Pomocí Editoru registru v reálném režimu

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:131352
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru.Před úpravou registru, je třeba nejprve záložní kopiisoubory registru (System.dat a User.dat). Obě jsou skryté soubory vSložka systému Windows.
Souhrn
Registr je databáze celý systém používaný pro ukládání Windows 95 soft-Konzumní brambory a konfigurace nastavení hardwaru. Skládá z registruSystem.dat a User.dat soubory, které jsou umístěny ve složce Windows.Tyto soubory jsou zálohovány jako System.da0 a User.da0 po každýchúspěšné spuštění systému Windows 95.

Systém Windows 95 obsahuje program Editor registru (Regedit.exe), který pracuje vobě prostředí reálného režimu MS-DOS a Windows chráněný režimprostředí. Když potřebujete upravit registr bez spuštění Windows95, pomocí Editoru registru v reálném režimu. Poznámka: Uvedené přepínače vTento článek je funkční pouze v reálném režimu.
Další informace
Upozornění: Nesprávné použití Editoru registru může způsobit vážné potížekteré mohou vyžadovat přeinstalaci systému Windows 95. Společnost Microsoft nemůže zaručitže mohou být problémy způsobené nesprávným použitím Editoru registruvyřešit. Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.

Poznámka: Chcete-li zobrazit informace o tom, jak upravovat registr, zobrazení změnaKlíče a hodnoty online téma nápovědy v programu Editor registru (Regedit.exe). Poznámka:že by měla vytvořit záložní kopie souborů registru (System.dat aUser.dat) před úpravou registru.

Chcete-li exportovat, změnit a potom importujte data registru v Editoru registrureálný režim, postupujte takto:
 1. Restartujte počítač. Po zobrazení zprávy "spouštění systému Windows 95" stiskněte klávesu F8 a vyberte možnost Nouzový režim příkazového řádku pouze z Spouštěcí nabídka.
 2. Přejděte do složky, ve které je nainstalován systém Windows 95 zadáním následující příkaz na příkazovém řádku a stiskněte klávesu ENTER
  cd\<windows></windows>
  kde <windows> je složka, ve které je nainstalován systém Windows 95.</windows>
 3. Vytvořte záložní kopii registru. Chcete-li to provést, zadejte následující příkazy do příkazového řádku stisknutím klávesy ENTER po každém příkazu:
  attrib -s -h - r *.dat
  Kopírovat user.dat user.sav
  Kopírovat system.dat system.sav
  Další informace o zálohování registru naleznete v následujících článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  132332 Jak zálohovat registr
 4. Chcete-li exportovat registr do textového souboru, zadejte následující příkaz na příkazovém řádku a stiskněte klávesu ENTER:
  regedit /e registry.txt
  Tento příkaz exportuje soubory na System.dat a User.dat. Podle Výchozí je Registry.txt soubor uložen ve složce, ze kterého jste Spusťte Editor registru.

  Chcete-li exportovat klíče registru do souboru, zadejte následující příkaz příkaz příkazového řádku a stiskněte klávesu ENTER
  regedit /e regkey.txt<registry key=""></registry>
  kde <registry key=""> je klíč, který chcete exportovat. Zadejte například následující příkaz:</registry>
  regedit /e regkey.txt "office\95\microsoft hkey_local_machine\software\microsoft\ Microsoft Network"
  Poznámka: Zalomeny je tento řádek. To by měla být zadána jako jeden řádek.
 5. Pomocí textového editoru (například program Edit.com), upravte soubor Registry.txt vytvořený v kroku 4 a potom uložte a zavřete soubor.
 6. Chcete-li sloučit nebo textový soubor importovat zpět do registru, zadejte následující příkaz na příkazovém řádku a stiskněte klávesu ENTER:
  regedit registry.txt [bez /c]
  Pokud chcete vytvořit nový registru ze souboru exportovaný text a nahradit existující soubory registru, zadejte následující příkaz příkazový řádek a pak stiskněte klávesu ENTER:
  regedit /c registry.txt
Vytvoření nového souboru registru z exportovaný text lze použít jakoPoradce při potížích technika opravit poškozený registr. Další informaceinformace o řešení potíží s registru v reálném režimu, nalezneteČást "Použití Editoru registru pro reálný režim" v následujícím článkuZnalostní báze Microsoft Knowledge Base:
131431 Řešení potíží s chybami registru v systému Windows 95
Změny se projeví při příštím spuštění systému Windows 95. Pokud změnyprovedení způsobit problémy v systému Windows 95 nebo chcete-li vrátitregistr před provedením změn, restartujte počítač, stiskněte klávesu F8klíč při zobrazení zprávy "spouštění systému Windows 95" a pak zvolte bezpečnéRežim příkazového řádku pouze z nabídky po spuštění. Na příkazovém řádku.Zadejte následující příkazy a po každém příkazu stiskněte klávesu ENTER:
cd\<windows></windows>
attrib -s -h - r *.dat
ren user.dat user.bad
ren system.dat system.bad
Kopírovat user.sav user.dat
Kopírovat system.sav system.dat
Poznámka: Pokud v systému Windows 95 výše uvedeného postupu jsou povoleny uživatelské profilyzmění User.dat soubor ve složce Windows. Neposkytuje žádnézměny provedené v souboru User.dat v <windows>\profiles\<username> složky,(kde <username> je název použít k přihlášení k systému Windows 95.</username></username></windows>

Chcete-li upravit pouze souborů System.dat nebo User.dat, nebo pokud není k dispoziciproblém práci se souborem na User.dat a System.dat v jednomsoubor registru existují můžete použít přepínače, které umožňují pracovat surčité soubory. Informace o potížích s importem registrus velkých klíčů naleznete v následujícím článku ve znalostní společnosti MicrosoftČíselná soustava:
132064 REGEDIT nemusí být možné importovat velké klíče registru
Následující postup poskytuje příkazy pro změnu v kroku 4,který exportuje celý registr a v kroku 6, které je dovoztextový soubor (v tomto souboru User.dat):

Krok 4:

Export do textového souboru, který je umístěn v kořenové složce soubor User.datna příkazovém řádku zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:
regedit /l:c:\windows\user.dat /e c:\user.txt
Krok 6:

Chcete-li sloučit nebo import souboru User.txt zpět do registru, zadejtenásledující příkaz:
c:\user.txt /l:c:\windows\user.dat regedit [bez /c]
Chcete-li vytvořit nový soubor User.dat ze souboru exportovaný texttím nahradit stávající soubor User.dat, zadejte následující příkazna příkazovém řádku a stiskněte klávesu ENTER:
regedit /c registry.txt

Syntaxe

Syntaxe a přepínače příkazového řádku pro import, pomocí Editoru registruvytvořit, nebo exportovat z registru v reálném režimu, jsou následující:

Chcete-li sloučit nebo importu textového souboru do registru, použijte následujícípříkaz:
regedit [/ L:system] [/ R:user] název_souboru1
Chcete-li vytvořit a nahradit existující registru z textového souboru, použijte /cpřepnete takto:
regedit [/ L:system] [/ R:user] název_souboru2 /C
Chcete-li exportovat text z registru, použijte přepínač /e takto:
regedit [/ L:system] [/ R:user] název_souboru3 /E [Cesta_registru]


Chcete-li zobrazit tento seznam, zadejte následující příkaz: regedit /? vpříkazový řádek.

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 131352 - Poslední kontrola: 12/04/2015 11:28:50 - Revize: 3.0

Microsoft Windows 95

 • kbnosurvey kbarchive kbmt KB131352 KbMtcs
Váš názor