Jak odstraňovat potíže s registrem

Tento článek byl dříve publikován CZ131431
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Upozornění: Tento článek obsahuje informace o úpravách registru.Předtím, než provedete jakékoli úpravy registru, zazálohujte souboryregistru (System.dat a User.dat). Oba jsou skryté soubory uloženéve složce Windows.
Příznaky
Při spuštění systému Windows 95 dochází k následujícímchybám:
 • K načtení registru není dostatek paměti.
 • Při přístupu k systémovému registru došlo k chybě. Obnovte registr a restartujte počítač.

  Pokud tuto chybu ignorujete, může dojít ke ztrátě dat.

  Obnovením registru nahradíte poškozené soubory registru platnou záložní kopií. Tato záložní kopie ovšem nemusí obsahovat všechny informace přidané do systému od okamžiku vytvoření zálohy.

  Poznámka: Pokud klepnete na tlačítko Obnovit ze zálohy a restartovat, po restartování systému Windows 95 se znovu zobrazí výše uvedená chyba.
Příčina
K těmto chybám dochází, pokud je poškozený registr.
Řešení
Upozornění: Nesprávné použití programu Editor registru může způsobit vážné potíže,k jejichž odstranění může být nutné přeinstalovat systém Windows 95. SpolečnostMicrosoft nezaručuje, že potíže způsobené chybným použitím programu Editor registrumohou být odstraněny. Tento program používáte pouze na vlastní nebezpečí.

Poznámka: Informace o úpravách registru naleznete v nápovědě pro programEditor registru (Regedit.exe) v tématu Změna klíčů a hodnot.Předtím, než provedete jakékoli úpravy registru, zazálohujte souboryregistru (System.dat a User.dat).

Poškozený registr obnovíte podle níže popsanýchpokynů.

Editor registru pro reálný režim

Soubor registru můžete exportovat a importovat pomocí programu Editor registru v reálném režimu.Postupujte podle následujících pokynů:
 1. Restartujte počítač. Jakmile se zobrazí zpráva "Spouštění systému Windows 95", stiskněte klávesu F8 a poté ze spouštěcí nabídky zvolte možnost "Stav nouze se systémem MS-DOS".
 2. Zadáním následujícího příkazu exportujte registr:
  regedit /l:<cesta1> /e <cesta2>system.txt
  , kde <cesta1> je cesta k souboru System.dat a <cesta2> je cesta k cílovému souboru. Pokud je například systém Windows 95 nainstalovaný ve složce Windows na jednotce C:, zadejte následující příkaz:
  regedit /l:c:\windows\system.dat /e c:\system.txt
 3. Zadejte následující příkazy, které ukončete stisknutím klávesy ENTER:
  cd\windows
  attrib -s -h -r system.dat
 4. Zadáním následujícího příkazu přejmenujte aktuální soubor registru:
  ren system.dat system.old
 5. Zadáním následujícího příkazu importujte soubor System.dat registru:
  regedit /l:<path1> /c <path2>system.txt
  , kde <cesta1> je cesta k souboru System.dat a <cesta2> je cesta k souboru, který chcete importovat. Pokud je například systém Windows 95 nainstalovaný ve složce Windows na jednotce C: a chcete importovat soubor System.txt uložený v kořenovém adresáři jednotky C:, zadejte následující příkaz:
  regedit /l:c:\windows\system.dat /c c:\system.txt
  Poznámka: Pokud se při pokusu o import souboru System.dat zobrazí chyba "Nelze otevřít registr" nebo "Chyba při přístupu k registru", přečtěte si následující článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base, ve kterém naleznete další informace o dané chybě:
  132064Program Regedit nemůže naimportovat registr obsahující rozsáhlé klíče
 6. Restartujte systém Windows 95.
Pokud opět dojde ke stejné chybě, postupujte podle následujících pokynů:
 1. Restartujte počítač. Jakmile se zobrazí zpráva "Spouštění systému Windows 95", stiskněte klávesu F8 a poté ze spouštěcí nabídky zvolte možnost "Stav nouze se systémem MS-DOS".
 2. Zadáním následujícího příkazu exportuje soubor User.dat registru:
  regedit /r:<cesta1> /e <cesta2>user.txt
  , kde <cesta1> je cesta k souboru User.dat a <cesta2> je cesta k cílovému souboru. Pokud je například systém Windows 95 nainstalovaný ve složce Windows na jednotce C:, zadejte následující příkaz:
  regedit /r:c:\windows\user.dat /e c:\user.txt
 3. Zadejte následující příkazy, které ukončete stisknutím klávesy ENTER:
  cd\windows
  attrib -s -h -r user.dat
 4. Zadáním následujícího příkazu přejmenujte soubor User.dat:
  ren user.dat user.old
 5. Zadáním následujícího příkazu naimportujte soubor User.dat registru:
  regedit /r:<cesta1> /c <cesta2>user.txt
  , kde <cesta1> je cesta k souboru User.dat a <cesta2> je cesta k souboru, který chcete importovat. Pokud je například systém Windows 95 nainstalovaný ve složce Windows na jednotce C: a chcete importovat soubor User.txt uložený v kořenovém adresáři jednotky C:, zadejte následující příkaz:
  regedit /r:c:\windows\user.dat /c c:\user.txt
  Poznámka: Pokud se při pokusu o import souboru User.dat zobrazí chyba "Nelze otevřít registr" nebo "Chyba při přístupu k registru", přečtěte si následující článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base, ve kterém naleznete další informace o dané chybě:
  132064Program Regedit nemůže naimportovat registr obsahující rozsáhlé klíče
 6. Restartujte systém Windows 95.
Další informace o použití programu Editor registru v reálném režimu naleznetev následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
131352Použití programu Editor registru v reálném režimu
Pokud i nadále dochází ke stejné chybě, postupujtepodle pokynů v následující části.

Použití souboru System.da0

Obnovte registr do stavu při posledním úspěšném spuštění systémuWindows 95. Postupujte podle následujících pokynů:
 1. Restartujte počítač. Jakmile se zobrazí zpráva "Spouštění systému Windows 95", stiskněte klávesu F8 a poté ze spouštěcí nabídky zvolte možnost "Stav nouze se systémem MS-DOS".
 2. Zadáním následujícího příkazu se přesuňte do složky Windows:
  cd \<windows>
  , kde <windows> je složka Windows systému Windows 95. Pokud je například systém Windows 95 nainstalovaný do složky Windows, zadejte následující příkaz:
  cd \windows
 3. Zadejte následující příkaz:
  attrib -s -h -r system.dat
 4. Zadejte následující příkaz:
  ren system.dat system.bad
 5. Restartujte počítač. Systém Windows 95 použije soubor System.da0, pokud nemůže najít soubor System.dat. Pokud spuštění s tímto souborem funguje, přejmenuje jej systém Windows 95 na System.dat.
Pokud i nadále dochází ke stejné chybě, postupujtepodle pokynů v následující části.

Použití souboru System.1st

Obnovte registr do stavu při posledním úspěšném spuštění systémuWindows 95. Postupujte podle následujících pokynů:
 1. Restartujte počítač. Jakmile se zobrazí zpráva "Spouštění systému Windows 95", stiskněte klávesu F8 a poté ze spouštěcí nabídky zvolte možnost "Stav nouze se systémem MS-DOS".
 2. Zadáním následujícího příkazu se přesuňte do složky Windows:
  cd \<windows>
  , kde <windows> je složka Windows systému Windows 95. Pokud je například systém Windows 95 nainstalovaný do složky Windows, zadejte následující příkaz:
  cd \windows
 3. Zadejte následující příkaz:
  attrib -s -h -r system.dat
 4. Zadejte následující příkaz:
  ren system.dat system.xxx
 5. Zadejte následující příkaz:
  cd \
 6. Zadejte následující příkaz:
  attrib -s -h -r system.1st
 7. Zadejte následující příkaz:
  copy system.1st c:\<windows>\system.dat
  , kde <windows> je složka Windows systému Windows 95.
 8. Zadejte následující příkaz:
  attrib +s +h +r system.1st
 9. Restartujte počítač.
Pokud i nadále dochází ke stejné chybě, postupujtepodle pokynů v následující části.

Poznámka: Po provedení výše uvedených kroků mohou ve složce Fonts nebov nainstalovaných programech chybět písma typu TrueType. V takovém případěpostupujte podle pokynů v části "Řešení" v následujícím článku znalostní bázeMicrosoft Knowledge Base:
133732Ve složce Fonts či v programech chybí písma typu TrueType

Přeinstalace systému Windows 95

Přeinstalací systému Windows 95 znovu vytvořte soubory registru.

Postupujte podle následujících pokynů.

Poznámka: Pokud nemáte z příkazového řádku přístup k jednotce CD-ROM,pokuste se v její dokumentaci nebo od jejího výrobce získat informace o použitíovladače jednotky CD-ROM pro reálný režim.
 1. Restartujte počítač. Jakmile se zobrazí zpráva "Spouštění systému Windows 95", stiskněte klávesu F8 a poté ze spouštěcí nabídky zvolte možnost "Jen systém MS-DOS".
 2. Zadáním následujícího příkazu a následným stisknutím klávesy ENTER odeberte všechny uživatelské profily:
  ren c:\windows\profiles c:\windows\oldprofiles
 3. Zadáním následujících příkazů přejmenujte stávající soubory registru. Jednotlivé příkazy ukončete stisknutím klávesy ENTER.
  cd \windows
  attrib -s -h -r system.dat
  ren system.dat system.xxx
  attrib -s -h -r user.dat
  ren user.dat user.xxx
  attrib -s -h -r system.da0
  ren system.da0 system.yyy
  attrib -s -h -r user.da0
  ren user.da0 user.yyy
  cd \
  attrib -s -h -r system.1st
  ren system.1st system.zzz
 4. Spusťte instalační program systému Windows 95.
Po obnovení zálohy nebo použití souboru registru System.1stbude pravděpodobně nutné přeinstalovat některé programy,především pak ty, které zapisují informace do registru.
poškozený odstraňování potíží opravit odstraňování potíží
Vlastnosti

ID článku: 131431 - Poslední kontrola: 12/04/2015 11:29:21 - Revize: 2.0

Microsoft Windows 95

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kberrmsg kbfaq kbinfo kbtshoot win95 KB131431
Váš názor