Soubor Readme.txt Windows 95 Resource Kit

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:134401
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Tento článek obsahuje kopii informací v souboru Windows 95 Resource Kit Readme.txt.
Další informace
Microsoft Windows 95 Resource Kit Utility NotesCopyright 1995 Microsoft CorporationThis document contains information about setting up the Windows 95Resource Kit utilities.1.0 SETUP FOR WINDOWS 95 RESOURCE KIT UTILITIES================================================IMPORTANT: These utilities are only for computers running Windows 95.The files on the Windows 95 Resource Kit disks are compressed.You must use the Add/Remove Programs option in Control Panelto install these tools.The sample schedule file (DEPLOY.MPT) requires Microsoft Project.If this software is not installed on your computer, you can use theSetup program in the PLAN folder to install a version of MicrosoftProject for viewing and modifying this file.To set up the Windows 95 Resource Kit utilities:1. In Windows 95, click the Add/Remove Programs option  in Control Panel.2. Click the Windows Setup tab.3. Click the Have Disk button.4. In the Install From Disk dialog box, specify the path  to the Windows 95 Resource Kit utilities, and then click OK.5. In the Have Disk dialog box, click to place a check mark beside  each option you want to install. Then click the Install button.To remove one or more Windows 95 Resource Kit utilities:1. In Windows 95, click the Add/Remove Programs option  in Control Panel.2. In the Install/Uninstall dialog box, click the item you want  to remove, and then click the Add/Remove button.For information about specific utilities, see the summaries providedin the following section.2.0 SUMMARY OF WINDOWS 95 RESOURCE KIT UTILITIES=================================================Tools for learning about Windows 95-----------------------------------* Windows 95 Resource Kit online (WIN95RK.HLP, WIN95RK.CNT) for finding information quickly.* Administrator's online tour (TOUR4A.HLP, TOUR4ADM.CNT) for viewing the Windows 95 network and system management features described in the Windows 95 Resource Kit.* Information for Macintosh users (MACUSERS.HLP, MACUSERS.HLP) about the Windows 95 interface.* Description of Resource Kit utilities (OVERVIEW.HLP, OVERVIEW.HLP)Tools for Upgrading Your Site to Windows 95-------------------------------------------* Batch Setup utility (BATCH.EXE) for creating setup script batch files for installing Windows 95 on multiple computers. For more information, click the Help menu in Batch Setup. See also the BATCH.TXT file or the related topic in WIN95RK.HLP. Required files: BATCH.EXE, BATCH.HLP, CMDIALOG.VBX, OPTIONAL.INI, VBRUN300.DLL* INF Installer utility (INFINST.EXE) for adding software to the Windows 95 source files stored on a network server. For information about INF Installer, see INFINST.TXT, and see also the related topic in WIN95RK.HLP. NOTE: Before you can use INF Installer, you must use Server-based Setup to install the Windows 95 source files in a shared network directory. For information about Server-based Setup, see the related topic in WIN95RK.HLP.* Microsoft Project files for planning Windows 95 deployment. Use this software to access a sample schedule file (DEPLOY.MPT) that summarizes the steps described in the Windows 95 Resource Kit "Deployment Planning Guide." If Microsoft Project is not already installed on your computer, run the setup utility provided so that you can start Microsoft Project and open this file. For instructions, see DEPLOY.TXT in the PLAN folder. Required files: CHCKLIST.DOC, DEPLOY.TXT, _MSSETUP.EXE, ACMSETUP.EX_ ACMSETUP.HL_, ADMIN.INF, DECOMP.EXE, DEPLOY.IN_, DEPLOY.INF, DEPLOY.MP_,DEPLOY. STF, DEPLOY95.HL_, MSACAHBB,DL_, MSCPYDIS.DL_, MSSETUP.DLL, SETUP.EXE, SETUP.INI, SETUP.LST* Sample setup scripts for Windows 95 for creating custom setup scripts for Windows 95. - AUTOMATE.INF defines everything required for automatic setup  except the user's name. It also installs Windows 95  Accessibility features, and can be used to customize  other aspects of Windows 95 Setup. - DEFAULT.INF allows user input during Windows 95 Setup,  but proposes a series of alternate defaults. - INIPREP.INF describes methods of removing and replacing  settings in INF files. - MINBATCH.INF contains the minimum script required for  automatic installation when upgrading from earlier versions  of Windows. - MSNET.INF contains a script for installing and configuring  components for Microsoft networking. - NWNET.INF contains a script for installing and configuring  the Microsoft Client for NetWare Networks and related  networking components. - REGIONAL.INF contains a script for configuring locale,  selected keyboard, and multilanguage preferences. - USERPROF.INF contains a script for installing and configuring  user profiles, remote administration of the Registry, and  group policies.For more information about Windows 95 setup scripts,see the related topics in WIN95RK.HLP.Tools for Computer Maintenance and Troubleshooting--------------------------------------------------* Adapter Card Setup Help (ADAPTER.HLP)for configuring network, SCSI, and sound adapters.* Configuration Backup (CFGBACK.EXE and CFGBACK.HLP) for backing up the Windows 95 Registry. For more information about backing up the Registry, see the related topic in WIN95RK.HLP.* Extended Print Troubleshooter (EPTS.EXE) for fixing printer problems. Required files: DXDLL.DLL, EPTS.EXE, PTS.BIN, PTS.HLP* Log Viewer (LOGVIEW.EXE) for viewing Windows 95 log files, including BOOTLOG.TXT, DETLOG.TXT, NETLOG.TXT, SETUPLOG.TXT, SCANDISK.LOG, and NDISLOG.TXT. For more information about the Windows 95 log files, see the related topics in WIN95RK.HLP.* Shortcut utility (SHORTCUT.EXE) for keeping track of Windows 95 shortcuts. For more information, at the command prompt, type SHORTCUT /?* Sample policies for Windows 95 networks, for creating and customizing policy files for managing Windows 95 on client computers. - MAXIMUM.POL contains suggested policies for maximum network  and desktop security. - STANDARD.POL contains suggested policies for moderate network  and desktop security. - SAMPL1.ADM shows definitions of all custom controls  that can be defined in .ADM files.For more information about system policies, see the related topicsin WIN95RK.HLP.* NOTE: The tools identified on the cover as "System Configuration Backup Tools" are not available at this time.For Customizing Computers-------------------------* Change Code Page utility (CHANGECP.EXE) for changing the code page used by MS-DOS-based programs. For more information, see CHANGECP.TXT, and see also the related topic in WIN95RK.HLP. Required files: *.DAT, APP*.FON, CHANGECP.EXE, CP*.NLS, DOSAPP.FON, EGA*.CPI, VGA*.FON, XLAT*.BIN* Quick Resolution Changer (QUICKRES.EXE) for changing the visible screen area without restarting Windows.* Minitel TTF files (ARIALALS.TTF and ARIALALT.TTF) for installing fonts needed to emulate Minitel with HyperTerminal. Arial Alternative is the only font that contains the required graphic characters. To install the Arial Alternative font files, use the Fonts icon in Control Panel.				
reskit rk win95rk

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 134401 - Poslední kontrola: 02/10/2014 21:36:31 - Revize: 1.1

Microsoft Windows 95

 • kbnosurvey kbarchive kbmt KB134401 KbMtcs
Váš názor