Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Odstraňování konfliktů zařízení pomocí Správce zařízení

Tento článek byl dříve publikován CZ133240
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Tento článek popisuje postup při odstraňování potíží s konfiguracíhardwaru pomocí Správce zařízení. Správce zařízení je možné použít ke kontrole a změně softwarově konfigurovatelných zařízení. Pokud má hardwarové zařízení přepínače nebo propojky, je nutné je konfigurovatručně.
Další informace
Spusťte Správce zařízení:
 1. Klepněte na tlačítkoStart, dále na položkuNastavenía poté klepněte na položkuOvládací panely.
 2. Poklepejte na položkuSystéma poté klepněte na kartuSprávce zařízení.

Informace o odstraňování potíží

 • Pokud došlo k potížím se zařízením, je uvedené ve stromu hardwaruPočítač, kde je podle typu potíží označeno symbolem.
  • Černý vykřičník ve žlutém poli znamená zařízení ve stavu potíží. Zařízení, které je ve stavu potíží, může fungovat.
  • Kód uvedený u zařízení vysvětluje potíže, ke kterým došlo.
  • Červený křížek "X" znamená zakázané zařízení. Zakázané zařízení je zařízení, které je fyzicky přítomno v počítači a má přidělené prostředky, ale nebyl načten jeho ovladač pro chráněný režim.
  • Modrý symbol "i" v bílém poli u prostředků zařízení ve vlastnostech počítače znamená, že není povolena možnost Použít automatické nastavení a že prostředek byl nastaven ručně. Tento symbol neznamená potíže nebo zakázané zařízení.
  • Zelený otazník znamená, že byl nainstalován kompatibilní ovladač zařízení a že možná nejsou k dispozici všechny funkce zařízení. Tento symbol je používán pouze v systému Windows Millennium Edition (ME).
  Poznámka: Některé zvukové a grafické karty neoznamují systému Windows všechny prostředky, které používají. Z toho důvodu může Správce zařízení zobrazovat pouze jeden konflikt prostředků nebo dokonce žádný. Tuto situaci můžete ověřit zakázáním zvukové karty nebo použitím standardního ovladače VGA a zjistit, jestli jsou takto potíže odstraněny. Toto je známá situaci v případě grafických karet S3 a 16bitových zvukových karet Sound Blaster či jiných zvukových karet, které z důvodu kompatibility emulují kartu Sound Blaster.

 • : Některé zvukové a grafické karty neoznamují systému Windows všechny prostředky, které používají. Z toho důvodu může Správce zařízení zobrazovat pouze jeden konflikt prostředků nebo dokonce žádný. Tuto situaci můžete ověřit zakázáním zvukové karty nebo použitím standardního ovladače VGA a zjistit, jestli jsou takto potíže odstraněny. Toto je známá situaci v případě grafických karet S3 a 16bitových zvukových karet Sound Blaster či jiných zvukových karet, které z důvodu kompatibility emulují kartu Sound Blaster.Pokud ve Správci zařízení vyberete určité zařízení a poté klepnete na tlačítkoVlastnosti, zobrazí se seznam vlastností, který obsahuje kartuObecné.

  Poznámka: Některá zařízení mají kromě kartyObecnéještě další karty. Seznamy vlastností obsahují různé karty; některá zařízení mají kartuProstředky,OvladačaNastavenínebo kombinaci těchto karet.

  V horní části seznamu vlastností je uveden popis zařízení. Po klepnutí na kartuProstředkyobsahuje seznam ve středu karty typy prostředků, které jsou pro dané zařízení k dispozici.

  Rozevírací seznam v dolní části karty obsahuje seznamSeznam konfliktních zařízení. Tento seznam obsahuje případné konflikty a jejich kódy.
 • : Některé zvukové a grafické karty neoznamují systému Windows všechny prostředky, které používají. Z toho důvodu může Správce zařízení zobrazovat pouze jeden konflikt prostředků nebo dokonce žádný. Tuto situaci můžete ověřit zakázáním zvukové karty nebo použitím standardního ovladače VGA a zjistit, jestli jsou takto potíže odstraněny. Toto je známá situaci v případě grafických karet S3 a 16bitových zvukových karet Sound Blaster či jiných zvukových karet, které z důvodu kompatibility emulují kartu Sound Blaster.Povšimněte si zaškrtávacího políčkaPoužít automatické nastavení. Pokud systém Windows úspěšně rozpozná zařízení, je toto políčko zaškrtnuté a zařízení by mělo fungovat správně. Pokud je ovšem nastavení prostředků založeno na jedné z položek Základní konfigurace <n> (, kde <n> je číslo mezi 0 a 9), může být nutné změnit konfiguraci výběrem jiné základní konfigurace. Pokud není konfigurace, kterou chcete pro zařízení použít, uvedena jako některá ze základních konfigurací, klepněte na tlačítkoZměnit nastavenía ručně upravte hodnoty prostředků.Pokud chcete například upravit nastavení Rozsah I/O, postupujte podle následujících pokynů:

  1. Zrušte zaškrtnutí políčkaPoužít automatické nastavení.
  2. Klepněte na tlačítkoZměnit nastavení.
  3. Klepněte na rozsah I/O vhodný pro zařízení.

Poznámky

 • Pokud klepnete na položkuTento počítača poté klepnete na položkuVlastnosti, otevře se seznam vlastností s kartamiZobrazit prostředkyaVyhradit prostředky.

  KartaVyhradit prostředkyvyloučí vybraný prostředek z použití systémem Windows.

  KartaZobrazit prostředkyzobrazuje prostředky přidělené systémem Windows nebo určené systémem Plug and Play BIOS či sběrnicí PCI.
 • Pokud chcete v dialoguSprávce zařízenízakázat zařízení, zrušte v seznamuVlastnostina kartěObecnévýběr položkyPůvodní konfigurace (aktuální).

Další informace

Vysvětlení kódů chyb generovaných Správcem zařízení naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
125174 Vysvětlení kódů chyb generovaných Správcem zařízení
Pokud jste pomocí postupu uvedeného v tomto článku potíže neodstranili, naleznete další informace na následující webové stránce společnosti Microsoft:

Služba Support WebCasts

Support WebCastsje informační služba odborné pomoci určená pro všechny zákazníky využívající služby odborné pomoci online. Pořad WebCast týkající se odstraňování potíží s hardwarem v systému Windows ME naleznete na webu na adrese:


98 zařízení správce zelený otazník symbol červený vykřičník modrý
Vlastnosti

ID článku: 133240 - Poslední kontrola: 12/04/2015 11:43:30 - Revize: 2.4

Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 95

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbtshoot kbwinme kbsetup win98se win98 kbfaq win95 KB133240
Váš názor