotes may be         be formatted differently.)  formatted differently.) (See         (See "Footnotes" under    "Footnotes" under "Export of         "Import of Enable into    Word to Enable" concerning         Word" concerning footnotes  nonnumeric footnotes.)         at the end of a document.)Headers/     Yes.             Yes.FootersLine Numbering  Yes.             Yes.Vertical     N/S.             No.AlignmentDocument Properties-------------------Margins     Yes.             Yes.Orientation   Yes.             Yes, except for orientation                       changes within a document.Paper size    Yes.             Yes.Other Features--------------Annotations -  N/S.             No.TextDraw/      N/S.             No.Paint FramesDrawing Layer  N/S.             No.Fields/     Yes, with exception of    Page, Date, Time, TC, XE,Embedded     printer "percent" commands. and Includetext fields areCommands                   converted to equivalent                       Page, Date, Time, embedded                       command. All other fields are                       converted to text.Frames      N/S.             No.Graphics     No.             No.Index      Yes.             Yes.Master      N/S.             No.DocumentsOLE Objects   N/S.             No.Outlines     Converted to Word's     The display and printing will         bullets/numbering      appear different. (See         (including blank lines in  "Outlines" under "Export of         Enable outline.) (See    Word to Enable" for more         "Outlines" under "Import   information.)         of Enable into Word" for         more information.)Revision     N/S.             Latest version of revisionsMarking                    converted to static text.Tables      To tabbed text.       To side-by-side columns in                       Enable 4.5; to a single                       column in Enable 3.0 and 4.0.                       Tables in headers, footers,                       and footnotes are not                       converted. (See "Tables"                       under "Export of Word to                       Enable" and "Converter                       Options" for more                       information.)TOA       Converted to comments;    References are not converted,         spade reference marks are  and the compiled TOA will         discarded.          appear as standard text.TOC       Yes. (See "TOC" under    Yes. (See "TOC" under "Export         "Import of Enable into    of Word to Enable" for more         Word" for more information.) information.)

IMPORT POVOLIT DO SLOVO

Obecně povolit zpracování slovo dokumenty lze importovat do aplikace Word s minimálním dopadem na dokumentu a jeho funkce formátování. Úpravy by předvídat, stejně jako několik omezení převodu, které neexistují, jsou popsány v souhrnné funkce, která následuje.

Tučné
Viz atributy znaků.
Znak atributy
Všechny atributy znak například tučné písmo, kurzíva, horní index, dolní index a podtržením jsou importovány podle očekávání.
Sloupce
Povolit jeho snaking a vedle na sebe sloupce jsou importovány podle očekávání.
Nadpisy dokumentu
Povolit jeho nadpis dokumentu se zobrazí na první stránce jako standardní text následovaný konec stránky při importu do aplikace Word.
Vložený příkazy (příkazy %)
Povolit jeho % ALT převedeny na aplikace Word Různé liché a sudé záhlaví a zápatí funkce.

Povolit jeho % LNUM převedeny na funkci číslování řádků aplikace Word.

Následující příkazy % jsou převedeny na následující Word kódy polí:
   Enable   Word   %Command  Field Code   --------  ----------   %DATE   DATE   %NUMDATE  DATE   %TIME   TIME   %INCLUDE  INCLUDETEXT
% vložený příkaz INCLUDE (používá zahrnout externí soubor) převedeny na kód pole INCLUDETEXT aplikace Word. Zobrazí v dokumentu Word se na obrazovce jako "% INCLUDE xxx", kde xxx je název souboru "zahrnuty". Načíst (nebo aktualizovat) obsah souboru zahrnut, umístěte kurzor na % INCLUDE a stiskněte klávesu F9.

Všechny tiskárny související "příkazy %" během importu ignorovány.
Rozšířené znaky
Povolit speciální znaky jsou podporovány v aplikaci Word prostřednictvím symbol funkce nalezen v nabídce Vložit. Během převodu všechny speciální znaky jsou převedeny na nejbližší odpovídající znak buď symbol nebo MS LineDraw písma podporovány funkce tento symbol. Velikost bodu přiřazeni k jednotlivým podle nastavení Povolit velikost dokumentu.
Písma
Při povolení dokumentu je importován, obličej typ znak bod velikost a atribut (například tučné písmo a kurzívu) jsou mapovány na základě výchozí tiskárny Windows.
Poznámky pod čarou
Povolit má možnost, která umožňuje jednu poznámku pod čarou k pokračování v dolní části následující stránky. Word nezpracovává text dlouhé poznámky pod čarou stejným způsobem. V důsledku toho je importovaný dokument Povolit poznámky pod čarou, který pokračuje z jedné stránky s formátovány odlišně.

Možnost Povolit uložení poznámky pod čarou na konci dokumentu výsledky v tištěných na samostatné stránce poznámky pod čarou. Při importu do aplikace Word začne poznámek pod čarou kde končí text dokumentu.
Obrázky
Nástroj pro převod neprovede import, obrázky a grafy obsažených v dokumentu povolit.
Dělení slov
Viz "Pravítka."
Odsazení
Viz "toku textu a zarovnání textu.
Indexy
Povolit a Word poskytují podobné, ale různé funkce pro indexy. Index podmínky v povolit, mohou být vytvořeny dvěma způsoby. Jedna metoda je vložit zvláštní položka indexu výběrem nástroje INDEX, INSERT a klíče do oblasti "Speciální" termín indexu. Druhý postup je použití atributu indexu povolit znaky termín indexu. To se provádí způsobem podobné použití atribut kurzívu nebo tučné písmo textu. První metoda nezobrazuje termín indexu v těle tištěného dokumentu ani na druhý.

Při povolení zkompiluje index, vytvoří nový dokument obsahující pouze Kompilovaný index. Tento dokument indexu je standardní soubor povoleno a je obecně příponou identitou WPI. Ve většině případů povolit uživatel umístí příkaz název_souboru aplikace % INCLUDE na začátku původní dokument způsobit index dokumentu k tisku. V jiných případech může uživatel použít funkce kopírování interwindow zkopírujte obsah dokumentu indexu do původního dokumentu.

Na rozdíl od povolit Word nevytváří samostatný dokument, při Kompilovaný index. V aplikaci Word uživatel vybere jednu z možností INSERT způsobit index vytvořen a vložen do původního dokumentu.

Každý příkaz % INCLUDE Název_souboru v dokumentu povolit převedeny na pole v dokumentu, konkrétně pole zahrnout hodnota.na.text. Výsledkem je, generována povolit indexu je dokument vytištěn aplikací Word očekávaným způsobem. Také Pokud byl index dokument interwindow zkopírováno do původního dokumentu, zobrazí a vytiskne podle očekávání.

Během procesu převodu pole XE je vložen do aplikace Word dokumentu pro všechny položky nalezené v dokumentu povolit index. Tyto snadno lze aplikací Word kompilovat nový index.

Kurzíva
Viz "attributes znaků.
Číslování řádku
Příležitostně s importované povolit dokumentu, číslování řádků nezobrazí při vytištěna nebo zobrazena v náhledu stránky v aplikaci Word. Tato situace může nastat z důvodu rozdílů ve struktuře pravítka mezi Word a povolit. Přesunutím levého okraje v aplikaci Word pomocí příkazu Vzhled stránky vpravo lze opravit problém.
Řádkování
Protože Word umožňuje pouze jedno nastavení řádku mezeru za odstavci, je zachován pouze poslední řádek místa nastavení použita odstavce v povolit.
Outlines
Povolit jeho obrysy (žádné prázdné řádky v rámci osnovy včetně) jsou importovány jako aplikace Word odrážky či číslování.
Přepisování
Atribut povolit jeho přepisování jsou převedeny na pomlčky.
Hesla
Soubory chráněné heslem povolit nejsou importovány do aplikace Word. Nejprve odebrat heslo povolit a importovat do aplikace Word.
Pravítka
Word podporuje zóny jediné dělení slov, která platí pro celý dokument. Povolit povoluje dělení slov zónu obnovit každý pravítka. Z důvodu k tento rozdíl používá pouze poslední dělení slov zóny nastavena v rámci dokumentu povolit nastavit v této zóně dělení slov.

Zarovnání karty tvořený několika znaků na pravítku povolit může být upravena k přizpůsobení rozdílů mezi Word a povolit implementace. Například pokud máte zadaný N's (číselný karty) nebo carets(^) (pro centrování) nebo na pravítko povolit a délka položky zarovnaný X's (pro alphanumerics) je větší než počet znaků zarovnání potom při importu do aplikace Word upraví položky vlevo kde zarovnány v povolit.
Horní index nebo dolní index
Viz "attributes znaků.
Seznam citací
Všechny tabulky úřad položky jsou převedeny na komentáře aplikace Word a značky odkazu spade jsou zahozeny.
OBSAH
Povolit a Word poskytují podobné, ale různé funkce pro obsah (TOC). V povolit je vytvořena položka obsahu vložením "Speciální" Položka obsahu. Tato položka obsahuje termín TOC plus kódy, které určují úroveň a číslování se zobrazí vlevo termín zkompiluje obsah povolit a vytvoří nový dokument obsahující text obsahu. Tento obsah dokumentu je standardní soubor povolit WP a je obecně příponou .WPT.

Ve většině případů umístí povolit uživateli pomocí příkazu INCLUDE název_souboru % začátku původní dokument způsobit obsahu dokumentu k tisku. V jiných případech může uživatel použít funkce kopírování interwindow zkopírujte obsah dokumentu obsahu do původního dokumentu.

V aplikaci Word jsou obvykle vytvořeny položky obsahu použitím stylu položka. Word má číslo vestavěné styly pro tento účel. Styl použitý pro položku určuje jeho úroveň (v kompilované tabulka), odsazení a jiné formátování potřebám. Word uživatele lze také vložit zvláštní pole Typ (TC) pro vytváření položky obsahu.

Na rozdíl od povolit Word nevytváří samostatný dokument, při kompilován obsahu. Word uživatel vybere jednu z možností INSERT způsobit tabulce k vytvoření a vložení v původním dokumentu.

Každý příkaz % INCLUDE Název_souboru v dokumentu povolit převedeny na pole "Zahrnout text". Výsledkem je je generována povolit TOC dokument vytištěn aplikací Word očekávaným. Také Pokud v tabulce byl interwindow zkopírováno do původního dokumentu, zobrazí a vytiskne podle očekávání.

Během importu pole XE je vložen do dokumentu pro každou položku obsah v dokumentu povolit nalezen. Text položky obsahu je zahrnuta v těle dokumentu. Tato pole XE snadno lze aplikací Word kompilovat nové tabulky.

Úroveň přiřazené k položce obsahu předány během procesu převodu. Však povolit a Word mají různé metody kompilace a nabízejí různé funkce pro poskytování všechny volitelné číslování se zobrazí vlevo termín. Tyto jsou konkrétní produkt a není součástí procesu převodu. Word má mnoho dalších možností formátování obsahu, než povolit.
Tabulky
Povolit jeho tabulek, které jsou s kartami text jsou importovány do aplikace Word jako text s kartami.
Karty
Viz "Pravítka."
Text toku a zarovnání textu
Povolit nepostupuje text prostřednictvím jeho text "Speciální" oblastí, například text komentáře. Při importu dokumentu povolit do aplikace Word text nad a pod libovolnou "důvěrné" se zobrazí jako část jeden odstavec.

Předsazení v povolit začínající uprostřed odstavce hodláte Word zachovány, ale část odsazený funguje jako samostatný odstavec. Text vpravo na střed a vypsání je implementována v povolit 3.0 nebo 4.0 vložením prázdných před text. Tyto prázdné buňky jsou zachovány během importu. Text může být na střed nebo doprava, pokud změnit písmo nebo pokud Word zformátován řádky vyprázdnění nezobrazí.
Podtržení
Viz "attributes znaků.

EXPORT SLOVO POVOLIT

Export dokumentů Word do formátu povolit 3.0, 4.0 a 4.5 má omezení převodu kvůli rozdíly ve funkcích prostředí a produktu. Povolit pracuje v prostředí bez grafické síť, text a Word pracuje v grafickém prostředí. Přestože není ztraceny text v některých případech informace o formátování nelze exportovat. V důsledku toho může zobrazit formát dokumentu při otevření v povolit poměrně různé. Nástroj pro převod neexportuje následující funkce:

 • Poznámky
 • Automatické číslování odstavců
 • Ohraničení a stínování
 • Číslování odrážky/řádků
 • Určité symboly (viz "Rozšířené znaky")
 • Barvy
 • Zmenšit/rozbalit
 • Vrstvy výkresu
 • Rámce
 • Obrázky
 • Prokládání
 • Jazyk
 • Korespondence informace
 • Hlavní dokumenty
 • Dialogové okno OLE
 • Tabulátory pravítka, které nejsou součástí funkce povolit jeho nastavení nebo pracovat odlišně v povolit
 • Mezery na základě velikosti bodu (například mezi znaky, řádků a odstavců)
 • Speciální znaky v rozsahu DOS 240 255
 • Styly
 • Seznam citací
 • Svislé zarovnání
Omezení převodu export dokumentů Word do povolit jsou popsány v souhrnné funkce, která následuje.

Všechna velká
Viz "attributes znaků.
Tučné
Viz "attributes znaků.
Odrážky nebo číslování
Aplikace Word odrážky či číslování exportovat do osnovy jeho povolení.
Znak atributy
Podle očekávání dvěma výjimkami jsou exportovány všechny atributy znaku jako například tučné, kurzíva, horní index, dolní index a podtržení. Povolit Nelze podtrhnout text dolní nebo horní index. Pokud v aplikaci Word slouží tato kombinace, horní index přednost při exportu souboru do povolit. Také není použita na základě slovo podle slova podtržení exportován. Související informace naleznete v tématu "Písma".

Aktivovaná/snížené funkčnosti aplikace Word převedeny na povolit jeho horního/dolního indexu. Všechna velká a kapitálky aplikace Word převedeny na normální text povolit s velkými písmeny. Jakékoli přeškrtnutí ve více sloupcích je ignorována.
Sloupce
Proměnná šířka sloupce aplikace Word jsou exportovány jako jeho povolit sloupců vedle na sebe v 4.5. Pro povolení 3.0 a 4.0 mohou jsou exportovány jako jednoho sloupce. Metoda Export Proměnná šířka sloupců povolit 4.0 naleznete "Převaděč možnosti.

Aplikace Word pevné šířky sloupců jsou exportovány jako jeho povolit snaking sloupce. Pokud šířku hřbetu je menší než.2 palec, nastavte šířku hřbetu povolit jeho minimální hodnota.2 palec. (V některých případech může být výsledkem sloupců právě posunuty mimo okraje stránky.)

Pro export povolit 3.0 nebo 4.0 jsou ignorovány všechny změny písma ve více sloupcích.

Řádek číslování změny ve více sloupcích jsou ignorovány.

Jakékoli přeškrtnutí ve více sloupcích je ignorována.

Vysvětlivky
Vysvětlivky vytvořené v aplikaci Word jsou exportovány do povolit jako poznámky pod čarou.
Rozšířené znaky
Speciální znaky (symboly aplikace Word), které jsou v rozsahu hodnotu 240 255 DOS codepage nejsou exportovány. Na základě "nejlépe odpovídají" pro písmo MS LineDraw pouze ty v rozsahu 0-15 a 127 239 exportovány. Znaky, které nemají ekvivalent codepage DOS (například Wingdings) nemůže být úspěšně exportovány.
Pole
Aplikace Word exportovány pole PAGE, DATE, TIME, INCLUDETEXT, TC a XE ekvivalentní funkci povolit. Pro všechna ostatní pole Word text poslední přidružený k poli zobrazena jako standardní text. Zobrazení všech polí datum v název měsíce, číselný den a rok formát.
Písma
Povolit verze označené rozdíly v podpoře písmo a tiskárny, které existují mezi založeného na text a systémem Windows orientovaný grafiky Word pravděpodobně mít významný vliv na vytištěné vzhled dokumentu, který byl exportován z aplikace Word povolit. Mezi tyto rozdíly jsou:
 • Během exportu aplikace Word písma informace namapována do kódy srozumitelný verze povolit uživatelem vybrané. Přesnost toto mapování je omezen úroveň, na které povolit podporuje okna výchozí tiskárny. Například pokud povolit nepodporuje funkci scaleable písma tiskárny, potom mnohem informace o velikosti bodu není zaznamenána v exportovaném dokumentu.
 • Proces exportu nerozpoznala změny písma dojít kvůli změny stylu.
 • Pro export povolit 3.0 nebo 4.0 jsou ignorovány všechny změny písma v rámci více sloupců.
 • Aplikace Word písma TrueType jsou mapovány na vnitřní písma v okně výchozí tiskárny Pokud podporována povolit.
Poznámky pod čarou
Všechny poznámky pod čarou nečíselné odkazy (které se zobrazí jako horní index text vpravo text odkazu) jsou zahrnuty do exportu. Povolit jeho sekvenční číselné hodnoty však vloženy do nečíselné odkazy.

Povolit má funkce umožňující jedné poznámky pod čarou k pokračování v dolní části následující stránky. Word nezpracovává text dlouhé poznámky pod čarou stejným způsobem. V důsledku toho exportovaného dokumentu aplikace Word s dlouhé poznámky pod čarou je formátován trochu odlišně.

V dokumentu povolit vytvořeny jsou uloženy všechny poznámky pod čarou v horní části dokumentu. Však v exportovaném dokumentu Word, namísto uložení poznámky pod čarou v horní části dokumentu, poznámky pod čarou uloženy jako jejich jsou zjistil v rámci dokumentu. To nezpůsobí problémy při otevírání exportovaného dokumentu povolit. Takové soubory mají buď vytisknout z v rámci zpracování textu povolit nebo resaved v povolit před vytištěné z hlavní nabídky povolit.
Rámce a přidružené text
V aplikaci Word lze text zadat do rámce, které mohou být umístěny a velikosti uživatelem. Protože povolit nemá odpovídající funkce, textu v rámečku Word může zobrazit na neočekávané pozice na stránce při otevření exportovaného dokumentu v povolit. Protože nejsou exportovány grafiky, pole rámec není součástí exportovaného dokumentu.
Záhlaví a zápatí
Pokud záhlaví nebo zápatí je přítomen v dokumentu, nastavte vzdálenost mezi záhlaví a zápatí a prvním či posledním řádku text.33 palec.
Skrytý text
Skrytý text v aplikaci Word exportovány jako komentář povolit.
Indexy
Povolit a Word poskytují podobné, ale různé funkce pro indexy. Index podmínky v povolit, mohou být vytvořeny dvěma způsoby. Jedna metoda je výběrem nástroje INDEX, INSERT a klíčů termín indexu do oblasti "Speciální" Vložit "Index speciální" položka. Druhý postup je použití atributu indexu povolit jeho znaky termín indexu. To se provádí způsobem podobné použití atribut kurzívu nebo tučné písmo textu. První metoda nezobrazuje termín indexu v těle tištěného dokumentu; druhý provede.

Při povolení zkompiluje index, vytvoří nový dokument obsahující Kompilovaný index text. Index dokumentu je standardní soubor povoleno a je obecně příponou .WPI.

Během procesu exportu povolit automaticky kompilovat položky rejstříku v dokumentu a vytvoření druhého dokumentu povolit obsahující informace o indexu. Všechny podmínky indexu aplikace Word dokument jsou exportovány "Index speciální" položka Povolit uživatele. Tyto nemají povolit jeho "indexu znak atribut" použita indexu výrazy. Exportovaného dokumentu však obsahuje kompilované indexy jako standardní text.
Kurzíva
Viz "attributes znaků.
Řádkování
Word má schopnost oddělte odstavců zadaný počet bodů. Od povolit nemá tuto funkci, například informace vynechán v exportu. Následkem toho všechny exportované Word dokument obsahující mezery před nebo po odstavců má jiné řádkování než původní může také ovlivnit stránkování, při otevření dokumentu v povolit.

Verze 3.0 a 4.0 povolit používá pevný počet pozic na pravítku mezi levý a pravý okraj k určení místa, kam by měl konce řádků. Toto chování vytváří významné varianty ve formátu textu, zejména kde proporcionální písma byly exportovány z aplikace Word. Použití velkých písem na řádku exportován do těchto verzí může navíc způsobit překrytí dříve vytištěné řádky. To je pevnou svislé mezery používané v povolit 3.0 a 4.0. Použití příkazu řádky % změnit řádkování nebo vložit jeden nebo více prázdné řádky nad překrývající se řádek skutečnosti, například které neodpovídají před tiskem opravit.
Orientace
V tématu "Vzhled stránky"
Outlines
Povolit a Word zpracovat konstrukci a formátování textu obrysy velmi různými způsoby. Word zachází s každou úroveň osnovy s předpokládanou předsazení odsazení. Povolit nemá. Při exportu text osnovy bez textu je ztraceno, ale zobrazení a tisk data se zobrazí jiné než v původním dokumentu.
Konce stránek
Čísla stránek kvůli rozdíly v způsobem Word a povolit podporu písma exportovaného dokumentu je často vložena odlišně v povolit. Stupeň rozdílu liší podle úrovně podporu povolit poskytuje pro okna výchozí tiskárnu. Související informace naleznete v tématu "Písma".
Vzhled stránky v exportovaném dokumentu není zahrnuta následující informace:

 • Rozsah tisku
 • Řádků na palec (vždy předpokládá být automatické v povolit 4.5 a 6 řádků na palec povolit 3.0 a 4.0)
 • Grafické hustoty text
 • Informace zásobník papíru
Změny orientace stránky nejsou exportovány z aplikace Word chcete povolit. Povolit Vytiskne celý dokument v režimu na šířku nebo výšku, v závislosti na počáteční nastavení v aplikaci Word. Aktivovaná/snížena
Viz "attributes znaků.
Pravítka
Exportované dokumenty mohou obsahovat nadbytečné pravítek. Toto je kvůli jiným způsobem povolit a tok textu úchyt Word například předsazení odsazení.

K přizpůsobení rozdílů mezi Word a povolit implementace upraveny zarovnání karty (například centrování, desetinné a vpravo).

Pravítko v povolit 3.0 nebo 4.0 označuje maximální počet znaků povolených v řádku není maximální šířky znaků v palcích. Export převede aplikace Word okraje na základě 10 cpi. Při každém proporcionální písmo nebo písmo pevnou výšku, která není 10 cpi je používán v aplikaci Word dokumentu, odpovídající oblasti exportovaný povolit dokumentu mohou vyžadovat úpravu pravítko.
Malé CAPS
Viz "attributes znaků.
Přeškrtnuté
Přeškrtnuté znaky v aplikaci Word jsou převedeny na atribut přepisování v povolit. Pro všechny exporty jsou ignorovány znaky přeškrtnutí ve více sloupcích.
Horní index nebo dolní index
Viz "attributes znaků.
Seznam citací
Tabulka seznamu citací (TOA) odkazy nejsou převedeny. Kompilovaný TOA z aplikace Word se zobrazí v dokumentu povolit jako standardní text.
OBSAH
Povolit a Word poskytují podobné, ale různé funkce pro obsah (TOC). V povolit jsou vytvořeny položky obsahu vložením "Speciální" Položka obsahu. Tato položka obsahuje termín TOC plus kódy, které určují úroveň a číslování se zobrazí vlevo termín zkompiluje obsah povolit a vytvoří nový dokument obsahující text obsahu. Tento obsah dokumentu je standardní soubor povolit WP a je obecně příponou .WPT.

Ve většině případů umístí povolit uživateli pomocí příkazu název_souboru % INCLUDE na začátku původní dokument způsobit obsahu dokumentu k tisku. V jiných případech může uživatel použít funkce kopírování interwindow zkopírujte obsah dokumentu obsahu do původního dokumentu.

V aplikaci Word jsou obvykle vytvořeny položky obsahu použitím stylu položka. Word má číslo vestavěné styly pro tento účel. Styl použitý pro položku určuje jeho úroveň (v kompilované tabulka), odsazení a jiné formátování potřebám. Word uživatele lze také vložit pole Typ (TC) pro položky obsahu a typ pole (TOC) pro kompilované tabulce zobrazí v dokumentu. Unlike povolit Word není vytvořen samostatný dokument při kompilován obsahu. Word uživatel vybere jednu z možností INSERT způsobit tabulce k vytvoření a vložení v původním dokumentu.

Jsou exportovány pouze pole TC aplikace Word jako položky obsahu. Text obsahující jednu styly nadpisů není automaticky považován obsahu položky.

Všechny informace o úrovni zachována v exportovaném dokumentu. Žádné informace styl TOC exportovány.
Tabulky
Tabulky aplikace Word jsou exportovány na 4.5 povolit jako sloupce vedle na sebe. Jako tato funkce není k dispozici v povolit 3.0, tabulky exportovány do jednoho sloupce v této verzi. Výchozí pro export povolit 4.0 je také jediný sloupec; však viz (převaděč Options) pro metodu tabulek převést do sloupců vedle na sebe v povolit 4.0.

Definice tabulek v záhlaví, zápatí, a poznámky pod čarou nepřevádějí do sloupců vedle na sebe. Jedna mezera spíše, je vložen mezi buňkami udržování textu v řádku.
Karty
Viz "Pravítka."
Text toku
Od povolit 3.0 nemá možnost přeformátovat celý dokument pomocí jednoho příkazu, je třeba ručně přeformátován soubory exportovány z aplikace Word povolit 3.0. Většina rychle je dosaženo hodláte každý pravítka v rámci dokumentu a stisknutím klávesy F6 nebo ALT a ENTER.
Podtržení
Viz "attributes znaků.

DŮLEŽITÉ INFORMACE O PAMĚTI

V některých případech při povolení zpracování velkých dokumentů, které byly exportovány z aplikace uživatele zpráva se může vyskytnout povolit jeho "krátkými z paměti". Pokud k tomu dojde, uživatel může pokusit vyhnout omezení paměti podle následujících pokynů:

Pokud nedostatek paměti dochází při pokusu o tisk dokumentu:

 • Zkuste tisk dokumentu po jeho uložení povolit z hlavní nabídky.
 • Pokud v poli DOS Windows běží povolit, zkuste povolit počínaje MS-DOS po ukončení Windows.
 • Rozdělení dokumentu na dva nebo více oddílů povolit.
Pokud nedostatek paměti dochází při pokusu o čtení dokumentu do zpracování textu povolit:

 • Pokud v poli DOS Windows běží povolit, zkuste povolit počínaje MS-DOS po ukončení Windows.
 • Rozdělit na dva nebo více oddílů v aplikaci Word dokument a znovu exportovat tyto oddíly příslušný formát povolit.
 • Exportovat z aplikace Word jako ASCII text dokument a číst do povolit.
textconv word6 6.00a 6.00 c winword office Aktivátor kit

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 121000 - Τελευταία αναθεώρηση: 08/16/2005 18:45:41 - Αναθεώρηση: 1.1

Microsoft Word 95 Standard Edition, Microsoft Word 6.0 Standard Edition, Microsoft Word 6.0a, Microsoft Word 6.0c

 • kbmt KB121000 KbMtcs
Σχόλια