Nefunkční přístup k jednotce CD-ROM z režimu MS-DOS nebo z příkazového řádku

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:135174
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Příznaky
Po restartování počítače v režimu MS-DOS, restartováním počítače se systémem Windowspříkazový řádek nebo restartovat počítač a použít spouštěcí disketu, můžeteNelze získat přístup k jednotce CD-ROM. Toto chování může nastat iPřestože je možné získat přístup k jednotce CD-ROM z grafického systému Windowsuživatelské rozhraní.
Příčina
K tomuto chování může dojít, pokud se některá z následujících podmínek:
 • Ovladač jednotky CD-ROM nebo soubor programu Mscdex.exe je zakázáno (s komentářem) nebo chybí ze souboru Autoexec.bat a Config.sys.
 • Ovladač jednotky CD-ROM nebo soubor programu Mscdex.exe je chybí nebo je poškozen.
 • Spouštěcí disketa neobsahuje ovladač jednotky CD-ROM nebo soubor programu Mscdex.exe.
 • Jste nahradí původního disku CD-ROM a nejsou aktualizované ovladače pro systém MS-DOS.
Přístup k jednotce CD-ROM, při spuštění příkazového řádku systému Windows neboRestartujte počítač v režimu MS-DOS, je nutné načíst disk CD-ROM pro reálný režimovladač v souboru Config.sys a MSCDEX ovladač v souboru Autoexec.bat neboSoubor Dosstart.bat. Pokud je podporován v chráněném režimu v jednotce CD-ROMWindows, ovladače pro reálný režim CD-ROM a MSCDEX jsou pravděpodobně nenínačítání souborů Config.sys a Autoexec.bat nebo Dosstart.bat nana pevném disku. Kromě toho, pokud spustíte z diskety, CD-ROM aPokud ručně nakonfigurujete Config.sys se nenačte MSCDEX ovladačea soubory Autoexec.bat na disketě k jejich načtení.
Řešení
Chcete-li tento problém vyřešit, použijte některou z následujících metod:
 • Spusťte soubor Dosstart.bat.
 • Extrahujte správnou verzi souboru programu Mscdex.exe.
 • Přidáte příkazy a příslušné soubory na spouštěcí disk.
 • Disk CD-ROM z příkazového řádku pouze instalace ovladačů systému MS-DOS.

Soubor Dosstart.bat

Při upgradu systému MS-DOS nebo Windows 3.x pro Windows 95/98, původníSoubor programu Mscdex.exe lze zkopírovat přes soubor Dosstart.bat. Dosstart.batobsahuje kopie instalačního programu systému Windows poznámky příkazy mimo a spuštěníautomaticky při restartování počítače v režimu MS-DOS.

Restartujte počítač a zvolte možnost jen systém MS-DOS,Dosstart.bat nelze spustit. Chcete-li spustit příkaz, zadejte následující příkaz: dosstart.bat, a pak stiskněte klávesu ENTER.

Program Mscdex.exe problémy

Pokud se pokusíte spustit program Mscdex.exe a zobrazí následující chybová zpráva.program Mscdex.exe soubor může být poškozen.
Program Mscdex.exe <parameters> chybí nebo je poškozen</parameters>
kde <parameters> jsou přepínače příkazového řádku, které mohou být zahrnuty vpříkazový řádek v dávkovém souboru, například v souboru Autoexec.bat nebo Dosstart.bat.</parameters>

Určení umístění dávkový soubor zadáním následujících řádkůz příkazového řádku pouze za každým řádkem stiskněte klávesu ENTER
<drive>:</drive>
Program dir /s mscdex.exe.
kde <drive> je písmeno jednotky obsahující Windowssložka.</drive>

Pokud nelze najít soubor, soubor můžete extrahovat ze systému Windows 95disky. Programu Mscdex.exe je soubor umístěn v souboru Win95_04.cab naDisk CD-ROM systému Windows 95, Win95_05.cab soubor na disku systému Windows 95 DMF 5diskety, Win95_07.cab soubor na disku systému Windows 95 non-DMF 7diskety a soubor Win95_06.cab v systému Windows 95 OEM Service Release2 CD-ROM.

Informace o extrahování souborů v systému Windows 95 naleznetenásledující článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
129605Jak extrahovat původní komprimované Windows soubory
Umístěte soubor programu Mscdex.exe ve složce Windows\Command.

Poznámka: Některé dávkových souborů může odkazovat na jiné umístění složky nežSložky Windows\Command. Pokud se jedná o tento případ, upravte soubor přejděteSložky Windows\Command. Chcete-li to provést, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Programy a potom klepněte na příkaz Příkazový řádek systému MS-DOS.
 2. Zadejte všechny následující řádky a za každým řádkem stiskněte klávesu ENTER:
  <drive>:</drive>
  cd\<windows></windows>
  Upravit dosstart.bat
 3. Stiskněte klávesy ALT + S (search-vyhledat) a stiskněte klávesu F.
 4. Vyhledejte soubor programu Mscdex.exe. V případě potřeby zadejte program Mscdex.exe v poli Najít co a klepněte na tlačítko OK.
 5. Ověřte, zda je cesta k programu Mscdex.exe složce Windows\Command. Pokud není, zadejte správnou cestu.
 6. Stiskněte klávesy ALT + F (soubor) Xa pak stiskněte klávesu. Zadejte po zobrazení výzvy uložte soubor.
Ve většině případů pracuje systému Windows 95 verze souboru programu Mscdex.exesprávně se většině jednotek CD-ROM, ale pokud máte potíže, zjištěníJednotka CD-ROM kontaktu disku CD-ROM výrobce o pomoc.

Spuštění ovladače disku

Pokud vytvoříte spouštěcí disketu, restartujte počítač pomocí jeho a nepřístup k jednotce CD-ROM, správný ovladač jednotky CD-ROM nebo programu Mscdex.exenačítání souboru. Připravte spouštěcí disketu pro načtení ovladače jednotky CD-ROMpostupujte takto:
 1. Upravte soubor Config.sys přidejte položku pro ovladač jednotky CD-ROM. Chcete-li to provést, postupujte takto:

  1. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz spustit, zadejte příkaz Sysedit v Otevřít a klepněte na tlačítko OK.
  2. Klepněte na záhlaví souboru Config.sys, najděte řádek, který zavádí disku CD-ROM ovladač, přetáhněte ukazatel myši a vyberte řádek textu, klepněte na tlačítko Kopírovat v nabídce Úpravy. Poznámka: název a cestu ovladače jednotky CD-ROM.
  3. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz programy, klepněte na položku Příslušenství a pak klepněte na tlačítko Program Poznámkový blok.
  4. Umístěte spouštěcí diskety do disketové jednotky
  5. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Otevřít, zadejte a:config.sysdo pole Název souboru a pak klepněte na Otevřít.
  6. Klepněte na tlačítko ukazatel na konec posledního řádku textu, stiskněte klávesu ENTER Chcete-li začít nový řádek a potom v nabídce Úpravy klepněte na příkaz Vložit.
  7. Změnit cestu ke složce pro soubor ovladače jednotky CD-ROM do jednotky a:. Na Následující tabulka zobrazuje původní řádek načíst ovladač jednotky CD-ROM soubor a nový řádek po jeho úpravě:
      Original line              Edited line   ---------------------------------------------------------------------   device=c:\cdrom\cdrom.sys /d:mscd001  device=a:\cdrom.sys                        /d:mscd001								
  8. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Konec a po zobrazení výzvy klepněte na tlačítko Ano Uložte změny.
Všimněte si, že některé jednotky CD-ROM jsou připojeny na zvukové karty. Pokud jepřípad, je třeba načíst ovladače zvuku před ovladač jednotky CD-ROM. ProZkontrolujte informace, jak načíst ovladač zvuku, zvukové kartydokumentace nebo kontakt na výrobce zvukové karty.
 1. Upravte soubor Autoexec.bat přidejte položku pro programu Mscdex.exe. ovladač. Chcete-li to provést, postupujte takto:

  1. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz spustit, zadejte příkaz Sysedit v Otevřít a klepněte na tlačítko OK.
  2. Klepněte na záhlaví souboru Autoexec.bat, najděte řádek, který zavádí Program Mscdex.exe soubor, přetáhněte ukazatel myši vyberte řádek textu a poté v nabídce Úpravy klepněte na příkaz Kopírovat. Poznámka: název a cestu Soubor programu Mscdex.exe.
  3. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz programy, klepněte na položku Příslušenství a pak klepněte na tlačítko Program Poznámkový blok.
  4. Umístěte spouštěcí diskety do disketové jednotky
  5. Pokud je soubor Autoexec.bat na disketu, klepněte na tlačítko Otevřít na v nabídce Soubor typu a:Autoexec.bat v pole Název souboru a klepněte na Otevřít.
  6. Klepněte na tlačítko ukazatel na konec posledního řádku textu, stiskněte klávesu ENTER Chcete-li začít nový řádek a potom v nabídce Úpravy klepněte na příkaz Vložit.
  7. Pokud je k dispozici další řádek, který obsahuje program Mscdex.exe, typ REMna začátku řádku.
  8. Pokud na začátku řádku, zobrazí se následující text, vyberte text a stiskněte klávesu DELETE:
   REM - instalační program systému Windows-
  9. Změnit cestu k programu Mscdex.exe souboru do disketové jednotky a:. Na Následující tabulka zobrazuje původní řádek načíst soubor programu Mscdex.exe a nový řádek po jeho úpravě:
      Original line               Edited line   ---------------------------------------------------------------------   c:\windows\command\mscdex.exe /d:mscd001  a:\mscdex.exe /d:mscd001								
  10. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Konec a potom klepněte na tlačítko Ano budete vyzváni k uložení změny a potom uložit na disketu jako Autoexec.bat.
 2. Ovladač jednotky CD-ROM a k programu Mscdex.exe soubory na spouštěcí disketu systému umístíte. K provést, postupujte takto:

  1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Programy a potom klepněte na příkaz Příkazový řádek systému MS-DOS.
  2. Zadejte všechny následující řádky a za každým řádkem stiskněte klávesu ENTER:
   <drive1>: cd\<cdpath> Kopírovat <cddrive> a: <drive2>: cd\<windows>\command kopie programu mscdex.exe a:</windows></drive2></cddrive></cdpath></drive1>
   kde <drive1> je jednotka obsahující písmeno Soubory ovladače jednotky CD-ROM, <cdpath> je název složky obsahující založené na systému MS-DOS soubor ovladače jednotky CD-ROM a <drive2> je jednotka písmeno jednotky obsahující složku systému Windows.</drive2></cdpath></drive1>
Na disku pro spuštění systému Windows 98 obsahuje ovladače načíst mnoho integrovanéDrive Electronics (IDE) a malé rozhraní systému počítače (SCSI)Jednotky CD-ROM.

Nainstalujte příslušné ovladače jednotky CD-ROM založené na systému MS-DOS

Pokud máte aktualizované jednotky CD-ROM, ale nejsou aktualizovány disk CD-ROM systému MS-DOSovladače, instalace ovladačů z pouze příkazový řádek a potom přesuňteProgram Mscdex.exe řádek ze souboru Autoexec.bat k souboru Dosstart.bat. Postup:postupujte takto:
 1. Restartujte počítač. Po zobrazení zprávy "spouštění systému Windows 95" stiskněte klávesu F8 a potom zvolte pouze příkazového řádku od spuštění nabídka.
 2. Postupujte podle pokynů od výrobce jednotky CD-ROM pro instalaci aplikace Ovladače jednotky CD-ROM založené na systému MS-DOS. Restartujte počítač po zobrazení výzvy.
 3. Jakmile ověříte, že správné ovladače jsou načteny a pracovních informace o ovladači správně, přesuňte ze souboru Autoexec.bat soubor Dosstart.bat. Chcete-li to provést, postupujte takto:

  1. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz spustit, zadejte příkaz Sysedit v Otevřít a klepněte na tlačítko OK.
  2. Klepněte na záhlaví souboru Autoexec.bat, najděte řádek, který zavádí Program Mscdex.exe soubor, přetáhněte ukazatel myši vyberte řádek textu a poté v nabídce Úpravy klepněte na příkaz Kopírovat.
  3. Typ REM na začátku řádku program Mscdex.exe soubor, který obsahuje, klepněte na příkaz Konec v nabídce Soubor a Po zobrazení výzvy uložte změny v souboru Autoexec.bat klepněte na tlačítko Ano soubor.
  4. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz programy, klepněte na položku Příslušenství a pak klepněte na tlačítko Program Poznámkový blok.
  5. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Otevřít, zadejte c:\windows\dosstart.batdo pole Název souboru a pak klepněte na Otevřít. Pokud se zobrazí zpráva oznamující, že soubor neexistuje, Klepněte na tlačítko OK a potom klepněte na příkaz Nový v nabídce Soubor.
  6. Klepněte na tlačítko ukazatel na konec posledního řádku textu, stiskněte klávesu ENTER Chcete-li začít nový řádek a potom v nabídce Úpravy klepněte na příkaz Vložit.
  7. Pokud je k dispozici další řádek, který obsahuje soubor k programu Mscdex.exe, typ REM na začátku řádku.
  8. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Uložit jako, zadejte c:\windows\dosstart.bat, klepněte na tlačítko Uložit a potom klepněte na příkaz Konec Nabídka Soubor.
Další informace
Windows neobsahuje ovladače jednotky CD-ROM pro reálný režim. Pokud potřebujete přístupna disku CD-ROM při spuštění příkazu systému Windows nebo přiRestartujte počítač v režimu MS-DOS, je nutné použít disk CD-ROM pro reálný režimovladač jednotky CD-ROM. Informace o tom, jakzískání, instalace, nebo konfigurovat ovladač jednotky CD-ROM pro reálný režim, poraďtedokumentace součástí jednotky nebo se obraťte na výrobce jednotky.

Windows neobsahuje o MSCDEX ovladač, který se nachází vSložky Windows\Command. Pokud je nutné použít ovladač reálného režimu MSCDEX, kterýPoužívejte ovladače ve složce Windows\Command místo řidičesoučástí jednotky CD-ROM.

Ovladače pro reálný režim CD-ROM a MSCDEX lze načíst z několikarůzných místech, v závislosti na jejich důvod. Pokud jstePři načítání ovladače pro reálný režim, protože potřebujete přístup k disku CD-ROMovladače jednotky při výzva spouštěcí příkaz systému Windows 95, musí býtnačíst ze souborů Config.sys a Autoexec.bat v kořenové složcespouštěcí jednotky. Pokud při spouštění počítače na příkazovém řádku systému Windows zdisketu namísto na pevném disku, ovladačů, musí být načten zSoubory Config.sys a Autoexec.bat na disketě.

Pokud při zavádění ovladače pro reálný režim, protože restartujetepočítač v režimu MS-DOS lze načíst z kterékoli z ovladačenásledující umístění:
 • V kořenové složce spouštěcí soubory Config.sys a Autoexec.bat jednotka.
 • Vlastní soubory Config.sys a Autoexec.bat, které zadáte v Vlastnosti programu, používáte-li v režimu MS-DOS, Vlastnosti zástupce, který spustí program spustíte Režim MS-DOS nebo vlastnosti souboru "Konec k Dos.pif", který je slouží ke spuštění systému Windows v režimu MS-DOS.
Pokud restartujete počítač v režimu MS-DOS, můžete také načístMSCDEX ze souboru Dosstart.bat ve složce Windows. Tento soubor je používánPři restartování počítače v režimu MS-DOS, ale není použit, když jstespuštění příkazového řádku systému Windows nebo systém Windows spustit normálně. Pokud tentosoubor již neexistuje ve složce Windows, je třeba vytvořitsoubor ručně.

Poznámka: Při instalaci systému Windows, nastavení zakáže (poznámky mimo)stávající program Mscdex.exe řádek v souboru Autoexec.bat, zjistí-li disk CD-ROMjednotky, pro které systém Windows obsahuje ovladače pro chráněný režim. ProtoPři spuštění z příkazového řádku nebo restartujte počítač v režimu MS-DOSMSCDEX není k dispozici. Chcete-li zpřístupnit MSCDEX povolit existujícíProgram Mscdex.exe řádek v souboru Autoexec.bat. Můžete také změnitřádek tak, že načte ovladač MSCDEX ze složky Windows\Commandnamísto ovladač jednotky CD-ROM.
w95hw
Poznámka: Toto je článek určený k rychlému zveřejnění, který vydala přímo služba podpory společnosti Microsoft. Uvedené informace jsou poskytovány jako odpověď na vzniklé problémy. Vzhledem k požadavku na rychlé zveřejnění je možné, že zpráva obsahuje typografické chyby, a může být kdykoli bez ohlášení revidována. Další pokyny naleznete v dokumentu Podmínky užití.

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 135174 - Poslední kontrola: 12/04/2015 11:51:04 - Revize: 3.0

Microsoft Windows 95

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbprb kbmt KB135174 KbMtcs
Váš názor
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)