Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Nastavení pro vzdálené ladění

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:121543
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Tento článek popisuje, jak nastavit pro vzdálené ladění.
Další informace
Chcete-li nastavit vzdálené ladění jiného počítače, postupujte takto:
 • Odeberte atributy spouštění systému, skryté & jen pro čtení.INI souboru a k spouštěcího řádku přidat následující řetězce:
  / BAUDRATE = 9600/DEBUGPORT = COM #
  Například:
  [operating systems]
  multi (0) partition (1) \NT="WinNT/S Ver:3.5" / debugport = COM1
  / BAUDRATE = 9600
 • Spuštění Terminálové proti výše uvedeným Port Com k ladění modemu připojen a zadat příkazy modemu, které nastavte následující:
     Function               USRobotics   -------------------------------------------------   Set back to Factory Defaults:     AT&F   Disable Transmit Data Flow Control:  AT&H0   Disable Receive Data Flow Control:  AT&I0   Disable Data Compression:       AT&K0   Disable Error Control:        AT&M0   Auto Answer On:            ATS0=1   Disable Reset Modem on loss of DTR:  AT&D0   Write to NVRAM:            AT&W					
 • Určit základní sestavení vzdáleného počítače (pomocí WinMSD WinVer),

  511, 528, 807

  a zkopírujte příslušné soubory ladění z základní sestavení:

  <compact disc="">\Support\Debug\<platformtype>\ *. * soubory</platformtype></compact>
  <localdebug>\ adresáře a odpovídající Hal & jádra *.DBG</localdebug>
  soubory z
  <compact disc="">\Support\Debug\<platformtype>\Symbols\EXE a</platformtype></compact>
  <compact disc="">\Support\Debug\<platformtype>\Symbols\DLL resp..</platformtype></compact>

  Například:

  XCOPY E:\Support\Debug\i386\*.* C:\WinNT\Debug
  XCOPY E:\Support\Debug\i386\Symbols\EXE\NTKRNLMP.DBG...
  ... C:\WinNT\Debug\Symbols\EXE /s /e
  XCOPY E:\Support\Debug\i386\Symbols\EXE\NTOSKRNL.DBG...
  ... C:\WinNT\Debug\Symbols\EXE /s /e
  XCOPY E:\Support\Debug\i386\Symbols\DLL\HAL*.*...
  ... C:\WinNT\Debug\Symbols\DLL /s /e

  kde je jednotka E: jednotku CD-ROM.

  POZNÁMKA:: Pomocí různých (ladicí program 807 <-> cíl 528) jádra ladicí programy mohou zabránit ladicí programy z "Synchronizace"-ing.</->
 • Určení verze Service Pack (SP) (pomocí WinMSD WinVer),

  SP2b SP1, SP2,

  a zkopírujte do adresáře <localsymbols> stromu SP symboly. Další informace informace o stromu SP symboly obraťte se na odbornou pomoc společnosti Microsoft Služby (Enterprise technické podpory).</localsymbols>
Například:
XCOPY <source sp="" symbols="" path=""> C:\WinNT\Debug\Symbols /s /e</source>
 • Určit jaké opravy hotfix, pokud existuje, byly nainstalovány,

  Prb18756, Bug18756

  a zkopírujte opravu Hotfix symboly stromu <><dir>\. Další informace Obraťte se na informace o stromu symboly opravy Hotfix produktu společnosti Microsoft Podpůrné služby (Enterprise technické podpory).</dir>
Například:
 • Určení, pokud používáte Microsoft nebo třetí strany MP jádra. Pokud je kopie společnosti jádro Víceprocesorového, pak z <localsymbols>\EXE, NTKRNLMP.DBG na soubor NTOSKRNL.DBG. Pokud je jádro Víceprocesorového výrobců, získat zkopírujte symboly a zkopírujte jej do vašeho <localsymbols>\EXE\NTOSKRNL.DBG.</localsymbols></localsymbols>
 • Pokud používáte Microsoft Windows NT HAL nebo HAL třetích stran. Pokud je vrstva HAL Microsoft Windows NT, nikoli standardní vrstvy HAL ISA/EISA, pak z <localsymbols>\DLL, kopii příslušnou vrstvu HAL *.DBG do HAL.DBG. Pokud je HAL výrobců, získat zkopírujte symboly a zkopírujte jej do vašeho <localsymbols>\DLL\HAL.DBG.</localsymbols></localsymbols>
 • Připojit k cílovému počítači vzdálené ladění pomocí portu modemu z výše a restartováním cílového počítače.
 • Přejděte do adresáře <localdebug> a spusťte následující příkaz REMDBG.Soubor BAT:</localdebug>
     REM Modem String to Disable Flow Control and Compression   ECHO "UsRobotics Modem string = AT&H0&I0&K0&M0"   REM Environment Variables:   REM Specify which com port to use. (Default = com1)   set _NT_DEBUG_PORT=com1   REM Specify symbol image path. (Default = x: * NO trailing     backslash *)   set _NT_SYMBOL_PATH=%2\Symbols   REM Specify second symbol image path to be searched after the above.   set _NT_ALT_SYMBOL_PATH=%3\Symbols   REM Specify the baud rate used by debugging serial port.     (Default = 19200)   set _NT_DEBUG_BAUD_RATE=9600   REM If specified, output will be APPENDed to this file.   set _NT_DEBUG_LOG_FILE_APPEND=DEBUG.LOG   REM If specified, output will be written to this file from offset 0.   REM set _NT_DEBUG_LOG_FILE_OPEN=U:\WinNT\DEBUG\DEBUG.LOG   REM set _NT_DEBUG_CACHE_SIZE=x   remote /s "%1kd -m %4 %5 %6 %7 %8 %9" debug   REM Usage: *kd [-?] [-v] [-m] [-r] [-n] [-b] [-x] [[-l   SymbolFile] [KrnlName]   REM   where:   REM       -v   Verbose mode   REM       -?   Display this help   REM       -n   No Lazy symbol loading   REM       -m   Use modem controls   REM       -b   Break into kernel   REM          -c     Resync on Connect   REM Control Keys:   REM   . <Ctrl-C> Break into kernel   REM    <Ctrl-B><Enter> Quit debugger   REM   . <Ctrl-R><Enter> Resynchronize target and host   REM   . <Ctrl-V><Enter> Toggle Verbose mode   REM   . <Ctrl-D><Enter> Display debugger debugging information  through the following command:  [u:\winnt\debug] remdbg <kd> <localSymbols> <baseBuildpath> <addOptions>               ^    ^       ^       ^  Kernel Debugger to use ---+    |       |       |   Example: i386 | MIPS | Alpha  |       |       |                   |       |       |  localSymbols without Symbols name -+       |       |   Example: c:\winnt\debug            |       |                          |       |  baseBuild (UNC) without Symbols name ------------+       |   Example: <Symbols server>\528\i386              |                                  |  Additional Debug Options ---------------------------------------+   Example: -b (Break In on Connect) -c (Resync on Connect)						
Obraťte se na služby podpory produktů společnosti Microsoft (Enterprise technická podpora)Další informace týkající <symbols server="">.</symbols>

Příklad

remdbg i386 u:\winnt\debug <symbols server="">\528\i386 -b</symbols>
"Řetězec modemu u modemů UsRobotics = tahače & AT & I0 & K0 & M0"

*************************************************   REMOTE  ***********************   SERVER  **************************************************
Připojení: Vzdálené /C MARCM.Ladění portu

Ladicí program Microsoft(R) Windows NT
Verze 1.00
(C) 1991 Microsoft Corp.

Cesta pro hledání symbolů je: u:\winnt\debug\Symbols;.;
KD: Obrázek nástroje ntoskrnl.exe založené na 80100000
KD: Předběžné načtení symbolů jádra z u:\winnt\debug\Symbols\exe\ntoskrnl.DBG.
KD: čekání na připojení...
KD: Žádné nosné - v režim terminálu

> Z tohoto místa vložit nad řetězce Modem a počkejte, modememVraťte se na OK. Zadejte ATDT<phone number=""> vzdálené cílové počítače, jak je uvedeno níže:</phone>TAHAČE & AT & I0 & K0 & M0
TAHAČE & AT & I0 & K0 & M0

OK
ATDT9,<phone number=""></phone>
ATDT9,<phone number=""></phone>

PŘIPOJIT 9600
KD: Carrier detect - předáno debugger
^ R \\ Resync společnosti ladicí programy
KD: Vytvořeno připojení ladicího programu jádra. (Požadováno počáteční zarážku)
NT! _KeUpdateSystemTime + 0x109:
8015e109 cc int 3
kd >
Informace o povolení vzdáleného ladění v aktualizaci Service Pack 2 pro systém Windows XP navštivte následující Web společnosti Microsoft:
3.10 3.50 3.51

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 121543 - Poslední kontrola: 02/28/2014 21:57:04 - Revize: 4.0

Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Workstation 3.1, Microsoft Windows NT Workstation 3.5, Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbmt KB121543 KbMtcs
Váš názor