Seznam chybových zpráv "SU" instalačního programu systému Windows 95, Windows 98 a Windows ME

Tento článek byl dříve publikován CZ129971
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Tento článek obsahuje seznam chybových zpráv, které se mohou zobrazit během instalace systémů Windows 95, Windows 98, Windows 98 Druhé vydání a Windows Millennium Edition (ME). Článek také popisuje, jak vyřešit potíže systémů spojené s některými chybovými zprávami.
Další informace
Následující oddíly popisují chybové zprávy, které se mohou zobrazit po spuštění instalace a popisují postupy vedoucí k jejich odstraňování.

SU0010

Upozornění SU0010
Instalační program nalezl v počítači oddíl vytvořený aplikací Boot Manager.Po instalaci systému Windows nebudete moci aplikaci Boot Managerpoužívat. Podrobnosti najdete v souboru SETUP.TXT na Instalační disketě č. 1nebo na disku CD-ROM po ukončení instalačního programu.
Informace obsažené v souboru SETUP.TXT naleznete také v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
271240 Obsah souboru SETUP.TXT systému Windows Millennium Edition
232018 Soubor SETUP.TXT systému Windows 98 Druhé vydání
179756 Soubor SETUP.TXT systému Windows 98
305710 Soubor SETUP.TXT systému Windows 95

SU0011

Upozornění SU0011
Instalační program nalezl na pevném disku oddíl chráněný heslem.Aby mohla instalace sytému Windows 95 (nebo systému Windows 98)pokračovat, musíte tuto ochranu odstranit. Podrobnosti najdete v souboruSETUP.TXT na Instalační disketě č. 1 nebo na disku CD-ROM.

Informace obsažené v souboru SETUP.TXT naleznete také v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
271240 Obsah souboru SETUP.TXT systému Windows Millennium Edition
232018 Soubor SETUP.TXT systému Windows 98 Druhé vydání
179756 Soubor SETUP.TXT systému Windows 98
305710 Soubor SETUP.TXT systému Windows 95

SU0012

Upozornění SU0012
Instalační program nalezl na pevném disku oddíl systému souborů OS/2 nebo NTFS.Soubory v tomto oddílu nebudou v případě používání systému Windows 95(nebo systému Windows 98) dostupné. Podrobnosti najdete v souboru SETUP.TXTna Instalační disketě č. 1 nebo na disku CD-ROM.
Informace obsažené v souboru SETUP.TXT naleznete také v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
271240 Obsah souboru SETUP.TXT systému Windows Millennium Edition
232018 Soubor SETUP.TXT systému Windows 98 Druhé vydání
179756 Soubor SETUP.TXT systému Windows 98
305710 Soubor SETUP.TXT systému Windows 95

SU0013

Chybová zpráva SU0013
Instalační program nemohl na spouštěcí jednotce vytvořit soubory a nemůženainstalovat systém Windows. Používáte-li systém souborů HPFS nebo NTFS, musítevytvořit spouštěcí oddíl systému MS-DOS. Je-li nainstalován server LANtastic neboaplikace pro kompresi SuperStor, musíte je před spuštěním instalace zakázat. Podrobnosti najdetev souboru SETUP.TXT na Instalační disketě č. 1 nebo na disku CD-ROM.

Tato chybová zpráva se může zobrazit, pokud instalujete systém Windows 95 na již instalovaný systém Windows 95 OSR2 na disk, který používá systém souborů FAT32.Tato chybová zpráva se také může zobrazit, pokud je spuštěný program EZ Drive se zapnutou ochranouFloppy Boot Protection. Pro odstranění těchto potíží ochranuFloppy Boot Protectionvypněte. Další informace o této chybové zprávě naleznete v následujícím článkuznalostní báze Microsoft Knowledge Base:
267782 Aplikace Norton AntiVirus 7.0 Corporate Edition neumožňuje provedení inovace
200119 Chybová zpráva: Instalační program nemůže vytvořit soubory na spouštěcí disketě. Instalace systému Windows 98 nemůže pokračovat.
188166 Chybová zpráva "SU0013" během spuštění instalačního programu v počítači Toshiba Tecra
Informace obsažené v souboru SETUP.TXT naleznete také v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
271240 Obsah souboru SETUP.TXT systému Windows Millennium Edition
232018 Soubor SETUP.TXT systému Windows 98 Druhé vydání
179756 Soubor SETUP.TXT systému Windows 98
305710 Soubor SETUP.TXT systému Windows 95

SU0014

Upozornění SU0014
Instalační program nalezl hardwarové zařízení, které neodpovídá.Klepnutím na tlačítko Pokračovat akci zopakujete.
Pokud nejste schopni odstranit tyto potíže, ukončete instalační program a všechny spuštěné programy, vypněte a poté znovu zapněte počítač. Po spuštění počítače spusťte znovu instalační program a po zobrazení výzvy vyberte režimBezpečné zotavení.

Další informace o této chybové zprávě naleznete v následujících článcíchznalostní báze Microsoft Knowledge Base:
136747 SU0014 Chyba při dosažení 100 procent stavu rozpoznávání
120388 Chybová zpráva instalačního programu systému Windows 95: Upozornění SU-0014...

SU0015

Upozornění SU0015
Instalační program nalezl na pevném disku oddíl systému souborů NTFS.Soubory v tomto oddílu nebudou v případě používání systémuWindows 95 (nebo systému Windows 98) dostupné.

SU0016

Upozornění SU0016
Instalační program nalezl na pevném disku oddíl se systémem souborů OS/2. Soubory v tomto oddílu nebudouv případě používání systému Windows 95 (nebo Windows 98) dostupné. Podrobnosti najdetev souboru SETUP.TXT na Instalační disketě č. 1 nebo na disku CD-ROM po ukončení instalačního programu.
Informace obsažené v souboru SETUP.TXT naleznete také v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
271240 Obsah souboru SETUP.TXT systému Windows Millennium Edition
232018 Soubor SETUP.TXT systému Windows 98 Druhé vydání
179756 Soubor SETUP.TXT systému Windows 98
305710 Soubor SETUP.TXT systému Windows 95

SU0018

Chybová zpráva SU0018
Instalační program nemohl na spouštěcí jednotce vytvořit soubory a nemůženainstalovat systém Windows.

V kořenovém adresáři spouštěcí jednotky je příliš mnoho souborů nebo komprimační či síťovýsoftware změnil písmeno spouštěcí jednotky. Instalační program nemohl na spouštěcí jednotcevytvořit soubory a nemůženainstalovat systém Windows.

Informace obsažené v souboru SETUP.TXT naleznete také v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
271240 Obsah souboru SETUP.TXT systému Windows Millennium Edition
232018 Soubor SETUP.TXT systému Windows 98 Druhé vydání
179756 Soubor SETUP.TXT systému Windows 98
305710 Soubor SETUP.TXT systému Windows 95

SU0019

Upozornění SU0019
Instalační program nalezl v souborech AUTOEXEC.BAT a CONFIG.SYS příkazy, které nejsou kompatibilní se systémem Windows.
Instalační program vytvoří záložní kopie existujících souborů AUTOEXEC.BATa CONFIG.SYS a pokud je to nutné, vytvoří nové soubory.

SU0129

Chybová zpráva SU0129
Instalační program nerozpoznal konfiguraci hardwaru počítače.Instalační program nemůže pokračovat a bude nyní ukončen.
K odstranění tohoto chování vypněte počítač, spusťte znovu instalační program a vyberte režimBezpečné zotavení.Další informace o této chybové zprávě naleznete v následujících článcíchznalostní báze Microsoft Knowledge Base:
186738 Přeinstalace systému Windows 98 nebo Windows ME vyvolá chybovou zprávu režimu Bezpečného zotavení

SU0130

Upozornění SU0130
Zkontrolujte, je-li v pořádku jméno uživatele, Beta ID a heslo.

SU0133

Upozornění SU0133
Instalační program nemohl zjistit konfiguraci systému pomocí úplnéhorozpoznávání. Chcete akci opakovat a použít minimální rozpoznávání?

Poznámka. Pokud uvedený postup nefunguje správně, spusťte znovu instalačníprogram a po zobrazení dotazu zvolte Bezpečné zotavení.
Další informace o této chybové zprávě naleznete v následujících článcíchznalostní báze Microsoft Knowledge Base:
186738 Přeinstalace systému Windows 98 nebo Windows ME vyvolá chybovou zprávu režimu Bezpečného zotavení
258560 Přeinstalace systému Windows 98 nebo Windows ME vyvolá chybovou zprávu režimu Bezpečného zotavení
262793 Při instalaci systému Windows Millennium Edition nelze zrušit volbu Uložení systémových souborů
262381 Jak odstraňovat potíže se zablokováním systému během rozpoznávání hardwaru

SU0135

Upozornění SU0135
Instalační program nerozpoznal správně některý hardware. Pro potvrzení nastaveníhardwaru klepněte na tlačítko Změnit nastavení počítače.
Další informace naleznete v následujícím článkuznalostní báze Microsoft Knowledge Base:
262381 Jak odstraňovat potíže se zablokováním systému během rozpoznávání hardwaru

SU0136

Upozornění SU0136
Instalační program nemohl inicializovat nápovědu systému Windows. Nápovědasystému Windows nemusí být během instalace systému Windows k dispozici.

SU0139

Upozornění SU0139
Zadaný adresář obsahuje verzi systému Windows s odlišnou znakovousadou. Instalační program nemůže tuto verzi inovovat.Vyberte jiný adresář.

SU0141

Upozornění SU0141
Soubory pro spouštěcí disketu nelze zkopírovat. V instalaci můžetepokračovat bez vytvoření spouštěcí diskety. Pokračujte klepnutímna tlačítko OK.

SU0142

Upozornění SU0142
Instalační program nenalezl dostatek volných položek pro adresáře v kořenovém adresáři následujícíchjednotek. Uvolněte je odstraněním některých souborů nebo adresářů.Instalační program potřebuje na jednotce alespoň Xkrát více volných položek pro adresáře.

SU0147

Upozornění SU0147
Instalační program nenalezl dostatek volných položek pro adresáře v kořenovém adresářispouštěcí jednotky. Uvolněte místo odstraněním některých souborů nebo adresářůa poté spusťte instalaci znovu. Instalační program potřebuje na jednotce nejméně Xkrát více volných položek pro adresáře.Číslo "X" může být různé.

SU0151

Upozornění SU0151
Instalační program nemohl zjistit, jestli má počítač minimální požadovanou velikostpaměti nutnou pro spuštění systému Windows 95 (nebo Windows 98). Chcete v instalacipokračovat?

SU0152

Upozornění SU0152
Tento počítač má X bajtů paměti (RAM). Systém Windows 95 (nebo Windows 98)požaduje nejméně X bajtů. Před spuštěním instalace systému Windows 95(nebo Windows 98) nainstalujte více paměti.

SU0153

Upozornění SU0153
V jednotce X, hostitelské jednotce pro komprimovanou jednotku X, musí býtpro instalaci Windows nejméně X bajtů volných. Uvolněte místo na diskua spusťte instalaci znovu.

SU0156

Upozornění SU0156
Instalační program zjistil v tomto počítači doplňky pro Pen verze 1.0. Budete-lipokračovat, doplňky budou odstraněny. Chcete-li pokračovat, klepněte na tlačítkoOK, instalační program můžete ukončit klávesou Storno.

SU0159

Upozornění SU0159
Zadaný adresář X obsahuje instalaci systému Windows NT.Instalační program nemůže do tohoto adresáře instalovat.Vyberte jiný adresář.
Další informace o možnostech spouštění více systémů se systémem Windows NT naleznetev následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
153762 Jak nastavit možnost spouštění více systémů v počítači po instalaci systému Windows NT
221061 Nelze používat více systémů se systémem Windows 2000 na sdíleném oddílu
289283 Popis podporovaných konfigurací možnosti spouštění více systémů
243896 Jak nastavit možnost spouštění systému Windows 98 a systému Windows NT ze svazku typu FAT16 nebo NTFS
293401 Jak umožnit spouštění obou systémů po instalaci systému Windows ME do počítače se systémem Windows 2000
155034 Možnost spouštění systému Windows NT Workstation 4.0 a Windows 95 v jednom počítači

SU0160

Upozornění SU0160
Adresář X určený pro instalaci systému Windows již instalaci systému Windowsobsahuje. Vyberte jiný adresář.

SU0161

Upozornění SU0161
Zadaný adresář X, který je nutný k instalaci systému Windows, již instalacisystému Windows obsahuje. Instalační program vybere jiný adresář, kterýmůžete později změnit.

SU0162

Upozornění SU0162
Zadaný adresář X obsahuje instalaci systému Windows NT. Instalační programnemůže do tohoto adresáře instalovat. Instalační program vybere jiný adresář,který můžete později změnit.
Další informace o možnostech spouštění více systémů se systémem Windows NT naleznetev následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
153762 Jak nastavit možnost spouštění více systémů v počítači po instalaci systému Windows NT
221061 Nelze používat více systémů se systémem Windows 2000 na sdíleném oddílu
289283 Popis podporovaných konfigurací možnosti spouštění více systémů
243896 Jak nastavit možnost spouštění systému Windows 98 a systému Windows NT ze svazku typu FAT16 nebo NTFS
293401 Jak umožnit spouštění obou systémů po instalaci systému Windows ME do počítače se systémem Windows 2000
155034 Možnost spouštění systému Windows NT Workstation 4.0 a Windows 95 v jednom počítači

SU0163

Upozornění SU0163
Zadaný adresář X obsahuje instalaci systému DOS.Vyberte jiný adresář.
Další informace naleznete v následujícím článkuznalostní báze Microsoft Knowledge Base:
289283 Popis podporovaných konfigurací možnosti spouštění více systémů

SU0164

Upozornění SU0164
Instalační program nemůže inovovat instalaci systému Windows v adresáři %1,protože systém Windows je nyní spuštěn z jiného adresáře. Zvolte jiný adresář.

SU0165

Upozornění SU0165
V cestě bylo zadáno nepřípustné písmeno (např. \344, \374, \366,\350, \343, \346). Zadejte cestu bez použití nepřípustných znaků.

SU0167

Upozornění SU0167
Zadaný adresář obsahuje adresář s názvem Plocha, který musíte před pokračovánímpřesunout nebo přejmenovat. Podrobnosti najdete v souboru SETUP.TXTna Instalační disketě č. 1 nebo na disku CD-ROM.
Další informace o této chybové zprávě naleznete v následujícím článkuznalostní báze Microsoft Knowledge Base:
187580 Během instalace systému Windows 98 je zobrazena zpráva "Upozornění modulu SUWIN SU0167"
224836 Během instalace systému Windows 95 nebo Windows 98 je zobrazena chybová zpráva "Obecná chyba ochrany programu SUWIN"

SU0168

Upozornění SU0168
V tomto počítači je již instalován operační systém, který nelze inovovattouto verzí instalačního programu. Vyžádejte si inovaci na systémWindows 95 (nebo Windows 98).
Další informace o této chybové zprávě naleznete v následujícím článkuznalostní báze Microsoft Knowledge Base:
225252 Chybová zpráva: V počítači je již nainstalován operační systém

SU0325

Upozornění SU0325
Instalační program systému Windows Millennium nemůže pokračovat.

Tyto potíže mohou být způsobeny zkopírováním poškozeného instalačního souboru CAB na pevný disk. Poškození může být způsobeno počítačovým virem nebo selháním hardwaru, nejpravděpodobnější příčinou je však poškrábaný povrch, nečistoty nebo jinak poškozený disk CD-ROM.
Další informace o této chybové zprávě naleznete v následujícím článkuznalostní báze Microsoft Knowledge Base:
270593 Chybová zpráva SU0325 při dosažení 10 procent stavu instalace

SU0335

Chybová zpráva SU0335
Instalační program nemohl zjistit nastavení počítače. Důvodem může být chybějícínebo poškozený soubor nebo nedostatek paměti. Uvolnětepaměť a znovu spusťte instalaci.

SU0343

Upozornění SU0343
X nelze vytvořit. Zkontrolujte, zda jste zadali platné písmeno jednotkya zda se název adresáře neshoduje s názvem jiného souboruv počítači.

SU0344

Upozornění SU0344
Zadaný adresář pro systém Windows X neexistuje.Zkontrolujte správnost cesty.

SU0346

Upozornění SU0346
Systém Windows nelze inovovat. Adresář X neobsahuje platnou instalacisystému Windows. Vyberte jiný adresář.

SU0347

Upozornění SU0347
Instalaci systému Windows <číslo_verze> v adresáři <název_adresáře> nelze inovovat.Chcete-li ji inovovat, musí se jednat o systém Windows 95 nebo vyšší.Zadejte jiný adresář.

SU0349

Chybová zpráva SU0349
Byla načtena poškozená knihovna SETUPX.DLL. Instalace nemůže pokračovat.Akci zopakujte po ukončení všech aplikací pro systém Windows i MS-DOS nebo ukončetesystém Windows a spusťte instalaci z příkazového řádku MS-DOS.
Další informace o této chybové zprávě naleznete v následujícím článkuznalostní báze Microsoft Knowledge Base:
299961 Chybová zpráva: Byla načtena poškozená knihovna SETUPX.DLL - Instalační program nemůže pokračovat

SU0350

Chybová zpráva SU0350
Instalační program nemohl zobrazit smlouvu o utajení. Instalace budeukončena.

Problém

K těmto potížím může dojít z důvodu chyby souboru License.txt nebo protože má počítač málo paměti.Další informace o této chybové zprávě naleznete v následujícím článkuznalostní báze Microsoft Knowledge Base:
311009 Chybová zpráva SU0350: Instalační program nemohl zobrazit smlouvu o utajení

SU0358

Chybová zpráva SU0358
Instalační program rozpoznal spuštěné programy systému MS-DOS.Ukončete všechny programy a poté pokračujte klepnutímna tlačítko OK.
Další informace o této chybové zprávě naleznete v následujícím článkuznalostní báze Microsoft Knowledge Base:
185354 Chybová zpráva: Instalační program rozpoznal spuštěné programy systému MS-DOS...
131663 Chybová zpráva instalačního programu: Chybová zpráva SU0358

SU0360

Upozornění SU0370
X nelze vytvořit. Zadejte platné písmeno jednotky a název adresáře,do kterého chcete instalovat systém Windows 95 (nebo Windows 98).Například C:\WINDOWS.

SU0361

Upozornění SU0361
Byl nalezen soubor s registrem systému Windows. Je-li systém Windows 95již nainstalován v jiném adresáři, další instalace jej znepřístupní. Chcetepokračovat?

SU0362

Upozornění SU0362
Nedoporučuje se pokračovat v instalaci, není-li na disku dost místa. Budete-lipokračovat, instalační program může místo na disku vyčerpat a instalacezůstane nedokončena.

SU0365

Zpráva SU0365
Tato volba může způsobit odebrání jednotek, které jsou nutné pro spuštění počítače,včetně příkazů nutných pro spuštění sítě.

SU0366

Zpráva SU0366
Aby instalace systému Windows 95 (nebo Windows 98) proběhla správně a abysystémy používaly nejrychlejší ovladače, způsobí tato volba vyřazení některýchpříkazů v souborech AUTOEXEC.BAT a CONFIG.SYS.

SU0369

Upozornění SU0369
Instalační program nyní odebere všechny volitelné součásti. V dalším kroku budete mocvybrat součásti, které chcete nainstalovat. Chcete pokračovat?

SU0370

Upozornění SU0370
Systém Windows nelze v tomto režimu instalovat na síťovou jednotku. Zadejteplatné písmeno jednotky a název adresáře, do kterého chcete systémWindows 95 (nebo Windows 98) instalovat.Například C:\WINDOWS.

SU0403

Chybová zpráva SU0403
Nebyl nalezen soubor X pro převod do nového formátu registru.

SU0404

Chybová zpráva SU0404
Instalační program je již spuštěn.

SU0406

Chybová zpráva SU0406
Systém Windows 95 (nebo Windows 98) vyžaduje procesor alespoň typu 386.

SU0409

Chybová zpráva SU0409
Soubor X nelze najít.

SU0409

Upozornění SU0409
Instalační program systému Windows nebyl schopen aktualizovatsystémové soubory. To může být způsobeno antivirovým programem,který je vestavěn v počítači nebo spuštěn jako aplikace. K odpojenívestavěné antivirové ochrany potřebujete konfigurační program, kterýjste obdrželi s počítačem, nebo se obraťte na výrobce počítače.Antivirovou ochranu, která je spuštěna jako aplikace, odstranítezrušením příslušných řádků v souborech AUTOEXEC.BAT nebo CONFIG.SYS.Po vypnutí antivirové ochrany restartujte počítač a spusťte znovuinstalaci.

SU0409

Tato zpráva se může zobrazit, pokud je v počítači instalován program GoBack společnosti WildFile Inc. Před spuštěním instalace tento program vypněte.

SU0410

Chybová zpráva SU0410
X nelze otevřít. Soubor buď schází nebo je porušený nebo není k dispozici dostatekpaměti. Uvolněte paměť nebo zvětšete odkládací soubor a zkuste spustit instalačníprogram ještě jednou. Instalace bude nyní ukončena.
Další informace o této chybové zprávě naleznete v následujícím článkuznalostní báze Microsoft Knowledge Base:
189143 PRB: Chybová zpráva během předinstalace ovladače od jiného výrobce

SU0433

Chybová zpráva SU0433
Instalační program nemůže načíst požadované soubory INF. Instalační program bude nyní ukončen.

SU0434

Chybová zpráva SU0434
Při čtení souborů INF (X) došlo k chybě.

SU0507

Chybová zpráva SU0507
Během analýzy počítače došlo k následující chybě:Instalační program nemůže pokračovat a bude nyní ukončen.
Další informace naleznete v následujícím článkuznalostní báze Microsoft Knowledge Base:
132186 V počítači IBM Aptiva 710 nelze z grafického rozhraní instalovat nebo inovovat na systém Windows 95

SU0515

Chybová zpráva SU0515
Instalační program nemohl zkonfigurovat síťové součásti. Chcete-li pokračovatbez práce v síti, klepněte na tlačítko Ano. Chcete-li instalaci ukončit, zvolte Ne.

SU0516

Upozornění SU0516
Instalační program se dostal do potíží při pokusu o nainstalování těchto zařízenív počítači: X

Instalační program zkusí toto zařízení instalovat později. Pokud budou potížepřetrvávat, spusťte instalaci znovu a při zobrazení výzvy vyberte režim Bezpečné zotavení.Pokračujte klepnutím na tlačítko OK.

SU0700

Zpráva SU0700
Inovaci systému Windows nelze provádět v režimu AT. V poli Nový adresářzadejte jiný adresář.

SU0701

Upozornění SU0701
Systém Windows v režimu Angličtina nelze instalačním programem inovovat.V poli Nový adresář zadejte jiný adresář nebo ukončete instalační program,přepněte se do režimu Japonština a spusťte instalaci znovu.

SU5019

Chybová zpráva SU5019 při instalaci. Ovládací prvky dat jsou poškozeny.

SU5038

V příkazovém řádku došlo k chybě.
Tato chyba se zobrazí, pokud nastala chyba v příkazovém řádku. Například pokud je instalační program SETUP.EXE spuštěn s nesprávnými parametry.

SU8072

Chybová zpráva SU8072
Instalační program nenalezl prostředky uživatelského rozhraní.

SU8073

Chybová zpráva SU8073
Nelze spustit Windows ve znakovém režimu.

SU8074

Chybová zpráva SU8074
Instalační program narazil na chybu ve třídě okna nebo při vytváření okna.

SU8075

Chybová zpráva SU8075
Nepodařilo se přepnout do grafického režimu obrazovky.

SU8077

Chybová zpráva SU8077
Instalační program zjistil neplatnou hodnotu HINST.

SU8078

Chybová zpráva SU8078
Uživatelské prostředí bylo zinicializováno dvakrát.

SU8079

Chybová zpráva SU8079
Došlo k neznámé chybě.

SU8080

Chybová zpráva SU8080
Konec podle požadavku uživatele.

SU8128

Upozornění SU8128
Nelze vytvořit adresář X, protože již existuje soubor téhož názvu. Chcete-lipřejmenovat soubor X na Y, klepněte na tlačítko OK. Instalaci ukončíteklepnutím na tlačítko Storno.

SU8129

Upozornění SU8129
Jednotka X je komprimována použitím verze beta aplikace DoubleSpace.Aktualizujte tuto jednotku na konečnou verzi nebo ji před instalacísystému Windows dekomprimujte.

SU8130

Upozornění SU8130
Jednotka X je částečně převedena na jednotku DriveSpace. Před spuštěníminstalace systému Windows dokončete její převedení.

SU995038

Byl zadán chybný parametr příkazu. Zkontrolujte příkazovýřádek a akci opakujte. Možnosti příkazu SETUP zjistíte zadáním příkazu SETUP /?. (ox13ae)

Změna adresáře

V systému Windows 95 nelze vybrat jiný adresář. Pokud potřebujeteinstalovat systém Windows do jiného adresáře, musíte spustit instalační programze systému MS-DOS.

Překřížené soubory

Jednotka X obsahuje překřížený soubor. Z Instalační diskety č. 1 neboz disku CD-ROM systému Windows spusťte program SCANDISK.EXE,který tento problém opraví. Instalační program nemůže pokračovat.

Adresář již existuje

Adresář X již existuje. Budete-li pokračovat, budou všechnysoubory v tomto adresáři přepsány. Chcetepokračovat?

Systémový adresář

Pro pokračování musíte zadat systémový adresář.

Potíže s jednotkou

S jednotkou X se pravděpodobně vyskytly potíže. Pro jejich odstranění spusťteprogram SCANDISK nebo CHKDSK. Instalační program nemůže pokračovat.

UPI

Pro instalaci systému Windows 95 (nebo Windows 98) potřebujetesériové číslo výrobku.

Virtual Machine

%s nelze spustit z příkazové řádky v systému Windows. Spusťte %s přímo v systému Windows.
Produkty třetích stran popisované v tomto článku jsou vytvořeny společnostminezávislými na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádné záruky,ať výslovně uvedené nebo předpokládané, na funkčnost či spolehlivost těchto produktů.
suwin
Vlastnosti

ID článku: 129971 - Poslední kontrola: 12/04/2015 11:21:11 - Revize: 2.3

Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 95

  • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbinfo kbwinme kbsetup win98se win98 kbfaq win95 KB129971
Váš názor