Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Jak v systému Windows NT 4.0 a Windows 2000 přesunutí databáze DHCP z jednoho serveru na jiný

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:130642
Důležité Tento článek se nevztahuje na Microsoft Windows Server 2003. Přesunutí databáze DHCP z počítače se systémem Microsoft Windows NT Server 4.0, Windows 2000 nebo Windows Server 2003 do počítače se systémem Windows Server 2003, klepnutím na následující odkaz v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base.
325473 Přesunutí databáze DHCP z počítače se systémem Windows NT Server 4.0, Windows 2000 nebo Windows Server 2003 do počítače se systémem Windows Server 2003
Poznámka
Tento článek se vztahuje na systém Windows 2000. Podpora pro systém Windows 2000 končí dne 13. července 2010. Na Centrum ukončení odborné pomoci řešení v systému Windows 2000 je výchozí bod pro plánování strategie přenesení ze systému Windows 2000. Další informace naleznete Zásady poskytování technické podpory společnosti Microsoft.
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Microsoft Windows 2000 a Microsoft Windows NT 4.0 poskytují nástroje pro správu pro konfiguraci protokolu DHCP (Dynamic Host), můžete použít ke správě serverů DHCP. V systému Windows NT 4.0 můžete použít Správce DHCP (DHCPadmn.exe). V systému Windows 2000 můžete pomocí konzoly DHCP. Konzola DHCP je modul snap-in konzoly MMC (konzola Microsoft Management Console). Nelze však použít buď nástroj k přesunutí databáze DHCP z jednoho serveru na jiný server.

Tento článek popisuje postup při přesunutí databáze DHCP z jednoho serveru na jiný server. Existují tři nezávislé oddíly v tomto článku. Ujistěte se, zda používáte pouze oddíl, který odpovídá typu přesunu, který chcete provést.

Počínaje verzí Microsoft Windows 2000 Resource Kit Supplement 1 přesune databáze DHCP, které jsou popsány v tomto článku lze provést také pomocí nástroje DHCP Export Import (DHCPExim.exe). Přesuňte libovolné kombinace oborů mezi servery DHCP společnosti Microsoft, můžete použít nástroj DHCP Export Import. Obory lze přesunout z jednoho serveru na jiný server se systémem Windows NT 4.0 založené na systému Windows NT 4.0, ze serveru se systémem Windows NT 4.0 na server se systémem Windows 2000 a z jednoho serveru se systémem Windows 2000 na jiný server se systémem Windows 2000. Přesunutí všech oborů, které se pomocí tohoto nástroje je ekvivalentní přesunutí databáze DHCP.

Nástroj DHCP Export Import, je v systému Windows 2000 Resource Kit Supplement 1. Však nejsou uvedeny v abecedním seznamu nástrojů. Místo toho si přečtěte soubor Readme pokyny k jeho použití.
Další informace

Windows NT 4.0 (zdroj) systému Windows NT 4.0 (cíl)

Důležité Tento oddíl, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které informace o úpravě registru. Však mohou nastat závažné problémy při nesprávných úpravách registru. Proto se ujistěte, opatrně postupujte takto. Pro zvýšení ochrany před úpravami je nutné zálohujte registr. Můžete pak obnovení registru v případě, že dojde k potížím. Další informace o zálohování a obnovení registru získáte článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup při zálohování a obnovení registru v systému Windows
Přesunutí databáze DHCP z jednoho serveru se systémem Windows NT 4.0 na jiný server se systémem Windows NT 4.0, postupujte takto.

Poznámka: Na zdrojovém serveru název databáze DHCP a umístění mohl být změněn z výchozích % systemroot%\System32\DHCP\DHCP.mdb. Následující postup se netýká rozdílů v umístění databáze serveru zdrojový a cílový server. Postup však vyžaduje, aby cílový server použít výchozí název a cesta % systemroot%\System32\DHCP\DHCP.mdb.

Krok 1: Před přesunutí databáze DHCP

Důležité Přesunutí DHCP databáze nesprávně můžete ponechat počítač v nestabilním stavu. Proto důrazně doporučujeme před pokusem o přesunutí databáze proveďte následující:
 • Vytvořte zálohu konfigurace pracovní.
 • Tento postup můžete otestujte v testovacím prostředí.
 • Přesně tak, jak jsou uvedeny v tomto článku, proveďte následující kroky.

Krok 2: na zdrojovém serveru DHCP

 1. Chcete-li zabránit spuštění po přesunutí databáze služby DHCP, zakážete službu serveru DHCP pomocí nástroj služby v Ovládacích panelech. Chcete-li to provést, postupujte takto:
  1. Klepněte na tlačítko Spustit, přejděte na příkaz Nastavení, klepněte na tlačítko Ovládací panelya potom poklepejte na Služby.
  2. V Služby Klepněte na tlačítko Server DHCP společnosti Microsoft, klepněte na tlačítko Po spuštěnía klepněte na tlačítko Zakázáno ve skupinovém rámečku Typ spouštění.
 2. Zastavení služby serveru DHCP. To provedete zadejte následující příkaz na příkazovém řádku a stiskněte klávesu ENTER:
  net stop dhcpserver
 3. Strom složek služby DHCP (% systemroot%\System32\DHCP) zkopírujte do dočasného umístění v cílovém serveru DHCP. Strom složek DHCP můžete například zkopírujte do složky C:\Temp\DHCP.

Krok 3: na cílovém serveru DHCP

 1. Pokud jste nenainstalovali software serveru DHCP, nainstalujte službu serveru DHCP na kartě služby v nástroji síť v Ovládacích panelech. Chcete-li to provést, postupujte takto:
  1. V Ovládacích panelech poklepejte na panel Sítě.
  2. Klepněte Služby na kartě.
  3. Klepněte na tlačítko Přidat.

   Na Vyberte síťové služby Otevře se dialogové okno.
  4. V Síťové služby Klepněte na položku Server DHCP společnosti Microsofta klepněte na tlačítko OK.
  5. Pokud se zobrazí výzva k zadání umístění disku CD-ROM Microsoft Windows NT, zadejte cestu instalačních souborů systému Microsoft Windows NT a potom klepněte na tlačítko Pokračovat.
 2. Zastavení služby serveru DHCP. To provedete zadejte následující příkaz na příkazovém řádku a stiskněte klávesu ENTER:
  net stop dhcpserver
 3. Odstraníte celý obsah složky %systemroot%\System32\DHCP. To zahrnuje její podsložky.
 4. Zkopírujte adresářový strom DHCP ze složky C:\Temp\DHCP do složky %systemroot%\System32\DHCP nahradit existující složku DHCP.
 5. Klepněte na tlačítko Spustit, klepněte na tlačítko Spustit, typ regedit32a klepněte na tlačítko OK.
 6. Vyhledejte a klepněte na následující podklíč:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DHCPServer\Configuration
 7. V Registr nabídky, klepněte na tlačítko Obnovit.
 8. Pokud budete vyzváni k zadání názvu souboru, vyberte %systemroot%\System32\DHCP\Backup\DHCPcfg.
 9. Jakmile se zobrazí výzva k obnovení přes existující klíč, klepněte na tlačítko Ano.

  Poznámka: Můžete obdržet následující chybovou zprávu:
  Editor registru nelze provést požadovanou operaci.
  Pokud se zobrazí tato zpráva, naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base příčinu chyby:
  139600 Editor registru uložit klíč uloží v počítači chybný klíč
  158294 Editor registru není by mohl provést požadovanou operaci.
 10. Ukončete Editor registru.
 11. Spuštění služby serveru DHCP. To provedete zadejte následující příkaz na příkazovém řádku a stiskněte klávesu ENTER:
  net start dhcpserver
 12. Spusťte nástroj Správce DHCP.
 13. Poklepejte na zobrazení oboru Aktivní zapůjčené adresy Dialogové okno.
 14. Klepněte na tlačítko Odsouhlasit Synchronizovat databázi s registrem.
 15. Opakováním kroků 13 a 14 provedení kroků na všechny obory.

(Zdroj) systému Windows NT 4.0 na systém Windows 2000 (cíl)

Důležité Tento oddíl, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které informace o úpravě registru. Však mohou nastat závažné problémy při nesprávných úpravách registru. Proto se ujistěte, opatrně postupujte takto. Pro zvýšení ochrany před úpravami je nutné zálohujte registr. Můžete pak obnovení registru v případě, že dojde k potížím. Další informace o zálohování a obnovení registru získáte článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup při zálohování a obnovení registru v systému Windows
Přesunutí databáze DHCP ze serveru se systémem Windows NT 4.0 na server se systémem Windows 2000, postupujte takto.

Poznámky
 • Na zdrojovém serveru název databáze DHCP a umístění mohl být změněn z výchozích % systemroot%\System32\DHCP\DHCP.mdb. Postup uvedený v tomto článku se netýká rozdílů v umístění databáze DHCP server zdrojový a cílový server. Postup však vyžaduje, aby cílový server použít výchozí název a cesta % systemroot%\System32\DHCP\DHCP.mdb.
 • Tato metoda nebudou přeneseny následující nastavení serveru DHCP:
  • APIProtocolSupport
  • DatabaseCleanupInterval
  • DatabaseLoggingFlag
  • DetectConflictRetries
  • DatabasePath
  • BackupDatabasePath
  • Název databáze
  • BackupInterval
  • RestoreFlag
  Informace o konfiguraci těchto parametrů naleznete v dokumentaci k systému Microsoft Windows 2000 Resource Kit. Chcete-li to provést, navštivte následující webovou stránku společnosti Microsoft:

Krok 1: Před přesunutí databáze DHCP

Důležité Přesunutí DHCP databáze nesprávně můžete ponechat počítač v nestabilním stavu. Proto důrazně doporučujeme před pokusem o přesunutí databáze proveďte následující:
 • Vytvořte zálohu konfigurace pracovní.
 • Tento postup můžete otestujte v testovacím prostředí.
 • Přesně tak, jak jsou uvedeny v tomto článku, proveďte následující kroky.
Také se předpokládá, že cílový server nemá služba DHCP Server nainstalována. Služba DHCP Server nainstalována na cílovém serveru, doporučujeme jej odebrat. Chcete-li to provést, postupujte takto:
 1. Na cílovém serveru DHCP klepněte na tlačítko Spustit, přejděte na příkaz Nastavení, klepněte na tlačítko Ovládací panelya potom poklepejte na položku.
 2. Klepněte na tlačítko Přidat nebo odebrat součásti systému Windows, poklepejte na položku Síťové služby (neklepejte na tlačítko Vybrat Síťové služby Zaškrtávací políčko) a zrušte zaškrtnutí políčka DHCP Server Zaškrtávací políčko.

Krok 2: na zdrojovém serveru DHCP

 1. Chcete-li zabránit spuštění po přesunutí databáze DHCP služby DHCP, zakážete službu serveru DHCP pomocí nástroj služby v Ovládacích panelech. Chcete-li to provést, postupujte takto:
  1. Klepněte na tlačítko Spustit, přejděte na příkaz Nastavení, klepněte na tlačítko Ovládací panelya potom poklepejte na Služby.
  2. V Služby Klepněte na tlačítko Server DHCP společnosti Microsoft, klepněte na tlačítko Po spuštěnía klepněte na tlačítko Zakázáno ve skupinovém rámečku Typ spouštění.
 2. Zastavení služby serveru DHCP. To provedete zadejte následující příkaz na příkazovém řádku a stiskněte klávesu ENTER:
  net stop dhcpserver
 3. Klepněte na tlačítko Spustit, klepněte na tlačítko Spustit, typ regedit32a klepněte na tlačítko OK.
 4. Vyhledejte a klepněte na následující podklíč:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DHCPServer\Configuration
 5. V Registr nabídky, klepněte na tlačítko Uložit klíča uložte jej jako C:\Config.key.
 6. Ukončete Editor registru.

Krok 3: na cílovém serveru DHCP

Po instalaci služby DHCP na cílovém serveru, spustit konzolu DHCP dokud k tomu nebudete vyzváni. Při prvním spuštění konzoly DHCP bude hledat a vytvoří určitá nastavení, které by měly být vytvořeny pouze na konci následujícího postupu.
 1. Nainstalujte službu serveru DHCP. Chcete-li to provést, postupujte takto:
  1. Klepněte na tlačítko Spustit, přejděte na příkaz Nastavení, klepněte na tlačítko Ovládací panelya potom poklepejte na Přidat nebo odebrat programy.
  2. Klepněte na tlačítko Přidat nebo odebrat součásti systému Windows, poklepejte na položku Síťové služby (neklepejte na tlačítko Vybrat Síťové služby Zaškrtávací políčko) a klepněte na něj Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Zaškrtávací políčko.
  3. Klepněte na tlačítko OKa klepněte na tlačítko Další.
 2. Zastavení služby serveru DHCP. To provedete zadejte následující příkaz na příkazovém řádku a stiskněte klávesu ENTER:
  net stop dhcpserver
 3. Zkopírujte soubor Config.key do cílového serveru a poté uložte soubor jako C:\Config.key.
 4. Klepněte na tlačítko Spustit, klepněte na tlačítko Spustit, typ regedit32a klepněte na tlačítko OK.
 5. Vyhledejte a klepněte na následující podklíč:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DHCPServer\Configuration
 6. V Registr nabídky, klepněte na tlačítko Obnovit. Vyberte soubor C:\Config.key a jakmile se zobrazí výzva k obnovení přes existující klíč, klepněte na tlačítko Ano.
 7. Ukončete Editor registru.
 8. Odstraníte celý obsah složky %systemroot%\System32\DHCP. To zahrnuje její podsložky.
 9. Zkopírujte soubor databáze DHCP (DHCP.mdb) ze složky %systemroot%\System32\DHCP na zdrojovém serveru do složky %systemroot%\System32\DHCP na cílovém serveru.
 10. Spuštění služby serveru DHCP. To provedete zadejte následující příkaz na příkazovém řádku a stiskněte klávesu ENTER:
  net start dhcpserver
  Důležité By se zobrazí následující chybová zpráva:
  Došlo k systémové chybě 20036. Systém nemůže nalézt text zprávy číslo 0x4e44 v souboru zpráv pro BASE.
  Tato chybová zpráva je očekávaná a můžete bezpečně ignorovat. Přejděte ke kroku 11.

  Také můžete obdržet následující chybovou zprávu:
  Proces převodu Jet
  Převod nebyl úspěšný. Nástroj pro převod nevyhledal soubor s názvem edb500.dll, který je vyžadován pro převod. Tento soubor by měl být na disku CD-ROM systému Windows. Zkopírujte jej do složky Kořenová_složka_systému\system32 (potřebuje být rozbaleny) a znovu spusťte.
  Poznámka: To také odpovídá 1008 ID události v protokolu aplikací.

  Pokud se zobrazí tato chybová zpráva, zkopírujte soubor Edb500.dl_ z disku CD-ROM systému Windows 2000 do složky System32 a poté ji rozbalte. Chcete-li rozbalit soubor Edb500.dl_, zadejte na příkazovém řádku následující příkazy a za každým řádkem stiskněte klávesu ENTER:
  CD %systemroot%\system32
  Rozbalte názvem edb500.dl_ edb500.dll
  Po rozbalení souboru, opakujte kroky 8 až 10. Pokud již tato chybová zpráva, přejděte ke kroku 11.
 11. Obdržíte-li žádné další chybové zprávy, zkontrolujte protokolu aplikace v prohlížeči událostí. Pokud nástroj JetConv přihlásí Id_události 1000, databáze DHCP byla úspěšně převedena.
 12. Spusťte konzolu DHCP Server ze skupiny nástroje pro správu.
 13. Klepněte na cílovém serveru DHCP a potom klepněte na tlačítko Sloučit všechny obory v Akce nabídka. Klepněte na tlačítko Ověřit. Jakékoli zapůjčení musí být vyrovnán, klepněte na tlačítko Odsouhlasit k synchronizaci, registru a databáze DHCP.
 14. Je-li na serveru se systémem Windows 2000 je součástí domény služby Active Directory, musí být ověřeny serverem. Chcete-li ověřit server, postupujte takto:
  1. Klepněte na tlačítko Spustit, přejděte na příkaz Programy, přejděte na příkaz Nástroje pro správua klepněte na tlačítko DHCP.
  2. Klepněte na název serveru DHCP.
  3. V Akce nabídky, klepněte na tlačítko Povolit.

V systému Windows 2000 (zdroj) systému Windows 2000 (cíl)

Důležité Tento oddíl, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které informace o úpravě registru. Však mohou nastat závažné problémy při nesprávných úpravách registru. Proto se ujistěte, opatrně postupujte takto. Pro zvýšení ochrany před úpravami je nutné zálohujte registr. Můžete pak obnovení registru v případě, že dojde k potížím. Další informace o zálohování a obnovení registru získáte článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup při zálohování a obnovení registru v systému Windows
Přesunutí databáze DHCP z jednoho serveru se systémem Windows 2000 na jiný server se systémem Windows 2000, postupujte takto.

Poznámky
 • Na zdrojovém serveru název databáze DHCP a umístění mohl být změněn z výchozích % systemroot%\System32\DHCP\DHCP.mdb. Postup uvedený v tomto článku se netýká rozdílů v umístění databáze DHCP server zdrojový a cílový server. Postup však vyžaduje, aby cílový server DHCP použít výchozí název a cesta % systemroot%\System32\DHCP\DHCP.mdb.
 • Tato metoda nepřenese následující nastavení serveru DHCP:
  • APIProtocolSupport
  • DatabaseCleanupInterval
  • DatabaseLoggingFlag
  • DetectConflictRetries
  • DatabasePath
  • BackupDatabasePath
  • Název databáze
  • BackupInterval
  • RestoreFlag
  Informace o konfiguraci těchto parametrů naleznete v dokumentaci k sadě Windows 2000 Resource Kit. Chcete-li to provést, navštivte následující webovou stránku společnosti Microsoft:
 • Soubor nápovědy systému Windows 2000 nesprávně identifikuje exportovat a importovat následující podklíče registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DHCPServer\Configuration
  V tomto článku správně identifikuje exportovat a importovat následující podklíče:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DHCPServer\Configuration

Krok 1: Před přesunutí databáze DHCP

Důležité Přesunutí DHCP databáze nesprávně můžete ponechat počítač v nestabilním stavu. Proto důrazně doporučujeme před pokusem o přesunutí databáze DHCP proveďte následující:
 • Vytvořte zálohu konfigurace pracovní.
 • Tento postup můžete otestujte v testovacím prostředí.
 • Přesně tak, jak jsou uvedeny v tomto článku, proveďte následující kroky.
Také se předpokládá, že cílový server nemá služba DHCP Server nainstalována. Služba DHCP Server nainstalována na cílovém serveru, doporučujeme jej odebrat. Chcete-li to provést, postupujte takto:
 1. Na cílovém serveru DHCP klepněte na tlačítko Spustit, přejděte na příkaz Nastavení, klepněte na tlačítko Ovládací panelya potom poklepejte na Přidat nebo odebrat programy.
 2. Klepněte na tlačítko Přidat nebo odebrat součásti systému Windows, poklepejte na položku Síťové služby (neklepejte na tlačítko Vybrat Síťové služby Zaškrtávací políčko) a zrušte zaškrtnutí políčka Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Zaškrtávací políčko.
 3. Klepněte na tlačítko OKa klepněte na tlačítko Další.

Krok 2: na zdrojovém serveru DHCP

 1. Chcete-li zabránit spuštění po přesunutí databáze DHCP služby DHCP, zakážete službu serveru DHCP pomocí nástroj služby v Ovládacích panelech. Chcete-li to provést, postupujte takto:
  1. Klepněte na tlačítko Spustit, přejděte na příkaz Nastavení, klepněte na tlačítko Ovládací panelya potom poklepejte na Služby.
  2. V Služby Klepněte na tlačítko Server DHCP společnosti Microsoft, klepněte na tlačítko Po spuštěnía klepněte na tlačítko Zakázáno ve skupinovém rámečku Typ spouštění.
 2. Zastavení služby serveru DHCP. To provedete zadejte následující příkaz na příkazovém řádku a stiskněte klávesu ENTER:
  net stop dhcpserver
 3. Klepněte na tlačítko Spustit, klepněte na tlačítko Spustit, typ regedit32a klepněte na tlačítko OK.
 4. Vyhledejte a klepněte na následující podklíč:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DHCPServer\Configuration
 5. V Registr nabídky, klepněte na tlačítko Uložit klíča uložte jej jako C:\Config.key.
 6. Ukončete Editor registru.

Krok 3: na cílovém serveru DHCP

Po instalaci služby DHCP na cílovém serveru, musí spustit konzolu DHCP, dokud k tomu nebudete vyzváni. Při prvním spuštění konzoly DHCP bude hledat a vytvoří určitá nastavení, které by měly být vytvořeny pouze na konci následujícího postupu.
 1. Nainstalujte službu serveru DHCP. Chcete-li to provést, postupujte takto:
  1. Klepněte na tlačítko Spustit, přejděte na příkaz Nastavení, klepněte na tlačítko Ovládací panelya potom poklepejte na Přidat nebo odebrat programy.
  2. Klepněte na tlačítko Přidat nebo odebrat součásti systému Windows, poklepejte na položku Síťové služby (neklepejte na tlačítko Vybrat Síťové služby Zaškrtávací políčko) a klepněte na něj Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Zaškrtávací políčko.
 2. Zastavení služby serveru DHCP. To provedete zadejte následující příkaz na příkazovém řádku a stiskněte klávesu ENTER:
  net stop dhcpserver
 3. Zkopírujte soubor Config.key do cílového serveru a poté uložte soubor jako C:\Config.key.
 4. Klepněte na tlačítko Spustit, klepněte na tlačítko Spustit, typ regedita klepněte na tlačítko OK.
 5. Vyhledejte a klepněte na následující podklíč:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DHCPServer\Configuration
 6. V Registr nabídky, klepněte na tlačítko Obnovit. Vyberte soubor C:\Config.key a jakmile se zobrazí výzva k obnovení přes existující klíč, klepněte na tlačítko Ano.
 7. Ukončete Editor registru.
 8. Odstraníte celý obsah složky %systemroot%\System32\DHCP. To zahrnuje její podsložky.
 9. Zkopírujte soubor databáze DHCP (DHCP.mdb) ze složky %systemroot%\System32\DHCP na zdrojovém serveru do složky %systemroot%\System32\DHCP na cílovém serveru.
 10. Spuštění služby serveru DHCP. To provedete zadejte následující příkaz na příkazovém řádku a stiskněte klávesu ENTER:
  net start dhcpserver
  By se zobrazí následující zpráva:
  Služba serveru DHCP byla úspěšně spuštěna.
 11. Spusťte konzolu DHCP Server ze skupiny nástroje pro správu.
 12. Klepněte na cílovém serveru DHCP a potom klepněte na tlačítko Sloučit všechny obory v Akce nabídka. Klepněte na tlačítko Ověřit. Jakékoli zapůjčení musí být vyrovnán, klepněte na tlačítko Odsouhlasit Synchronizovat databázi a registru.
 13. Je-li na serveru se systémem Windows 2000 je součástí domény služby Active Directory, musí být ověřeny serverem. Chcete-li DHCP server ověřit, postupujte takto:
  1. Klepněte na tlačítko Spustit, přejděte na příkaz Programy, přejděte na příkaz Nástroje pro správua klepněte na tlačítko DHCP.
  2. Klepněte na název serveru DHCP.
  3. V Akce nabídky, klepněte na tlačítko Povolit.
Další informace o přesunutí databáze DHCP na server se systémem Windows Server 2003 klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
325473Přesunutí databáze DHCP z počítače se systémem Windows NT Server 4.0, Windows 2000 nebo Windows Server 2003 do počítače se systémem Windows Server 2003
Správce Admin

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 130642 - Poslední kontrola: 12/04/2015 11:25:00 - Revize: 11.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbfasttrack kbhowto kbnetwork kbmt KB130642 KbMtcs
Váš názor