WD6X: Makro antivirová ochrana nástroje pro Macintosh (MW1222)

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:133895
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Společnost Microsoft nabízí aplikace Poznámka pro Word pro Macintosh s názvem "MW1222: nástroj Ochrana Virus makra. „ Tato Poznámka aplikace vám pomůže zjistit a disarm podezřelé makra v aplikaci Word.

Všimněte si, že nástroj makro antivirové ochrany je určena jako pomocný nástroj pouze. Trvalé řešení problémů virus makra nainstalovat software anti virus, který je speciálně určena ke zjištění Word viry v makrech. Takový software je k dispozici několik výrobců. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
49500Seznam výrobců antivirového softwaru
Na webu služby Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:
Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Microsoft tento soubor zkontroloval na výskyt virů. Společnost Microsoft použila aktuální antivirový software, který byl k dispozici v den uveřejnění tohoto článku. Soubor je uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.
Další informace

TEXT MW1222

====================================================================== Microsoft(R) Product Support Services Application Note (Text File)         MW1222: MACRO VIRUS PROTECTION TOOL======================================================================                         Revision Date: 11/95                            1 Disk IncludedThe following information applies to Microsoft Word for theMacintosh(R), versions 6.0 and 6.0.1.--------------------------------------------------------------------- INFORMATION PROVIDED IN THIS DOCUMENT AND ANY SOFTWARE THAT MAY ACCOMPANY THIS DOCUMENT (collectively referred to as an Application Note) IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND/OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. The user assumes the entire risk as to the accuracy and the use of this Application Note. This Application Note may be copied and distributed subject to the following conditions: 1) All text must be copied without modification and all pages must be included; 2) If software is included, all files on the disk(s) must be copied without modification (the MS-DOS(R) utility diskcopy is appropriate for this purpose); 3) All components of this Application Note must be distributed together; and 4) This Application Note may not be distributed for profit. Copyright (C) 1995 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. Microsoft, MS-DOS, and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation. Macintosh is a registered trademark of Apple Computer, Inc.---------------------------------------------------------------------Introduction------------The Macro Virus Protection tool is a free tool that installs a set ofprotective macros in Word. These macros detect suspicious Worddocuments and alert you if they find a Word virus. You are then giventhe choice of opening the file without its macros, ensuring that noviruses are transmitted.In addition, the tool also contains an updated version of the scanningcode for the Concept Virus and can be used to scan your hard disk forWord files that contain the Concept Virus.This Application Note includes two files: Readme.doc and Scanprot.dot.Readme.doc contains complete information on how to install the MacroVirus Protection tool. It also answers common questions about the tooland about macro viruses. Scanprot.dot contains the Macro VirusProtection tool. Look at Readme.doc for instructions on how to use theScanprot.dot file.Special Notes-------------While running the Macro Virus Protection tool, you may experience thefollowing problems: - The scan may be time consuming.  The scanning portion of the Protection tool may take a long time to  run, depending on the size of the hard disk, the computer  configuration, and the number of documents being scanned. You can  minimize the time it takes to scan your documents by instructing  the tool to scan only folders where you know Word documents to be  present, rather than scanning an entire hard disk. - There is no indication that you have to wait.  While the scanning tool is working, the mouse pointer may not change  to a watch, but instead appears as an arrow, italic I-beam, or  another unexpected shape. This is a display problem only and does  not affect the performance of the Protection tool. - The tool mistakes a File Series document for subdocuments.  If the scanning tool finds a File Series document (created in Word  4.0 or 5.0), it will pause and ask if you want to convert the file  into a Master Document. You should answer No. If you answer Yes, the  scanning tool will create a master document and will create a Word  6.0 document for each document in the file series. - You receive an Error 1078 message.  If you don't have a Normal template, or if the User Templates  setting is missing, you will receive the error message "Error  1078 -This file cannot be opened (Global)." This error message  occurs because the scanning tool needs to install itself in the  Normal template and it can't find the template. Should you get  this message, click OK, close Scanprot.dot, quit Word (this creates  a Normal template if one did not already exist), and restart Word.  Look in the File Locations setting to make sure a path is specified  for User Templates. (To locate the File Locations settings, click  Options on the Tools menu, and click the File Locations tab.) Then,  reopen Scanprot.dot. - The tool does not check documents that were created in Word for  Windows(R).  The scanning tool will not examine files that were created in Word  for Windows if they have not yet been opened and saved in Word for  the Macintosh. This is because when the files are first copied from  an MS-DOS(R)-formatted disk, they do not have the correct file type  identifier, which they receive after being opened in Word for the  Macintosh. For the scanning tool to check these files for the  presence of viruses, you must first open each file in Word for the  Macintosh and save it. You then run the scanning tool and specify  the folder where the files are located. - You receive an Error 1025 message when the tool checks a mail merge  document.  Mail merge documents with missing data documents will cause the  scanning tool to pause. When the scanning tool opens a mail merge  document, it tries to find the attached data document so that it  can check the data document for viruses. If it can't find the data  document, it asks if you want to locate the document. If you choose  not to locate the file, "Error 1025 - Word could not open the  document <document name>" appears. To avoid this error message,  locate the data document when the scanning tool asks, or move the  mail merge document from the folder that you want to scan.--------------------------------------------------------------------------				
odstranit virus chránit chráněné podnikové nakazit normal.dot ochranu ukládání otevírání saveas vtip červ prank koncepce

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 133895 - Poslední kontrola: 02/01/2014 21:10:52 - Revize: 2.3

Microsoft Word 6.0 pro počítače Macintosh, Microsoft Word 6.01 pro počítače Macintosh

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbdownload kbfile kbinfo kbmacro KB133895 KbMtcs
Váš názor