Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Nastavení zdrojů dat ODBC při distribuci Apps

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:123008
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Tento článek popisuje následující čtyři metody pro nastavení ODBCzdroj dat v počítači:
 • Nastavení ODBC
 • RegisterDatabase
 • ROZHRANÍ API ODBC
 • Skrytá kopie z INI soubory
Další informace

Požadované soubory

Musí být distribuovány následující soubory s aplikací při použitíODBC. Při vytváření distribučních disků pomocí Průvodce instalací, zajištěnípotřebné soubory obsažené v seznamu souborů. Všechny souboryuvedené by měly být nainstalovány v adresáři \WINDOWS\SYSTEM.

Volitelné soubory (SQL Server nebo Oracle) jsou označeny hvězdičkou (*).
File         Description----------------------------------------------------------------------ODBC.DLL       The ODBC Driver Manager. This DLL is called by the           Microsoft Jet database engine when performing ODBC           operations. The Driver Manager handles loading the           correct ODBC driver and dispatching ODBC function           calls to the driver.ODBCINST.DLL     The ODBC Driver Installation library. This DLL           contains Driver installation specific functions.           The ODBC Administrator (ODBCADM.EXE) calls functions           exported from this DLL when installing ODBC           drivers. You may also call functions in this DLL           to automate driver installation.ODBCADM.EXE      The ODBC Administrator program. This program           allows a user to install ODBC drivers and           set up or modify Data Sources.ODBCINST.HLP     The ODBC Administrator help file.COMMDLG.DLL      The Common Dialog DLL. This DLL is used by the           ODBC Administrator program.CTL3D.DLL       The 3D Control DLL. This DLL is used by the ODBC           Administrator program. If you are using ODBC.DLL           version 1.05 or greater, you need to distribute           CTL3DV2.DLL.PDSODBC.DLL      Crystal Reports Physical Server DLL for ODBC. This           DLL is required only if your application uses Crystal           Reports to access an ODBC data source.<driver>.DLL     The ODBC driver(s) that the application will use           to connect to specific Data Sources.           SQL Server: SQLSRVR.DLL*           Oracle 6:  SQORA.DLL*<netlib>.DLL     The network library file(s). This file is used           to access the Data Source when using a specific           network protocol.           Named Pipes: DBNMP3.DLL*           TCP/IP (Sybase SQL Server): WDBNOVTC.DLL*           IPX/SPX (Sybase SQL Server): WDBNOVSP.DLL*           SQL*Net Interface: ORA6WIN.DLL*INSTCAT.SQL*     SQL Server Catalog Stored Procedures script.DRVSSRVR.HLP*     SQL Server ODBC Driver help file.ORASETUP.DLL*     Oracle ODBC Driver setup functions.DRVORACL.HLP*     Oracle ODBC Driver help file.ORACLE.TXT*      Oracle ODBC Setup "read me" file.ODBC.INI       Initialization file containing information           about specific Data Sources. The DSN parameter           in the Connect property of the data control or           the OpenDatabase statement corresponds to an           entry in the ODBC.INI. This file must also be           created or modified on the client computer.ODBCINST.INI     The Initialization file that contains           information about installed ODBC drivers. The           RegisterDatabase statement and ODBC Administrator           use the information contained in this file to           set up Data Sources. Entries in ODBCINST.INI           are created either by running an ODBC driver           setup or through the ODBC API. This file must           also be either created or modified on the client           computer.

Čtyři metody pro získání DSN informace do ODBC.INI a ODBCINST.INI

Na.Soubory INI ukládání informací o ovladače ODBC a dat ODBCZdroje. Následkem toho jsou proměnné – je již pravděpodobně uživatelenainstalován v adresáři \WINDOWS. Pokud vývojář slepěKopírovat ODBC.INI a ODBCINST.Může nové soubory INI do počítače uživatelepřepište existující zdroje dat.

Níže jsou čtyři metody, které můžete získat informace o DSN do uživateleODBC.INI a ODBCINST.Soubory INI.

Nastavení ODBC

Instalace ovladače ODBC a vytvořit zdroj dat ODBC VisualZákladní dokumentaci online doporučuje zkopírovat celýobsah adresáře \VB\ODBC na disk další distribuci.

Jako vývojář, můžete vložit disk a nastavení.Spustit EXEz diskety. Kromě toho můžete vyzvat uživatele k vloženíODBC disketu a poté příkaz prostředí prostředí jazyka Visual Basicnastavení.EXE.

Průvodce instalací zkopíruje a upravuje SETUP1.MAK do SETUP1A.MAK běhemproces vytváření distribučních disků. Sestavení SETUP1A.MAK doSETUP1.EXE, jej zkomprimuje a zkopíruje jej do distribučních disků. KdyžINSTALAČNÍ PROGRAM.EXE, je provedena na discích distribuční soubory v instalačním programu.LSTbudou zkopírovány do cílového počítače. SETUP1.EX_ je pak nekomprimovaný aspuštění spouštění kopírování souborů z disket do cílového umístěnípočítač.

Je možné upravit SETUP1A.MAK, sestavení SETUP1.EXE, komprese,a zkopírujte jej do distribučních disků. Zajistit, aby komprimovaný souborvelikost se vejde na prvním disku, distribuce, musí pro zapisování projektu skód před prvním spuštěním Průvodce instalací. Pak můžete změnitkód do komentáře a přidat nový kód pro zadání nastavení ODBC pro disk. Navelikost výsledného souboru EXE stále potom vejde na první disketu distribucedisk.

Upravte SETUP1.FRM v adresáři \VB\SETUPKIT\SETUP1 přidejte nezbytnépro zapisování spustitelného kódu. Tento soubor je zkopírován do SETUP1A.MAK běhemSpuštění Průvodce instalací.

POZNÁMKA:: Technické podpory Microsoft nepodporuje změnuProces instalace nebo některé instalační soubory. Podpora je poskytována pro nastaveníSoubory a Průvodce vytvoří na základě "tak jak je" pouze.

Zde jsou postupujte podle následujících kroků:

 1. Spusťte aplikaci Visual Basic a z nabídky Soubor zvolte Otevřít projekt. Otevřít SETUP1.MAK v adresáři \VB\SETUPKIT\SETUP.
 2. Vyberte SETUP1.FRM z okna projektu. Stisknutím klávesy F7 zobrazení kódu.
 3. Na konci Form_Load postupu přidejte následující kód v ExitSub: Popisek části po RestoreProgMan a před příkaz End:
     Dim tmpK As String   Dim tmpS As String   Dim I As Long   tmpK = "dummy"   For I = 1 To 1000     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   Next I
 4. Uložte projekt (ALT, F, V).
 5. Spustit Průvodce instalací a vytvoření distribučních disků.
Po vytvoření disků je třeba vrátit zpět do VisualZákladní, úprava SETUP1A.MAK a přidejte příslušný kód pro zadáníNastavení ODBC A instalační Disk. Postupujte takto:

 1. Spusťte aplikaci Visual Basic.
 2. Otevřete SETUP1A.MAK projektu v \VB\SETUPKIT\SETUP1 (ALT, F, M).
 3. Zvolte SETUP1A.Zobrazit kód FRM a stiskněte klávesu F7.
 4. V proceduře Form_Load umístěte apostrof na začátku každého řádku fiktivní kódu, který byl dříve vložen jako zástupnou:
     'Dim tmpK As String   'Dim tmpS As String   'Dim I As Long   'tmpK = "dummy"   'For I = 1 To 1000   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   'Next I
 5. Přidejte následující kód do procedury Form_Load okamžitě Následující kód s komentářem:
     x% = MsgBox("Do you want to install the ODBC Drivers?", 36,     App.title)   If x% = 6 Then     If Not PromptForNextDisk(2, SourcePath$ + "ODBCADM.EX_") Then      GoTo ErrorSetup     End If     x% = Shell(SourcePath$ &amp; "setup.exe")   End If
 6. Změnit číslo 1 je větší než celkový počet Vytvoření distribučních disků. První parametr je číslo disku PromptForNextDisk postup. V tomto příkladu další disk výzva pro 2.
 7. Uložte SETUP1A.MAK projektu a vytvořit spustitelný soubor jako SETUP1.EXE v adresáři \VB\SETUPKIT\SETUP1 (ALT, F, K).
 8. Shell na příkazový řádek systému MS-DOS a změnit adresář \VB\SETUPKIT\SETUP1. Spusťte na příkazovém řádku následující:
  \VB\SETUPKIT\KITFILES\COMPRESS - r SETUP1.EXE
 9. Vložte první disketu distribuce do příslušné jednotky a Kopírovat SETUP1.EX_ na disketu:
  Kopírovat SETUP1.EX_ A:\SETUP1.EX_
Nyní při spuštění rozdělení disků, v posledním kroku budou výzvyInstalace a nastavení ODBC disku. INSTALAČNÍ PROGRAM.EXE bude spuštěn zTento disk a uživatel poté můžete nainstalovat příslušný ovladač ODBC aVytvořte zdroj dat nezbytné. Měli byste zahrnout pokyny pro tentoproces.

Další informace o úpravách SETUP1.EXE naleznete v kapitole 25,"Distribuce aplikace" v jazyce Microsoft Visual Basic Programmer'sPříručka.

RegisterDatabase

Visual Basic obsahuje prohlášení RegisterDatabase na pomoc při instalaciZdroje dat ODBC, nejsou ovladače. Prohlášení RegisterDatabase předpokládá, žeODBCINST.INI a ODBCINST.Knihovna DLL je již v počítači. To znamenáPřed spuštěním RegisterDatabase musí být nainstalovány ovladače. Pokud ano,vývojář použít k přidávání nebo aktualizaci položky v RegisterDatabaseODBC.INI.

Problém při použití této metody je, že pokud klientský počítač nemá.ODBC nainstalované v počítači, ODBCINST.INI a knihovny DLL nebude existovat.Také pokud je do počítače nový ovladač ODBC, nebude existovat žádná položkaChcete-li jej v ODBCINST.INI, tak RegisterDatabase pak také selže.

Následující popis, syntaxe, poznámky a příkladProhlášení RegisterDatabase pocházejí z online nápovědy jazyka Visual Basic:

Popis:
Umožňuje připojit informace název zdroje dat ODBC k dispozici pomocí funkce OpenDatabase.
Syntaxe:
RegisterDatabase dsn, pasivní, atributy ovladače,
Poznámky:RegisterDatabase prohlášení má následující části:

 • NÁZEV DSN: Řetězcový výraz, který je používán OpenDatabase funkce a označuje blok popisné informace o zdroj dat. Například pokud je zdroj dat ODBC vzdálené databáze, je název serveru.
 • OVLADAČ: Řetězcový výraz obsahující název ovladače ODBC. Nejedná se o název souboru knihovny DLL ovladačů ODBC. Například "sql Server" nebo "Oracle" je název ovladače, ale "SQLSRVR.Knihovna DLL"je název souboru DLL. Musíte mít ODBC a příslušný ovladač. již nainstalována.
 • PASIVNÍ: Numerického výrazu, který je PRAVDA, pokud nechcete, aby Zobrazte dialogy ovladače ODBC, které se dotázat na specifické pro ovladač informace nebo False, pokud chcete zobrazit ovladače ODBC dialogová okna. Pokud pasivní je PRAVDA, atributy, které musí obsahovat všechny potřebné informace specifické pro ovladač nebo dialogové okno se nezobrazí přesto.
 • ATRIBUTY: Řetězcový výraz, který je seznam klíčových slov, které mají být přidány pro ODBC.Soubor INI. Klíčová slova jsou v návrat vozíku řetězec oddělený.
Příklad:
   Sub Command1_Click ()     Dim att As String     Dim mydb As Database     att = "Description = SQL Server on server Texas" & Chr$(13)     att = att & "OemToAnsi=No" & Chr$(13)  ' Build keywords string.     att = att & "Server=TEXAS" & Chr$(13)     att = att & "Network=DBNMP3" & Chr$(13)     att = att & "Address=\\TEXAS\PIPE\SQL\QUERY" & Chr$(13)     att = att & "Database=Pubs" & Chr$(13)     att = att & "LastUser=Stimpy"     ' Update ODBC.INI.     RegisterDatabase "Texas", "SQL Server", True, att     Set mydb = OpenDatabase("Texas", False, False, "ODBC;")     mydb.Close   End Sub
V případě, že databáze je již registrován v ODBC.Je položka souboru INIaktualizovat. Pokud z nějakého důvodu selže RegisterDatabase, jsou provedeny žádné změnyODBC.Soubor INI a chybě dochází.

ROZHRANÍ API ODBC

To je pravděpodobně nejpružnější a co nejúčinnější metodu, ale většinaVývojáři nejsou obeznámeni s ním a nemají ODBC SDK,dokumenty API. Vývojáři měli získat vývoj softwaru společnosti MicrosoftKit (SDK) a get "Microsoft ODBC 2.0 Programmer's Reference and SDKPříručka"nakladatelství Microsoft Press.

Kopírovat INI

Pokud vývojář, je jisté, že ODBC.INI a ODBCINST.INI neexistují.v počítači instalace se můžete jednoduše zkopírovat soubory. VšakVývojář musí zajistit, že cesty k ovladačům správné; cesty jsouplně kvalifikovaný v.Soubory INI. Například ODBC.Soubor INIZadejte C:\WINDOWS\SYSTEM\SQLSRVR.Knihovna DLL jako ovladač serveru SQL Server, takžeInstalační program systému Windows pro uživatele je v \WIN31, cesta nebude fungovat.
3.00 4.00

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 123008 - Poslední kontrola: 12/04/2015 10:43:42 - Revize: 3.0

Microsoft Visual Basic 4.0 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbdatabase kbhowto kbmt KB123008 KbMtcs
Váš názor