Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Řešení potíží s režimem systému MS-DOS na pevných discích

Příznaky
Karta Výkon v okně Systém – vlastnosti zobrazuje, že nejméně u jednoho z pevných disků v počítači je používán režim systému MS-DOS. Režim systému MS-DOS může být používán pro systém souborů nebo virtuální paměť. Může se zobrazit následující zpráva:
Compatibility Mode Paging reduces overall system performance (Stránkování v režimu kompatibility snižuje celkový výkon systému.)
Příčina
Režim systému MS-DOS může být používán z některého z následujících důvodů:
 • Před zavedením systému Windows byl k řetězci přerušení INT21h nebo INT13h připojen nebezpečný ovladač zařízení, rezidentní program v paměti nebo virus.
 • Řadič pevného disku v počítači nebyl rozpoznán systémem Windows.
 • Řadič pevného disku byl odebrán z aktuální konfigurace ve Správci zařízení.
 • Došlo ke konfliktu prostředků mezi řadičem pevného disku a jiným hardwarovým zařízením.
 • Ovladač pro chráněný režim systému Windows chybí nebo je poškozen.
 • Ovladače disků pro chráněný režim 32bitové verze systému Windows rozpoznaly nepodporovanou konfiguraci nebo nekompatibilní hardware.
 • Používáte systém Windows Millennium Edition (ME) a pomocí programu Drive Copy 2.0 společnosti Powerquest jste kopírovali obsah jednoho pevného disku na jiný.
Řešení
Při opravě tohoto chování postupujte takto:
 1. Pokud jste použili program Drive Image 2.0 společnosti Powerquest, požádejte společnost Powerquest o verzi softwaru, která je kompatibilní se systémem Windows ME.
 2. Na kartě Výkon v okně Systém – vlastnosti zjistěte, která jednotka používá režim systému MS-DOS a z jakého důvodu.

  POZNÁMKA: Disketové jednotky a jednotky CD-ROM pracující v režimu systému MS-DOS způsobí, že se na kartě Výkon zobrazí zpráva „Některé jednotky používají režim MS-DOS“ u systému souborů, tento článek se však vztahuje pouze na odstraňování potíží s pevnými disky pracujícími v režimu systému MS-DOS.

  Další informace o odstraňování potíží s disketovými jednotkami najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  131690 Odstraňování potíží s disketovými jednotkami v systému Windows
  1. Pokud je název ovladače způsobujícího režim systému MS-DOS Mbrint13.sys, je možné, že je počítač infikován virem ve spouštěcím sektoru, nebo používáte software pro překlad geometrie pro reálný režim (u pevných disků IDE s více než 1024 cylindry), který není kompatibilní s ovladači disků pro chráněný režim systému Windows.

   Další informace o softwaru pro překlad geometrie pro reálný režim, který je kompatibilní s ovladači disků pro chráněný režim systému Windows, získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
   126855 Podpora velkých pevných disků IDE v systému Windows
   U pevných disků připojených k primárnímu kanálu IDE je v chráněném režimu a v případě, že není nainstalována komprese disku DriveSpace, podporován program Disk Manager 6.03. U jednotek připojených k sekundárnímu kanálu IDE je požadován program Disk Manager 7.0 nebo vyšší verze. Pokud používáte software pro kompresi DriveSpace, který je součástí systému Microsoft Windows a sady Microsoft Plus!, je nutné použít program Disk Manager 7.04 nebo vyšší verzi.
   Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
   126855 Podpora velkých pevných disků IDE v systému Windows
   Další informace o rozpoznání a odebrání virů ve spouštěcím sektoru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
   82923 Metody rozpoznání viru ve spouštěcím sektoru (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
   129972 Počítačové viry: popis, prevence a obnovení
   49500 Seznam výrobců antivirového softwaru
  2. Pokud je uveden ovladač, který je obsažen v souboru Config.sys, obraťte se na výrobce ovladače a zjistěte, zda existuje verze ovladače umožňující přístup v systému Windows v chráněném režimu.

   Není-li na kartě Výkon uveden žádný ovladač, pokračujte krokem 3.
 3. Zkontrolujte, zda je řadič pevného disku uveden ve Správci zařízení. Pokud uveden není, nainstalujte jej pomocí Průvodce přidáním nového hardwaru. Jestliže Průvodce řadič nerozpozná, spusťte jej znovu, nepovolujte v něm však rozpoznání hardwaru v počítači. Vyberte řadič ze seznamu hardwaru. Není-li řadič v seznamu uveden, obraťte se na výrobce řadiče pevného disku a zjistěte, zda je k dispozici ovladač disku pro chráněný režim systému Windows nebo ovladač pro 32bitový přístup k disku systému Windows 3.1 (FastDisk).

  POZNÁMKA: Pokud je řadič pevného disku uveden v seznamu Správce zařízení, ale je přes něj zobrazen červený symbol X, byl odebrán z aktuálního hardwarového profilu. Ve Správci zařízení klepněte u daného řadiče na tlačítko Vlastnosti a potom ve skupinovém rámečku Použití zařízení zaškrtněte políčko, které odpovídá aktuálnímu hardwarovému profilu.
 4. Je-li řadič pevného disku uveden v seznamu Správce zařízení, ale je přes něj zobrazen žlutý symbol vykřičníku, existuje konflikt prostředků IRQ, I/O, DMA nebo adresy RAM s jiným zařízením, ovladač pro chráněný režim neexistuje nebo je poškozen nebo je v okně Systém souborů – vlastnosti zaškrtnuto políčko Nepoužívat žádné 32bitové diskové ovladače v chráněném režimu.

  1. Ujistěte se, že na kartě Poradce při potížích v okně Systém souborů – vlastnosti není zaškrtnuto políčko Nepoužívat žádné 32bitové diskové ovladače v chráněném režimu. Přístup k této kartě získáte, jestliže v Ovládacích panelech poklepete na panel Systém, klepnete na kartu Výkon a potom klepnete na tlačítko Systém souborů.
  2. Vyřešte všechny konflikty prostředků (IRQ, I/O, DMA nebo adresy RAM) s jinými zařízeními. V dokumentaci k řadiči vyhledejte informace týkající se využití prostředků a jeho změn.
  3. Přesvědčte se, zda se ovladač pro chráněný režim nachází v adresáři Windows\SYSTEM\IOSUBSYS a zda je správně zaveden. Chcete-li zjistit, který ovladač poskytuje 32bitový přístup k disku, klepněte ve Správci zařízení u daného řadiče na tlačítko Vlastnosti a klepnutím na kartu Ovladač zobrazte soubory ovladačů spojené s řadičem.

   POZNÁMKA: Pokud používáte řadič pevného disku IDE, EIDE nebo ESDI, nemusí být po klepnutí na tlačítko Vlastnosti u řadiče ve Správci zařízení karta Ovladač zobrazena. Nepoužíváte-li ovladač jiného výrobce, je k poskytování 32bitového přístupu k disku u těchto řadičů používán ovladač pro chráněný režim Esdi_506.pdr.

   Restartujte systém Windows, po zobrazení zprávy Spouštění systému Windows xx stiskněte klávesu F8 a potom ve spouštěcí nabídce systému Windows zvolte spuštění S protokolem (/Bootlog.txt). Ve vytvořeném souboru Bootlog.txt zjistěte, zda je ovladač zaveden správně.

   V systému Windows 98 podržte klávesu CTRL, dokud se nezobrazí spouštěcí nabídka systému Windows 98, a potom zvolte možnost S protokolem (/Bootlog.txt).

   Pokud je v souboru Bootlog.txt zobrazena zpráva o neúspěšné inicializaci nebo neúspěšném zavedení ovladače, pokračujte krokem D. Zobrazí-li soubor Bootlog.txt u ovladače zprávu INITCOMPLETESUCCESS, prohlédněte soubor IOS.LOG.

   Systém Windows vytvoří soubor Ios.log v adresáři Windows, jestliže některé jednotky používají režim systému MS-DOS. Několik prvních řádků souboru Ios.log může obsahovat informace popisující příčinu chyby zavedení ovladače disku pro chráněný režim. Tyto informace je vhodné mít k dispozici pro případ, že budete o tomto chování informovat služby odborné pomoci pro produkty společnosti Microsoft.
  4. V následující položce registru zkontrolujte hodnotu NOIDE:

   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\IOS

   Hodnota NOIDE je do registru umístěna v případě, že ovladač pro řadič IDE v chráněném režimu není správně inicializován.
   Další informace o odstraňování potíží s hodnotou NOIDE naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
   151911 Potíže s řadiči PCI IDE v režimu systému MS-DOS (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  5. Přesvědčte se, zda není ovladač v chráněném režimu poškozen.

   U všech jednotek ESDI a IDE je 32bitový přístup k disku v systému Windows zajištěn ovladačem ESDI_506.PDR v adresáři IOSUBSYS. U řadičů SCSI je 32bitový přístup k disku v systému Windows zajištěn ovladačem SCSIPORT.PDR a ovladačem miniportu (MPD).

   Ručně extrahujte příslušné soubory PDR nebo MPD z disket nebo disků CD-ROM systému Windows, nebo spusťte instalační program a zvolte možnost Ověřit.
 5. V souboru System.ini zkontrolujte, zda probíhá zavádění ovladače Mh32bit.386. Vyhledejte řádek s textem device=mh32bit.386. Tento ovladač je instalován softwarem MicroHouse EZ-Drive a není kompatibilní s ovladači disků pro chráněný režim systému Windows. Instalační program systému Windows tento ovladač neodebere.
 6. Požádejte výrobce řadiče pevného disku o informace týkající se kompatibility se systémem Windows. 32bitový přístup k disku v systému Windows v chráněném režimu je možné získat pomocí jedné z následujících metod:

  • Vypněte všechny rozšířené funkce (například ukládání do mezipaměti, rychlý režim nebo režim turbo, snížení rychlosti přenosu dat atd.) u řadiče (SCSI, IDE nebo ESDI) nebo v systému BIOS (pouze IDE).
  • Opatřete si ovladač disků v chráněném režimu systému Windows nebo ovladač FastDisk systému Windows 3.1 pro daný řadič.
Další informace
Ovladač v reálném režimu je bezpečný, pokud jeho funkce nepřesahuje funkci odpovídajícího ovladače pro systém Windows v chráněném režimu. Je-li ovladač v reálném režimu bezpečný, může ovladač pro chráněný režim převzít všechny vstupně-výstupní operace pro odpovídající zařízení. V opačném případě směruje systém Windows všechny vstupně-výstupní operace přes ovladač v reálném režimu.

Příkladem nebezpečného ovladače je ovladač IDE/ESDI pro reálný režim, který z důvodů zabezpečení používá dynamické šifrování. Vzhledem k tomu, že systém Windows šifrování neposkytuje, nepovolí ovladači IDE/ESDI pro chráněný režim převzetí operací ovladače pro reálný režim. Za nebezpečný je považován každý ovladač obsahující funkce uvedené v následujícím seznamu:

 • komprese dat, která není kompatibilní s technologií DoubleSpace,
 • šifrování dat,
 • zrcadlení disků,
 • mapování chybných sektorů,
 • odolnost proti chybám (například údržba korekce chyb na samostatném disku),
 • funkce IOCTL specifické pro určité dodavatele,
 • funkce IOCTL definované společností Microsoft s funkcemi rozšířenými dodavateli.
Seznam bezpečných ovladačů (soubor Ios.ini) je seznam udržovaný systémem Windows. Každá položka seznamu představuje ovladač nebo rezidentní program TSR, jehož operace může systém Windows převzít pomocí odpovídajícího ovladače pro chráněný režim. Seznam bezpečných ovladačů zahrnuje název ovladače nebo rezidentního programu TSR. Tento název musí být stejný jako název v souboru Config.sys nebo Autoexec.bat.

Systém Windows do seznamu neukládá číslo verze ovladače nebo rezidentního programu TSR, je tedy odpovědností výrobce, aby název ovladače změnil, pokud jsou funkce budoucí verze ovladače rozšířeny takovým způsobem, že se ovladač stane nebezpečným.

Ve výchozím nastavení jsou za bezpečné považovány následující ovladače:
 • blokové ovladače zařízení pro reálný režim kompatibilní se systémem MS-DOS 5.0,
 • sledování přerušení INT 13 (zachytí přerušení INT 13 pro sledování vstupu a výstupu INT 13, ale nemá přímý přístup k hardwaru ani neupravuje vyrovnávací paměť I/O),
 • zachycení přerušení INT 13 (zachytí přerušení INT 13 pro změnu vstupu a výstupu INT 13, ale nemá přímý přístup k hardwaru),
 • ovladač INT 13 (poskytuje funkce INT 13 a má přímý přístup k hardwaru),
 • správce ASPI (implementuje specifikaci ASPI pro systém MS-DOS),
 • správce CAM (implementuje specifikaci MS-DOS CAM).
POZNÁMKA: Pokud má používaný ovladač pro reálný režim lepší výkon nebo poskytuje funkce, které nejsou obsaženy v ovladači pro chráněný režim systému Windows, měl by dodavatel odebrat daný ovladač ze seznamu bezpečných ovladačů. Systém může k přístupu k jednotce použít reálný režim. Pokud mohou být operace používaného ovladače pro reálný režim bezpečně převzaty ovladači pro chráněný režim, může dodavatel přidat daný ovladač do seznamu bezpečných ovladačů.

Program Disk Manager vyrábí společnost OnTrack Computer Systems, která je dodavatelem nezávislým na společnosti Microsoft; na výkon nebo spolehlivost tohoto produktu neposkytujeme žádnou výslovnou ani předpokládanou záruku.

Program EZ-Drive vyrábí společnost Micro House, která je dodavatelem nezávislým na společnosti Microsoft; na výkon nebo spolehlivost tohoto produktu neposkytujeme žádnou výslovnou ani předpokládanou záruku.
ez.exe dm.exe dmdrvr.bin xbios.ovl řešení potíží noide w95hwfaq win95 win98 win98se winMe winMil Drvdata bin Drvidx bootlog txt config sys nebo autoexec bat
Vlastnosti

ID článku: 130179 - Poslední kontrola: 12/02/2005 09:43:06 - Revize: 1.3

 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • kbenv kbfaq kbhardware kbhw kbprb kbtshoot kbwinme KB130179
Váš názor