Odstraňování potíží se zobrazením v systému Windows

Tento článek byl dříve publikován CZ127139
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Pokud tento článek nepopisuje potíže, které máte s vaším hardwarem, naleznete další informace o hardwaru na webu na následující adrese:
Souhrn
Tento článek popisuje odstraňování potíží se zobrazením a chyb souvisejících s ovladačemgrafické karty, ke kterým dochází při spouštění nebo práci se systémemWindows 95, Windows 98 či Windows Millennium Edition (ME).
Další informace
Potíže se zobrazením, ke kterým dochází při normálním spouštění systému Windows, alenikoli při spouštění v Nouzovém režimu, obvykle souvisí s ovladačem grafické karty, kterýse systém Windows pokouší použít. Podle následujících pokynů zjistěte, jestli je použitý ovladačgrafické karty pro systém Windows 3.1, Windows 95, Windows 98 čiWindows ME:
 1. V libovolném textovém editoru (například Poznámkový blok) otevřete soubor System.ini uložený ve složce Windows.
 2. V oddílu [Boot] nalezněte řádek "Display=". Pokud tento řádek neobsahuje následující řetězec, je použitý ovladač určený pro systém Windows 3.1 nebo nižší:
     Display.drv=Pnpdrvr.drv 
Pokud používáte ovladač grafické karty určený pro systém Windows 95, Windows 98 či Windows ME,přejděte k oddílu "Upřesnění nastavení grafiky" v tomto článku. V opačném případěpokračujte následujícím oddílem.

Ovladače grafické karty určené pro systém Windows 3.1

Pokud není pro vaši grafickou kartu k dispozici ovladač pro systém Windows 95/98,zkuste použít ovladač určený pro systém Windows 3.1 dodaný výrobcem karty.Další informace o instalaci takového ovladače naleznete v dokumentacik danému ovladači.

Poznámka: Pokud v systému Windows 95, Windows 98 či Windows ME používáte ovladač grafické karty určený pro systém Windows 3.1, nemůžete používatněkteré nové funkce grafického uživatelského rozhraní, jako například:
 • Animované kurzory. Další informace o používání animovaných kurzorů naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  ID článku:123334
  NÁZEV : Požadavky pro použití animovaných kurzorů
 • Dynamické změny rozlišení. V mnoha případech je v systémech Windows 95, Windows 98 a Windows ME možné změnit rozlišení zobrazení bez nutnosti restartovat systém. Systém je nutné restartovat po změně hloubky barev či ovladače grafické karty.
 • Automatická změna ovladače. Pokud systém Windows zjistí potíže s grafickou kartou nebo jejím ovladačem, restartuje se se standardním ovladačem VGA.
 • Virtuální vyrovnávací paměť snímků pro systém Windows 95/98 (Vflatd.vxd). Ovladač Vflatd.vxd poskytuje vyrovnávací paměť snímků o velikosti až 1 MB. Ovladače grafické karty pro systém Windows 3.1 mají velikost vyrovnávací paměti snímků omezenou na 64 kB a ovlivňují množství systémových prostředků.
Pokud ovladač grafické karty určený pro systém Windows 3.1 nefunguje v systému Windows 95, Windows 98 či Windows ME správně,použijte standardní ovladač VGA dodaný s operačním systémem. Postupujte podle následujícíchpokynů:

Windows 95:
 1. Klepněte na tlačítkoStart, dále na položkuNastavení, dále klepněte na položkuOvládací panelya poté poklepejte na položkuObrazovka.
 2. Klepněte na kartuNastavenía poté klepněte na tlačítkoZměnit typ obrazovky.
 3. Klepněte na tlačítkoZměnitve skupiněTyp adaptérua poté klepněte na přepínačZobrazit všechna zařízení.
 4. V seznamuVýrobciklepněte na položku(Standardní typy adaptérů).
 5. V seznamuModelyklepněte na položkuStandardní grafický adaptér (VGA), klepněte na tlačítkoOKa poté klepněte na tlačítkoZavřít.
 6. Klepněte na tlačítkoZavřít.
Windows 98 a Windows ME:
 1. Klepněte na tlačítkoStart, dále na položkuNastavení, dále klepněte na položkuOvládací panelya poté poklepejte na položkuObrazovka.
 2. Klepněte na kartuNastavenía poté klepněte na tlačítkoUpřesnit.
 3. Klepněte na kartuAdaptéra poté klepněte na tlačítkoZměnit.
 4. Klepněte na tlačítkoDalší, klepněte na přepínačZobrazit seznam všech ovladačů v daném umístění a vybrat ovladača poté klepněte na tlačítkoDalší.
 5. Klepněte na přepínačZobrazit všechna zařízení.
 6. V seznamuVýrobciklepněte na položku(Standardní typy adaptérů).
 7. V seznamuModelyklepněte na položkuStandardní grafický adaptér (VGA), klepněte na tlačítkoOKa poté klepněte na tlačítkoDalší.
 8. Klepněte na tlačítkoDalší, poté znovu klepněte na tlačítkoDalšía poté klepněte na tlačítkoDokončit.
 9. Klepněte na tlačítkoZavřít, poté znovu klepněte na tlačítkoZavříta poté klepnutím na tlačítkoAnorestartujte počítač.
Pokud nebyly potíže takto odstraněny, pokračujte následujícímoddílem.

Upřesnění nastavení grafiky

Systémy Windows 95, Windows 98 a Windows ME mají integrované funkce pro odstraňování potížíse zobrazením. Pomocí posuvníku můžete měnit způsob použití grafické kartyv systému. Obvykle je vhodné začít nastavením vpravo (hodnota Úplná) a postupněposouvat jezdce směrem doleva a hledat nastavení, které je plně funkční. Při hledánínejvhodnějšího nastavení zobrazení pomocí posuvníku postupujte podlenásledujících pokynů:
 1. V dialoguOvládací panelypoklepete na položkuSystém.
 2. Klepněte na kartuVýkona poté klepněte na tlačítkoGrafika.
 3. PosuvníkHardwarová akceleracemá čtyři polohy (Úplná, Velká, Základní a Žádná). Každé z těchto nastavení je popsané níže.
  1. Úplná:

   Toto nastavení je výchozí a umožňuje úplnou hardwarovou akceleraci.
  2. Velká:

   Toto nastavení přidává do systémových souborů následující položky:

   1. SWCursor=1 do oddílu [Display] souboru System.ini

    Nastavení SWCursor na hodnotu 1 zakazuje hardwarové ovládání kurzoru.

    Poznámka: Toto nastavení je podobné použití přepínače /Y pro některé verze ovladače myši Microsoft Mouse v systému MS-DOS.

   Nastavení Velká je určené pro ovladače Western Digital (WD) a S3 a kompatibilní. Pokud dochází k potížím se zobrazením ukazatele myši, zkuste toto nastavení.
  3. Základní:

   Toto nastavení přidává do systémových souborů následující položky:

   1. SafeMode=1 do oddílu [Windows] souboru Win.ini

    Nastavení SafeMode na hodnotu 1 umožňuje základní akceleraci (například operace pattern bit block transfer [bitblt] a screen-to-screen bitblt).
   2. MMIO=0 do oddílu [Display] souboru System.ini

    Nastavení MMIO na hodnotu 0 zakazuje ovladačům S3 a kompatibilním mapování vstupně-výstupních operací do paměti.
   3. SWCursor=1 do oddílu [Display] souboru System.ini

    Nastavení SWCursor na hodnotu 1 zakazuje hardwarové ovládání kurzoru.

   Nastavení Základní zkuste tehdy, pokud počítač náhodně přestává reagovat a používáte ovladač S3 nebo kompatibilní.
  4. Žádná:

   Toto nastavení přidává do systémových souborů následující položky:

   1. SafeMode=2 do oddílu [Windows] souboru Win.ini

    Nastavení SafeMode na hodnotu 2 úplně zakazuje hardwarovou akceleraci (například uživatelské rozhraní volá pro vykreslování obrazovky přímo modul pro rastrové zobrazení nezávislé na zařízení namísto použití ovladače).
   2. MMIO=0 do oddílu [Display] souboru System.ini

    Nastavení MMIO na hodnotu 0 zakazuje ovladačům S3 a kompatibilním mapování vstupně-výstupních operací do paměti.
   3. SWCursor=1 do oddílu [Display] souboru System.ini

    Nastavení SWCursor na hodnotu 1 zakazuje hardwarové ovládání kurzoru.

    Nastavení Žádná zkuste tehdy, pokud počítač náhodně přestává reagovat, máte ovladač S3 nebo kompatibilní a nastavení Základní potíže neodstranilo.
Pokud nebyly potíže takto odstraněny, pokračujte následujícímoddílem.

Poznámka: Pokud omezíte úroveň hardwarové akcelerace zobrazení a odstraníte tak potíže, můžete obvykle ponechat funkční nastavení. NastaveníZákladníaŽádnáje většině případů více kompatibilní než nastaveníÚplná. Pokud ovšem používáte programy, které požadují úplnou akceleraci (například některé plně grafické hry), obraťte se na výrobce grafické karty se žádostí o aktualizovanou verzi ovladače.

Potíže při změně barevné hloubky

Pokud dochází při změně barevní hloubky k potížím, například nelze zvolit jinou hodnotu než 256 barev, může být příčinou chybný ovladač grafické karty.Další informace o odstraňování potíží se zobrazením naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
131806 Windows 95/98: Jak nainstalovat nebo změnit ovladač grafické karty
Obraťte se na výrobce grafické karty a ověřte, zda používáte správný ovladač.

Monitory

Podle následujících pokynů ověřte, zda je nastavený správnýmonitor:

Upozornění: Pokud vyberete jiný typ monitoru nebo jej nastavíte tak,že překročíte jeho funkční možnosti, může dojít k jeho poškození. Konkrétnímožnosti nastavení monitoru naleznete v jeho dokumentaci nebo vám je poskytnejeho výrobce.

Windows 95:
 1. Klepněte na tlačítkoStart, dále na položkuNastavení, dále klepněte na položkuOvládací panelya poté poklepejte na položkuObrazovka.
 2. Klepněte na kartuNastavenía poté klepněte na tlačítkoZměnit typ obrazovky.
 3. Klepněte na tlačítkoZměnitve skupiněTyp monitorua poté klepněte na přepínačZobrazit všechna zařízení.
 4. V seznamuVýrobciklepněte na výrobce monitoru.

  Poznámka: Pokud není výrobce vašeho monitoru v seznamu uvedený, klepněte na položku(Standardní typy monitorů).
 5. V seznamuModelyklepněte na typ odpovídající vašemu monitoru, klepněte na tlačítkoOKa poté klepněte na tlačítkoZavřít.
 6. Klepněte na tlačítkoOK.
Windows 98:
 1. Klepněte na tlačítkoStart, dále na položkuNastavení, dále klepněte na položkuOvládací panelya poté poklepejte na položkuObrazovka.
 2. Klepněte na kartuNastavenía poté klepněte na tlačítkoUpřesnit.
 3. Klepněte na kartuMonitora poté klepněte na tlačítkoZměnit.
 4. V seznamuVýrobciklepněte na výrobce monitoru.

  Poznámka: Pokud není výrobce vašeho monitoru v seznamu uvedený, klepněte na položku (Standardní typy monitorů).
 5. V seznamuModelyklepněte na typ odpovídající vašemu monitoru, klepněte na tlačítkoOKa poté znovu klepněte na tlačítkoOK.
 6. Klepněte na tlačítkoOK.
Pokud nebyly potíže takto odstraněny, pokračujte následujícímoddílem.

Odstranění konfliktů paměti

Určete, jestli příčinou potíží není konfliktní ovladač v paměti.Další informace jak postupovat naleznete v následujícím článkuznalostní báze Microsoft Knowledge Base:
ID článku:136337
NÁZEV : Odstraňování chybových zpráv a potíží se spouštěním systému Windows 95

Pokud nebyly potíže takto odstraněny, pokračujte následujícímoddílem.

Ověření platnosti souborů ovladače

Pro ověření platnosti souborů ovladače grafické karty použijteodpovídající postup:

Windows 95:

Spusťte znovu instalační program systému Windows 95 a po zobrazení výzvyzvolte možnost Ověřit. Tato funkce ověří všechny soubory a nahradí ty, kteréchybí nebo jsou poškozené.

Windows 98:

Spusťte nástroj Kontrola systémových souborů. Klepněte na tlačítkoStart, dále na příkaz Spustit, do pole Otevřít zapište příkaz "sfc.exe"(bez uvozovek) a poté klepněte na tlačítko OK.

Další informace o použití nástroje Kontrola systémových souborů k extrahování souborůnaleznete po klepnutí na tlačítko Start, dále položku Nápověda, dále na kartu Rejstřík. Zadejte heslo"systémový soubor" (bez uvozovek), poklepejte na téma Kontrola systémových souborů, klepnětena téma Použití programu Kontrola systémových souborů a poté klepněte na tlačítko Zobrazit.

Pokud nebyly potíže takto odstraněny, pokračujte následujícímoddílem.

Komunikace s výrobcem grafické karty

Pokud žádný z uvedených oddílů nepomůže odstranit potíže, obraťte se na výrobcegrafické karty se žádostí o aktualizovanou verzi ovladače pro systémWindows.

Nelze upřesnit nastavení zobrazení


Pokud nelze změnit nastavení zobrazení, může být příčinou poškození ovladače. Postupujte podle následujících pokynů:
 1. V Ovládacích panelech otevřete panel Systém a poté klepněte na kartuHardwarové profily. Zvýrazněte profil označený jako aktuální, klepněte na tlačítko Kopírovat a poté zadejte název nového profilu, například "Test".
 2. Restartujte počítač (klepněte na tlačítkoStart, dále na příkazVypnouta poté na položkuRestartovat) a jakmile se zobrazí zpráva "Spouštění systému Windows", stiskněte klávesu F8. Ve spouštěcí nabídce zvolte možnost Nouzový režim.
 3. Budete vyzvání k výběru hardwarového profilu. Zvolte profil "Test" a spusťte systém Windows.

  Poznámka: Tento hardwarový profil umožní provádět změny v nastavení Správce zařízení bez ztráty původní hardwarové konfigurace.
 4. Znovu otevřete panel Systém a klepněte na kartu Správce zařízení.
 5. Klepnutím na symbol plus vedle položky Grafické adaptéry zobrazíte seznam ovladačů grafických karet.
 6. Klepněte na uvedený ovladač a poté klepněte na tlačítko Odebrat. V okně upozornění "Chystáte se odebrat toto zařízení ze systému" klepněte na tlačítko OK.
 7. Pokud je v seznamu uvedeno více ovladačů, postupujte stejně pro každý ovladač.
 8. Zavřete panel Systém a poté klepnutím na tlačítkoStart, dále na příkazVypnouta poté na položkuRestartovatrestartujte počítač.
 9. V seznamu hardwarových profilů opět vyberte položku "Test". Systém Windows při spuštění rozpozná grafickou kartu a buď vyzve k restartování počítače a dokončení instalace zařízení, nebo vyzve k vložení disku či diskety s ovladačem poskytnuté výrobcem.
 10. Po restartování počítače opět zvolte profil Test a pokuste se upravit nastavení zobrazení na kartě Nastavení panelu Obrazovka v Ovládacích panelech.
 11. Pokud budou potíže odstraněny, můžete odstranit profil Test a stejným způsobem odebrat a přeinstalovat ovladač grafické karty v původním hardwarovém profilu.
 12. Pokud potíže odstraněny nebudou, odeberte profil Test a přejděte k oddílu "Komunikace s výrobcem grafické karty".
Odkazy
Další informace o grafických kartách a přepínačích, pomocí kterých je možné odstranitněkteré potíže se zobrazením, naleznete v následujícím článku znalostní bázeMicrosoft Knowledge Base:
ID článku:124267
NÁZEV : Informace o grafických kartách a užitečné přepínače
HWDISTS 98 odstraňování potíží úvodní obrazovka barevná hloubka 256 w95hwfaq
Vlastnosti

ID článku: 127139 - Poslední kontrola: 12/04/2015 11:08:54 - Revize: 3.0

Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 95

 • kbnosurvey kbarchive kbdisplay kbfaq kbhardware kbhw kbinfo kbtshoot kbwinme win95 win98 win98se KB127139
Váš názor