Mrtvý rozpoznávání brány v protokolu TCP/IP pro Windows NT

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:128978
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zazálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že nastane problém. Informace o zálohování, obnovení a úpravě registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986Popis registru systému Microsoft Windows
Souhrn
Microsoft TCP/IP WINDOWSNT poskytuje metodu zjištění, zda výchozí brána stále pracuje. Rozpoznávání mrtvé brány je povolena ve výchozím nastavení (na NT 3.51 4.0 a výše) při instalaci protokolu TCP/IP. Microsoft TCP/IP neposkytuje metodu rozpoznat, kdy výchozí brány vrátí operace.
Další informace
Upozornění: Použijete-li Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné problémy, které mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže vzniklé v důsledku nesprávného použití Editoru registru budete moci vyřešit. Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.

Rozpoznávání mrtvé brány pracovat správně musíte zadat více než jednu adresu výchozí brány v Upřesnit v dialogovém okně konfigurace TCP/IP pole v části sítě ovládacím. Pokud výchozí brána selže odpovídat na požadavky TCP po několika pokusech, IP přímé pakety na adresu zadanou záložní bránu. Zde je příklad, jak bude chovat WINDOWSNT při aktuální výchozí brána je k dispozici a máte konfigurován více než jeden výchozí brány:

WINDOWSNT přepne do další výchozí brány na seznamu. Původní výchozí brány pochází zpět, vyšle jeho trasy jiných inteligentní směrovačů.

Při WINDOWSNT pokusí o přístup k síti prostřednictvím aktuální výchozí brány, bude být informováni o výhodnější trasu (původní výchozí brány). WINDOWSNT bude přidání hostitele trasy do směrovací tabulky, ale bude NOT přepnout zpět na původní výchozí brány. Přepněte zpět do pomocí původní výchozí brány bude nutné restartovat Windows NT Server.

Poznámka: Pokud výchozí brána druhého nedostupné, jej přepne do další výchozí brány nakonfigurovat na seznamu. Jakmile je dosaženo konce seznamu výchozích bran, hledání vrátí na začátek znovu.

Informace o získání dokumentů RFC naleznete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
185262: Jak získat Request for Comments dokumenty z Internetu
Nastavení registru umožňuje rozpoznávání mrtvé brány lze nalézt v následujícím umístění registru WINDOWSNT 3.5:
Klíč: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters

Název hodnoty: EnableDeadGWDetect
Hodnota typu: REG_DWORD
Hodnota rozsah: 0 nebo 1 (NEPRAVDA, PRAVDA)


Výchozí nastavení je 1 (PRAVDA)
Poznámka: Rozpoznání mrtvé brány je povolena ve výchozím nastavení systém Windows NT 3.51 4.0 a vyšší. Tato změna registru platí pouze pro Windows NT 3.5.

Další informace o rozpoznávání mrtvé brány v systému Windows NT klepněte na článek číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
171564TCP/IP mrtvé brány Detection algoritmus aktualizované WINDOWSNT
Odkazy
"Inter-Networking s aplikací Microsoft TCP/IP Using Microsoft Windows NT", účastník daného sešitu Microsoft WWT 1993, pg. 72; Dodatek A, pg. 217.
prodnt hradlo směrování chodník nejkratší

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 128978 - Poslední kontrola: 12/04/2015 11:15:27 - Revize: 2.1

Microsoft Windows NT Workstation 3.5, Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 3.5, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbmt kbinfo kbnetwork KB128978 KbMtcs
Váš názor