Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Odstraňování potíží s disketovými jednotkami v systému Windows

Tento článek byl dříve publikován CZ131690
Pokud tento článek nepopisuje potíže, které máte s vaším hardwarem, naleznete další informace o hardwaru na webu na následující adrese:
Souhrn
Tento článek obsahuje pokyny pro odstraňování potížís disketovými jednotkami v systému Windows.
Další informace
Pokud máte potíže s disketovými jednotkami (jako je například chybová zpráva"Chyba při čtení z jednotky <X>:" nebo pokud je stav disketové jednotky ve Správci zařízení uvedený v režimu kompatibility se systémem MS-DOS, zkuste pokyny pro odstraňování potíží uvedené v následujících oddílech.

Nouzový režim

Spusťte systém Windows v Nouzovém režimu a zkuste přístup k disketovéjednotce. Systém Windows 95 spustíte v Nouzovém režimu tak, že při zobrazenízprávy "Spouštění systému Windows 95" stisknete klávesu F8 a potéze spouštěcí nabídky vyberete položku Nouzový režim. Systém Windows 98spustíte v Nouzovém režimu tak, že restartujete počítač, v průběhu testustisknete a podržíte klávesu CTRL a poté ze spouštěcí nabídky vyberete položkuNouzový režim.

Pokud je nyní možné použít disketovou jednotku, postupujte podle následujících pokynů:

 1. Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu Tento počítač a poté v místní nabídce klepněte na položku Vlastnosti.
 2. Klepněte na kartu Správce zařízení.
 3. Poklepejte na položku Řadiče disketových jednotek.
 4. Klepněte na disketovou jednotku, se kterou máte potíže, a poté klepněte na položku Vlastnosti.
 5. V systému Windows 95 zrušte zaškrtnutí políčka Původní konfigurace (aktuální). V systému Windows 98 zaškrtněte políčko Zakázat v tomto hardwarovém profilu. Tím zakážete ovladač chráněného režimu systému Windows pro daný řadič disketových jednotek.
 6. Klepněte na tlačítko OK.
 7. Restartujte systém Windows do normálního režimu.
Pokud můžete nyní bez potíží přistupovat k disketové jednotce, mohlybýt zdrojem vašich potíží následující příčiny:
 • Řadič disketových jednotek není podporovaný ve chráněném režimu.
 • Pro přístup v chráněném režimu mohou být nezbytné ovladače načítané v souboru CONFIG.SYS či AUTOEXEC.BAT.
 • Některé ovladače načítané v souboru CONFIG.SYS či AUTOEXEC.BAT mohou v systému Windows způsobovat konflikty a může být nutné je zakázat.
Pokud nemůžete ani po provedení kroků 1 - 7 přistupovat k disketové jednotce,postupujte podle následujících pokynů:
 1. Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu Tento počítač a poté v místní nabídce klepněte na položku Vlastnosti.
 2. Klepněte na kartu Správce zařízení.
 3. Poklepejte na položku Řadiče disketových jednotek.
 4. Klepněte na řadič disketových jednotek a poté jej klepnutím na tlačítko Odebrat odeberte.
 5. Klepněte na tlačítko OK.
 6. V Ovládacích panelech klepněte na panel Přidat nový hardware.
 7. Klepněte na tlačítko Další a poté klepnutím na tlačítko Ano umožněte systému Windows rozpoznat hardware počítače.
 8. Po dokončení Průvodce přidáním nového hardwaru restartujte počítač a poté znovu zkuste přistoupit k disketové jednotce.
Opakované rozpoznání řadiče disketové jednotky by mělo vyřešitpotíže s adresováním řadiče, protože nastaví správný rozsah adres.Pokud nebude řadič správně rozpoznán, může být příčinou přímo řadičdisketových jednotek. Pokud je řadič rozpoznán správně, ale ani přestonení možné přistupovat k disketové jednotce, může být příčinou chybadiskety.

Poškozené diskety

Při kontrole poškození diskety postupujte podle následujících pokynů:
 1. Poškození diskety můžete ověřit pomocí diskového nástroje, např. programu ScanDisk.

  POZNÁMKA: Pokud používáte diskety s vysokou hustotou záznamu (DMF), nepoužívejte diskové nástroje, které nejsou určené přímo pro systém Windows 95 či Windows 98, protože by mohlo dojít k poškození diskety. Nástroj ScanDisk pro Windows diskety DMF nepoškozuje.

  Před použitím diskového nástroje si přečtěte následující článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  ID článku:120442
  NÁZEV : Použití diskových nástrojů v systému Windows 95
 2. Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz:

  copy <jednotka>\*.* nul

  , kde <jednotka> je disketová jednotka, která nefunguje. Pokud máte například potíže s jednotkou A:, vložte do ní disketu a poté zadejte následující příkaz:

  copy a:\*.* nul

  Tento příkaz emuluje kopírování souborů na disketě. Pokud při kopírování dojde k potížím, zobrazí se chybová zpráva.


Nastavení v paměti CMOS

Prostudujte dokumentaci počítače nebo se obraťte na jeho výrobce a ověřte, zdaje nastavení v paměti CMOS počítače správné.

Pásková jednotka Irwin

Instalační program systému Windows 95 odebírá z oddílu [386Enh] souboru SYSTEM.INInásledující příkaz:
  device=<path>\VIRWT.386

Pokud po instalaci systému Windows 95 přeinstalujete páskovou jednotku Irwin,bude tento příkaz znovu zapsán do souboru SYSTEM.INI a může způsobovat konfliktypři přístupu k disketové jednotce.


Konflikty zařízení

Konflikty zařízení hlášené Správcem zařízení mohou způsobovatpotíže při čtení a zápisu na disketové jednotky. Tyto potíže můžete odstranitzměnou nebo odebráním prostředků, které způsobují konflikt, ve Správcizařízení. Obvykle se jedná o konflikty s řadiči pevných disků, grafickýmikartami či sériovými porty COM.

HWFDCTL clean spouštění ms-dos kompatibilita w95hwfaq
Vlastnosti

ID článku: 131690 - Poslední kontrola: 08/08/2006 07:43:45 - Revize: 3.0

 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • kbenv kbfaq kbhardware kbhowto kbhw kbtshoot win95 win98 win98se KB131690
Váš názor
:" nebo pokud je stav disketové jednotky..." />
:" nebo pokud je stav disketové jednotky..." />